Snøskredvarsel for Lyngen søndag 28.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

28.11.2021 kl. 12:30

427 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Nordover mot Uløy og Kåfjord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Sørover, ryggen av Rottenvikfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -14 °C 8 m/s fra SV ↗ Klart og kaldt.

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen faretrgn observert. Generelt god stabilitet. Ligger myk snø på hard såle, som har hatt tid til å stabilisere seg. Noe vindtransport, og gode forhold for kk dannelse med klarvær og lave temperaturer. Stedvis også overflaterim som kan snø ned. Foreløpig ingen varsel. Ha en god og trygg sesong!

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: God sikt.

Snøprofil

0,2 cm F SH D, 20 cm 4F/1F DF D, 0,2 cm F DH D, 29 cm P MFcr D -14 °C @ 0 cm, -2 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 50 cm

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Enten avblåst skare, eller skare med myk snø over. Kald og tørr snø.

Tester

CTN God Gjort i le, ca 400moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Sluff problematikk

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 278439

Lyngen / Balsfjord

Snø

27.11.2021 kl. 22:20

1059 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Vær

-13 °C

Notater

Har ikke gravd i snøen eller leta spesielt etter noe i dag, så observasjonene må leses i lys av det.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har ikke sett eller hørt noen spesielle faretegn på tur til Middagstind i dag. Muligens unntatt noen bittesmå flak som går av i bauter, tipper det går på sjikt i fokksnøen der den finnes. Ingen propageringsevne.

Snødekke

Det er litt snø i Lakselvdalen nå, 20-30 cm og fint skiføre fra vegen. Snøen er ujevnt fordelt og har ujevn hardhet. I beskytta formasjoner er det løssnø. Ellers er det varierende hard fokksnø og stedvis isskare. Isskaren er noen steder iferd med å smuldre opp, antar at den er på vei over mot kant pga lite snø og veldig lav temperatur om dagen. Så noen små kantkorn (bare raskt uten lupe) under fokksnø i et søkk på ca 700 m. Her var snødekket tykkere, og jeg antar at kanten er i snøen som falt i slutt okt/start nov og fokksnøen av nyere dato. Har ikke undersøkt dette nærmere, og merka ingen faretegn knytta til det.

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt til mange himmelretninger, ikke sett et eneste skred, gammelt eller nytt.

ObsID: 278424

Lyngen / Balsfjord

Snø

27.11.2021 kl. 12:35

496 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Rimfrost og kantkorn i overflaten, svake greier dette her…
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Søt liten avsetning på sørsiden av smalaktinden

Vær

Ikke nedbør 10,3 °C 4,2 m/s fra Ø ← Kaldt og klart. Tynn inversion i bunn av Lavangsdalen, bare noen få titalls meter dypt, der var det -15 og over det ca -10 helt opp til 500m. Svakt trekk, muligens fallvind fra ø i kanaliserende formasjoner.

Skredfarevurdering

1 Liten Tynt, svakt og stabilt snødekke der jeg var. Har ikke sett nok terreng til å være veldig bastant, var for eksempel ikke opp over 500m. Fortsatt svekkelse og stabilisering så langt det kalde været fortsetter. Når pålagring kommer legger den seg på en svak grunnmur, og det korthuset kan bli nok så potent

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

0,1 cm F SH 2 mm D, 5 cm F FCsf 1 mm D Tykkelsen på dette varierte noe med utsatthet for vind, men det var tilstede overall. Typisk større kornstørrelse der vinden ikke tatt., 25 cm 4F- RGxf 1 mm D Så tykt flak som jeg klarte å finne i dette terrenget. Tydlig svekkelse i dette flaket fra oppbyggende omvandling. Mer kantdanning der flaket var tynnere, logiskt nok., 0,5 cm F FC 2 mm D Dette laget var ikke tilstede overalt, på noen plasser satt flaket godt på skaren. Klarte ikke å se noen fellestrekk her., 2,5 cm K MFcr D Tenker dette er mildvær fra 16-17.11., 1 cm 4F FC/MF 2 mm D Dette laget var ikke tilstede overalt, men klarte ikke å finne noe system. Tydelig innblanding av MF, ser ut at ha vært fukt inni her., 21 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen Rundt 500møh i et lite heng med så mye pålagring som jeg fant.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Overflatekantkorn Tørr HS ca 20-25cm i skogen, over skoggrens 10-50cm beroende på hvordan vinden tatt. 1-2mm SH på overflaten, 1-3mm store i stort sett overalt. I skogen 10-15cm 1-1.5mm FCsf veldig utbredt, i høyden hade vinden presset litt og FCsf var mindre, rundt 1mm, typisk i et 1-10cm tykt lag i alle himmelretninger jeg fikk sett på denne turen. Glatt skare fra 16-17.11 er tilstede overalt, der det er avblåst ligger den i dagen. Der vinden flyttet inn snø i leheng i høyden er det myke flak rundt 4f-, med noe kantdannelse i. Typisk noe FC mellom flak og skare, se snøprofil. Tykkelse på skare varierer litt, og noen plasser er det to skarelag ned noe FC/MF mellom. Ikke noe tydlig mønster i hvor det er et eller to skarelag. I skogen der vinden ikke har tatt ligger det ca 15cm FCsf direkte på 17.11 MFcr.

Tester

ECTN18@33cm Rufsete brudd over/under skarelaget, forplantet 10cm sen slab fracture.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 300 moh Kun basert på det jeg såg idag, kom meg ikke over 500m. FC mellom fokksnøflak og 17.11 MFcr. Ikke særlig pop, flaket er på vei å gå i oppløsing av oppbyggende omvandling. Kanskje at det går å skrape sammen nok snø for et str2 noen plass. Virker som det var mer fart på Lyngenhalvøya, mulig det er det her og i høyden men det er ubekreftet.

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Såg noen str 1 avsetninger på sørsiden av Smalaktinden, mest sannsynlig fra forrige snøfall.

ObsID: 278385

Lyngen / Lyngen

Snø

27.11.2021 kl. 12:29

671 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Rim på flere plasser observert. Mulig å overflate kant, hadde ikke med lupe så dette er antagelse.

ObsID: 278370

Lyngen / Lyngen

Snø

27.11.2021 kl. 11:30

500 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fjernutløst på Ca 20m. Etter drønn og sprekker i snødekket. Løsna på kantkorn over skare. Mye drønn i snødekket i dag
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Ikke då stort. Men med mere pålagring av snø kan det fort bli str 1-2.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 6 m/s fra Ø ← Kaldt klart vær. Temp målt ved bilen

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: flere plasser i denne høyden +/- 100/150moh. Tenker beltet fra Ca 450-550moh. Over dette ble det ikke observert. Dette Pga kantkorndannelse nede ved bakken. Spesielt der snødekket var tynt

ObsID: 278365

Lyngen / Lyngen

Snø

27.11.2021 kl. 11:29

1021 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Var kaldt, så det ble ikke ssu, men det er skare i bunn med løsere (4f) snø mellom skare og fokksnøen på toppen. Det kunne se ut som det har vært relativt mildt i mellomsjiktet, mens fokksnøen er kald fersk (2-3 dager)og godt sintret.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -15 °C 5 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det drønnet ofte og kraftig høyt i snødekket i bandet mellom 600-800 moh. Imidlertid var det ikke sprekker og det var den blyant-harde fokksnøen øverst som kollapset der den var tynn nok. Opplevde det ikke som ustabilt, mer ubehagelig.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Opp til skoggrense er det lite skare i bunn. Over er det gradvis mer skare. Er mer snø i skjermede områder. Skaren gikk til topps på dagens tur 1041moh) klassiske tidligvinterforhold med ujevn lappeteppe. Der vinden har hatt gode forhold ligger skaren udekt. To noen hurtig-pits, var litt av små kantkorn over skarelaget. Ingen av testene viste potent kant.

ObsID: 278372

Lyngen / Lyngen

Snø

27.11.2021 kl. 11:23

481 moh

torben@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. første registrert her

ObsID: 278364

Lyngen / Lyngen

Snø

26.11.2021 kl. 17:37

59 moh

Johan@svv (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Ca 1cm rimkrystaller

Skredfarevurdering

Det er potensiale for at rimlaget som blitt dannet føyket ned og blir litt skummelt videre.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig snøføyk på fjelltoppene i dag

Snødekke

Store rimkrystaller (>1cm) på overflaten i går. Hadde vokst seg enda større i dag der vinden ikke fikk tak.

ObsID: 278341

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

26.11.2021 kl. 09:15

8 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Holmbuktura (100moh) kl 09:18

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø og kald vær type.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 278250

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org