Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 10.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er hovedsakelig knyttet til snø som blir vindtransportert i løpet av søndagen. Vindøkning til liten kuling tidlig på dagen kan stedvis frakte noe snø inn i leheng. Fersk, innblåst snø kan være lett å løse ut. Fredag ble det observert rim på overflaten, fersk fokksnø kan dermed enkelte steder ha lagt seg over svake lag med overflaterim, men dette er usikkert. Områder med lite vind og ingen fersk, vindtransportert snø er mindre utsatt.
Det har falt rundt 5-30 cm snø tidligere i uka, aller mest ut på Arnøya og områdene rundt. Snøen kom med vind fra vest, og senere sørlig. Det er ujevnt fordelt i terrenget, vindpakket over rygger, men løsere i skogen og tregrensa, og der hvor vinden har fått tak. Snøoverflaten før snøfallet var vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng.
Det er observert begynnende kantkorndannelse under gammel fokksnø, men dette har foreløpig ikke gitt faretegn eller respons på stabilitetstest.
Det er ikke rapportert om fersk skredaktivitet siste 3 døgn.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Manndalen

Snø

10.02.2019 kl. 12:10

783 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 100% skyer Snør lett men legger ikke mye snø på bakken. Vindstille

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vindpakket hardt over tregrense. Avblåst over rygger. Snøen ligg ujevnt fordelt i terrenget. Kantkorndannelse under den harde fokksnøen men ingen utslag på stabilitetstest. I skogen litt løssnø i isolerte områder. Ellers flak av gammel fokksnø som sprekker rundt fot. Mye kantkorndannelse under fokksnøflak men dette laget er tykt

Skredfarevurdering

1 Liten Nedbørsmengde den siste tiden styrer skredfaren i regionen. Fra Djupvik og innover Kåfjord har det ikke kommet mye nysnø og det er lite snø å flytte på. Enten er snødekket så hardt at det ikke er mulig å påvirke svake lag, eller så har fokksnøflak i leområder stabilisert seg godt. Skredfaren vurderes til FG 1 i Kåfjord, mens for regionen til FG 2 da det har kommet noe mer snø på Kågen og Arnøya

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 2500 moh

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 23 cm K MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 65 cm K MF 0 mm/0 mm D Østvendt konveks brattheng 450 moh. Bunnsolid stabilitet

ObsID: 180103

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

10.02.2019 kl. 09:42

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 180071

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

09.02.2019 kl. 09:12

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 179862

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

08.02.2019 kl. 13:13

354 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV

Skredfarevurdering

2 Moderat DAISYBELL ARNØYA: Kjelvåg, Kaioneset, Oterelva, Singla indbanket og hardt til tross for 50cm nysnø siste tre døgn. Vinden har stått på fra SV under siste snøfall. Fikk bare løst ut et mindre flakskred på Kjeldvåg. Fyrte av ca 55 skudd. Dersom vinden øker antas bare fare for mindre flakskred lokalt. Men svært liten sannsyblighet for å nå veg. Forholdsvis lite snø tilgjengleig for transport i høyden.

ObsID: 179783

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.02.2019 kl. 11:52

1106 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Utviklet rim på overflaten i leområder hvor sø vind ikke får tak.

Snødekke

Vindpakket hard Snø ujevnt fordelt i terrenget. Vindparker hardt over rygger. Ligger 15 cm løs/delvis bundet snø i NV vendt brattheng hvor SØ ikke får tak

Skredfarevurdering

2 Moderat Generell stabile forhold. Ut i fra observasjoner i Kåfjord kan FG 1 være innenfor. Kan ikke se at det er pålagret tilstrekkelig med fersk fokksnøflak de siste dagene. Det er i ferd med å utvikles kantkorn i snødekket, men kuldeperiode i regionen gjør at prosesen går tregt. Vil vurdere skredfaren til en lav 2er på grunn av usikkerhet i hvor mye nysnø det er kommet andre deler i regionen de siste dagene Skredfaren vil være uendret med værutsikter som ventes de neste dagene. Må også være obs på at det er observert overflsterim i NV vendte leområder i høden. Dette ligger over blyanthard fokksnø i konvekse brattheng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh

ObsID: 179739

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.02.2019 kl. 11:21

993 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nv vendt brattheng 970 moh i nærheten av løsneområde for skred. Ikke utslag på stabilitetstester.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
ObsID: 179731

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.02.2019 kl. 10:13

521 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Kantkornutviklingen under tynn porøs skarelag fortsetter. 4F/F 6 cm tykt med kornstørrelse på Ca 1mm. - 35 cm ned i snødekket

Vær

Ikke nedbør -12 °C fra SØ ↖

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Ligg litt løssnø i skog og tregrensen i terreng som sø vind ikke får tak

ObsID: 179716

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

08.02.2019 kl. 07:23

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179695

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.02.2019 kl. 06:51

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Arnøy (0moh) kl 06:00 50 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). 50 cm snø 2 siste døgn + vind fra vsv. FV347 Lauksundskaret - Arnøyhamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 179494

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org