Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 31.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Bygevær gir ustabile nysnøflak i fjellet. I høyden finnes det svake lag dypere i snødekket, skred kan bli svært store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind vil danne ustabile flak i leformasjoner i fjellet. Disse kan være lett å løse ut. Bygevær gir usikre værprognoser og variasjoner innad i regionen. Over 700 – 1000 moh er situasjonen kompleks på grunn av vedvarende svakt lag av kantkorn. I hovedsak ligger laget dypt begravet og snødekket tåler stor belastning, men det kan finnes punkt der en enkelt skiløper kan påvirke kantkornlag. Skredene kan bli svært store. Belastning fra ny snø eller skred i overflaten kan også være med å påvirke disse lagene. Fravær av faretegn betyr ikke nødvendigvis at det er trygt. Om sola titter fram mellom bygene og får varmet nysnøen, kan det gå våte skred i bratt, solvendt terreng. På grunn av nattefrost, ventes det at regn i lavlandet ikke vil gi våt skredaktivitet av betydning.
Bygevær fra nordvest gir nysnø i overflaten. Sørlig retning på vinden fra fredag til mandag fraktet snø til nordvendte heng, spesielt i høyden. Forrige uke var preget av mildvær opptil 600-700 moh med mye vind fra sørvest og noe nedbør og snøtransport mot østvendte sider. I fjellet antas det at snøoverflaten består av vindpakket fokksnø med varierende hardhet.
Det er et markant kantkornlag dypere ned i det gamle snødekket som man kan treffe på over 700 moh. Laget ligger dypt begravd og er generelt vanskelig å påvirke, men laget har den siste gitt noen svært store skred. Det er ellers observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom skare og tørr snø ved flere lag i snøpakken. Det er ikke kjent at disse lagene er godt nok utviklet til å være et skredproblem.
Mandag ble det rapportert om naturlig utløst flakskred ved Kjostindane. Forrige uke gikk det store og svært store skred flere steder i regionen. Skredene var naturlig utløst. Observasjoner tyder på at noen av skredene sannsynlig gikk på grunn av vedvarende svakt lag av kantkorn etter stor pålagring.
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 14 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

31.03.2021 kl. 16:04

597 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Tidvis sikt på 10-15meter !!!
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Tester

LBT@20cmQ2 Dårlig binding i fokksnøen. Lett til brudd. Flak 4F løsnet på 1F.

Vær

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vær nu i fjellet. ustabil fokksnø i leheng med varierende størrelse og tykkelse. Så vær obs der fokksnøen er myk og sprekker opp rundt skia gikk Ca 300-400 meter videre oppover fra obspungt mot rørnestind men måtte snu pga veldig sterk vind. Tenker Ca 15-20ms i store perioder og mere i kasta Det vil nå blåses mye "rent" i høyda. Men og samles mye fokksnø i leheng. Med det været som er meldt vil nok fokksnøen trenge noe tid på å stabilisere seg. Tenker at forholdene opp til tregrensa er relativt stabilt. Men vær obs hvis mye nedbør (regn). Da vil det øke faren for våte løssnø skred Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard Fuktig Våt snø nede og fuktig/ overgang mot tørr ved obspungt. Gjelder toppen av snødekke Mye avblåst i høyden på rygger og kuler.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På noen isolerte plasser.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vældi mye snyflyttar vind i høyden nu

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 400 moh

ObsID: 264951

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

30.03.2021 kl. 23:29

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 264812

Lyngen / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 18:33

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Observasjon av skred nord i skredløpet, ca 45 min etter registreringen. Trolig dette skredet som er detektert.

Skredaktivitet

30. mar. 18-18 Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 30.03., kl. 18:33. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 264796

Lyngen / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 12:24

712 moh

HåvardT@met (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Fant ikke dagsfersk fokksnø i formiddag. Fokksnø fra de siste dager har nok stabilisert seg de fleste steder, men tror det kan være mulig å løse ut str.2 enkelte steder ved stor belastning.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser noen små våte løssnøskred under ca 500m fra de siste dagene, men ingen ferske fra i dag

Vær

Snø 5 m/s fra N ↓ 100% skyer Det har skya over og begynt å snø litt. Foreløpig lite vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Under ca 400m var det bærende skare og i formiddag ingen skredproblemer. Over ca 400m er det fortsatt lagdelt vintersnø med 5-10cm forholdsvis løs snø over fokksnø, med noen tynne skarelag innimellom. Virker å være forholdsvis god stabilitet i denne snøen, men mulig å få brudd i lag med nedføyket nysnø ved blokktest, så kan ikke utelukkes at man kan løse ut noe, særlig ved stor belastning. Finnes løs snø å flytte på ved evt vindøkning. Ellers ventes ingen store endringer. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr nysnø på overflaten fra ca 400moh. Ligger ca 5-10cm løs snø utenom de mest vindutsatte stedene.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

5 cm 4F DF D, 60 cm P RG D, 10 cm 4F FC D, 10 cm P MF D Kantkornlaget fra tidlig i vinter finnes fortsatt her 700moh, men vanskelig å få det til brudd i tester (Ectx).

ObsID: 264743

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

30.03.2021 kl. 11:39

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

30. mar 11:37 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 669 moh og sluttet på 296 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 89 sekunder.

ObsID: 264731

Lyngen / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 10:26

291 moh

HåvardT@met (*****)

Vær

Ikke nedbør 50% skyer Finere vær enn meldt i går. Sola kommer og går, men varmer godt.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Har vært mye klarvær i natt, så snøoverflaten i lavlandet har frosset til bærende skare (ca 20cm tykk). Sola har begynt å myke opp de øverste cm i solvendte heng.

ObsID: 264717

Lyngen / Balsfjord

Snø

29.03.2021 kl. 14:18

1075 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP30@120cmQ2 Middels Måtte fjerne toppen for å få dette gå i brudd. Det er et tykt kantkornlag dannet i desember, og januar som går i brudd. Vi gjorde og LB testen fra ca 1m og opp uten brudd. Vurderte stabilitet såpass god at vi kjørte over 30grader her. Gravde også to hull for å se at reslultatene var omtrennt samme.

Snøprofil

3 cm 4F DF, 80 cm 1F/P RG/RGsr, 1 cm I MFcr, 0,5 cm 1F, 40 cm K MF, 10 cm 4F FC, 100 cm 1F FC/RG 1 test knyttet til snøprofilen Tatt i vesthenget på tiurtind ca 1000moh.

ObsID: 264637

Lyngen / Lyngen

Snø

29.03.2021 kl. 13:16

492 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@26cmQ2 #26

Vær

5 °C 3 m/s fra N ↓ 90% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold lav og midtfjells. Tynt snødekke I bunn og isotherm snø opp mot tregrense. Fuktigheten i snøen litt avhengig av solvinkel tross overskyet vær. Også her er det forventet å finne lag av kantkorn dypt i snøpakken. Regn og snö i høyden kommende dager vil skape fokksnø og ge litt mer belastning på svake lag. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Annet Fuktig På denne høyde er snöen fuktig vindpakket vartfall 1 m.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

13 cm 1F RG M, 6 cm 1F MF M, 7 cm 1F MF M, 2 cm 4F RG M, 70 cm 1F RG M Grevd I övre del av 170 cm total snøpakke.

ObsID: 264600

Lyngen / Lyngen

Snø

29.03.2021 kl. 13:00

723 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@115cmQ2 Ikke lett, men fortsat ganske glatt brudd flate med stor gjenkjennbare krystaller

Vær

Ikke nedbør 0,7 °C 0 m/s 100% skyer Høyt skydekke men ingen sol i dag. Ingen vind. Mild temperatur.

Skredfarevurdering

2 Moderat Våtskred med regnvær er nok det mest aktuelle skreproblemet eller fokksnø i høyden de neste dagene. Svært vanskelig å påvirke det vedvarende svake laget men det finns fortsatt i snødekke og kan bli store og svært store skred om der først løsner. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Vindpakket hard Fuktig Føles ut som våren har kommet. Isoterm homogent snø nede ved havet som vart fryst til og bærende. Fra 100 meter er det bærende skare i overflaten men våt mykere snø under. Er isoterm snødekke opptil ca 300 meter men det er lagdelling i Smelteformebe fra 100 meter og oppover. På 400 meter er det mange skare lag i den øverste halvmeteren og en støre temperatur gradient en jeg hadde forventet i den øverste 20 cm. Mye av snøen har vært blåst bort og det er hard smelteomvandler fokksnø og skare lag i overflatten. Nå er hele snødekke våt men det kantkornlaget er fortsatt aktiv.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Observerte flere bruddkanter i høyden ved lenangskaret og taffeltind fredag. Snødekke er gjennomvåt der jeg gravde nå på 700 men lagdeling er fortsatt til stede. Usikker på hvor høyt til fjells mildværet har preget snødekke

Snøprofil

3 cm 4F DF M, 30 cm P MF W, 0,5 cm I IF, 60 cm P RG/MFpc W, 10 cm P MF W, 3 cm 4F FC/FCxr 3 mm W Rundere og våtere en forrige torsdag, 20 cm K MF W -1,3 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1,3 °C @ 90 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -0,8 °C @ 110 cm, -0,7 °C @ 120 cm

ObsID: 264611

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org