Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 17.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Temperaturstiging aukar fara for våte laussnø- og flakskred, og store skred kan gå på vedvarande svake lag i snødekket.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har vore relativt mildt siste tida og våte laussnø- og flakskred under mildvêrsgrensa er hovudskredproblemet. Temperaturen skal stige utover dagen, og dette fører til auka sannsyn for våte skred og skavlbrot. Det er vanskeleg å vite om temperaturauka blir stor nok til å påverke vedvarande svake lag i snødekket, men om det gjer det kan skred bli svært store, og det er ei fare som ikkje bør ignorerast. Skredfaren er størst på kvelden, og lengst ut mot kysten. Enkelte utsette stadar over mildvêrsgrensa kan det vere ustabile fokksnøflak i leområder i aust.
Generelt var det bygevêr, vind og mildt fram til måndag, og lettare og roligare vêr etter det. Mest nedbør og skyer har det vore nord i regionen, mot kysten, medan indre delar av regionen har hatt ein del sol dei siste dagane. Over mildvêrsgrensa, som gjekk opptil ca. 700 moh søndag, har det danna seg fokksnøflak av varierande hardheit, særleg i austvendte fjellsider. Under mildvêrsgrensa er det fuktig og våt snø, men der det har vore klarvêr har det danna seg skare om natta.
Djupt i snødekket finnast det eit vedvarande svakt lag av kantkorn i samband med skare, danna etter mildvêr 23. februar. Laget har stor utbreiing, men sidan det ligg djupt og under hard snø, skal det mykje til for å påverke dette ved ferdsel i terrenget.
I helga har det gått fleire naturleg utløyste flakskred under mildværsgrensa i Kvænangen, og eit slikt, som var stort, gjekk også på Trolltinden på Arnøya mandag. Det sistnemnte gjekk truleg når fukt nådde vedvarande svakt lag i snødekket. På Arnøya gjekk det også eit stort naturleg utløyst vått laussnøskred same dag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

17.04.2019 kl. 13:41

562 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Viser overflate rim under utvikling etter siste dagers klare netter. Snødekket var noe fuktig i overflaten.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten virker bra. Kantkorn ligger under et stabilt snødekke, men kan påvirkes dder snødekket er tynnere. Om den høye temperaturen vedvarer vil snødekket formentlig bli ytterligere fuktig og tyngre. Varslet faregrad er riktig Regional varsel stemmer.

Vær

Ikke nedbør -0,4 °C 1 m/s fra NV ↘ 75% skyer Ikke nedbør siste døgn. Mildvær og lite vind.

Faretegn

Ferske skred Noen ferske små selvutløste skred i området. I brattheng. Virket på avstand å være våte løssnø skred. Stoppet av seg selv i heng.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tester

ECTP28@25cmQ3 God Bryter i svakt lag i gammel fokksnø

Snøprofil

4 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Snøprofil tatt i nærhet til bare steinnabber.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Under tregrensen er det fuktig skarelag over mye løs våt snø. Høyere opp er det smelt/frys skare over hardere vindpakket fokksnø. På rundt 600 moh er det et fuktig hardt solpåvirket overflate på rundt 10-15 cm. Under dette er det 4F hardt løs snø som er tørr. Antydning til drønne lyder under skiene uten at det skyter sprekker eller bryter opp. Fra 900 moh er det begynnende overflate rim. Tydelig på 1100moh.

ObsID: 191595

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

17.04.2019 kl. 12:21

58 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra NV ↘ 75% skyer Delvis skyet. Opphold.

ObsID: 191555

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

17.04.2019 kl. 09:01

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191503

Nord-Troms / SKJERVØY

Snø

16.04.2019 kl. 15:50

479 moh

Isaac@SBO (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Isaac@SBO

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Någon dag/dagar gammalt flakskred på So

Notater

ObsID: 191498

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.04.2019 kl. 13:01

1216 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt. Fokkdnøflak i høyden har stabilisert seg. Utover ettermiddagen kan sol påvirke snødekket. Men lett skyet på dagen gjør at sola ikke tar like sterkt. Sol og klarvær onsdag vil påvirke snødekket i sørvendte sider. Kan gi både våte løssnøskred og flakskred ved at vann hoper seg opp i snødekket

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Lett skydekke og sola får ikke påvirket snødekket. Tørr fokksnø som stedvis brekker opp rundt fot. Bløt og våtere snø fra tregrensen

ObsID: 191435

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.04.2019 kl. 10:32

422 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  4F våt kantkorn 50 cm ned i snødekket. Ligger under flere lag med fuktig fokksnø. Tynn K skarelag 20 cm ned i snødekket med opp hopping sv vann over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd ved 4 lette klapp lille blokktest. Over tynn skarelag

Snødekke

Skare Tynn gjennomslagsskare i topp.

ObsID: 191408

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.04.2019 kl. 09:32

8 moh

jan arild@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 2 °C 50% skyer Tilskyet mot kysten, klarvær indre strøk.

ObsID: 191399

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.04.2019 kl. 08:02

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Arnøya (0moh) kl 08:02 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191390

Nord-Troms / SKJERVØY

Snø

15.04.2019 kl. 14:27

150 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Two melt-freeze layers: One ca. 50 down, another MFcr-FC combination down 80cm. Facets around there crust layer are the suspected failure plane. Snowpack was wet to ground.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Under 400m

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V under 500 moh Water in snow is disintegrating the crust layers and making triggering avalanches on buried, wet facet layers possible.

Skredhendelse

15. apr 14:00 Vått flakskred 3 - Store Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 162 moh og sluttet på 85 moh Kantkornet snø under skarelag 100 cm høy og 300 m bred bruddkant Leområder suspected skier-trigger/influence. Could be natural, but there were fresh ski tracks very close to the slide. Convex, unsupported slope, 40 degrees. Previously wind-loaded. Classic avalanche release terrain.

Snødekke

Våt Snowpack at 130m wet to bottom. Surface layers turning moist at 400-500m.

ObsID: 191320

Nord-Troms / SKJERVØY

Snø

15.04.2019 kl. 13:20

299 moh

Calle (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 4 °C 10 m/s fra NV ↘ 90% skyer Isoterm runt 600m, lite nedbør de siste 24h

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Løssnøskred

Skredhendelse

15. apr 13:29 Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 266 moh og sluttet på 133 moh Brattheng

ObsID: 191312

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

15.04.2019 kl. 12:09

243 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst N Flere store skred har gått i løpet av helga. Sett fra E6 over Kvænangsfjellet

ObsID: 191302

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.04.2019 kl. 08:20

27 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 4 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv348 Langfjordbotn - Akkarvik,

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191251

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.04.2019 kl. 15:49

27 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Arnøya (0moh) kl 10:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

14. apr 15:55 - 13. apr 15:55 Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst Ø. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv348 Langfjordbotn - Akkarvik,

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 191193

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

14.04.2019 kl. 06:26

moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord, viser uløya
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot øst

Vær

Ikke nedbør 6 °C 12 m/s fra V → 70% skyer Ser ut til at Lyngen veggen danner værskille. Lettere vær lengre øst. Vind. Så noe vindtransport av snø til østvendte leområder på toppene i går ettermiddag.

ObsID: 191138
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.