Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 09.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Forbigående avtagende vind og nedbør fører til at fokksnøflakene får tid til å stabilisere seg. Men vær fortsatt oppmerksom på at det kan være lett å løse ut middels store skred i leformasjoner som har samlet fokksnø.
Søndag var det mildt i regionen med regn opp til 800-1000 moh. Mandag ble det kaldere igjen, og de siste dagene har det kommet en god del snø sammen med kuling fra SV-V. Det har kommet mest nedbør i ytre størk av regionen, særlig i området rundt Skjervøy. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt og det finnes trolig større ansamlinger av fokksnøflak i leområder.
Observatør meldte i slutten av forrige uke at det hadde begynt å danne seg kantkorn i terrengformasjoner med tynt snødekke.
Frem til tirsdag morgen hadde det kommet 30 cm nysnø ved Skjervøy siste 24 timer.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

09.01.2019 kl. 14:30

29 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet ca 50 cm snø siste dgn. Ikke så mye Transportering av snø, men dårlige værprognoser neste dgn. EV6 Oksfjordhamn - Mettevoll er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økning til Sør Vest liten til Full storm, stor temp. økning og regn.

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Kvænangsfjellet (200moh) kl 15:25

ObsID: 174808

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 13:01

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området,gunstig vindretning . EV6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Kløvenstein (0moh) kl 13:02 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174751

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 12:58

16 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Berg (0moh) kl 12:59 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174750

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

08.01.2019 kl. 14:50

53 moh

Guttorm (Ukjent)

Vær

Snø 0,8 °C 0 m/s 100% skyer Kommet ca 25 cm snø siste døgn, nå snøbyger og vindstille.

ObsID: 174608

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 10:27

16 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Berg (0moh) kl 10:28 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174535

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 10:01

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Kløverstein (0moh) kl 10:02 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174532

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

08.01.2019 kl. 09:17

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø 1 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 35 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174512

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

08.01.2019 kl. 09:17

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø 2 °C Arnøya (100moh) kl 06:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174674

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

08.01.2019 kl. 09:17

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 06:43 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 174863

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:10

16 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind i fra sørvest hittil i sesongen til at det er noen større fare. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Kløverstein (0moh) kl 12:15 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174425

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.01.2019 kl. 07:31

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd 2 °C Arnøya (0moh) kl 06:32 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174371

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.01.2019 kl. 16:25

391 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær over flere dager, snømasser er stabilisert. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: uforandret værprognose.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 6 °C Kvænangsfjellet (200moh) kl 10:30

ObsID: 174348

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.01.2019 kl. 14:07

16 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 5 °C Berg (0moh) kl 14:08

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Ytre Berg - ,

ObsID: 174305

Nord-Troms / Parasdalen

Snø

06.01.2019 kl. 12:30

278 moh

Bjørn (Ukjent)

Snødekke

20 cm totalt 0 cm nysnø Våt snø

Notater

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen skredfare pr. i dag.

ObsID: 174346

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.01.2019 kl. 09:56

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 6 °C Arnøy (0moh) kl 09:58

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174242

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org