Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 23.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

23.11.2021 kl. 11:16

813 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 278052

Lyngen / Lyngen

Snø

22.11.2021 kl. 11:00

756 moh

Toffe (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter S

ObsID: 278116

Lyngen / Lyngen

Snø

22.11.2021 kl. 10:15

551 moh

Toffe (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Toffe

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter S Gravde bare litt med hånden da det kom mange drønn i snøen. Fant løs snø over skare, med 40-50cm snø over som fikk fra bunden til ubunden snø øverst.

ObsID: 278115

Lyngen / Balsfjord

Snø

21.11.2021 kl. 12:30

570 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Til høyre for skiløper midt i bildet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Sørover i selve renna

Vær

Visstnok bedre vær enn Ullstind

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fikk en skytende sprekk i det lille bratthenget på veg opp.

Snødekke

Lett snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Godt med løssnø i skjermet terreng. Myke flak i enkelte utsatte brattheng.

Skredaktivitet

21. nov. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 600 moh Et lite tørt flakskred personutløst ut i et lite sørvendt brattheng

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 500 moh Regner med flakene stabiliseres relativt raskt utover uken.

ObsID: 278019

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

21.11.2021 kl. 11:13

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

21. nov 11:11 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 477 moh og sluttet på 385 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 38 sekunder.

ObsID: 277980

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org