Snøskredvarsel for Lyngen søndag 28.02.2021

4
Stor
Publisert:

Når regnet trenger ned til de dype vedvarende svake lagene ventes det store naturlige utløste skred. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er økende i takt med nedbøren og stigende temperaturer. Mildværet vil nå høyt opp, og det er ventet store våte naturlig utløst skred der nedbøren kommer som regn. I høyden vil det kunne gå store tørre flakskred både i fersk fokksnø, men det kan også løsne skred ned på kantkornlaget dypere i snødekket.
Snøoverflaten er preget av kraftig vind fra forskjellige retninger den siste tiden. På rygger og vindutsatte formasjoner er det enten avblåst ned til stein og skare, eller hard fokksnø. I beskyttede formasjoner, spesielt mot N og Ø ligger det litt myk fokksnø over hardere snø. Mildvære de siste dagene har gitt fuktig snødekke opp mot en 400 moh.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller i snødekket. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det har gått flere middels store og store naturlig utløste skred på disse lagene flere steder i regionen.
Det er før helgen observert et naturlig utløst vått skred i Lavangdalen. Lørdag ble det observert et middels stort naturlig utløst skred på Pollfjellet.
Det er meldt om flere drønn i snødekket den siste tiden.
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra vest om formiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

28.02.2021 kl. 17:14

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

28. feb 17:18 (+01:00) - 27. feb 17:18 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv91 Russevanka - Breivikeidet, Usikker på løsneområdet pga. Dårlig sikt.

ObsID: 258406

Lyngen / Tromsø

Snø

28.02.2021 kl. 15:46

396 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Langlitinden/Skarlifjellet. Detaljbilde, bruddkanter synlig både i toppen og mitt i bildet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Alle rennene på Stortinden har gått
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Langlitinden/Skarlifjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Langlitinden/Skarlifjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Langlitinden/Skarlifjellet. Avsetninger langs hele fjellet.

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen (+01:00) Mange (10 eller mer) En gjeng våte skred i Breivikeidet i dagens mildvær. Mye løst, en del flak, sikkert en del som startet tørrt i høyden vanskelig å se grunnet begrenset sikt

ObsID: 258390

Lyngen / Tromsø

Snø

28.02.2021 kl. 15:35

643 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Detaljbilde. Bruddkant synlig i toppen på rennen mitt i bildet
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Oversikt, tegn på skred i hele flanken og bruddkant oppe t.v.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Avsetninger, våte greier det der.

Skredhendelse

28. feb 15:35 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst Skredet startet på 837 moh og sluttet på 207 moh Stortinden, sett fra vei, se bilder. Ser for meg at det startet tørrt oppe rundt 7-800m, men tydelig våte avsetninger.

ObsID: 258387

Lyngen / Lyngen

Snø

28.02.2021 kl. 10:47

386 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Detalje: Diger bruddkant oppe t.h. i bilde
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Mer skredaktivitet høyere opp i dalen mot Koppangsbreen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Detaljbilde avsetninger, ser våte ut
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  NØ-face på Goalborri, bruddkant synlig under klippene over det hengende snøfeldtet mitt i bildet. Anslår at det er på 6-700møh?

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen (+01:00) Noen (2-5) Noen middels til store skred i flanken på Goalborri. Ser vått ut, bilde kommer

ObsID: 258334

Lyngen / Lyngen

Snø

28.02.2021 kl. 08:20

923 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snødrev over 900 moh

ObsID: 258298

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

28.02.2021 kl. 07:08

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Værhendelse og samtale med skredekspert. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Etter samtale med geolog .

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen (+01:00) V Gjelder Fv7900 Holmbuktura

ObsID: 258293

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

28.02.2021 kl. 06:51

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK Kommentar:  Sannsynlig løsneområde (dårlig sikt). Bilde tatt i etterkant av skred. Lasta opp av tore@svv (opphavsrett: Troms og Finnmark fylkeskommune).
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK Kommentar:  Sannsynlig skredløp (dårlig sikt). Bilde tatt mens skredet gikk. Lasta opp av tore@svv (opphavsrett: Troms og Finnmark fylkeskommune).
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK Kommentar:  Utløpsområde. Bilde tatt i etterkant av skred. Lasta opp av tore@svv (opphavsrett: Troms og Finnmark fylkeskommune).

Skredhendelse

28. feb 06:48 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 674 moh og sluttet på 171 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 140 sekunder.

ObsID: 258292

Lyngen / Tromsø

Snø

28.02.2021 kl. 03:48

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Mulig løsneområde (om morgenen etter skredene). Bilde fra webkamera, lasta opp av tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Mulig løsneområde (om morgenen etter skredene). Bilde fra webkamera, lasta opp av tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Utløpsområdet (om morgenen etter skredene). Bilde fra webkamera, lasta opp av tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Utløpsområdet (om morgenen etter skredene). Bilde fra webkamera, lasta opp av tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv

Skredaktivitet

28. feb. 3-3 (+01:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Sarasteinen i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 28.02., kl. 03:48. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

Notater

Korrekt varighet på lydkilden (infralyd) skal være 41 sekunder

ObsID: 258267

Lyngen / Lyngen

Snø

28.02.2021 kl. 02:44

853 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK

Skredhendelse

28. feb 02:37 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Skredet startet på 856 moh og sluttet på 130 moh Geitlirenna Skredet nådde ikke veg. Automatisk detektert med skredradar fra Geopraevent/Skred AS.

ObsID: 258297

Lyngen / Tromsø

Snø

28.02.2021 kl. 02:16

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

28. feb. 2-2 (+01:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 28.02., kl. 02:17. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

Notater

Ett av to skred detekter ila. natta. Se bilder på neste observasjon (se lenke) https://www.regobs.no/Registration/258267

ObsID: 258266

Lyngen / Tromsø

Snø

27.02.2021 kl. 16:31

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv

Skredhendelse

27. feb 16:31 (+01:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst Skredet sluttet på 239 moh Sarasteinen Sikkert validering - kunne se skredtunga krype sakte nedover i kameraet.

Skredaktivitet

27. feb. 16-16 (+01:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Sarasteinen i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 27.02., kl. 16:32. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

Notater

Korrekt varighet på lydkilden (infralyd) skal være 67 sekunder

ObsID: 258234

Lyngen / Balsfjord

Snø

27.02.2021 kl. 15:08

655 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

ObsID: 258227

Lyngen / Balsfjord

Snø

27.02.2021 kl. 15:07

655 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Tester

LBT@50cmQ2

ObsID: 258228

Lyngen / Tromsø

Snø

27.02.2021 kl. 15:00

755 moh

kim@torshov.biz (Ukjent)

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra SV ↗ 90% skyer

Tester

CTE25@75cmQ1 Brudd i kantkornlaget.

CTE17@15cmQ2 Middels Brudd i fokk sneen.

Snøprofil

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk

ObsID: 258244

Lyngen / Tromsø

Snø

27.02.2021 kl. 14:37

500 moh

RichardFjellaksel (***)

Vær

Snø fra V → 100% skyer Mildværet krøp gradvis oppover og var ved 500moh ca kl 15.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mildværet krøp gradvis oppover og nedbør som regn opp til 500moh

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Notater

Kantkornlaget over smeltefryselaget lengre ned i snødekket ga ectx de plassene vi gravde 330moh og 500moh, men har evne til propagering pst 38/100 end@100. Mildvær vil svekke dette mer og våte flakskred må nok forventes. Vi klarte ikke å få noen utslag på de delvis smelteomvandla kantkornlagene lengre opp i snødekket de plassene vi gravde. LBT noen utvalgt plasser ga også utslag (men med en del belastning) i litt eldre nedføyka nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Våt Fra 500moh ned våt overflate

ObsID: 258243

Lyngen / Lyngen

Snø

27.02.2021 kl. 14:11

661 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Utsikt mot stetind/Bjørndalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh Fokk snø og nedføyket nysnø under mildvær skare

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokk snø og vedvarende svake lag er til stedet over mildværet. Mye vann i snøen og i vær meldingen kan gi våte skred fremover Varslet faregrad er riktig Varslet er bra

Vær

Snø -0,1 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Mildt, høyt skydekke. Nedbør kom senere en meldt. Var snø over 600 meter, regn under

Tester

PST 75/105 END @40

ECTN18@40cmQ1 Middels

ECTN12@20cm Middels Lite forplanting

LBT@82cmQ1 Kantkorn over skare. Dette laget har avrundet og er vanskeligere å påvirke. Fortsatt glatt brudd

LBT@40cmQ1 Nysnø under mildværs skare

LBT@20cmQ1 Nedføyket nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye vann i snøen opptil 500/600 høydemeter.

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Bra sikt frem til kl 15:30. så ingen Skred. Kjørte sørover fra nord Lenangen

Snøprofil

5 cm F PP 1 mm M, 15 cm 1F RG M, 2 cm 4F DF M, 17 cm 1F RG M, 1 cm K MFcr, 1 cm F PP M, 0,3 cm K MFcr, 40 cm P RG D PST 75/105 END på dette laget, 0,5 cm 4F FCxr 1 mm, 10 cm K MF, 2 cm 1F FC 2 mm, 40 cm K MF, 3 cm 1F FC 2 mm -3 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -2,1 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,2 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Gjenomvåt snødekke opptil til ca 500. Har fryst i overflaten med tørrfokksnø i overflaten fra 200 høydemeter. Mildværsgrensa fra tirsdag ligger på ca 800 meter. Fortsatt flere svake lag i snødekke der det ikke er gjennnomvåt.

ObsID: 258241

Lyngen / Lyngen

Snø

27.02.2021 kl. 13:35

547 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Bar bakke, isskare, og sastrugis innenfor et lite område.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Lett fokksnø over avblåste nabber.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ mellom 1000 moh og 300 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ over 1600 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Forrige ukes vind har flyttet mye snø. Siste døgns mildvær har påvirket snøen kun opp til ca 300moh. Ikke funnet kantkorn på dagens tur. Generelt lite snø. Kan se at enkeltheng er pålagret. Ingen faretegn bortsett fra fokksnø, og det er det mest aktuelle skredproblem. Begrenser seg til leheng. Kan ikke utelukke kantkorn, og mulighet for stepdown. Fokksnøen stabiliseres raskt, men kommer inn regnbyger og temperatur på 6-7gr som gir akutt økt skredfare det neste døgn. Dette kan potensielt gi store skred dersom det svekker kantkorn, eller i leheng som har deponert mye snø.

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vind over tregrensa. Skydekke over 800moh. Lett snøvær

Tester

CTE5@10cmQ2 Dårlig Innblåst nysnnø i le, ca 550moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt opp til ca 800moh.

Notater

Topphenget i Rørgata, som har løsnet tidligere i vinter, er på ny laddet. Anser muligheten for at det løsner av regn og mildvær i morgen som høy.

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 0,1 cm F PP D, 22 cm 4F DF D, 1 cm I IF D, 5 cm K MFcr D, 3 cm I IF D -2,7 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 27 cm

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Opp til ca 300moh er det gjennomfuktet, eller bart, med litt nysnø. Over 300 har forrige ukes vind herjet hardt, og det er flekkvis knivhard sastrugis, avblåst til bakke/gammel skare, eller noe fersk/myk fokksnø fra det lille som har falt siste døgn. Ser ut til at kantkorn også er blåst vekk.

ObsID: 258214

Lyngen / Tromsø

Snø

27.02.2021 kl. 13:00

357 moh

P-Orheim (Ukjent)

Tester

LBT@35cmQ3 Brudd i svakt lag rett over bakken

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 258222

Lyngen / Lyngen

Snø

27.02.2021 kl. 11:21

1103 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK

Skredhendelse

27. feb 06:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1108 moh og sluttet på 144 moh Pollfjellet ned mot gamle vegen. Detektert med Skredradar fra Geopraevent/Skred AS.

ObsID: 258183

Lyngen / Lyngen

Snø

27.02.2021 kl. 11:09

85 moh

Hellefriisb (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ser ut til å ha gått på fuktige begerkrystaller nesten nede på bakken.

ObsID: 258177

Lyngen / Tromsø

Snø

27.02.2021 kl. 11:04

398 moh

Ellinor (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et ordentlig vom

ObsID: 258174

Lyngen / Lyngen

Snø

27.02.2021 kl. 10:20

601 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Endel dyner i østlig sektor.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 300 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S mellom 800 moh og 200 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket nøytralisert av regnet og fokksnøen er stabil. Antar at kantkornet fortsatt er aktivt over mildværsgrensen (omlag 800moh). Under tregrensen er det mulig å løse ut små skred i flere heng. Nåsituasjonen er fg 2, men i løpet av få timer er vi tilbake på fg 3. Nedbør fra vest med snø og regn de tre neste dagene. Forventer at over 800 kan det gå store naturlige skred. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s fra V → 90% skyer Delvis klarvær i natt. Tilskyende utover morgenen.

Tester

LBT@23cmQ2 God binding mot skaren.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen drønn, noen sprekker i skogen. Ingen skred. Fokksnøen er stabil.

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Notater

Får ikke redigert under temaene: Det var 0,2-0,3 plussgrader i snødekket under fokksnøen fra isskaraen på 27cm og ned til 50 cm (fikk ikke plussgrader til å virke på mobilen). Kantkorn/beger var rundet i 10 cm fc-laget over skarepakken. Ellers var det bart på rabber og rygger - ser ut til å være betydelig mer nysnø fra ca 900 moh og opp.

Snøprofil

27 cm 4F DF D, 0,5 cm K IF D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 3 cm P MFcr D, 10 cm 4F FC 4 mm M, 80 cm K MFcr D -2,2 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 110 cm, -0,2 °C @ 120 cm Regnet har samlet seg over skarepakken i kant/beger-lag

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Skaren har gått i oppløsning opp til 300 moh. I skogen kan man trå dypt. Over tregrensen er det bærende skare. Fukt i snødekket. Nysnøen er flyttet i dyner i østlig sektor. Stabilt snødekke.

ObsID: 258173

Lyngen / Tromsø

Snø

26.02.2021 kl. 15:51

587 moh

Andreas@TFFK (*****)

Tester

ECTP11@70cmQ1 Dårlig Kantkorn over skarelag. Stort sett tørt snødekke på 650moh.

ObsID: 258092

Lyngen / Tromsø

Snø

26.02.2021 kl. 12:15

444 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Snøprofil. Mulig å se lagene hvor vannet har samlet seg.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Gravde ned til bakken
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Blokka skled ikke ut og bruddet var minimalt
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Ved bruk av spade på baksiden av blokka løsner fortsatt det velutviklede kantkornet ved bakken relativt lett, men det er vanskelig å påvirke så dypt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 200 moh Setter våte flakskred som går på gjennomfuktet kantkorn ved bakken som skredproblem på min obstur idag. Dette skredproblemmet gjelder foreløpig bare mest snødekket er helt gjennomfuktet ned til bakken, og vann samler seg i kantkornet der. På denne turen var det opp til ca 200moh. Fokksnøen virker ikke som et skredproblem her jeg er, da den er fuktig og godt bundet. Men dette kan være annerledes lengre opp.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der jeg var idag var snøen veldig reaktiv under 200moh, men svært lite reaktiv over dette. Altså i skogen og ikke så mye på fjellet. Finner ikke noe skredproblem som gir FG3 idag her jeg er, ettersom jeg ikke noen særlig fikk reaksjon fra hverken fokksnø eller kantkorn på testene jeg gjorde, men kan tenke meg at det finnes andre steder i regionen, særlig der mildværet har gått høyere. Mildværet som kommer på søndag vil potensielt aktivere kantkornlaget ved bakken i også i terreng over skoggrensa. Da kan det bli en solid runde med mange store naturlig utløste skred. Med så mye nedbør kan det også danne seg endel fokksnø i høyden, eller bli svært stor belastning på nåværende snødekke, så kantkornlaget fra tidligere i vinter kan gå, selv i høyden. FG4 på søndag bør vurderes. Varslet faregrad er riktig Mulig man kunne fjernet naturlig utløste idag. Grunnet kantkornlaget som har vært med oss i hele 2021 er FG3 greit for regionen som helhet. Men tester, faretegn og snø idag føles som en FG2 over 200moh.

Vær

Snø -0,4 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger

Tester

ECTN17@21cmQ2 God Virker som om snøen er såpass fuktig og våt at den absorberer belastning bra ved test. Bruddet jeg fikk var lite og ikke propagerende.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen drønn over 250moh i skogen

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F DF D-M, 5 cm P MF 2 mm W, 2 cm 1F RG 1 mm M, 2 cm 1F MF 1 mm W, 10 cm 1F RG M, 3 cm 1F+ MF W, 20 cm 1F RG M, 2 cm P MFcr, 30 cm P RG D-M, K MFcr W, 20 cm 1F MF M, 3 cm I MFcr, 17 cm 1F FC 3 mm D -0,2 °C @ 0 cm, 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 15 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 25 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 35 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 45 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm Fikk plussgrader (0.1-0.3) gjennom hele snødekket idag, men ikke i lufta. Muligens noe rart med termometer. Noe tørr nysnø helt øverst, men deretter varierende lag av fuktig nysnø og våtere snø. De våte lagene finner man gjerne rett over tynne skarelag der regnvann har samlet seg. Tydelig at temperaturene har svingt rundt 0-graden i denne høyden siste uka. Fuktig snø egentlig helt ned til den gamle skaren over de siste 20cm før bakken. Sukkersnøen i bunnen virker frosset og tørr på denne høyden, der jeg gravde.

ObsID: 258039

Lyngen / Tromsø

Snø

26.02.2021 kl. 12:04

470 moh

tmeling@nortind.no (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opp til ca 300m

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 200 moh Vindpakket myk Fuktig Opp til ca 400m er snøen våt helt ned til skarelag. Over ca 400m fuktig. Noe Tørr snø over ca 600m. Vind fra vest og mye transport. Fortsatt tydelig kantkornet snø under og mellom skarelag nederst i snødekket som ikke har blitt nøytralisert av temperatur/fukt.

ObsID: 258019

Lyngen / Tromsø

Snø

26.02.2021 kl. 12:01

239 moh

tmeling@nortind.no (**)

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Under 400 moh Observert fra veien.

ObsID: 258018

Lyngen / Tromsø

Snø

26.02.2021 kl. 10:34

138 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 7 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv

Skredhendelse

26. feb 10:34 (+01:00) 3 - Store Naturlig utløst Det har gått skred i dette området før i vinter, men bildene tyder på et stort vått skred som trolig er ferskt. To deteksjoner med middels pålitelighet fra dette området fra deteksjonsanlegget i Lavangsdalen idag kl. 06.13 og 09.53. Middels pålitelighet skyldes mulig at deteksjonssystemet har litt vanskeligheter med å fange opp våte skred som går saktere. Lenge siden jeg har sjekket kamera: tar et lite forbehold om tidspunkt.

ObsID: 257979

Lyngen / Tromsø

Snø

26.02.2021 kl. 10:28

115 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Litt vanskelig å se, men skal illustrere at det er veldig våt snø nederst mot bakken.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra SV ↗ 80% skyer Opphold og oppgløtt mellom bygeskyrne. 2 grader ved bilen.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opp til 150moh er det vann/vått i kantkornet ved bakken på alle quickpits jeg har gravd.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønner overalt på jordet og i skogen opp til her jeg er nå (150moh). Virker som det er kantkornet ved bakken som er svekket etter gjennommetning av vann. Propagerer bra. Snøen er gjennomfuktet etter siste dagers regn og mildvær. Våt øverst, fuktig i midten og våt nederst igjen (hvis det er lov å si?).

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert fra Sollidalsaksla når jeg kjørte fra Tromsdalen og hit. Men det var noe lave skyer som hindret sikt over 400moh.

ObsID: 257981

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org