Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 05.02.2019

1
Liten
Publisert:

Snøen og skredproblemet er å finne i enkelte forsenkninger, renner og små botner. Det er lite snø og avblåst ellers i terrenget.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige vind- og værforhold fører til at fokksnøen stabiliseres ytterligere. Vær likevel oppmerksom på at man trolig fortsatt kan finne ustabile fokksnøflak i noen få leformasjoner, men utbredelsen vil nå være svært begrenset og det vil kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke fokksnøen. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
I helgen ble det observert begynnende kantkorndannelse under et kompakt lag med fokksnø, men dette gir ingen respons på stabilitetstest.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-24 °C til -14 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-22 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.02.2019 kl. 06:56

17 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 179191

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.02.2019 kl. 07:31

17 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 179078

Nord-Troms / Nedenfor Svarthaugen

Snø

03.02.2019 kl. 12:30

515 moh

Pål Pettersen (Ukjent)

Skredhendelse

3. feb 08:35 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 537 moh og sluttet på 519 moh 150 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Leområde mot N-NW over et berg i enden av en flate. Fokksnø har samlet seg og løsnet en tid før observasjon, usikker når tid eksakt. Har vært i dette området siden tidlig på 1980-tallet og har ikke sett skred her før. Kanusen og skredet ligger like ved scooterløypa til Pilterieidet, men er ikke i direkte berøring med løypa.

ObsID: 179318

Nord-Troms / Manndalen

Snø

03.02.2019 kl. 11:33

783 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Østvendt konveks heng rundt tregrense hvor snødekket er tynt. Total snødybde 70 cm, 5 cm tykt 4F Begynnende kantkorn lag rundt siste mildværskare 20 cm ned i snødekket.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  tynne fokksnøflak i isolerte områder men vil gi små skred uten store konsekvenser

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vindpakket hardt over tregrense. I leområder sprekker fokksnøen opp rundt fot. Avblåst over rygger og stedvis kommer gammel skarelag frem i dagen. I bekkedaler og isolerte områder finnes det tynne fokksnøflak som sklir lett ut ved belastning.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Kraftig vind de siste dagene har flyttet det som er av løssnø. I isolerte områder (bekkedaler, søkk ol) ligger det tynne fokksnøflak som lett sklir ut ved liten tillegsbelastning. Skredfaren vurderes til FG 1 Været de kommende dagene vil ikke gi noen endring i skredfarevurderingen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små V, NV over 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178987

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

03.02.2019 kl. 08:19

17 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 178948

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

02.02.2019 kl. 09:02

438 moh

Christian S. (Ukjent)

Tester

CTM20@40cmQ2 God

Vær

15 °C 5 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178806

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

02.02.2019 kl. 08:23

17 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 178786

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org