Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 04.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø over mildværgrensen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet og den kraftige vinder fra torsdag ventes å danne ferske ustabile fokksnøflak i leformasjoner rundt NØ retning. Disse vil begynne å stabilisere seg når uværet har passert, og skredfaren vil avta til faregrad 2 - moderat utover dagen. Under mildværgrensen vil snødekket trolig være uten spenninger og stabilt.
I løpet av de siste dagene har det kommet opp mot 20cm med nysnø som er tilgjengelig for vindtransport. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis er det dannet hard fokksnø og det kan være avblåst og skare på enkelte rygger. Torsdag er det mildvær og snøoverflaten i lavlandet vil bli våt.
Ved Sørkjosen lufthavn er det torsdag formiddag observert snøbyger og dårlig sikt.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-15 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.01.2019 kl. 19:00

391 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). samme som i går, ikke vært endringer siden forrige vurdering. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke vesentlig endringer i nedbørsmengde, eller temperatur.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174043

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:46

53 moh

Guttorm (Ukjent)

Vær

0 °C 0 m/s 60% skyer Litt nedbør som regn fra i går ettermiddag, nå oppholdsvær.

ObsID: 173981

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:26

1056 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Snø ligg ujevnt fordelt i terreng. Avblåst over rygg. Fokksnø av ulik hardhet i leformasjoner. Fokksnøflak sprekker opp ved fot i brattheng hvor sv vind har pålagret fokksnøflak, men virker generelt å være godt stabilisert. Begynner å danne seg kantkorn i terrengformasjoner hvor det er tynt snødekke

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak virker å ha stabilisert seg godt, men fortsatt kan det være lett å løse ut skred i enkelte NØ vendte brattheng. Snødekket under tregrensen er det lite lagdeling i. Finner ikke tegn på vedvarende svake lag som har betydning for skredfarevurderingen. Vurderer skredfaren i dag til moderat Mildvær vil svekke bindinger i snødekket og vil øke skredfaren med opphoping sv vann som skredproblem og fare for våte flakskred i høyde som får nedbør son regn Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -3 °C 70% skyer Vindstille og oppholdsvær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø over 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173976

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:44

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lavere temperatur og ingen nedbør. EV6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Grasnes Vassbergan - Kløvenstein Bikkavollen,

ObsID: 173937

Nord-Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:31

16 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Blir kaldere og lite nedbør fremover. EV6 Ytre Berg - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør -1 °C Berg (0moh) kl 10:31 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173936

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 10:21

449 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nv vendt konveks brattheng v kjent skredbane

Tester

ECTN18@25cmQ2

ObsID: 173926

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 09:55

340 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

80 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Ved 340 MOH er snødekket tørt og lite påvirket av mildvær fra i får. Litt ubundet snø og gradvis hardere bundet snø

ObsID: 173915

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 09:12

7 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 60% skyer Oppholdsvær

ObsID: 173899

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.01.2019 kl. 07:34

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Vær

Snø 2 °C Arnøya (0moh) kl 07:36 50 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173881

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

03.01.2019 kl. 15:23

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Moderat til betydelig fare, kan ikke observere noen tegn i fjellpartier. FV347 Arnøyhamn - Langfjordbotn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Såfremst prognoser stemmer er det ikke betydelig økning av nedbør og temperaturforandringer. Ut fra dette bedømmes skredfaren som uforandret.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173836

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

03.01.2019 kl. 15:16

53 moh

Guttorm (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 90% skyer Kommet 20-24 cm snø siste døgn total snø dybde nå ca 40 cm

ObsID: 173835

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

03.01.2019 kl. 11:32

472 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Pågående vindtransport fra SV. Myke fokksnøflak i leområder både under og ved skogsbrense siste døgn. Avblåst over rygg i høyden innebærer at det har vært stor vindtransport siden i går

ObsID: 173778

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

02.01.2019 kl. 11:54

990 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnø ligger ujevnt fordelt i terrenget. Enkelte partier hvor det er avblåst/snøfritt over rygger. Mye nysnø tilgjengelig for vindtransport

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak har stabilisert seg, men Fortsatt mulig å løse ut skred i brattheng hvor det et pålagret mye fokksnø. Nysnøflak virket å ha stabilisert seg bra og får ingen tegn på at dette er et skredproblem. Fonner ikke vedvarende svake lag i snødekket. Skredfaren vurderes til FG2 Med vindøkning vil skredfaren raskt øke med all nysnø tilgjengelig for vindtransport

Vær

Ikke nedbør -4 °C fra N ↓ Nordlig vindretning med enkelte snøbyger men også periodevis blå himmel

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173588

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

02.01.2019 kl. 10:38

508 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  25 cm F nysnø. 22 cm 4F RG/ 2 cm F løssnø /40 cm 1F RG. Snødybde 120 cm
ObsID: 173570

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

02.01.2019 kl. 10:01

377 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø ligg ujevnt fordelt i terreng. Myke flak sprekker opp rundt fot. Enkelte steder synker msn til kne i lett bundet nysnø

ObsID: 173553

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

02.01.2019 kl. 09:06

36 moh

jan arild@obskorps (*****)

Vær

Snø fra N ↓ 100% skyer

ObsID: 173540

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

01.01.2019 kl. 13:38

66 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindøkning. Snøbyger og kraftig vind

ObsID: 173452

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

01.01.2019 kl. 10:47

598 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 100% skyer Snøbyger og etter hvert mer vind

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5 cm nysnø de 2 siste døgn. 15 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport under tregrensa i østvendte sider. Over tregrensen mer vindpåviktet snø, avblåste partier etter vind fra NV/V. Fokksnøflak i leområder har fått noe tid å stabilisere seg

ObsID: 173428

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org