Snøskredvarsel for Lyngen mandag 10.05.2021

2
Moderat
Publisert:

I høyfjellet er vedvarende svake lag og nedføyket overflaterim hovedproblemet. Når temperaturen stiger utover dagen kan det gå våte løssnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mandag blir det mildere, og i sider der solen skinner vil det kunne gå naturlig utløste våte løssnøskred. I nordvendte hellinger der solen ikke tar like mye tak er det større sjanse for at overflatekant/rimlag fra tidligere uken er blitt begravd, og her kan det være lett å løse ut skred. Det vedvarende svake kantkorlaget under fokksnø fra slutten av april virker å være mindre aktivt, men høyt til fjells med tynt snødekke kan det fortsatt være mulig å påvirke. Om våte løssnøskred blir store nok kan det potensielt også trigge dette laget. Skred på dette laget kan bli store og gå langt.
Over ca 300-400 moh har det lagt seg noe nysnø de siste døgnene. Under denne høyden er snødekket sterkt påvirket av både sol, mildvær og regn den siste uken. Høyere i fjellet var det mer vinterlige forhold før siste snøfall, men også der var sørvendte og vestvendte sider solpåvirket.
Overflatekant/rim kan nå være begravet under helgens fokksnø i enkelte heng. Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket over det gamle skarelaget, som fortsatt er mulig å påvirke. Det finnes også vedvarende svake lag dypt i snødekket over ca. 700 moh. Disse ligger under solid skare og er svært vanskelige å påvirke. Unntaket kan være i nordvendt terreng, som ikke er påvirket av mildvær og sol.
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

10.05.2021 kl. 23:19

1131 moh

Turkite (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Tørre kankorn. Avblåst på ryggen

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut over 1000 moh

ObsID: 271941

Lyngen / Lyngen

Snø

10.05.2021 kl. 23:17

616 moh

Turkite (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  To ulike lag med kantkorn. Krystallene er fuktige.

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut

ObsID: 271940

Lyngen / Lyngen

Snø

10.05.2021 kl. 21:22

977 moh

Turkite (Ukjent)

Skredhendelse

10. mai 21:22 Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst Ø-vendt Skredet startet på 1006 moh og sluttet på 1001 moh Kantkornet snø over skarelag 60 cm høy og 4 m bred bruddkant Nær rygg Fikk et drønn og fjernutløste en skavl fra ca 100m.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 271943

Lyngen / Balsfjord

Snø

10.05.2021 kl. 21:10

1108 moh

Siggen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Det er skredet til høgre for ryggen, en liten bruddkant.

Skredhendelse

10. mai 20:51 Vått flakskred 1 - Små Ukjent NV-vendt Skredet startet på 1105 moh og sluttet på 812 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 10 cm høy og 10 m bred bruddkant Nær rygg Gikk trolig naturlig pga solpåvirkning eller fjernuløst av skikjører på ryggen.

ObsID: 271973

Lyngen / Balsfjord

Snø

10.05.2021 kl. 21:01

1072 moh

Siggen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Skredet observasjonen beskriver er til venstre i bildet, det til høgre er beskrevet av observasjonen til Kugo 10 min tidligere (skredstørrelse 2).

Skredhendelse

10. mai 21:01 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1067 moh og sluttet på 908 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 20 cm høy og 25 m bred bruddkant Leområder Utløst av skikjører. Skikjører fikk grep med skiene gjennom skredmassen og ble igjen etter å ha blitt med 30 meter.

ObsID: 271972

Lyngen / Andersdalstinden

Snø

10.05.2021 kl. 20:51

1093 moh

Kugo (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kugo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kugo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kugo

Skredhendelse

10. mai 20:51 Skredet sluttet på 841 moh

Notater

Fjernutøst fra ryggen

ObsID: 271938

Lyngen / Tromsø

Snø

10.05.2021 kl. 20:38

1000 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  2 små skred satt i bevegelse fra de første svingene
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Oversikt

Skredhendelse

10. mai 20:50 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Skredet startet på 946 moh og sluttet på 868 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket Brattheng 3 små slushskred utløst av skikjører i solrikt brattheng. Kom ikke overraskende.

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Vekslende med helning og orientering mellom løs tørrsnø, soloppvarma snø og solskare

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Ingen svake lag i det vi gravde, men gravde ikke helt til fjell.

Vær

5% skyer Stort sett klart, mn enkelte skyer hang igjen. Lite vind, men en liten trekk fra vest.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Tester

ECTX God Måtte til slutt 2 mann til for å bryte ut blokka med spader. Gikk da på ca 130 ned, Q3

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabil snøpakke. Eneste fare er våte skred som følge av soloppvarming.

ObsID: 271942

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

10.05.2021 kl. 17:14

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

10. mai 17:10 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 564 moh og sluttet på 273 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 42 sekunder.

ObsID: 271921

Lyngen / Tromsø

Snø

10.05.2021 kl. 13:22

766 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen 4 st "trege" og sukkende drønn over 550m i N og NØ. FCsf nedsnødd 8/5, 2-4mm store, 1cm lag under 10-15cm 1f flak, se snøprofil.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 20 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Laber gjenfrysing i natt under 200m. Fortsatt tydelig lagdelning i skogen selv hvis snøen er fuktet til bakken. Noe oppsprekking ca 20cm dypt når mykere lag av MF blev mettet på fukt. På ettermiddagen på grensen til råttent i skogen, men fortsatt litt hold i snøen 20-30cm ned. Over skoggrens i stort sett 30-40cm snø på gamle skaren, i terrenget her har vinden strykt over og laget 10cm 1F flak mange plasser. Under dette utbredt 8/5 FCsf, bryter glatt men trenger litt mer pålagring/svekkelse for å bli skikkelig hissige her. FC over skare tilstede men bryter ofte q3. Under 500m der det gått fukt ned til skare bryter denne glatt, kanskje kan gi noen våte flak her og der hvis sola står på i kveld og i morgen tidlig? Ny runde FCsf på gang i overflaten, og fokksnøflaket begynte å bli kramt i varmen selv på toppen. Skjerma N var fortsatt tørr over 600m.

Skredproblem

Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V under 800 moh Våt løs aktivitet forventes. Går sikkert ann å trykke noe dypere helt til bakken under 2-300m og der snøen begynner å bli mettet på vann.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 600 moh I denne fjellsiden har vinden ikke helt flyttet inn nok med snø for å gjøre dette potent i mer enn noen lommer, derfor gikk jeg "få heng". I områder med mer snø (ser ut som det kommet mer feks på Kvaløya) eller med mer svekkelse (rett Øst i morrest, ref Lavangsdalen) er vi på mange bratte heng ser jeg for meg. Drønn og naturlig aktivitet indikerer svært lett å løse ut.

Vær

Ikke nedbør 7,3 °C 3,2 m/s fra V → 15% skyer Stort sett pent vær, SCTpå førmiddagen og gradvis mindre utover dagen, CLR på ettermiddagen. Veldig svakt trekk fra V av og til. Noe drivhuseffekt fra skyer, men og kraftig utstråling når det klarnede opp. Varmt, plussgrader i lufta til topps.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfare hovedsakelig knuttet til 8/5 FCsf i dette området. Egentlig nok så greie og oversiktlige forhold, i N til Ø vil heng som har fått pålagring eller blir bakt i sola være svært lett å løse ut, men skred vil mest sannsynlig bli str 2 eller mindre. Går sikkert an å fortsatt finne noe FC over MFcr fra forrige uke men opplever at det er rimelig spotty i dette området nå. Våte løse skred må forventes, og kan sikkert gå noe fler våte flak og hvis sola står på i natt/i morgen. Dårlig gjenfrysing natt til onsdag og sen rekordtemperaturer på onsdag på dagen kan muligens sette fart på noe 1/2 FCsf eller lignende dype lag over 1000m. Ellers vil det sikkert gå en del vått, både flak og løst under 1000m. Varslet faregrad er riktig Bra tekst. Tenker basert på dagens tur og tidligere observasjoner fra når det låg i overflaten at 8/5 FCsf er tilstede i mer enn "enkelte heng" (snødekkehist).

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst S, SV, V Ikke uventet gikk det mye små til middels store våte løssnøskred når sola tok. Såg og en dyp men kort bruddkant på Maritindan NV, usikker tidspunkt, bilde kommer i separat obs. Kjørte en tur til Lavangsdalen og, martin@svv sin obs beskriver situasjonen godt der.

Snøprofil

0,5 cm F FCsf 1 mm D, 11,5 cm 1F RG D-M, 1 cm F FCsf 2 mm/4 mm D Hele laget 8/5 FCsf, godt utbredt i denne fjellsiden overalt der ikke vinden blåst det bort., 22 cm 4F/1F RG D-M Av og til noe eldre FC-lag her, men fikk ikke noe tydelige brudd på det., 20 cm K MFcr Prioriterte å grave flere profiler for å se på utbredelse foran å hakke meg ned i dette. Typisk profil der det drønnet på 8/5 FCsf. Med noe variasjon i overflata fra vind/varme var dette var en utbredd struktur over 550m i N og NØ.

ObsID: 271931

Lyngen / Balsfjord

Snø

10.05.2021 kl. 12:30

994 moh

SveinarLS (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SveinarLS Kommentar:  Lille blokktest, øverste laget med fokksnø kollapset ved to svake slag fra siden, dybde, ca. 20cm. Rent brudd. Svake laget virker å være nedføyket nysnø.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Masse drønn på sørsiden i det man bikka 1000 moh ved overgang til tørr snø

ObsID: 271901

Lyngen / Tromsø

Snø

10.05.2021 kl. 11:08

86 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Løsnet i klippområdet på sørsiden av Sarasteinen skredløp, ca. 600 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Løsnet i klippområdet på sørsiden av Sarasteinen skredløp, ca. 600 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Bruddkanter i klippområdet på sørsiden av Sarasteinen skredløp, ca. 600 moh..
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Flere også point-release-skred under Stortinden nå i formiddag. Stort sett små.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Ferskt flakskred 1000 moh, under Stortinden.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Ferskt flakskred, 700 - 800 moh under Stortinden.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Flere skred på ryggen til Stortinden, ca. 900 - 1000 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Lite flakskred ved Stortinden, ca. 900 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 10 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skredløp Sarsteinen/Pernilsfjellet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Basert på observert aktivitet i Lavangsdalen.

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø over 600 moh Skrivebordsvurdering: Våte eller tørre. Antagelse basert på skredaktivitet i Lavangsdalen, været i helgen og observasjon av godt utviklet kantkorn i overflaten i nordsider forrige uke. Trigger: Naturlig utløst ved hjelp av sol og varme, eller svært lett å løse ut av skiløper.

Skredfarevurdering

Trolig en våt flakskred-syklus på lag av forrige ukes overflatekant "as we speak".

Notater

Middels pålitelighet gir ikke automatisk registrering i Regobs, dette blir registrert manuelt.

Skredaktivitet

10. mai. 6-12 Våte flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Skred i Sarasteinen skredløp detektert av deteksjonsanlegg kl. 10.58. En sveip rundt i dalen bekrefter mange(!) ferske skredavsetninger. Jeg kikket på disse fjellsidene tidligere i dag (kl. 08.30), og la ikke merke til skredavsetningene og bruddkanter. Antar derfor at mange av skredene har gått i formiddag. Ser ut flakskred begrenses til str. 1 og 2. Også mange våte løssnøskred. Bruddkanter kan verifiseres på høyde ca. 600 - 1000 moh.

ObsID: 271850

Lyngen / Lyngen

Snø

09.05.2021 kl. 12:58

586 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Våt snø
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Det har regnet på snødekke høyt tilfjells. Fra 200 og nedover er det helt gjennomvåt. Er ikke tørrsnø i overflatten før 500 meter men ennå her er det veldig fuktig den den nysnøen som har kommet i helga. Det fuktige nysnøflakket ligger oppå et solskare lag dannet i overflatten av det gamlesnødekket. Er tegn til det "nye" kanktkorn laget fra forrige helg over det gamle mildværs skare men observerte ingen tegn på instabilitet på dette laget.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Vær

Snø 1,1 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skydekke ligger på ca 700 meter. Vært mest opphold i dag men tidvisnedbør. Snø fra 200 regn u fer dette

Tester

ECTN13@30cmQ2 God Ingenforplatningn i nysnøflakket. God stabilitet i FCxr laget

LBT@80cmQ1 FCxr opp på mildværs skare, glatt men ikke lett

LBT@30cmQ1 Nedføyket nysnø opp på skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat Høyetempersturer og mye fuktig snø høyt tilfjells har ført til rask stabilisering av fokksnøen. Fortsette å unngå bratt terreng med fersk ladet fokksnø, spesielt høyt til fjells hvor det har vært tørrere snø og mere vindtransport. Kantkorn laget finns fortsatt i snødekket men det virker til å ha stabilisert seg ganske rask. Fortsatt usikker utbredelse og utvikling av dette laget. Mye nysnø i fjellet og lagdelling høyt i snødekket så kan forvente mye våte løssnøskred, evt også våtefkakskred de neste dagene om det blir varmt og sola skinner Varslet faregrad er riktig Fg3 var kanskje litt mye i nordvest lyngeni dag , men jeg kan forstå at det treffer bra på andre delere av regionen som Lavangsdalen/holmbuktura men jeg har ikke observert noe instabilitet som skulle peke til en FG3 i dag med forbehold at jeg har da ikke vært høyere en 700 meter idag pga dårlig sikt

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lavt skydekke og dårlig sikt. Men ingen skred aktivitet har vært observert

Snøprofil

30 cm 4F DF M-W, 1 cm K MFcr, 49 cm 1F/1F-P RG M, 0,5 cm 4F FCxr 1 mm, 10 cm K MF -0,3 °C @ 10 cm, -1 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 90 cm

ObsID: 271776

Lyngen / Lyngen

Snø

07.05.2021 kl. 14:10

507 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Nordvest lyngen sett fra ferga kl 11
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Breivikeidet sett fra ferga kl 11
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Du kan se i sporet hvordan veldig små variasjoner i himmelretning påvirker snøoverflaten fra Tørr(fuktig) ubunden snø til bærende skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  300 meter, sørvest vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Ca 60cm ned til forrige mildværskare. Vått MF under dette
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Bjørndalen sett fra veien. Bakken Begynner å smelte frem igjen
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  .5mm FCxr
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Storvariasjon i snø overflatten i forskjellige himmelretningers stort sett Smelteformer opp til 400. Om det er skare eller slush er avhengig av himmelretningen. Fra 400 og høyere er det fortsatt tørrsnø i nordsiden men er et 10cm tjukk bærende skarelag som ligger i overflaten i mere sørlig og vest vendt heng. Er ca 60cm fuktig RG som ligger på det gammel skare laget. Er god stabilisering av det nye KK laget som har dannet seg men det er fortsatt til stede.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Har ikke så mye observasjoner for å melde konkret om utbredelse. Har ikke observert faretegn på dette laget i nordvest lyngen men laget eller noe skredaktivitet siden lørdag men dette svake laget er observert i snødekke. Er trolig mere potent høyere til fjells, men jeg har ikke observert dette da jeg har bært mindre på tur en vanlig

Vær

Ikke nedbør -1,3 °C 3 m/s fra Ø ← 80% skyer Overskyet og flattlys. Var blåhimmel og sol over Breivikeidet når jeg kjørte fra Tromsø men det er grått over lyngen i dag. Vært på vei in

Tester

ECTN18@5cmQ3 God

LBT@57cmQ1 Glatt men ikke lett

Skredfarevurdering

2 Moderat Er vanskeligere å løse ut skred på det vedvarende svake laget men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til bitbreddenes i terrenget og utviklingen av dette laget. Om det løses ut kan det forventes skred. Er meldt nedbør og vind som kan lørdag som kan ytterligere belaste snødekket. Unngå skred terreng der dette svake laget kan være tilstede Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kjørt fra Tromsø. Har sett litt tegn til gsmmel skredaktivitet i sørvent heng over Breivikeidet men ingen tegn på nytt skredaktivitet ellers og på tur

Snøprofil

5 cm F DF M, 52 cm 4F-1F/1F-P RG M, 0,5 cm 4F FCxr 1 mm M, 5 cm K MFpc, 10 cm P MF W -0,7 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm

ObsID: 271592

Lyngen / Tromsø

Snø

07.05.2021 kl. 11:20

944 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Overflatekant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Stor utbredelse av velutviklet overflatekant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Store krystaller rundt 5 mm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Vanskelig å få gode bilder gjennom lupa.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Tydelig værskille øst/vest. Dette er tatt østover.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Foreløpig lite skyer og mye sol vestover.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye overflatekant fra 800 moh og oppover.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh Overflatekantkorn Tørr Over tregrensa på 300 moh er snødekket lite solpåvirket og over ca 500 moh er det fortsatt helt tørt her i denne N-NØ-vendte fjellsiden. Det begynner å dukke opp små overflatekantkorn fra ca 600 moh, men det er først fra rundt 800 moh de begynner å bli skikkelig store. Ligger overalt der jeg var i høyden i dag, også når jeg bikket en liten topp og terrenget ble en anelse sørvendt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Med vindøkning og litt nysnø kan dette bli et problem utover dagen, men trolig kommer det ikke nok nysnø til at det blir veldig utbredt foreløpig.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Antar at dette problemet fortsatt finnes selv om jeg ikke fant det i dag. Virker nå å ha relativt begrenset utbredelse og trolig også vanskeligere å påvirke.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Et par plussgrader ved bilen, rundt -3 på 950 moh. Skyet mer til i løpet av turen, og nå kommer noen små snøfjon. Litt økende vind, men foreløpig lite.

Tester

ECTX God Ingen brudd på ECT. Ved lett bruk av spaden i bakkant løsnet blokka på kantkornlaget under kompakt skarelag nede i snøpakken.

Skredfarevurdering

2 Moderat Med litt påfyll av nysnø og vind fra ulike retninger fremover vil det dannes små, ferske fokksnøflak. Størst bekymring ligger i om disse legger seg over kantkornene som er dannet i overflaten. Da vil det kunne bli svært lett å løse ut skred. I første omgang forhold for at overflatekant kan føyke ned. På lengre sikt, når det blir skikkelig vårvarme en gang, kan det bli problemer med kantkorn dypere i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Så ingen skred som antas å være dagsferske, men det har gått mange str1-2 våte løssnøskred i solvendte brattheng på Breivikeidet denne uka.

Snøprofil

1 cm F FCsf 5 mm D, 5 cm F DF 1 mm D, 10 cm 4F-1F RG 1 mm D, 4 cm P-K MFcr D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F RGxf 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm F FC 3 mm D, 50 cm 4F-1F MF/FC 2 mm/2 mm D, 5 cm F DH 4 mm D -3,1 °C @ 0 cm, -3,9 °C @ 1 cm, -5,3 °C @ 5 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Tatt nær liten topp på 950 moh, svakt nv-vendt. Det nederste tykke laget med smelteformer består av en god blanding av avrunda korn og kantkorn. Men kantkorna er mest utvikla like under skarelaget/islaget og ved bakken. Klarte ikke å se kantkorn mellom det øverste skarelaget og den nyeste fokksnøen her.

ObsID: 271566

Lyngen / Lyngen

Snø

07.05.2021 kl. 08:35

645 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Stille fjord/trekk i dalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

208 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 60 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Et par cm løs snø over mer vindpakket.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, SV, V over 600 moh Fremst i områder uten skare. Ganske kallt føreløpig.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra Ø ← 60% skyer Stille på fjorden

Tester

ECTX

LBT@48cmQ1 14 slag. 2mm svagt lag over skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes svake lag mellom skare og fokksnøen over 600 m. Denne har hatt en uke med stabilisering nå men man kan fortsatt unngå overganger mellom tynt og tykt og konvekser for å være på sikre siden. Middels stabilt men Q1 på LBT 650 m under fokksnø. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

4 cm F RGxf 0 mm D, 2 cm 1F RG, 6 cm 4F DFbk D, 36 cm 1F RG D, 0,2 cm F FC/FCxr 1 mm D Hele laget ECTX, LBT 14 Q1, 29 cm P+ MFpc D, 50 cm P- MFcl M -5,5 °C @ 3 cm, -3,5 °C @ 15 cm, -1,8 °C @ 33 cm, -1,6 °C @ 48 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 74 cm, -0,8 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271526

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org