Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 06.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Våte snøskred ventes i lavlandet. Når temperaturen faller og nedbøren kommer som snø må man unngå ferske og ustabile nysnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøen som er kommet i høyfjellet de siste dagene ventes å ha stabilisert seg, men ny nedbør og vind kan danne ustabile områder over snøgrensa. Stigende temperatur og regn fører til at snøen blir våt opp mot 1000 meter første del av dagen. Dette kan svekke snødekket der snøen ikke har vært påvirket av mildvær fra før og lede til små, våte flakskred i bratt terreng.
Mildværet fra torsdag var relativt kortvarig og uten mye regn, så fuktigheten har stort sett ikke trengt langt ned i snødekket. Over tregrensa finnes det områder med fokksnøflak som ventes å ha stabilisert seg i løpet av fredagen.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Høyest snøgrense om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende snøgrense, 100 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.01.2019 kl. 16:25

391 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær over flere dager, snømasser er stabilisert. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: uforandret værprognose.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 6 °C Kvænangsfjellet (200moh) kl 10:30

ObsID: 174348

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.01.2019 kl. 14:07

16 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 5 °C Berg (0moh) kl 14:08

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Ytre Berg - ,

ObsID: 174305

Nord-Troms / Parasdalen

Snø

06.01.2019 kl. 12:30

278 moh

Bjørn (Ukjent)

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen skredfare pr. i dag.

Snødekke

20 cm totalt 0 cm nysnø Våt snø

Notater

ObsID: 174346

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.01.2019 kl. 09:56

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 6 °C Arnøy (0moh) kl 09:58

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174242

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.01.2019 kl. 07:48

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Arnøy/laukøya (0moh) kl 07:46 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 174068

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.01.2019 kl. 19:00

391 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). samme som i går, ikke vært endringer siden forrige vurdering. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke vesentlig endringer i nedbørsmengde, eller temperatur.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174043

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:46

53 moh

Guttorm (Ukjent)

Vær

0 °C 0 m/s 60% skyer Litt nedbør som regn fra i går ettermiddag, nå oppholdsvær.

ObsID: 173981

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:26

1056 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak virker å ha stabilisert seg godt, men fortsatt kan det være lett å løse ut skred i enkelte NØ vendte brattheng. Snødekket under tregrensen er det lite lagdeling i. Finner ikke tegn på vedvarende svake lag som har betydning for skredfarevurderingen. Vurderer skredfaren i dag til moderat Mildvær vil svekke bindinger i snødekket og vil øke skredfaren med opphoping sv vann som skredproblem og fare for våte flakskred i høyde som får nedbør son regn Varslet faregrad er for høy

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Snø ligg ujevnt fordelt i terreng. Avblåst over rygg. Fokksnø av ulik hardhet i leformasjoner. Fokksnøflak sprekker opp ved fot i brattheng hvor sv vind har pålagret fokksnøflak, men virker generelt å være godt stabilisert. Begynner å danne seg kantkorn i terrengformasjoner hvor det er tynt snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C 70% skyer Vindstille og oppholdsvær

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173976

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:44

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lavere temperatur og ingen nedbør. EV6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen,

ObsID: 173937

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:31

16 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Blir kaldere og lite nedbør fremover. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Berg (0moh) kl 10:31 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 173936

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 10:21

449 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nv vendt konveks brattheng v kjent skredbane

Tester

ECTN18@25cmQ2

ObsID: 173926

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 09:55

340 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

80 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Ved 340 MOH er snødekket tørt og lite påvirket av mildvær fra i får. Litt ubundet snø og gradvis hardere bundet snø

ObsID: 173915

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 09:12

7 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 60% skyer Oppholdsvær

ObsID: 173899

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.01.2019 kl. 07:34

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 2 °C Arnøya (0moh) kl 07:36 50 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 173881

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

03.01.2019 kl. 15:23

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Moderat til betydelig fare, kan ikke observere noen tegn i fjellpartier. FV347 Arnøyhamn - Langfjordbotn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Såfremst prognoser stemmer er det ikke betydelig økning av nedbør og temperaturforandringer. Ut fra dette bedømmes skredfaren som uforandret.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173836

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

03.01.2019 kl. 15:16

53 moh

Guttorm (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 90% skyer Kommet 20-24 cm snø siste døgn total snø dybde nå ca 40 cm

ObsID: 173835

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

03.01.2019 kl. 11:32

472 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Pågående vindtransport fra SV. Myke fokksnøflak i leområder både under og ved skogsbrense siste døgn. Avblåst over rygg i høyden innebærer at det har vært stor vindtransport siden i går

ObsID: 173778

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org