Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 04.02.2019

1
Liten
Publisert:

Snøen og skredproblemet er å finne i enkelte forsenkninger, renner og små botner. Det er lite snø og avblåst ellers i terrenget.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Selv om det fortsatt vil blåse litt fra SØ så vil vinden ikke være sterk nok til å klare å flytte på mer snø, så lenge den fortsatt kommer fra samme retning. Eldre fokksnøflak vil stort sett ha stabilisert seg, og det vil kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke fokksnøen. Vær likevel oppmerksom i isolerte leheng der vinden kan ha lagt igjen litt snø de siste dagene, særlig små søkk og bekkedaler i området rundt tregrensen kan være utsatt. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
I helgen ble det observert begynnende kantkorndannelse under et kompakt lag med fokksnø, men dette gir ingen respons på stabilitetstest.
0 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-22 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-24 °C til -14 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.02.2019 kl. 07:31

17 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 179078

Nord-Troms / Nedenfor Svarthaugen

Snø

03.02.2019 kl. 12:30

515 moh

Pål Pettersen (Ukjent)

Skredhendelse

3. feb 08:35 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 537 moh og sluttet på 519 moh 150 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Leområde mot N-NW over et berg i enden av en flate. Fokksnø har samlet seg og løsnet en tid før observasjon, usikker når tid eksakt. Har vært i dette området siden tidlig på 1980-tallet og har ikke sett skred her før. Kanusen og skredet ligger like ved scooterløypa til Pilterieidet, men er ikke i direkte berøring med løypa.

ObsID: 179318

Nord-Troms / Manndalen

Snø

03.02.2019 kl. 11:33

783 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Østvendt konveks heng rundt tregrense hvor snødekket er tynt. Total snødybde 70 cm, 5 cm tykt 4F Begynnende kantkorn lag rundt siste mildværskare 20 cm ned i snødekket.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  tynne fokksnøflak i isolerte områder men vil gi små skred uten store konsekvenser

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Kraftig vind de siste dagene har flyttet det som er av løssnø. I isolerte områder (bekkedaler, søkk ol) ligger det tynne fokksnøflak som lett sklir ut ved liten tillegsbelastning. Skredfaren vurderes til FG 1 Været de kommende dagene vil ikke gi noen endring i skredfarevurderingen

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vindpakket hardt over tregrense. I leområder sprekker fokksnøen opp rundt fot. Avblåst over rygger og stedvis kommer gammel skarelag frem i dagen. I bekkedaler og isolerte områder finnes det tynne fokksnøflak som sklir lett ut ved belastning.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små V, NV over 500 moh

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178987

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

03.02.2019 kl. 08:19

17 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -7 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 178948

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

02.02.2019 kl. 09:02

438 moh

Christian S. (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

15 °C 5 m/s fra SØ ↖

Tester

CTM20@40cmQ2 God

ObsID: 178806

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

02.02.2019 kl. 08:23

17 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 178786

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

01.02.2019 kl. 12:21

943 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  V/nv vendt brattheng 950 moh. Begynnende kantkorn under fokksnø men ingen respons på stabilitetstest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Generell stabile forhold. i Isolerte brattheng i le for siste dagers SØ vind kan det fortsatt være fokksnøflak som det kan løses ut skred i ved stor tilleggsbelastning. Skredfaren vurderes til en 2-moderat Værutsikter tilsier ingen endringer i skredfaren de kommende dagene

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Ikke løssnø tilgjengelig for vindtransport. Vindparker hardt over konveks og vindparker fokksnø dom sprekker opp rundt for i leområder. Gammel skarelag over rygger i høyden. Dannet seg små overflaterim i skogen, men ikke observert over tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Vanskelig å løse ut 2 - Middels V, NV over 400 moh

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178695

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.02.2019 kl. 07:15

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C Arnøy (0moh) kl 06:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 178645
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.