Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 13.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder det har samla seg fersk fokksnø. Det finnast vedvarande svake lag i snødekket, men desse er vanskelege å påverke. Laussnøskred er venta i sola.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT 13.04.21 kl 09: Fokksnøflak som er danna dei siste dagane vil starte å stabilisere seg. Det vil likevel vere enkelt å løyse ut skred enkelte stadar, og på kvelden kan nye flak dannast grunna vindauke. I solvendte heng er det venta naturleg utløyste laussnøskred. Skred kan også påverke vedvarande svake lag djupare i snødekket og gi større skred (step-down-effekt). Generelt er vedvarande svake lag vanskelege å påverke no.
Frå laurdags ettermiddag har det kome ein del nysnø tidvis i kombinasjon med vind. Under tregrensa er det fuktig snø, medan det over tregrensa er tørr vindpåverka snø. Stadvis er det avblåst til bakken.
Over ca. 700 moh er det eit kantkornlag djupt i det gamle snødekket, men dette er vanskeleg å påverke. I slutten av påska hadde det starta å utvikla seg kantkorn mellom siste mildværsskare og fokksnø vest i regionen, men det er ikkje observasjonar på at dette har gitt skred eller fareteikn, og dermed er det ikkje rekna å vere eit skredproblem.
Tidleg i førre veke vart det observert fleire middels, store og eit par svært store naturleg utløste skred.
4-6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest, endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1-4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest, endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-17 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

13.04.2021 kl. 14:39

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. Økende skredfare neste døgn: Mere vær kommer inn. Fare for snøfokk..

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 267325

Lyngen / Lyngen

Snø

13.04.2021 kl. 12:20

711 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Vær plus kantkornlaget I meter tynn snøpakke.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen faretegn. Gunstige temperaturer for å stabilisere fokksnø. Fokksnø kan muligens være dårlig festet til solskare i S helliger. Siste snø kan være på rimlag over 1000 m da dette ble observert på tur i Kåfjord forrige uke. Som vanlig finnes litt varierte sjikt i fokksnøen, men trur ikke vi har spenning nok. Varslet faregrad er riktig Det er ventet litt vind imorn men spørs om vi får så stor snøtransport da vindretning er densamme som da snøen kom. Torsdag kan være rimelig å anta fg3 grunnet väret som er meldt. Våte löse skred virket sannsynlig samt ny fokksnö på svake(?) lag over 1000.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Fylket/varslingsregion

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 1 - Små V over 1100 moh Det er ikke observert nedsnødd rim, bare antatt etter obs av rim forrige uke. Eneste himmelretting som er observert med rim var vestlig. Det er mulig dette lag er blåst bort før ny snø kom.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø over 800 moh

Tester

LBT@58cmQ3 Kantkorn 17 slag. Tynn snøpakke

Snødekke

280 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm F PP D, 15 cm 4F RG D, 17 cm 1F RG D, 18 cm P RG, 1 cm 4F FC 2 mm D, 26 cm P MF D

ObsID: 267277

Lyngen / Lyngen

Snø

13.04.2021 kl. 09:34

597 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4,9 °C 7 m/s fra SV ↗ 70% skyer Kald vind fra sørvest. Overskyet med noen vinduer med sol. Solen varmer godt når den står på.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ikke noen stor endring i snøstabiliten. Fare for våte løsenøskred i bratt solvendt terreng. Eller kan det løses ut små til middels store skred i bratt terreng med Fersk fokksnø. Er veldig vanskelig å løse ut store skred på Vedvarende svake lag men det problemet finnes fortsatr. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh God stabilisering i fokksnøen, men vindtransport pågår

Tester

LBT@80cmQ3 RG på MF. Ingen tydelig svak lag

Snødekke

300 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Kram/fuktig snø i overflaten opp til 200 meter. Snøen over dette var fuktig for noen dager siden men har tørket ut litt siden. Ca 30-50cm F - 4F - 1F snø i overflaten der det ikke er avblåst opp på gammel MF snø eller vindpåvirket snø, avhengig av høyde.

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 20 cm 4F DF D, 60 cm 1F RG, 1 cm P MF, 20 cm P RG -5,9 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5,6 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm Gravde en meter ned. Føler den gamle skare/svaklag pakken 250cm ned i snødekke. Ca 300cm dypt

ObsID: 267338

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

12.04.2021 kl. 13:48

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 267160

Lyngen / Tromsø

Snø

12.04.2021 kl. 11:06

486 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Mye løssnø i skogen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -4 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Veldig skiftende sikt og vær pga byger. Snør tett i byene

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt en del snø som kommer, og har kommet igår. Vinden har ikke vært like sterk som meldt. Her i fjellet har det bare dannet seg myke flak Virker som nysnøen får stabilisert seg ganske raskt. Hvis vinden tar seg opp er det nå mye nysnø å ta av. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kom mer snø siste døgnet enn jeg trodde der skulle

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store Virker som det er vanskelig å påvirke. Så ingen andre faretegn i løpet av dagen. Men får man påvirket det har det kommet nok snø over til at skredene kan bli store

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Nysnøen ser ut til å ha bundet seg godt, men kan nok fortsatt være lett å løse ut myke flak. Fortsatt påfyll av snø idag

Tester

LBT@80cmQ2 Under første skarelag. Løsnet med litt belastning.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 5 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ligger mye ubundet nysnø i skogen. Over skoggrensa skiftet det fra ubundet til lett bundet snø, dannet seg noen myke flak.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Varierende sikt. Så et par bruddkanter på bilturen hit, nedsnødd skredmasse så tror de var fra forrige uke

Snøprofil

25 cm F PP D, 8 cm 1F RG D, 5 cm 4F RG D, 35 cm 1F RG, 3 cm K MFcr, 4 cm 4F, 10 cm K MFcr, 5 cm 1F RG, 5 cm K MFcr, 5 cm 4F -2,4 °C @ 2 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 105 cm

ObsID: 267153

Lyngen / Tromsø

Snø

12.04.2021 kl. 05:46

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

12. apr. 5-5 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 12.04., kl. 05:46. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 267034

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

11.04.2021 kl. 20:34

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

11. apr 20:33 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 769 moh og sluttet på 650 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 13 sekunder.

ObsID: 267003

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

11.04.2021 kl. 18:18

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 266975

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

11.04.2021 kl. 17:30

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

11. apr 17:29 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 896 moh og sluttet på 653 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 16 sekunder.

ObsID: 266970

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

11.04.2021 kl. 17:19

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

11. apr 17:17 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 719 moh og sluttet på 490 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 27 sekunder.

ObsID: 266967

Lyngen / Lyngen

Snø

11.04.2021 kl. 13:28

425 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Sludd 0 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Sludd til ca 100moh, gradvis tørrere. Fortsatt kram snø V 400. Har vært mer vind, observerte mange knekte greiner i skogen fra i natt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dårlig sikt, god del nysnø, og skiftende vind. Tørr snø fra 400 og opp. Skavler og fokksnødannelser. Trykker man på og når med til gammelt snødekke sluffer det. Vis tålmodighet, så stabiliseres dette. Stabiliserende. Varslet faregrad er riktig Riktig å gå opp i dag.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Svært dårlig sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 300 moh

Tester

CTM11Q2 Middels Myk fokksnø over hard fokksnø.

CTE3@15cmQ3 Dårlig Sluff, innblåst nysnø.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Flere dager med fint vær har stabilisert snødekket. Kommet inn nytt bygevær med tidvis mye vind.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm F PP M, 15 cm 4F DF D, 35 cm 1F RG D, 45 cm P MF M -0,1 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 70 cm

ObsID: 266924

Lyngen / Tromsø

Snø

11.04.2021 kl. 10:29

50 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden bolle S
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Skarlitinden SSØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden detalje
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden SSØ detalje
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Skarlitinden SSØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Skarlitinden SSØ detalje
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden bolle V
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden SSØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden SSØ

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Flere (6-10) Mange bratte heng Oversikt over skredaktivitet observert fra vei torsdag og fredag 8-9/4. Antar at de gått 6/4, det sammanfaller med syklus i Lavangsdalen

ObsID: 266863

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

10.04.2021 kl. 18:23

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær med lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 266767

Lyngen / Lyngen

Snø

10.04.2021 kl. 12:02

317 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat vindtransport

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 266690

Lyngen / Lyngen

Snø

10.04.2021 kl. 12:00

985 moh

Mads@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Mads@rkh-skredgruppe Kommentar:  Muligens gått en tidligere dag. Vanskelig å anslå pga vindtransport, men skredmasser så ut som ferskvare.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mads@rkh-skredgruppe
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mads@rkh-skredgruppe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

LBT@100cmQ3 Leheng, test kun for å se etter problemer i fokksnøen.

Skredaktivitet

10. apr. 18-24 (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst

ObsID: 266795

Lyngen / Balsfjord

Snø

10.04.2021 kl. 11:51

623 moh

Lhn (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX

LBT@50cmQ2 Middels kraft. Brudd under tynt skarelag

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 266749

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org