Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 07.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold over skoggrensen. Vær varsom i områder med ferske fokksnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet søndag ventes å fukte snødekket nokså høyt og mildværsgrensen kan gå så høyt som 800-1000 moh kortvarig. Det er trolig kommet mye nysnø i kombinasjon med vind, så det ventes å ha vært stor pålagring i leheng. Påfyll av mye snø og sterk vind fra SV-V vil føre til at det dannes nye ustabile fokksnøflak i leformasjoner vendt mot NØ-Ø. Skredfaren vil holde seg på 3 - betydelig.
Det er kommet mye nysnø de siste dagene og det har vært kraftig vind, særlig i høyfjellet. Temperaturene har vekslet mye og det har vært mildvær opptil 500-600 moh før helgen. Søndag formiddag er det igjen mildt i regionen og det er ventet plussgrader høyt til fjells, men temperaturen skal synke utover kvelden. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende snøgrense, 100 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:10

16 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Kløverstein (0moh) kl 12:15 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite vind i fra sørvest hittil i sesongen til at det er noen større fare. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

ObsID: 174425

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.01.2019 kl. 07:31

moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Arnøya (0moh) kl 06:32 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174371

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.01.2019 kl. 16:25

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 6 °C Kvænangsfjellet (200moh) kl 10:30

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær over flere dager, snømasser er stabilisert. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: uforandret værprognose.

ObsID: 174348

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.01.2019 kl. 14:07

16 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Berg (0moh) kl 14:08

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Ytre Berg - ,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174305

Nord-Troms / Parasdalen

Snø

06.01.2019 kl. 12:30

278 moh

Bjørn (Ukjent)

Notater

Snødekke

20 cm totalt 0 cm nysnø Våt snø

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen skredfare pr. i dag.

ObsID: 174346

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.01.2019 kl. 09:56

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 6 °C Arnøy (0moh) kl 09:58

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174242

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.01.2019 kl. 07:48

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Arnøy/laukøya (0moh) kl 07:46 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174068

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.01.2019 kl. 19:00

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). samme som i går, ikke vært endringer siden forrige vurdering. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke vesentlig endringer i nedbørsmengde, eller temperatur.

ObsID: 174043

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:46

53 moh

Guttorm (Ukjent)

Vær

0 °C 0 m/s 60% skyer Litt nedbør som regn fra i går ettermiddag, nå oppholdsvær.

ObsID: 173981

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:26

1056 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø over 400 moh

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Snø ligg ujevnt fordelt i terreng. Avblåst over rygg. Fokksnø av ulik hardhet i leformasjoner. Fokksnøflak sprekker opp ved fot i brattheng hvor sv vind har pålagret fokksnøflak, men virker generelt å være godt stabilisert. Begynner å danne seg kantkorn i terrengformasjoner hvor det er tynt snødekke

Vær

Ikke nedbør -3 °C 70% skyer Vindstille og oppholdsvær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak virker å ha stabilisert seg godt, men fortsatt kan det være lett å løse ut skred i enkelte NØ vendte brattheng. Snødekket under tregrensen er det lite lagdeling i. Finner ikke tegn på vedvarende svake lag som har betydning for skredfarevurderingen. Vurderer skredfaren i dag til moderat Mildvær vil svekke bindinger i snødekket og vil øke skredfaren med opphoping sv vann som skredproblem og fare for våte flakskred i høyde som får nedbør son regn Varslet faregrad er for høy

ObsID: 173976

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:44

13 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lavere temperatur og ingen nedbør. EV6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

ObsID: 173937

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:31

16 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Berg (0moh) kl 10:31 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Blir kaldere og lite nedbør fremover. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

ObsID: 173936

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 10:21

449 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nv vendt konveks brattheng v kjent skredbane

Tester

ECTN18@25cmQ2

ObsID: 173926

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 09:55

340 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

80 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Ved 340 MOH er snødekket tørt og lite påvirket av mildvær fra i får. Litt ubundet snø og gradvis hardere bundet snø

ObsID: 173915

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 09:12

7 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 60% skyer Oppholdsvær

ObsID: 173899

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.01.2019 kl. 07:34

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Arnøya (0moh) kl 07:36 50 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 173881

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org