Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 09.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær med lite vind gjør at nysnøflakene får tid å stabiliseres. Det er fortsatt kuldegrader så stabiliseringen vil ta tid, spesielt i høyden. Skredproblemet med nysnøflak vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett har vært sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere. Det finnes kantkornlag i snødekket, men det ventes trolig ikke nok nysnø for at dette laget skal bli aktiv.
Det har falt rundt 5-30 cm lett nysnø tidligere i uka, aller mest ut på Arnøya og områdene rundt. Snøen kom med vind fra vest, og senere sørlig. Det er ujevnt fordelt i terrenget, vindpakket over rygger, men løssnø flere steder. Forrige helg var det periodevis sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng.
I helgen ble det observert begynnende kantkorndannelse under et kompakt lag med fokksnø, men dette gir ingen respons på stabilitetstest.
Det er ikke rapportert om fersk skredaktivitet siste par døgn.
Det ligger løssnø i lesider der sørøstlig vind ikke får tak. Stabilitetstest fra fredag indikerer at det er mulig å løse ut skred i nysnøflakene, men det er liten evne til stor bruddforplantning i nysnøflakene.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

09.02.2019 kl. 09:12

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 179862

Nord-Troms / SKJERVØY

Snø

08.02.2019 kl. 13:13

354 moh

Andreas@SVV (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV

Skredfarevurdering

2 Moderat DAISYBELL ARNØYA: Kjelvåg, Kaioneset, Oterelva, Singla indbanket og hardt til tross for 50cm nysnø siste tre døgn. Vinden har stått på fra SV under siste snøfall. Fikk bare løst ut et mindre flakskred på Kjeldvåg. Fyrte av ca 55 skudd. Dersom vinden øker antas bare fare for mindre flakskred lokalt. Men svært liten sannsyblighet for å nå veg. Forholdsvis lite snø tilgjengleig for transport i høyden.

ObsID: 179783

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.02.2019 kl. 11:52

1106 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Generell stabile forhold. Ut i fra observasjoner i Kåfjord kan FG 1 være innenfor. Kan ikke se at det er pålagret tilstrekkelig med fersk fokksnøflak de siste dagene. Det er i ferd med å utvikles kantkorn i snødekket, men kuldeperiode i regionen gjør at prosesen går tregt. Vil vurdere skredfaren til en lav 2er på grunn av usikkerhet i hvor mye nysnø det er kommet andre deler i regionen de siste dagene Skredfaren vil være uendret med værutsikter som ventes de neste dagene. Må også være obs på at det er observert overflsterim i NV vendte leområder i høden. Dette ligger over blyanthard fokksnø i konvekse brattheng.

Snødekke

Vindpakket hard Snø ujevnt fordelt i terrenget. Vindparker hardt over rygger. Ligger 15 cm løs/delvis bundet snø i NV vendt brattheng hvor SØ ikke får tak

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Utviklet rim på overflaten i leområder hvor sø vind ikke får tak.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh

ObsID: 179739

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.02.2019 kl. 11:21

993 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nv vendt brattheng 970 moh i nærheten av løsneområde for skred. Ikke utslag på stabilitetstester.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
ObsID: 179731

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.02.2019 kl. 10:13

521 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Kantkornutviklingen under tynn porøs skarelag fortsetter. 4F/F 6 cm tykt med kornstørrelse på Ca 1mm. - 35 cm ned i snødekket

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Ligg litt løssnø i skog og tregrensen i terreng som sø vind ikke får tak

Vær

Ikke nedbør -12 °C fra SØ ↖

ObsID: 179716

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

08.02.2019 kl. 07:23

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179695

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.02.2019 kl. 06:51

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). 50 cm snø 2 siste døgn + vind fra vsv. FV347 Lauksundskaret - Arnøyhamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Vær

Snø -3 °C Arnøy (0moh) kl 06:00 50 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179494

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.02.2019 kl. 06:47

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 179312
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.