Snøskredvarsel for Lyngen mandag 19.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Utfordrende forhold! Høye temperaturer og sol øker faren for våte skred. Enkelte skred kan bli svært store!

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker utover dagen når temperaturen stiger og sola tar tak. Det mest utsatte sektoren følger sola. Det forventes våte skred i fjellsider som vender mot sola. Hold god avstand til utløpssoner for både skred og skavler! Prognosen natt til mandag er litt usikker om det blir skyfritt eller skydekke. Skyfritt og nattefrost vil gi skare og lav skredfare tidlig på morgenen, mens skydekke vil forhindre skaredannelse og som gjør at snøoverflaten er blaut og våt allerede fra morgenen av. Det kan gi omfattende skredaktivitet utover dagen. Enkelte våte flakskred kan bli store! Det er kantkornlag dypt ned i snødekket, om mildværet når ned til disse lagene kan det skredene bli ubehagelig store.
Snøoverflaten er preget av smelteriller opptil 500 moh. I fjellsider som vender mot sola har snøoverflaten vært fuktig og våt og frosset til igjen på natta. I nordvendte sider som ikke har sett sola, består snødekket av gammel fokksnø som har kjent på milde dagtemperaturer.
Det er flere vedvarende svake lag i snødekket. Stedvis er det observert nedføyka overflaterim høyt i snødekket, men utbredelsen er uviss. Over ca. 700 moh er det et kantkornlag dypt i det gamle snødekket, men dette er vanskelig å påvirke. I slutten av påska hadde det starta å utvikle seg kantkorn mellom siste mildværsskare og fokksnø vest i regionen, men det er ikke observasjoner på at dette har gitt skred.
Det er gått mange store skred i Lavangsdalen, Pollfjellet, ved Oteren, Store Lenangstinden og flere andre steder før helga.
Natt til søndag var det nattefrost som har resultert i bærende skare helt ned til havnivå.
Oppholdsvær.
Bris fra sør.
-6 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørvest.
-2 °C til 7 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Lokal nattefrost i fjellet. Periodevis liten kuling, Mer skyet mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

19.04.2021 kl. 15:01

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred skyldes trolig skavelbrekk. Skred har gått helt ned i dalen og nye skredavsetninger kan skimtes bak gamle avsetninger (helt nord i skredløpet Sarasteinen). Kan verifiserer av forskjell i bilde fra kl. 15.01 og kl. 16.04, samt før/etter-bilder av skavel. Se neste bilde.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skredes skyldes trolig at skavelen opp til høyre i bildet brekker. Skavelen oppe til høyre i bildet er intakt kl. 13.59 - i neste bilde er den borte.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skavelen oppe til høyre i bildet er intakt kl. 13.59, mens i dette bildet kl. 15.01.59 er den borte, noe som samsvarer godt med deteksjonen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Trolig er skredet i bevegelse i skredløpet i dette bildet, oppe til venstre.

Notater

Skred helt ned til dalen, trolig som følge av skavelbrekk (se bilder). Vanskelig å angi størrelse pga. vinkel, men trolig stort utifra utløpslengden. Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn Bildene og tolkningen kan liksågodt tilhøre linket observasjon fra samme område kl. 14.59.

Skredaktivitet

19. apr. 12-18 (+02:00) Skavl Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 19.04., kl. 15:01. Signalvarigheten på deteksjonen var 46 sekunder.

ObsID: 268325

Lyngen / Tromsø

Snø

19.04.2021 kl. 14:59

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

19. apr. 14-15 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 19.04., kl. 14:59. Signalvarigheten på deteksjonen var 81 sekunder.

ObsID: 268324

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

19.04.2021 kl. 14:51

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

19. apr 14:47 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 711 moh og sluttet på 140 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 191 sekunder.

ObsID: 268321

Lyngen / Lyngen

Snø

19.04.2021 kl. 13:47

1291 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Siste heng mot Tafeltind. Fuktig overflate til ca 1000 moh i sola.

Tester

ECTX God Jevn og fin fokksnø.

ObsID: 268315

Lyngen / Tromsø

Snø

19.04.2021 kl. 13:21

69 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng Litt bilda fra kjøretur lørdag fra Tromsø gjennom Lavangsdalen. Basert på vær og aktivitet på infralydsanlegg antar jeg at det meste gått natt til torsdag eller torsdag på dagen. Litt for tungvint på Regobs å legge til bilda for at jeg skal ha tid til det, så blir en link https://adobe.ly/3tvWpfv

ObsID: 268310

Lyngen / Lyngen

Snø

19.04.2021 kl. 12:52

moh

stinebf@tffk (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  stinebf@tffk Kommentar:  Skredaktivitet fra lille peppertinden idet vi fløy forbi med helikopter. Ca 650 moh. Naturlig utløst.

Skredhendelse

19. apr 12:53 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 597 moh Brattheng

Vær

Ikke nedbør 8,6 °C fra V → 85% skyer Kjører helikopter, så har ikke helt kjennskap til luft, vind i områder hvor skredet gikk. Sett fra luften.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S. Over 600 moh

ObsID: 268308

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

19.04.2021 kl. 11:56

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 268303

Lyngen / Lyngen

Snø

19.04.2021 kl. 08:03

5 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Snødekke

Klarvær og igjenfrysing av snøoverflate.

ObsID: 268244

Lyngen / Tromsø

Snø

18.04.2021 kl. 18:42

63 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Graselva skredløp
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Graselva skredløp. Skredmasser kan skimtes nede i skogen.

Skredhendelse

18. apr 16:00 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 698 moh og sluttet på 68 moh Graselva Tydelig bruddkant rundt 700 moh. Gått ned i skogen med mye skredmasser, men fikk ikke gode bilder av det. Usikkert tidspunkt, men trolig mellom torsdag (15.04) og idag søndag (18.04).

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). Naturlig utløst SØ, S, SV. Under 600 moh Sørsidene mot Breivikeidet, under de bratte klippebåndene (ca. 400 - 600 moh), er generelt herjet av våte løssnøskred str. 1 og 2. Enkelte skred og bruddkanter høyere opp, men ikke i samme omfang.

ObsID: 268178

Lyngen / Tromsø

Snø

18.04.2021 kl. 18:39

457 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Observert allerede lørdag. Innerst i Tromsdalen.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst EDIT: Observert på lørdagen allerede av andre.

ObsID: 268175

Lyngen / Balsfjord

Snø

18.04.2021 kl. 16:32

1098 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst S Vet ikke når det har gått, men fikk sett noe av løsneområdet etter hvert og det så litt gjennføyka ut, så antar det gikk tidligere i uka. Vanskelig å bedømme størrelse ovenfra, men hvertfall str.3. Utløpslengden tilsvarer str.4

ObsID: 268166

Lyngen / Lyngen

Snø

18.04.2021 kl. 14:40

1286 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Faretegn

Ferske skred Noen våte, løse, str 2. Ellers ikke faretegn.

Tester

LBT@25cm Går i tørt nysnø lag ved hard banking.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra S ↑ Strålende vær. Kaldt i skyggen og igjenfrysing. Steik varmt i sola. Klassisk vår.

Skredfarevurdering

Årstidsriktig situasjon. Skredfaren er knyttet til sola og oppvarmingen utover dagen. Igjenfrosset og hardt frem til sola tar tak. Bratte solsiden blir våte og løse utover dagen. I lavlandet er det råttent i bratte sider på ettermiddagen. I skyggesider er det god stabilitet i den tørre fokksnøen som ligger fra ca. 700 moh og ingen faretegn. FG fra 1-3 ila dagen.

Skredaktivitet

18. apr. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø, SØ, S SV av Istind.

Snøprofil

2 cm F MF V, 23 cm F/4F DF D-M, 0,5 cm F PP D, 50 cm 4F/1F DF/RG D Fra ca 1100 moh. Bratt soleksponert side.

ObsID: 268187

Lyngen / Lyngen

Snø

18.04.2021 kl. 12:35

269 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Sørsiden av stetind sett fra erikaksla
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Er inne i en ganske vanlig vårsyklus nå. Snøoverflaten fryset til natt til lørdag og jeg har ikke hatt noe lugge(sugeføre) siden fredag. Timing med sol instråling er nøkkelen til fint skiføre nå. Begynner å bli langr dager og sol instråling på NØ vent heng tidlig på morran. Overflaten er bærende på ski men 20-30cm insynking på føttene

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra SV ↗ 10% skyer Fint vær i dag. Noen høyeskyer men 90 %vindstille

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er for høy Har ikke vurdert Adam mattisen så nøye nå, men forholdene virker mere stabile en du får intrykk av i varslet. Våte løssnøskred i solvendte heng og det vedvarende svake lagene er det mest aktuelle skred problemene i lyngen nå.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 300 moh Ser ut som de har løsnet i går.

ObsID: 268145

Lyngen / Fastdalstind

Snø

18.04.2021 kl. 12:00

1187 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Sørøstsiden av Fastdalstind, 500 - 1000 moh. Nattefrost hadde fryst igjen sporene fra lørdag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  SØ 500-700 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Mindre skredaktivitet i Ø, 900 - 1400 moh.

Snødekke

Øst til sør: Smelteriller opp til ca. 700 moh. Sola hadde tatt litt i overflaten i sørvendt og tidligere vindpåvirket terreng på rundt 25-30gr fra 800 - 1000 moh. kl 14. Bærende og supert skiføre. Trolig bløtere i brattere terreng.

Skredfarevurdering

Opplevde snødekket som bærende og stabilt i øst- og sørvendt terreng rundt 30gr midt på dagen idag. Trolig mer svekkelse pga. sola i brattere terreng og lunere formasjoner, spesielt utover dagen. Var ikke i nordsider, men milde temperaturer, også på toppen, tilsier at fokksnø fra torsdag bør begynne å bli vanskelig å påvirke. Fortsatt vårlige forhold i morgen (mandag) med varierende skredfare gjennom døgnet. Usikkerhet tilknytta temperaturstigningen, omfanget av skredaktivitet blir avhengig av nattefrost, høyde og om vinden har en kjølende eller varmende effekt - vanskelig å spå eksakt. Beskrivende oppdatert skredfarevurdering, men virka mer stabilt her idag enn hva varselet som helhet ga uttrykk for.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Ø, SØ Enkelte små løssnøskred i brattside på 500 - 700 moh. Ett middels stort i brattside mot SØ 700-900.

ObsID: 268185

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

18.04.2021 kl. 10:19

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 268113

Lyngen / Lyngen

Snø

18.04.2021 kl. 08:46

24 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Snødekke

Skare Klarvær igjennom natta og snøoverflaten er igjenfrosset.

ObsID: 268083

Lyngen / Lyngen

Snø

17.04.2021 kl. 19:58

767 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Skavelbrudder

Skredhendelse

16. apr 19:58 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Skablbrud som har utløst flakk skred. Antar at den gikk torsdag eller fredag

ObsID: 268034

Lyngen / Lyngen

Snø

17.04.2021 kl. 13:12

1164 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  JonasD@Obskorps

Faretegn

Ferske skred Observerte skredaktivitet på tur hjem kl 18. Ellers ingen faretegn underveis på turen.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 8 m/s fra S ↑ Sol, men kaldt i skyggen og en del vind. Utstråling og igjenfrysing i natt, hard snøoverflaten inntil sola får tak.

Skredfarevurdering

Snødekket oppleves som å ha god stabilitet fremtil at sola har steika en god stund. Snøoverflaten var igjenfrosset og bærende, underliggende snø var fuktig til 1200 moh. Skygge sider virker ha meget godt stabilitet. Det var stor skiaktivitet i mange svært bratte heng i skyggen uten skredhendelser. Skredfaren var vært økende gjennom dagen og høyest mot sen ettermiddagen i solsidene. Klassisk vårsituasjon. Grensende mot FG1 først på dagen og i skyggesider og økende til FG3 sen ettermiddag i bratte solheng. samme.

Skredaktivitet

17. apr. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV, V. Under 700 moh Gått når sen ettermiddag. Ikke observert flak.

ObsID: 268029

Lyngen / Tromsø

Snø

17.04.2021 kl. 12:43

362 moh

Mayeul (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mayeul

Skredhendelse

17. apr 12:48 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 464 moh og sluttet på 376 moh I utgangspunktet trodde jeg at skredet var veldig stort og hadde gått langt gjennom hele dalen. Men det var bare en illusjon.

Ulykke/hendelse

Har ikke sett skredet starte Snø

ObsID: 267979

Lyngen / Lyngen

Snø

17.04.2021 kl. 12:35

1281 moh

HåTo (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåTo Kommentar:  Normalvei Store Lenangstind rast ut
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåTo

Notater

Usikkert tidspunkt. Torsdag eller fredag eller lørdag.

ObsID: 268037

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

17.04.2021 kl. 11:37

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 267965

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

17.04.2021 kl. 11:35

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

17. apr 11:34 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 501 moh og sluttet på 384 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 13 sekunder.

ObsID: 267964

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

17.04.2021 kl. 10:51

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

17. apr 10:49 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 519 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 58 sekunder.

ObsID: 267952

Lyngen / Tromsø

Snø

17.04.2021 kl. 10:39

816 moh

suiraM (Ukjent)

Notater

Mildværskare til ca 750 moh.

ObsID: 267950

Lyngen / Tromsø

Snø

17.04.2021 kl. 09:59

64 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst Bilder av div skred tatt på kjøretur gjennom Lavangsdalen.

ObsID: 267941

Lyngen / Lyngen

Snø

17.04.2021 kl. 09:45

214 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Smelteriller og igjenfrosset snøoverflate til ca 500 moh.

Snødekke

ObsID: 267937

Lyngen / Lyngen

Snø

17.04.2021 kl. 09:45

214 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Snødekke

ObsID: 267938

Lyngen / Lyngen

Snø

17.04.2021 kl. 09:22

47 moh

torben@obskorps (****)

Skredhendelse

17. apr 09:22 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1413 moh og sluttet på 1172 moh Brattheng Sett i kikkert fra hytta i dag (årøybukt). Antar dt gikk i går eller dagen før. Kunne ikke finne andre obs på dette. Posisjon er ca, mulig + - 100m H-V. Vanskelig å gi eksakt hvor start og stopp er for skredet. Bruddkanten var tydelig!!! Samme med skredbanen

ObsID: 267930

Lyngen / Storfjord

Snø

16.04.2021 kl. 16:24

moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Mellom 1000 moh og 300 moh

ObsID: 267873

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

16.04.2021 kl. 16:20

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 267871

Lyngen / Lyngen

Snø

16.04.2021 kl. 14:27

870 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  1 F hele veien!

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Snødekke

300 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Gjenomfuktet til tregrense. Rett over fortsatt lagdelt snø. Den siste nysnøen i er våt i øverste del med dårlig gli opp til kallsnøen på ca 800 m. Vindpakket 1f-4f men mulig man finner mykere også.

Faretegn

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion

Tester

LBT@30cmQ3 Svagt lag av nysnø

Vær

Ikke nedbør 1 °C fra S ↑ 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Vått snødekke opp til kramsnø på ca 700 m gir sannsynlig å løse ut våte lössnøskred I terreng over 35. Det er observert svagt lag av nysnø på noen plasser under 1f vindpakket snø. Store deler av høyfjellet virker stabilt. Løssnø skred kan bli ganske stor imorn i solhellinger, hvis det blir så varmt som det er meldt. Særlig hvis gjenfrysing i natt uteblir. Skred som er observert idag er nok 24-48 h gammel. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø. Mellom 700 moh og 400 moh

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 900 moh

Snøprofil

ObsID: 267868

Lyngen / Lyngen

Snø

16.04.2021 kl. 11:56

400 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Fra 400 meter. Markert sjiktet fra båt til fuktig snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Våte løsssnø skred i bratte heng

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Er meldt betaling varmer vær i helgen en vi har hatt tidligere i regionen denne vinteren. Dette verdvarende svake laget har vært litt passiv i en stund men forventer at det kan gå større skred i helgen om det blir mildt i høyden

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Ferskfokksnø over mildværs grensa

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 50 moh Våt løssnø Våt Våt løssnø ( sugeføre i overflatten) kom en del nysnø tidligere i uka både på søndag og på onsdag men siden torsdag har det kommet som regn opptil mildværs grensa. Her i nord Lenangen har den vært på ca 600 meter. Isoterm gjennom våt snødekke opptil 200 meter. 30cm våt løssnø i overflaten på gammel vått MF. Fra 250 meter målte jeg temperatur gradient i snødekket men snødekke er fortsatt metter med vann opptil 300. På 400 meter var det 20cm våt løssnø i overflaten opp på 60cm fuktig fokksnø. Snudde her så har ikke føre melding fra høyere til fjells.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har kommet en del regn siden onsdag kveld. Generelt mye vann i snøen opptil mildværsgrensa

Notater

Er mye sugeføre til fjells nå. Du finner finere skiføre der det var avblåst og skare før mildværet kom :)

Vær

Regn 2,3 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skydekke ligger på mellom 500-800 meter. Tidvis regn, tidvis opphold. Frisk bris fra sørvest. Snudde på ca 400 meter pga av økende vind og nullsikt

Skredfarevurdering

2 Moderat Forventeter mye våteløssnøskred i bratt terreng da temperaturen vi stige høyere en det har vært tidligere i vinter. Mulig å løse ut skred i fersk fokksnø over mildværsgrensa da det har kommet mye nedbør og vinden har transport mye snø der de har kommet som snø i stedet for regn. Er fortsatt mye usikkerhet knyttet til det vedvarende svake laget dypt i snødekke. Denne helgen vil det være fornuftig å holde god avstand til utløpssoner da dette laget kan bli aktiv med de sittende temperaturene. Fokksnøen stabileserers seg rask. Størst fare får våte løssnøskred når temperaturen først stiger. Det vedvarende svake laget ligger dypt i snødekke og høyt til fjells. Det kan ta en dag eller to med høye temperaturer før dette laget blir veldig aktiv. Jeg hadde valgt en ekstra konservativ tilnærming til dette svake laget fram til temperaturen senker en gang i midten av neste uka. Varslet faregrad er riktig Bra varsel - beskriver problemet godt

Snøprofil

20 cm F MFsl W-V, 60 cm 1F/P RG M, 10 cm K MF -0,5 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 50 cm Hurtig profil

ObsID: 267809

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 10:35

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 10:33 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 459 moh og sluttet på 554 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 86 sekunder.

ObsID: 267789

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 06:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 06:13 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 954 moh og sluttet på 902 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 18 sekunder.

ObsID: 267757

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 05:22

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 05:20 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 782 moh og sluttet på 422 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 85 sekunder.

ObsID: 267732

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 04:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 04:12 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 812 moh og sluttet på 531 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 42 sekunder.

ObsID: 267731

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 03:53

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 03:50 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 738 moh og sluttet på 229 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 88 sekunder.

ObsID: 267730

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 02:32

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 02:31 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 836 moh og sluttet på 385 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 267729

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 01:10

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 01:07 (+02:00) Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1123 moh og sluttet på 324 moh Brattheng @ Pollfjellet - Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 121 sekunder.

ObsID: 267728

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org