Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes ytterligere 10-15 cm i løpet av onsdagen, samt ytterligere påfyll med snø fra sørvest torsdag som vil danne myke nysnøflak i lesider, da i hovedsak i nord og østvendt terreng. Det er meldt lite vind, men i snøbygene kan nok det være litt mer vind og da vil nok vinden flytte på nysnøen og danne myke nysnøflak. Skredproblemet vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett blir sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere.
Det har falt rundt 10 cm lett nysnø natt til onsdag i Nord-Troms. Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten var vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng før nattens snøfall. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
I helgen ble det observert begynnende kantkorndannelse under et kompakt lag med fokksnø, men dette gir ingen respons på stabilitetstest.
Det er ikke rapportert om fersk skredaktivitet siste par døgn.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Usikker nedbørprognose. Nedbør vesentlig i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-19 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Lokale forskjeller i nedbøren. Mest nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.02.2019 kl. 06:51

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). 50 cm snø 2 siste døgn + vind fra vsv. FV347 Lauksundskaret - Arnøyhamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -3 °C Arnøy (0moh) kl 06:00 50 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 179494

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.02.2019 kl. 06:47

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -4 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 179312

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.02.2019 kl. 06:56

17 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -10 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 179191

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.02.2019 kl. 07:31

17 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 179078

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org