Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 09.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø etter bygeværet tidligere i uka. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter snøbyger og kraftig vind tidligere denne uka finnes det fokksnø i innblåste leheng. Fokksnøen har fått tid til å stabilisere seg og skredfaren er avtagende. Det kan likevel være mulig påvirke ustabil fokksnø i enkelte heng. Vind fra nordvest har samlet mest snø i heng mot sør og øst, disse himmelretningene er derfor mest utsatt og det anbefales at man er forsiktig ved ferdsel her. Fortsatt bygeaktivitet på kysten kan gi mer nysnø, spesielt nord i regionen på Arnøya og Kågen. Det er ventet roligere vind enn foregående dager, men med bygene kan det dannes små, ferske nysnøflak i lesider nord i regionen.
Snøbyger ga mye nysnø i regionen tidligere denne uka. I skogen er snøen løs, mens den er mer påvirket av vind i og over tregrensa. Det kan finnes løsere snø i enkelte isolerte formasjoner. Torsdag og fredag har det vært litt roligere vind og mer skiftende vindretninger, men dominerende vind fra nordvest under bygene tidligere i uka har samlet mest snø i heng mot sør og øst. Over rygger og i vindutsatte områder er det avblåst ned til gammel, hard skare.
Rundt tregrensen er det observert begynnende kantkorndannelse, men dette sees foreløpig ikke på som et skredproblem.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-19 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør stort sett bare lengst i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-23 °C til -14 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til nordøst frisk bris. Nedbør bare lengst i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

09.03.2019 kl. 17:47

481 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk over løsere lag med nysnø som stedvis gir hardere sammenpakket overflate

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-4 °C 6 m/s fra N ↓ 100% skyer

ObsID: 185211

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

09.03.2019 kl. 17:09

246 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

-4 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snefall samt mye løs snø for vindtransport

ObsID: 185205

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

09.03.2019 kl. 14:21

466 moh

Hans-Jørgen@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans-Jørgen@ObsKorps

Snødekke

10-30 cm ubunden snø i Ø sektor opp mot 500 moh. God binding - ingen flakdannelser. Ett drønn i konveks formasjon på 300 moh. Ellers ingen faretegn. Faregrad 2 riktig.

ObsID: 185223

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

09.03.2019 kl. 08:21

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 185072

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.03.2019 kl. 14:51

893 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

25 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm K IF 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Vestvendt brattheng 900 moh. God stabilitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak som NV har pålagret i leområder er i ferd med å stabilisere seg. Får ingen respons på tester selv ved mye belastning i testheng. Ingen faretegn eller noen skred observert de siste dagene i Nord-Troms. Over rygger i høyden kan smindre fokksnøflak ligger over glatt skare og lett løsne ved liten tilleggsbelastning. Men størrelsen på evt skred vil bli små. Vurderer at FG 2 for regionen vil¨være riktig Rolige værutsikter og fortsatt stabiliseringen av fokksnøflak. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr 8-10 cm løssnø i skogen. Over tregrense mer bundtet fokksnø men litt løssnø i isolerte områder. I høyden mer vindpakket hardt og glatt skare i overflaten. Tykt lag (10-12 cm) med kantkorn under dette skarelaget hvor snødekket er tynt. Ved tregrense observert begynnende kantkornlag over skare og under den ferske fokksnøen. Stor temperaturgradient men t¨ler stor belastning

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 400 moh

Tester

ECTN17@30cmQ2 God

ObsID: 184965

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.03.2019 kl. 10:43

410 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Mer vindpåvirket ved tregrensen

ObsID: 184958

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.03.2019 kl. 09:45

10 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør -13 °C 10% skyer Klarvær og kaldt tilskyende i sør

ObsID: 184857

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

08.03.2019 kl. 07:59

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 184840

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

07.03.2019 kl. 11:00

495 moh

Ingvild_Stordal (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184717

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.03.2019 kl. 08:29

0 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 184582

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.03.2019 kl. 08:29

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -5 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 184583

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.03.2019 kl. 07:34

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 184395

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org