Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 11.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Periodevis kraftig vind søndag har flyttet på snøen i terrenget og kan ha dannet fokksnøflak i leheng. Størrelsen på disse flakene er avhengig av hvor mye snø vinden har klart å flytte. Områder som har hatt mindre snø tilgjengelig for transport, samt lo-sider hvor det ikke er fersk, vindtransportert snø, er mindre utsatt. Snøbyger fra vest utover kvelden kan gi litt påfyll av snø. Dette kan danne ferske nysnøflak, men disse ventes ikke til å bli store. Skredfaren er størst nord i regionen. I Kåfjord ventes faregraden å være 1 - liten. Det finnes kantkornlag i snødekket, spesielt der hvor snødekket er tynt. Det har til nå vært lite signal på at vedvarende svake lag er et skredproblem. Det ventes at eventuelle vedvarende svake lag er vanskelig å påvirke.
Vind av frisk bris styrke søndag, stedvis opp til liten kuling, har jobbet med snøoverflaten. Over tregrensen er den vindpakket og hard mange steder. Forrige uke kom det 5-30 cm snø i regionen, mest ved på Arnøya og nord i regionen. Denne snøen som kom med litt vind fra S og V, ble før helgen observert til å være stabil. Men vind og dannelse av ferske fokksnøflak kan nå ha endret situasjonen noe. Lengre ned i snødekket finnes hardere fokksnø etter sterk vind fra S og SØ i månedskiftet.
Det er observert begynnende kantkorndannelse under hard fokksnø i det gamle snødekket. Det har foreløpig vært lite faretegn fra slike vedvarende svake lag. Stabilitetstester tilsier disse at lagene er vanskelig å påvirke.
Det er ikke rapportert om fersk skredaktivitet siste 3 døgn.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Snøbyger fra vest om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

11.02.2019 kl. 12:53

516 moh

StigR@obskorps (Ukjent)

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 20 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig Ikke gitt over 0 moh

Vær

-8 °C 6 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Lette snbyger

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

ObsID: 180346

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

11.02.2019 kl. 07:07

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 180241

Nord-Troms / Manndalen

Snø

10.02.2019 kl. 12:10

783 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vindpakket hardt over tregrense. Avblåst over rygger. Snøen ligg ujevnt fordelt i terrenget. Kantkorndannelse under den harde fokksnøen men ingen utslag på stabilitetstest. I skogen litt løssnø i isolerte områder. Ellers flak av gammel fokksnø som sprekker rundt fot. Mye kantkorndannelse under fokksnøflak men dette laget er tykt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 2500 moh

Vær

Snø -5 °C 100% skyer Snør lett men legger ikke mye snø på bakken. Vindstille

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 23 cm K MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 65 cm K MF 0 mm/0 mm D Østvendt konveks brattheng 450 moh. Bunnsolid stabilitet

Skredfarevurdering

1 Liten Nedbørsmengde den siste tiden styrer skredfaren i regionen. Fra Djupvik og innover Kåfjord har det ikke kommet mye nysnø og det er lite snø å flytte på. Enten er snødekket så hardt at det ikke er mulig å påvirke svake lag, eller så har fokksnøflak i leområder stabilisert seg godt. Skredfaren vurderes til FG 1 i Kåfjord, mens for regionen til FG 2 da det har kommet noe mer snø på Kågen og Arnøya

ObsID: 180103

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

10.02.2019 kl. 09:42

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 180071

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

09.02.2019 kl. 09:12

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør -9 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 179862

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

08.02.2019 kl. 13:13

354 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV

Skredfarevurdering

2 Moderat DAISYBELL ARNØYA: Kjelvåg, Kaioneset, Oterelva, Singla indbanket og hardt til tross for 50cm nysnø siste tre døgn. Vinden har stått på fra SV under siste snøfall. Fikk bare løst ut et mindre flakskred på Kjeldvåg. Fyrte av ca 55 skudd. Dersom vinden øker antas bare fare for mindre flakskred lokalt. Men svært liten sannsyblighet for å nå veg. Forholdsvis lite snø tilgjengleig for transport i høyden.

ObsID: 179783

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.02.2019 kl. 11:52

1106 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Vindpakket hard Snø ujevnt fordelt i terrenget. Vindparker hardt over rygger. Ligger 15 cm løs/delvis bundet snø i NV vendt brattheng hvor SØ ikke får tak

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Utviklet rim på overflaten i leområder hvor sø vind ikke får tak.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Generell stabile forhold. Ut i fra observasjoner i Kåfjord kan FG 1 være innenfor. Kan ikke se at det er pålagret tilstrekkelig med fersk fokksnøflak de siste dagene. Det er i ferd med å utvikles kantkorn i snødekket, men kuldeperiode i regionen gjør at prosesen går tregt. Vil vurdere skredfaren til en lav 2er på grunn av usikkerhet i hvor mye nysnø det er kommet andre deler i regionen de siste dagene Skredfaren vil være uendret med værutsikter som ventes de neste dagene. Må også være obs på at det er observert overflsterim i NV vendte leområder i høden. Dette ligger over blyanthard fokksnø i konvekse brattheng.

ObsID: 179739

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.02.2019 kl. 11:21

993 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nv vendt brattheng 970 moh i nærheten av løsneområde for skred. Ikke utslag på stabilitetstester.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
ObsID: 179731

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.02.2019 kl. 10:13

521 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Kantkornutviklingen under tynn porøs skarelag fortsetter. 4F/F 6 cm tykt med kornstørrelse på Ca 1mm. - 35 cm ned i snødekket

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Ligg litt løssnø i skog og tregrensen i terreng som sø vind ikke får tak

Vær

Ikke nedbør -12 °C fra SØ ↖

ObsID: 179716

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

08.02.2019 kl. 07:23

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -7 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 179695

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org