Snøskredvarsel for Lyngen søndag 02.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Stor usikkerhet rundt et nytt utviklet kantkornlag. Det kan være mulig å løse ut svært store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor usikkerhet rundt lag av små kantkorn som stedvis er observert under den siste fokksnøen. Men ulykka lørdag, samt observasjoner på drønn kan tyde på at det er snakk om et aktivt vedvarende svakt lag. Det er stor usikkerhet rundt utbredelsen av problemet, men man bør ta høyde for at skred kan bli store og at flakene vil være ustabile lenge. Følg med på oppdateringer. Utover dagen ventes sola å komme fram og varme opp snøen i bratte solvendte fjellsider. Dette kan føre til ytterligere ustabilitet og mulig noen naturlig utløste skred. Det skal svært mye til for å påvirke kantkornlag som finnes dypt i snødekket i høyden, men det kan ikke utelukkes i nordvendt terreng med tynt snødekke.
Den siste uka har det stedvis kommet 30-50 cm nysnø i fjellet som har lagt seg over et solid skarelag etter mildværet i midten av april. Torsdag og fredag var det en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i fokksnøflak av ulik hardhet.
Det er observert lag av små kantkorn høyere i snødekket ved Kjostindane. Lørdag kom melding om stort skred, drønn og sprekker. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket over ca. 700 moh, men dette ligger de flest steder under solide skare og er svært vanskelig å påvirke. Unntaket kan være i nordvendt terreng, der snødekket i høyden ikke ble særlig påvirket av mildvær og sol.
Torsdag og fredag ble det automatisk registrert noen skred i Holmbuktura og fra Pollfjellet. Fredag ettermiddag løste skikjører ut et middels stort flakskred i skoggrensen i Ramfjorden i Tromsø. Lørdag ble personer tatt i stort/svært stort snøskred på Sofiatiden. Det er mistanke om at skredet har løsnet på et nyutviklet kantkornlag.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-17 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-15 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

02.05.2021 kl. 21:48

921 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Bedre bilde en den jeg lastet opp tidligere i dag

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst NV Usikker på når det har løst ut men ser ut som det har gått naturlig i den pågående skredsyklusen

ObsID: 271000

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.05.2021 kl. 18:07

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 270982

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.05.2021 kl. 18:07

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 270983

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.05.2021 kl. 18:07

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 270984

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.05.2021 kl. 18:07

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 270985

Lyngen / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 18:02

972 moh

EspenB (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenB Kommentar:  Rimkrystaller i øverste 2-3 cm
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenB Kommentar:  Rimkrystaller på toppen av nysnø ved normalruta til stormheimfjell.

Notater

Observasjon av toppen av snødekket

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimkrystaller på snøoverflate

ObsID: 270980

Lyngen / Balsfjord

Snø

02.05.2021 kl. 17:00

1086 moh

emma@nve (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  emma@nve Kommentar:  Vanskelig å se, men stor bruddkant i bolla. Sett fra veien. Ser ut til å være str.3 skred.

Skredhendelse

2. mai 17:00 S-vendt Skredet startet på 1052 moh og sluttet på 869 moh

ObsID: 270987

Lyngen / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 15:41

2 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK Kommentar:  Skred i renna som ligger i skygge her.

Skredhendelse

2. mai 04:41 Tørt flakskred 3 - Store N-vendt Skredet startet på 1127 moh og sluttet på 752 moh Fugledalsfjellet nordlig renne Skred troligvis inatt. Så ikke det igår.. . Kanskje på det nye kantkornlaget? Vanskelig å få bra bilde med mobil.

ObsID: 270965

Lyngen / Balsfjord

Snø

02.05.2021 kl. 14:30

947 moh

Christianmk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christianmk

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s fra NV ↘

Faretegn

Ferske skred Middels størrelse flakskred som kan se ut til å ha gått natt til søndag eller tidlig søndag morgen

Skredhendelse

2. mai 00:00 Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent S-vendt Skredet startet på 1043 moh og sluttet på 835 moh Leområder

ObsID: 271003

Lyngen / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 12:25

944 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  RichardFjellaksel Kommentar:  Observerte flere eldre flakskred i solvendte sider på tur opp som på bildet. På tur ned så vi flakskred bli utløst av sol.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Observerte flere tørre flakskred utløst av solpåvirkning rundt kl 11-12. I tillegg var det flere tørre flakskred som var utløst dagen før eller tidligere.

ObsID: 270990

Lyngen / Lyngen

Snø

02.05.2021 kl. 12:18

1037 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Ikke noe kant her
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Så en bruddkant fra veien i nordvest vent terreng. Øst for steinfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Opplever god stabilitet i snødekke nå og har ikke observert dette nyutviklet kantkorn. Nå er tydelig forskeller i snødekke i lyngen regionen. Unggå bratt terreng med sol instråling, men vær obs på at det kan finne ustabile fokksnø og kantkorn i snødekket. Det er spesielt lite observasjoner fra det terrenget som er bratt og høyt til fjells, sannsynligvis også der disse skred problemene er aktuelt Temperature gradient er på plass for videre utvikling av kantkorn og stabilisering av fokksnø. Varslet faregrad er for høy Er usikker på utbredelsen av dette kantkorn skredproblemet. Har ikke observert noe tegn til dette ennå i mitt hjørnet av regionen.

Tester

LBT@50cmQ2 Nedføyket sprøhagel

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV God stabilitet i fokksnøen, men fortsatt mulig å løse ut skred på dette lag i noen bratte heng

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Unngå bratte heng der sola står på. Er mye snø i terrenget som kan løsne i bratt terreng med sol instråling

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Bærende solskare på tørrsnø fra havet opp til ca 400 meter. Her ifra og oppover er det fortsatt tørr løssnø i overflaten. Synker inn ca 10 cm med skia men 30-40cm boot penetration. Er en stor temperatur gradient i snødekke men jeg har ikke observert noen faretegn eller indikasjon på et nytt svak lag av kantkorn per nå. Har heller ikke vært observert faretegn på dette i nordvest lyngen i går eller fredag av mine kollegaer som har vært på tur i område. Fokksnøen er godt bundet til mildværskare for øyeblikket. Eneste svaktlag som gir utslag på stabilitetstester er et lag av nedøyktet sprøhagel, men anser ikke dette laget som potent

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Meget fint vær i dag! Lite vind, sol og god stemning

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

10 cm F PP D-M, 40 cm 4F/1F RG D-M, 0,5 cm 4F PPgp, 10 cm 1F RG/RGxf 1 mm D-M, 30 cm P-K MF -7,4 °C @ 0 cm, -6,4 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm 210cm snødybde

ObsID: 270946

Lyngen / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:02

783 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tim Dassler Kommentar:  Overflatekantkorn i toppen av snødekket, PUK over skarelaget (1mm, kantkorn, oppbyggende)
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tim Dassler Kommentar:  Små kantkorn over skarelaget
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Richard Fjellaksel Kommentar:  Små (1mm) påbegynt under utvikle kantkorn over skaret.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 600 moh Våte flakskred i sørlige sider

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vi observert både overflatekantkorn og nedsnødd overflatekantkorn. I tillegg er det en del fuktighet i sørvendte sider og fuktig snø under et smeltefryseskaret. Over dette skarelaget er det gunstig temperatur gradient for oppbyggende omvandling og vi observerte små (1mm) påbegynt underutvikla kantkorn. En bør følge med på utvikling av kantkornlagene. Pga temperaturforskjellene mellom dag/natt og kalde klare netter dannes det en del store kantkorn nært overflaten. Dette bør en følge med på for det vil kunne utgjøre et vedvarende svakt lag når dette laget snør ned. Følg også med på kantkornlaget rundt skaden dersom vi får videre høy temperaturgradient i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN16@30cmQ3 God

ECTN11@15cmQ3 God

LBT@30cmQ3

LBT@15cmQ3

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh

Våte flakskred 3 - Store SØ, S, SV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh

ObsID: 270957

Lyngen / Lyngen

Snø

02.05.2021 kl. 10:53

669 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@30cmQ3

Snøprofil

5 cm F PP D-M, 25 cm 4F/1F RG D-M, 1 cm 4F PPgp, 10 cm 1F RG/RGxf 1 mm D-M Ingen svak lag ennå, fikk kunn brudd på sprøhagel her på lbt. Ingen faretegn. Må se nøye med lupe for å se antydning til kant, 30 cm P-K MF -8,8 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm Rask profil, full obs med en til profil kommer senere. 240cm snødybde. Gravde bare ned til mildværs skare. Vått MF lengere ned under dette. Sterk temperatur gradient men ingen tydelig svak lag sv kantkorn. Ingen faretegn

ObsID: 270923

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 16:22

752 moh

Vidarn (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidarn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vidarn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN18@35cmQ3 Middels

Vær

Snø -3 °C 3 m/s 50% skyer Skiftende bygevær.

Snøprofil

5 cm 1F, 10 cm 4F, 16 cm 1F, 20 cm 4F, 10 cm K, 20 cm P, 35 cm K 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270893

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 15:30

960 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Tegning viser plass, ikke eksakt størelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Tegning viser plass, ikke eksakt størelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Tegning viser plass, ikke eksakt størelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Lenangstindane fra sør
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Mot tafeltind fra øst

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Over 140cm nysnø på strupbreen

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange ferske skerd i N, Ø og S vente heng, noen strl.4

Skredaktivitet

1. mai. 18-24 Tørre flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S Lite observert av vestvendt, så kann ikke si.

ObsID: 270991

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 15:30

752 moh

Victoria.r (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Victoria.r

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket var flere lag med forskjellige typer finkornet snø mer eller mindre løst fra Fist til 1 F. Ca 40 cm ned. Så et islag. Ok bindinger mellom lag. Fikk et brudd på skikt mellom 1f og 4f lag 35 cm ned ved test. Ingen forplantning på brudd som var Q3. Så de forskjellige lagene over isen var moderat stabile. Vi fant ikke noe kantkorn på dette islaget ved gravingen. Heller ikke drønn. Under islag ny runde finkornet så kjempehardt islag igjen.Sibservasjon fra Vidar. Ved hopp på nedre islag og veldig stor tilleggsbelastning fikk vi brudd q1. Men kunne ikke identifisere laget det brøt på som kantkorn... Så usikker. Men veldig reint brudd. Dette var da altså dypere ned i snødekket. på en dybde dypere enn 1 meter i dette heng og ikke mulig å påvirke. Kan være farlig det snødekket er tynnere ved stor tilleggsbelastning. Da går det stort...

ObsID: 270973

Lyngen / Tromsø

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

584 moh

Oysteine (Ukjent)

Tester

ECTN15@25cmQ3 God 60cm ny snø på gammel smelt/frys

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 35% skyer

ObsID: 270839

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

648 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Sofiatind 1222 oppe til venstre. Bilde Frode Hansen, Lyngen Røde Kors
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bilde Frode Hansen, Lyngen Røde Kors
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bilde Frode Hansen, Lyngen Røde Kors

Vær

Ikke nedbør 10% skyer Fra skyer under morgen til sterk solinstråling.

Ulykke/hendelse

To personer tatt av snøskred på vei opp Sofiatind. Løst ut fra nedre del av brattheng/rennformasjon. 8-10 andre (lokale og besøkende) kom etter. De larmet 113 og bidro i redningsarbeidet. Mer info i lenke Snø Personer omkommet Topptur https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/snoskred-i-lyngen-i-troms-1.15478781

Skredhendelse

1. mai 13:25 Tørt flakskred 4 - Svært store Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1060 moh og sluttet på 697 moh 100 cm høy og 100 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Propageringsevnen over flere renner tilsier nytt svagt lag over den gamle gjenfrosne mildværspakken. Stort snøfall fra dagene før har samlet over en meter med snø i leheng. Mulig naturlig utløst da lag ble svekket av sol.

Notater

Før øvrig synes jeg dette er et av de mest overraskende skred som jeg har sett på flere år. Jeg har aldrig observert så stort skred i dette henget som oftest er crossloaded med resultat at skavler fra siden renser svake lag. Her observeres ofte turgåer i høysesong ta turen på fersk fokksnø da henget er litt konkavt og håller snøen ganske bra. Det vi nå har; et svagt lag som er dannet rekordsjapt under 1 m topplastet lett bundet fokksnø er veldig uvanlig. Det er også lett å tenke seg hvor fristende det må være når solen kommer tross at det bidrar å svekke svake lag. Jeg vekslet et par ord med de som kom etter. Deres plan var å satse på andre himmelretninger lenger in i dalen.

ObsID: 270840

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 14:48

705 moh

Turkite (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 270819

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 12:10

672 moh

Khak (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På vei oppover hørte vi mange svake drønnelyder og en veldig stor i 666 moh

ObsID: 270826

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 11:45

927 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Første gang jeg snur pga skredfare. Har gått over 200 ganger opp her og i dag var det dagen for å snu. På 700 moh var det setninger i snøen. På 850 begynte små felt å drønne. Vi snudde på 950 pga potent snø. Gravde i snøen med handa på ca 950 og fant både fasetterte krystaller, fukt mellom nysnøen og skara og noe fukt i overgangen.

ObsID: 270855

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

01.05.2021 kl. 03:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

1. mai 03:13 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 379 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 270749

Lyngen / Tromsø

Snø

30.04.2021 kl. 18:27

365 moh

Fjellfanten2405 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellfanten2405

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

30. apr 18:20 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 412 moh og sluttet på 354 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Skiløper tatt. Ingen personskade

ObsID: 270744

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 12:32

403 moh

svmo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svmo

Faretegn

Stort snøfall Mye nysnø kombinert med vind

ObsID: 270701

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 12:27

578 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Snø på vei mot leheng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er kommet god del snø de siste dager sammen med vind på ca 8-10 m/s. Fokksnøen er dårligst stabilisert føreløpig og dårlig festet til skare. Skare laget går opp til over 1200 m i de fleste himmelrettinger. Det finnes leheng som har mer en 1 m nysnø nå. Begrenset med graving men det er ikke observert kanting av snøen over skare laget enda. Mindre risk för naturlig utløste skred imorn men store skred forventes kunne startes mange plasser med liten tileggsbelasning. Særlig på kuleformaskoner fra tregrense og oppover. I høyden blir det kanskje fortsatt vindtransport. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@35cmQ3 SL av løssnø

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Snødekke

Kraftig snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Stabil gammel smektemovandlet med variert mengde instabil fokksnø oppå.

Vær

-2 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Snøprofil

35 cm 4F DF D, 35 cm K MF D

ObsID: 270735

Lyngen / Tromsø

Snø

30.04.2021 kl. 11:52

504 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Har bygget seg opp småskavler i små leheng rundt forbi.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mye ubunden løssnø i skogen
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Q1 flaten som ikke løsnet på selve testen, men etter bruk av spade i bakkant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Vel å merke dårlig sikt idag

Skredfarevurdering

2 Moderat Med siste dager snøfall som gir fersk og lettpåvirkelig fokksnø vil jeg si FG3 for regionen som helhet er riktig. Men tenker at propageringsevnen til fokksnøen kanskje er litt for dårlig til at skredene blir store i den delen av regionen der jeg var idag. I helgen blir det viktig å følge med på potensielt begynnende kantkorn mellom den fuktige eldre snøen og den nye tørre fokksnøen. Ikke store reaksjonen fra dette laget pr nå, men med stor temperaturgradient i snødekket og lave nattetemperaturer kan dette utvikle seg raskt. Varslet faregrad er riktig Se vurdering

Tester

ECTN3@5cmQ2 Middels Får lett brudd under øverste fokksnøflaket etter 3 slag, men det propagerer ikke. Også noe Q3 aktig kollaps/brudd andre steder i fokksnøen etter stor belastning. Ved bruk av spade i bakkant løsner det til Q1 brudd på begynnende kantkorn over den fuktige snøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV Lett å påvirke fokksnøen, selv om det ikke var særlig propagerende faretegn der jeg var idag. Lander derfor på middels store skred.

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kommet mye snø de siste to døgn. Opp mot 40cm ubunden løssnø enkelte steder i skogen. Over skoggrensa mer varierende med alt fra 30cm løsssnø i forsenkninger, vindpakkede myke flak, eller stedvis avblåst ned til gammel snø.

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snøbyger uten særlig oppgløtt, med noe vind. -2 grader ved bilen.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Gost med snø tilgjengelig for transport

Snøprofil

4 cm 1F RG D, 21 cm 4F DF D, 1 cm 1F RGxf Hele laget Lett begynnende kantkorn i overgang mellom ny tørr snø og eldre fuktigere snø., 5 cm 1F RG M, 20 cm P MF 2 mm M, 10 cm 4F MF 2 mm W, 35 cm 1F MF W, 2 cm P MFcr, 40 cm P MF W -4,6 °C @ 2 cm, -4,2 °C @ 5 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 15 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 25 cm, -0,1 °C @ 30 cm, 0 °C @ 35 cm, 0 °C @ 45 cm, 0 °C @ 55 cm, 0 °C @ 65 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 140 cm 260 cm snø totalt der jeg grov.

ObsID: 270709

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 11:48

306 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 270690

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 11:36

306 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snöfall. Optimal vind for snötransport til leheng.

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 8 m/s 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

ObsID: 270688

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

30.04.2021 kl. 11:19

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

30. apr 11:18 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 277 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 29 sekunder.

ObsID: 270682

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

30.04.2021 kl. 09:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

30. apr 09:13 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 674 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 19 sekunder.

ObsID: 270651

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org