Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 07.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold over skoggrensen. Vær varsom i områder med ferske fokksnøflak.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet søndag ventes å fukte snødekket nokså høyt og mildværsgrensen kan gå så høyt som 800-1000 moh kortvarig. Det er trolig kommet mye nysnø i kombinasjon med vind, så det ventes å ha vært stor pålagring i leheng. Påfyll av mye snø og sterk vind fra SV-V vil føre til at det dannes nye ustabile fokksnøflak i leformasjoner vendt mot NØ-Ø. Skredfaren vil holde seg på 3 - betydelig.
Det er kommet mye nysnø de siste dagene og det har vært kraftig vind, særlig i høyfjellet. Temperaturene har vekslet mye og det har vært mildvær opptil 500-600 moh før helgen. Søndag formiddag er det igjen mildt i regionen og det er ventet plussgrader høyt til fjells, men temperaturen skal synke utover kvelden. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende snøgrense, 100 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:10

16 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind i fra sørvest hittil i sesongen til at det er noen større fare. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Vær

Snø -1 °C Kløverstein (0moh) kl 12:15 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174425

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.01.2019 kl. 07:31

moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Arnøya (0moh) kl 06:32 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174371

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.01.2019 kl. 16:25

391 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær over flere dager, snømasser er stabilisert. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: uforandret værprognose.

Vær

Regn 6 °C Kvænangsfjellet (200moh) kl 10:30

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174348

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.01.2019 kl. 14:07

16 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Ytre Berg - ,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Regn 5 °C Berg (0moh) kl 14:08

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174305

Nord-Troms / Parasdalen

Snø

06.01.2019 kl. 12:30

278 moh

Bjørn (Ukjent)

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen skredfare pr. i dag.

Snødekke

20 cm totalt 0 cm nysnø Våt snø

Notater

ObsID: 174346

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.01.2019 kl. 09:56

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 6 °C Arnøy (0moh) kl 09:58

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174242

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.01.2019 kl. 07:48

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Arnøy/laukøya (0moh) kl 07:46 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174068

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.01.2019 kl. 19:00

391 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). samme som i går, ikke vært endringer siden forrige vurdering. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke vesentlig endringer i nedbørsmengde, eller temperatur.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174043

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:46

53 moh

Guttorm (Ukjent)

Vær

0 °C 0 m/s 60% skyer Litt nedbør som regn fra i går ettermiddag, nå oppholdsvær.

ObsID: 173981

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:26

1056 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak virker å ha stabilisert seg godt, men fortsatt kan det være lett å løse ut skred i enkelte NØ vendte brattheng. Snødekket under tregrensen er det lite lagdeling i. Finner ikke tegn på vedvarende svake lag som har betydning for skredfarevurderingen. Vurderer skredfaren i dag til moderat Mildvær vil svekke bindinger i snødekket og vil øke skredfaren med opphoping sv vann som skredproblem og fare for våte flakskred i høyde som får nedbør son regn Varslet faregrad er for høy

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Snø ligg ujevnt fordelt i terreng. Avblåst over rygg. Fokksnø av ulik hardhet i leformasjoner. Fokksnøflak sprekker opp ved fot i brattheng hvor sv vind har pålagret fokksnøflak, men virker generelt å være godt stabilisert. Begynner å danne seg kantkorn i terrengformasjoner hvor det er tynt snødekke

Vær

Ikke nedbør -3 °C 70% skyer Vindstille og oppholdsvær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø over 400 moh

ObsID: 173976

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:44

13 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lavere temperatur og ingen nedbør. EV6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173937

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:31

16 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Blir kaldere og lite nedbør fremover. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør -1 °C Berg (0moh) kl 10:31 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173936

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 10:21

449 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nv vendt konveks brattheng v kjent skredbane

Tester

ECTN18@25cmQ2

ObsID: 173926

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 09:55

340 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

80 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Ved 340 MOH er snødekket tørt og lite påvirket av mildvær fra i får. Litt ubundet snø og gradvis hardere bundet snø

ObsID: 173915

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 09:12

7 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 60% skyer Oppholdsvær

ObsID: 173899

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.01.2019 kl. 07:34

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Arnøya (0moh) kl 07:36 50 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 173881
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.