Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 02.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren holder seg uendret. Gamle fokksnøflak dannet etter kraftig vind den siste tiden har gradvis stabilisert seg. Men lørdag blir det igjen kraftig vind fra SØ, og det kan føre til at vindpakka snø blir erodert og flyttet inn i leheng mot NV. I noen få områder kan det fortsatt ligge litt løssnø igjen for vindtransport, men mengden vil være svært begrenset nå som det har blåst fra samme retning i lang tid. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Nysnøen som kom i starten av uke 4 har blitt flyttet på av periodevis sterk vind fra sørøst den siste tiden. Snøen er vindpakket hard og det er delvis avblåst over rygger, og det finnes nå svært lite løssnø tilgjengelig for transport.
Fredag observeres begynnende kantkorndannelse under et kompakt lag med fokksnø, men dette gir ingen respons på stabilitetstest.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste dagene.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-21 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørøst om ettermiddagen.
-21 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

02.02.2019 kl. 09:02

438 moh

Christian S. (Ukjent)

Tester

CTM20@40cmQ2 God

Vær

15 °C 5 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178806

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

02.02.2019 kl. 08:23

17 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 178786

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

01.02.2019 kl. 12:21

943 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  V/nv vendt brattheng 950 moh. Begynnende kantkorn under fokksnø men ingen respons på stabilitetstest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Ikke løssnø tilgjengelig for vindtransport. Vindparker hardt over konveks og vindparker fokksnø dom sprekker opp rundt for i leområder. Gammel skarelag over rygger i høyden. Dannet seg små overflaterim i skogen, men ikke observert over tregrensa.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generell stabile forhold. i Isolerte brattheng i le for siste dagers SØ vind kan det fortsatt være fokksnøflak som det kan løses ut skred i ved stor tilleggsbelastning. Skredfaren vurderes til en 2-moderat Værutsikter tilsier ingen endringer i skredfaren de kommende dagene

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Vanskelig å løse ut 2 - Middels V, NV over 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178695

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.02.2019 kl. 07:15

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Arnøy (0moh) kl 06:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178645

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

31.01.2019 kl. 06:13

17 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøya (0moh) kl 06:13 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178481

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

30.01.2019 kl. 21:23

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178441

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

30.01.2019 kl. 07:49

17 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178313

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org