Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 07.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fokksnø de siste dagene.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med snøbyger og kraftig vind finnes det fokksnø i innblåste leheng som kan gi store flakskred. Fokksnøen trenger tid på å stabilisere seg, det ventes at fokksnøen fortsatt er ustabil og at den kan påvirkes med liten tilleggsbelastning. Vind fra nordvest har samlet mest snø i heng mot sør og øst, disse himmelretningene er derfor mest utsatt. Påfyll av mer snø med bygeaktivitet vil også bidra til å opprettholde skredfaren, spesielt nord i regionen hvor det er ventet mest bygeaktivitet.
Periodevis kraftig vind og snøbyger de siste dagene har gitt ujevne mengder nysnø i regionen, mest i ytre strøk som Kågen og Arnøya, men også i Storfjord. Det ventes at kraftig vind har dannet fokksnøflak av varierende hardhet. Det kan være avblåst ned til gammel, hard skare over rygger og i vindutsatte områder.
Det er godt med fuktighet i snødekket fra mildvær 23.feb, og med vedvarende kulde kan det dannes nye vedvarende svake lag, men dette er ikke observert i regionen.
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om formiddagen.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

07.03.2019 kl. 11:00

495 moh

Ingvild_Stordal (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184717

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.03.2019 kl. 08:29

0 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 184582

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.03.2019 kl. 08:29

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -5 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 184583

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.03.2019 kl. 07:34

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 184395

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.03.2019 kl. 20:45

12 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

5. mar 20:55 (+01:00) - 4. mar 20:55 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv866 Kågentunnelen nord - Skognes, Noen små skred på Kvænangsfjellet . Ikke skred på vek

ObsID: 184351

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.03.2019 kl. 20:45

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og vind. Økende skredfare neste døgn: Polart lavtrykk med mye vind IG nedbør.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 184352

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.03.2019 kl. 08:01

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 184195

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.03.2019 kl. 10:31

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -6 °C Arnøya (0moh) kl 10:32 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

4. mar 10:38 (+01:00) - 3. mar 10:38 (+01:00) Tørre løssnøskred 4 - Svært store. Naturlig utløst NØ. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn, Gått over veien

ObsID: 184099

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org