Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 15.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over skoggrensen har vinden og nedbøren den siste tiden lagt opp massive mengder med snø i leområder. Roligere vær gjør at fokksnøen får tid å stabilisere seg. Tirsdag vil det være vanskeligere å løse ut skred i den ferske fokksnøen, men om man treffer områder med tynn eller myk fokksnø kan det fortsatt la seg gjøre for en enkelt skikjører. Det gjelder å være oppmerksom på fokksnø rundt skoggrensa og videre oppover i terrenget. Merk at lokale terrengformasjoner og lokale vindeffekter kan ha lagt opp fokksnø i andre himmelretninger enn Ø og SØ. Vær oppmerksom på at det kan finnes et vedvarende svake lag av kantkorn nede i snødekket. Utbredelsen og utviklingen av dette er svært usikkert, så vær ekstra forsiktig der snødekket er tynt og hvor svake lag kan påvirkes.
Snødekket er preget av mye nedbør og kraftig vind den siste tiden. Fredag og lørdag har dominerende vindretning vært fra NV. I leområder i fjellet ligger det massive mengder med vindtransportert snø, mens det er avblåst til gammel mildværskare der vinden har fått tak. I skogen er snøen mer ubunden, men man kan også forvente å finne mykere fokksnøflak. Noen runder med mildvær den siste uken har påvirket snødekket opp til 800 moh.
Det er tidligere observert begynnende kantkorndannelse i terrengformasjoner med tynt snødekke, samt kantkorn ved bakken. Det er ikke gjort ferske observasjoner av disse lagene ei heller har de gitt fra seg alarmtegn. Trolig ligger de under enten massive flak av fokksnø eller massive lag av skare og er ikke aktive for øyeblikket.
Lørdag er det observert ferske flakskred i sørøstvendt heng av middels størrelse. Søndag rapporteres det om middels stort snøskred sett fra E6 ved Kvænangsfjellet.
Varslingsregionen har fått mye nedbør fram til søndag morgen, stedvis over 40 cm. Etter søndag har det ikke kommet mer nedbør av betydning.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Kan hende noen snøbyger på kysten, og spredt snø i grensetraktene.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.01.2019 kl. 21:00

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175835

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.01.2019 kl. 20:50

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær, ingen vind og nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 175673

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.01.2019 kl. 18:11

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vært mindre snøskred oppe på Kvænangsfjellet, det har ikke vært snø nok til at disse har kommet til vei. Generelt mye vind slik at mye er blåst bort i skredsonen. Været er stille med SØ drag og minus 8 grader. Snøen har stabilisert swg. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Værprognoser sier at det vil være lite nedbør, stabilt kaldt nærmeste døgn.

Skredaktivitet

13. jan 18:16 - 12. jan 18:16 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet), Ikke nok snø til at disse blir stor nok til å komme på vei

ObsID: 175485

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

13.01.2019 kl. 13:20

71 moh

Kurt aho (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Var opp sørdaln i dag bra med snø i dalen men lite snø oppi fjellet ingen skredfare i sørdaln

Vær

-6 °C 0 m/s 30% skyer Kommen ca 20 cm med snø

ObsID: 175437

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.01.2019 kl. 11:10

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175398

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.01.2019 kl. 11:10

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Arnøya (0moh) kl 06:00

ObsID: 175530

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.01.2019 kl. 11:10

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 175691

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.01.2019 kl. 11:10

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 175867

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.01.2019 kl. 10:51

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 175393

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.01.2019 kl. 11:47

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). NV sterk kuling, kommet ca 20 cm snø siste døgn. Ikke mulig å gjøre ny vurdering nå grunnet været. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt NNV, vil utover ettermiddagen roe ned vinden. Ny vurdering kl 18.

ObsID: 175255

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.01.2019 kl. 10:46

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 1 °C Arnøya (0moh) kl 10:30 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175234

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

12.01.2019 kl. 10:12

453 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  profil ved vestvendt brattheng tregrense. 25 cm 4F RG/2 cm F løssnø/25 cm 1F RG/25 cm 4F/1F RG/ 7 cm 4F+ fuktig smelteomvandlet/ 20 cm+ P/1F smelteform
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Vestvendt brattheng v tregrense. Q1 brudd i nysnø. Brudd ved to klapp i spadeprøve

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S over 400 moh

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Vindpåvirket og fokksnøflak i le. Pågående vindtransport og det har tydelig vært mye vind fra NV i høyden. Snø ligg ujevnt fordelt i terreng med avblåste rygger og myke fokksnøflak i leområder. Får ingen faretegn i form av skytende sprekker. Gunstig temperatur gir rask stasbilisering

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er kommet mye snø det siste døgnet kombinert med sterk vind fra NV. Det har gitt pålagring av ustabil fokksnøflak i lesider. Dette trenger tid til å stabilisere seg og fortsatt lett å løse ut skred som kan bli stor. Uten observasjoner av vedvarende svake lag er skredproblemet knyttet til nysnø. Skredfaren vurderes til faregrad 3. Mye snø som kan forflyttes og fortsatt vind søndag gir fortsatt betydelig skredfare søndag. Mandag roligere vindforhold og det forventes at fokksnøflak vil stabilisere seg

Skredaktivitet

Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Over 400 moh

ObsID: 175228

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

12.01.2019 kl. 09:36

232 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Snø fra NV ↘

Snødekke

90 cm totalt 40 cm nysnø

ObsID: 175220

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org