Snøskredvarsel for Lyngen søndag 14.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det er lett å løse ut store skred i mange heng. Fjernutløsning fra slakere terreng er også mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan være lett å løse ut skred, og skred kan fjernutløses fra avstand. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme, særlig på kvelden når bygene tiltar. Skredfaren kommer av mye vind og snø de siste dagene, dette har gitt stor pålagring av snø i leheng, og den vindtransporterte snøen ligger mange steder over et vedvarende svakt lag av kantkorn. På grunn av vedvarende svake lag som kan forplante seg langt, kan skred bli store. Vær obs på at det kan gå skred også i skogen - selv små skred kan få store konsekvenser i nærhet av trær og andre terrengfeller.
Siste uken har det kommet mye snø i regionen. Vind fra nordvest har flyttet mye av snøen og samlet fokksnø i leheng. I skogen er flakene mykere.
Både over og under et tynt skarelag fra desember ligger et lag med godt utviklede kantkorn. Dette finnes mange steder over ca. 300-400 moh, men lokalt er det variasjon i utbredelsen og egenskapene til dette svake laget. Det rapporteres også om et svært lettpåvirkelig kantkornlag nær bakken i skogen mange steder i regionen. I lune formasjoner i høyden kan det også finnes nedføyket kantkorn under fokksnøen.
Lørdag ble det observert et skred stort skred på Middagsaksla ved Brevikeidet. Fv. 7900 ved Holmbuktura og Fv. 4868 ved Pollfjellet ble stengt på grunn av snøskred fredag. Fredag ble det observert et stort snøskred ved Langlitinden ved Breivikeidet. Torsdag og fredag ble det observert flere middels store skred på østsiden av Lyngsalpene, samt både naturlige og fjernutløste skred på sørsiden av Tromsdalstinden.
Det observeres daglig drønn i snødekket, både over og under skoggrensa.
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

14.02.2021 kl. 18:22

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 255492

Lyngen / Tromsø

Snø

14.02.2021 kl. 13:04

336 moh

CarlJ (Ukjent)

Skredhendelse

14. feb 13:04 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 347 moh og sluttet på 336 moh Kantkornet snø ved bakken I skogen Løste ut mindre blokk i overgang mellom fjell og tregrense. Stoppet raskt.

ObsID: 255579

Lyngen / Lyngen

Snø

14.02.2021 kl. 11:50

571 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Skispor kommer inn V småbjørka til høyre. Bruddkant fortsetter forbi klippen til venstre.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Skredtunga har ikke fulgt normal skredbane, men gått over Haugen der strømmasten står. Tidligere antatt som safespot.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Fra Rottenvikfjellet mot Kåfjord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løssnø i skogen, men dårlig såle. Over tregrensa er det utbredt skare og kantkorn, og varierende løssnø/myk fokksnø og stedvis hard fokksnø/avblåst. Pga vind fra N, S og V ligger fokksnø og skavler i flere himmelretninger. Det samme gjelder den gode kjøresnøen.

Skredhendelse

13. feb 11:52 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 368 moh og sluttet på 331 moh Kantkornet snø over skarelag 100 cm høy og 60 m bred bruddkant Leområder Topphenget i Rørgata Ett spor opp, ett spor ned. Kjent skredheng. Gått til bunn. Skavel henger igjen. Pennhard fokksnømasser. Fått god fart, og gått opp på haugen over anleggsvei.

Tester

CTM14@59cmQ2 Middels Kantkorn over skare.

CTE8@13cmQ2 Dårlig Dårlig binding i fokksnøen.

Vær

Snø -10 °C fra V → Bygevær, mer vind på snaufjellet.

Ulykke/hendelse

Skred utløst av skiløper i går, ingen konsekvenser. Var selv ikke vitne til skredet, men er godt kjent med skredbanen. Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Skredfarevurdering

3 Betydelig Utbredt potent kantkornproblem som kan fjerutløses eller trigges der snødekket er tynt. Kan gi farlig store skred, med mye kraft og fart. Obs alt skredterreng, og utløpssoner. I tillegg utbredt fokksnø problem i flere himmelretninger, pluss skavler. Velg konservative ruter, og ta gode valg, også før man går på tur. Fortsatt mye snø tilgjengelig for transport. Fortsatt kantkirn. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen I skogen.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Skiftende vindretning siste dager.

Ferske skred Se skredhendelse.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kun fra i går, se skredhendelse.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh Trigger ikke så lett på CT, men er svært potent. Kan fjerutløses, eller trigges der snødekket er tynt. Utbredt problem som kan gi farlig størrelse på skred.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, NV mellom 1000 moh og 400 moh Snøtrsmsport I flere himmelretninger.

Snøprofil

13 cm 1F RG D, 26 cm P RG D, 22 cm P RG, 0,3 cm F FC D, 2 cm 1F MFcr D, 0,5 cm 4F FC D, 14 cm I IF D, 3 cm F FC D -10,2 °C @ 0 cm, -9,3 °C @ 10 cm, -8,5 °C @ 20 cm, -7,2 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -5 °C @ 70 cm, -4,5 °C @ 80 cm Lehenga 600moh.

ObsID: 255394

Lyngen / Tromsø

Snø

14.02.2021 kl. 11:46

361 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke akkurat noen overraskelse, men masse drønn i dag. For det meste i skogen. Fikk også drønn i skispor hvor sikkert 30-40 skiløpere hadde passert.

Snødekke

Ikke snøfokk Ingen snøtransport i formiddag.

ObsID: 255433

Lyngen / Tromsø

Snø

14.02.2021 kl. 10:20

251 moh

LarssonMartin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarssonMartin
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarssonMartin Kommentar:  1m snø, 20cm kantkorn

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere store drønn i hele skogen

ObsID: 255356

Lyngen / Tromsø / Lyngen

Snø

13.02.2021 kl. 14:49

945 moh

geirmoh (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  geirmoh Kommentar:  To bruddkanter med felles utløp fra middagsaksla og helt ned i dalen

Vær

Snø

Faretegn

Drønn i snøen

Ferske sprekker

Ferske skred

Notater

Naturlig skred ned nordøstsida av middagsaksla, løsnet fra bratthenget under toppen. To brudd som har gått sammen nesten helt ned i dalen. Ca 100 m bredt, minst 500 m langt. Langsgående sprekker på siden av skredet der terrenget er slakere. Stein i skredbanen tyder på at det har gått til bakken flere steder. Avblåst og lite snø før siste snøfall.

Snødekke

30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 255186

Lyngen / Tromsø

Snø

13.02.2021 kl. 14:44

828 moh

Martin_S@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hyppige drønn i og under skoggrensa, 50cm + flak på DH på bakken

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 100m lange sprekker i topphenget nv aspekt, sannsynlig på 1/2 FCsf. Flak opp til 1m tykt.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV. Over 500 moh Noen middels til store skred i SV. Gamle skred fra torsdag på tromsdalstinden i stort sett igjenføyka

ObsID: 255177

Lyngen / Rottenvikfjellet

Snø

13.02.2021 kl. 14:31

498 moh

dr-snow (*****)

Skredhendelse

13. feb 14:31 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Leområder Skiløperutløst mindre skred. Ingen tatt. Plukket opp informasjon fra politiet https://twitter.com/polititroms/status/1360550606780444675

ObsID: 255169

Lyngen / Balsfjord

Snø

13.02.2021 kl. 14:00

625 moh

engeir (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  engeir
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  engeir
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  engeir

Faretegn

Drønn i snøen Mye drønn fra omlag 100 m til 250 m, vestvendt i skogen opp turstien / sommerruta. Kantkorn ned mot bakken med skarelag over. 50 cm myk snø på skarelaget. Ett spesielt stort drønn ved 150 m.

Tester

CTH10 God Ingen brudd etter slag med maks styrke

Snøprofil

Totalt 305 cm. 125 ned til hard skare. Første 30 cm var ferskvindtransportert snø med knyttneve hardhet. Neste 95 cm var hard vindpakket snø i fire-fingers hardhet. Noe laginndelt.

ObsID: 255269

Lyngen / Tromsø

Snø

13.02.2021 kl. 13:00

406 moh

edda@regobsTroms (*)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere ganger drønn, begge i skogen og over.

ObsID: 255268

Lyngen / Balsfjord

Snø

13.02.2021 kl. 12:10

229 moh

engeir (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  engeir

Faretegn

Drønn i snøen Mye drønn i snøen i denne fjellsiden. Kantkorn med skarelag over. 50 cm my snø på skarelaget. Ett spesielt stort drønn ved ca 200 m.

ObsID: 255272

Lyngen / gorzelvtind

Snø

13.02.2021 kl. 12:04

776 moh

johanna (***)

Faretegn

Drønn i snøen Masse drønn I skogen på Gorzelvtind, gikk bare til skoggrensen. Også noen skytende spekker

Snøprofil

Ca 40 cm med vindtransport og ny snø, under et 10-15 cm lag med kantkorn/begerkrystaller veldig luftig lag, under et kompakt lag av begerkrystaller ned mot bakken.

ObsID: 255271

Lyngen / Lyngen

Snø

13.02.2021 kl. 11:53

461 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skred1. Kjent skred i Gjerdelvdalen. Gått helt ned til bakken. Vrient få gode bilder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skred2 like øst om skred1. Knapt 30grader. Løsnet oppå skara, trolig kantkorn. Ikke mulig å gå inn å studere nærmere uten å komme i uheldig posisjon.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Største drønnet ristet busker 50 meter unna. Skytende sprekker over konvekser.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 8 m/s fra V → 80% skyer Bygevær med noen lette snøbyger. Vinden flytter fortsatt snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er færre «hot spots» enn for noen dager siden. Der fokksnøen er tykk ligger det svake laget beskyttet av blyanthard snø. Vinden har sopt med seg lo-sider, men på skjermede steder hvor snøen er myk vil man fortsatt kunne aktiverer kantkornet. Overraskende få naturlig utløste skred etter gårsdagens vær. Fokksnøen virker å stabilisere seg fort. Fjernutløsning er høyaktuelt og man må utvise hensyn til andre som ferdes i terrenget. Fortsatt er det kantkornet som vil regjere risikobildet i dagene som kommer. Flakene over vil stabiliseres og det vil være færre steder hvor man kan løse ut på skred, men skredene kan igjen bli store. All ferdsel på hvit bundet snø over 30grader i perioden fremover er risikabel. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Mye drønn og skytende sprekker fra 200-400moh, klarte ikke trigge noen over tregrensen.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Myk snø uten såle nederst i skogen. Gradvis bedre såle oppover. Flakdannelse på alle exponerte steder i skogen. Ubundet ellers. Fra tregrensen er det meste preget av hard vind fra vestlig sektor. Mye skiføre er blåst på havet.

ObsID: 255248

Lyngen / Tromsø

Snø

13.02.2021 kl. 11:21

625 moh

Fjellfanten2405 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Fjellfanten2405
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Fjellfanten2405
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Fjellfanten2405

Tester

LBT@90cmQ2 Trengte få lette slag for at kantkornlaget under skarelaget skulle kollapse. Likevel, det er god stabilitet snøen over, så det vil kreve stor belastning for å påvirke. Total snødybde 180cm.

Vær

Snø -8 °C fra SV ↗ 75% skyer Svært varierende vær. Fra sol til tette snøbyger

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tidligere vind gjør at snøen ligger ujevnt i terrenget

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snøprofil

ObsID: 255260

Lyngen / Tromsø

Snø

13.02.2021 kl. 11:03

289 moh

suiraM (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mange drønn i skogen

ObsID: 255098

Lyngen / Tromsø

Snø

12.02.2021 kl. 13:49

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Vanskelig å se tegn til skredaktivitet (10 min etter registreringen). Lang avstand fra kamera og bygevær gjør sikten noe begrenset.

Skredaktivitet

12. feb. 13-13 (+01:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Stortinden i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 12.02., kl. 13:49. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 254961

Lyngen / Lyngen

Snø

12.02.2021 kl. 12:56

357 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skyen er ikke sky eller nedbør. Det er snø som driver av fjellene. Bildet tatt mot sør. I perioder er hele rommet i lyngenfjorden full av snødrev

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254943

Lyngen / Tromsø / Lyngen

Snø

12.02.2021 kl. 11:45

699 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Vær

Hagl -0,2 °C Av og til veldig sterke vindkast helt ned til dalbunnen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøfokk over Skarlifjellet mot SØ og fra Fagerfjellet mot Ø.

Ferske skred

Skredaktivitet

12. feb. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Jeg så et stor naturlig utløst skred som kom ned fra Langlitinden/Skarlifjellet.

ObsID: 254953

Lyngen / Lyngen

Snø

12.02.2021 kl. 10:54

630 moh

Daniel@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø

ObsID: 254896

Lyngen / Lyngen

Snø

12.02.2021 kl. 10:51

530 moh

Daniel@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Ø

ObsID: 254893

Lyngen / Tromsø

Snø

12.02.2021 kl. 03:48

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Notater

Forsøkt verifisert med webkamera kl. 09.30 (12.02), men for dårlig sikt.

Skredaktivitet

12. feb. 3-3 (+01:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 12.02., kl. 03:49. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 254827

Lyngen / Tromsø

Snø

12.02.2021 kl. 03:40

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Ikke stort nok skred til å gi betydelige skredmasser ved foten av fjellet. Vanskelig å se om det ligger tynne avsetninger i overflaten.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Vanskelig å se avsetninger i fjellsiden ved Tverrbotnfjellet. Mulig skredet har gått litt lengre nord, se kartutsnitt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv Kommentar:  Kartutsnitt hentet fra WAC.3.

Notater

Forsøkt verifisert med webkamera kl. 09.30 (12.02), men for dårlig sikt.

Skredaktivitet

12. feb. 3-3 (+01:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Sarasteinen i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 12.02., kl. 03:45. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 254826

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

12.02.2021 kl. 03:18

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

12. feb 03:16 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 945 moh og sluttet på 329 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 74 sekunder.

ObsID: 254825

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

12.02.2021 kl. 02:08

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

12. feb 02:06 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 630 moh og sluttet på 5 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 94 sekunder.

ObsID: 254824

Lyngen / Holmbuktura

Snø

12.02.2021 kl. 02:06

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

12. feb 02:06 (+01:00) Snø på FV7900 løsnet fra ur >200m. Anslått skredvolum på veg: >1000m^3.Blokkert veglengde: >100m.Stengt for all trafikk på FV7900 mellom 12.02.2021 kl. 02:06 og 13.02.2021 kl. 15:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 258721

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

12.02.2021 kl. 00:59

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

12. feb 00:57 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 975 moh og sluttet på 1088 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 24 sekunder.

ObsID: 254823

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

12.02.2021 kl. 00:52

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

12. feb 00:52 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 983 moh og sluttet på 773 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 16 sekunder.

ObsID: 254822

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

12.02.2021 kl. 00:47

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

12. feb 00:45 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 796 moh og sluttet på 272 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 67 sekunder.

ObsID: 254821

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

12.02.2021 kl. 00:29

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

12. feb 00:27 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 616 moh og sluttet på 159 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 87 sekunder.

ObsID: 254820

Lyngen / Tromsø

Snø

12.02.2021 kl. 00:15

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Notater

Forsøkt verifisert med webkamera kl. 09.30 (12.02), men for dårlig sikt.

Skredaktivitet

12. feb. 0-0 (+01:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Sarasteinen i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 12.02., kl. 00:16. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 254819

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

11.02.2021 kl. 22:46

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. feb 22:44 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 740 moh og sluttet på 370 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 67 sekunder.

ObsID: 254812

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

11.02.2021 kl. 20:38

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. feb 20:36 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 663 moh og sluttet på 199 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 67 sekunder.

ObsID: 254794

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 18:12

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 254783

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 18:11

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254782

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 15:13

771 moh

Rispudding (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Rispudding

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferskt naturutløst skred

ObsID: 254737

Lyngen / Lyngen

Snø

11.02.2021 kl. 14:13

1002 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  I ett lite opplett fikk jeg sett flere skred på Koppangsfjellet. Hadde kikkert og observerte 3-4 bruddkanter. Så ut som de gikk ned på skara. To ytterligere ferske skred på Goalsevarre 20 km syd. Begge var øst exp, for dårlig lys til å ta bilde. Begge der også med bruddkant på ca 1000 moh. Kan det tyde på ei grense på den høyden?

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S

ObsID: 254798

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 13:50

485 moh

Linn Asplin (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Linn Asplin Kommentar:  Tørrt flakskred fjernutløst på opptur.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Linn Asplin Kommentar:  Tørrt flakskred fjernutløst på opptur. Spårene synes svakt i bakgrunn.

Skredhendelse

11. feb 13:50 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst SØ-vendt Skredet startet på 480 moh og sluttet på 434 moh Kantkornet snø over skarelag 50 cm høy og 80 m bred bruddkant Brattheng Fjernutløst fra ca 20 m på opptur.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 254789

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 13:44

544 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Ser såpass ferskt ut at jeg vil anta det gått i løpet av natta/morgentimene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot S når sola først kom. Tatt på 400 moh ca.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Endelig nok snø til at man tørr å legge igjen steinskiene i bilen. Overalt i terrenget ligger det ca. 30-40 cm ubundet snø, men så varierer underlaget veldig. Noen plasser ligger det rett på tynn skare og kant/beger ved bakken, andre plasser over lag med nyere fokksnø m/kantkorn og skare under, og noen plasser ligger dette over enda eldre ansamlinger av snø. Der er snødybden gjerne 2m +. Fellesnevneren er vell egentlig at det er kantkorn under denne snøen de fleste plasser. Det drønnet godt på tur ned gjennom skogen, men snøen her er ubunden. Skjer noe med kantkornlaget som kollapser når man kommer over skoggrensen. Drønnene er mye mer "seige", og forplantningen går ikke like langt.

Skredhendelse

11. feb 09:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1062 moh og sluttet på 719 moh Brattheng Tromsdalstinden sør Ser såpass ferskt ut at jeg tripper det har gått i natt eller morgentimene. Utløst av et mindre skred som har begynt i mellom flågene også har det gradvis forplantet seg bortover. Såpass god forplantningsevne i det her, så antar at det har gått på et vedvarende svakt lag.

Tester

LBT@77cmQ3 I hele det tykke laget med kantkorn. Gikk etter 3 lette slag.

Vær

Ikke nedbør 50% skyer Følte ikke på noe særlig vind i dag, og temperaturen var nok rundt -2. Byger på starten av turen, men klarnet opp utover, akkurat som meldt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Komplekse skredforhold. Som beskrevet i "snødekke" så er det utbredt svake lag flere steder i snødekket og i flere terrengformasjoner. Den ferske skredaktiviteten viser at disse er aktive og at det kan gå store skred på dem. Svært vanskelig å vite hvor disse svake lagene er og om det vil gå skred på dem ved kollaps. Enkelte steder er det nok mulig å fjernutløse skred så gjelder å ha god kontroll på utløpssonen når man beveger seg i terrenget. Der det er flak i overflaten vil det trolig være lettere å løse ut skred på disse kantkornlagene, så vær oppmerksom på hvor det samler seg opp fersk fokksnø i de nærmeste timene/dagene. Det er mye snø tilgjengelig for transport og et snødekke som er ustabilt med flust av svake lag, til og med langt nedi skogen. Ved sterk vind kan det flake seg litt nedover i skogen også, så muligheten for skred i skoggrensen er tilstede når vinden plukker seg opp. Ellers er det ikke unaturlig at vi får en skredsyklus ved økt vind og enda mer snø i morgen. Naturlig utløste skred forventes.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye løssnø tilgjengelig til transport i fjellet.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hissige drønn fra bilen og opp til skoggrensa. Noe mer seige drønn over skogen. Klarte ikke anslå hvor langt de gikk, men vil kanskje si middels store drønn.

Snøprofil

35 cm F PP, 40 cm 4F DF, 10 cm 4F FC 2 mm, 3 cm K MFcr, 3 cm F FC/DH 3 mm/3 mm, 30 cm K MFcr

Notater

Mer kommer.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

ObsID: 254715

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 13:30

849 moh

annemst (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  annemst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  annemst

Snødekke

ObsID: 254788

Lyngen / Lyngen

Snø

11.02.2021 kl. 13:20

371 moh

Snøfnugg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Snøfnugg

Skredhendelse

11. feb 13:20 (+01:00) Glideskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 367 moh og sluttet på 362 moh Leområder Utløst av skikjører. Hard is under snøen fra overflatevann.

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

ObsID: 254784

Lyngen / Lyngen

Snø

11.02.2021 kl. 13:17

612 moh

emma@nve (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  emma@nve

Skredhendelse

11. feb 13:17 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Personutløst S-vendt Kantkornet snø over skarelag 80 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Kjosen

Ulykke/hendelse

Turfølge på 3 personer og en hund. Mest sannsynlig hund som løste ut skred. Skredet dro med seg en av skikjørerne ca. 50 m og ble nesten helt begravd, men kom seg ut selv. Hunden er fortsatt ikke funnet. Skredet gikk på vedvarende svakt lag av kantkorn over skare. 100 m bredt. Bruddkant 80 cm. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

ObsID: 254891

Lyngen / Lyngen

Snø

11.02.2021 kl. 12:57

735 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen I slakere områder opp t 600.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

LBT@12cmQ2 2/6/11 slag på 12/20/30 cm sjiktovergang i fokksnø 4f. Inget brudd v skarlag.

ObsID: 254683

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 11:20

479 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Her kollapset begerkrystaller ved bakken. Forplantet seg 10meter ut hele henget.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skytende sprekker overalt hvor man går i skogen. Noen skytende sprekket over tregrensa, men da trolig fra toppen av nedføyket overflatekant. Sprekker opp til tross for relativ løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Sørsiden av Tromsdalstind. Kunne ikke se skredaktivitet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Sørsiden av Langlitinden. Kunne ikke se skredaktivitet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mange faretegn tyder på generelt ustabilt snødekke, også i skogen. Lite tegn til lag i nysnøen, men dette endrer seg fort med litt vind. Mye løs snø i terrenget og ustabil snøpakke: med litt vind på dette + nysnø kan en forventet litt naturlig skredaktivitet. Varslet faregrad er riktig Fin kombinasjon av skredproblem og fin tekst. I mitt hode gir det mening å ha to skredproblem også i morgen, da jeg tror det er kantkorn tilknyttet skare som kan gi størst skred.

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker opp overalt hvor man går i skogen. Begerkrystaller ved bakken som kollapser. Noen skytende sprekker over tregrensa, men ikke like utbredt som i skogen. Oppsprekkingen over tregrensa kom trolig fra toppen av nedføyket overflatekant, men mulig også fra andre lag. Sprekker opp til tross for relativ løs snø både i skog og over tregrense.

Drønn i snøen Mange drønn i skogen. Kollaps i begerkrystaller ved bakken så fort vi forlater gammelt spor. Bruddet forplanter seg i hele henget flere steder. Sprekker opp mange meter fra skiene. Noen drønn over skoggrensen. Enten i kantkorn mellom skare eller nedføyket overflatekant. Litt mer varierende snødekke over tregrensa, så litt vanskeligere å si hvor bruddene kommer fra.

Notater

Privat tur

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kunne ikke se skredaktivitet sørøst for Tromsdalstind, Langlitind og Skarlifjellet. Periodevis god sikt.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) 10 cm nysnø i gamle spor fra i går ettermiddag. I skogen, ca. 50 cm totalt snødybde. Her består snødekket generelt av løs snø over kantkornet snø ved bakken. Mindre snø over tregrensa, men løs snø i overflaten også her. Lett vindpåvirket fra 400 moh til 500 moh hvor vi snudde. Løssnøen i fjellet ligger noen steder over gammel snø som er omvandlet/kantet (som også er relativ løs). Noen steder ligger løssnøen over skare med kantkorn snø over/under. Noen steder ligger løssnøen over hard skare med ok bindinger. Omvandlet/kantet gammel snø gir dårlig såle med lite hold flere steder - treffer stein og kvist flere steder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels over 300 moh Har ikke helt oversikt over vindretning i det siste, så tok ikke med sektorer. Fikk ikke kartlagt kantkorn rundt skare (krever graving flere steder for å kartlegge dette), men det gir mening å ha skredproblem 1 (nedføyket kantkornet snø) i kombinasjon med kantkornet snø over/under skare som kan gi større skred i færre heng.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh Tydelig faretegn i skogen fra kantkornet snø ved bakken - vil ikke utelukke skredfare i skogen hvor heng er store og bratte nok, og spesielt i åpne glenner. Muligens litt avhengig av vegetasjon og grunnforhold.

ObsID: 254673

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 09:57

149 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Etpar strl 2 skred. Ser ut som fokksnøproblem

ObsID: 254633

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 06:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Trolig dette skredet som tilhører deteksjonen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Trolig dette skredet som tilhører deteksjonen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Trolig dette skredet som tilhører deteksjonen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 2: Trolig ikke dette skredet som ble detektert (pga. størrelse).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 2: Trolig ikke dette skredet som ble detektert (pga. størrelse).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Utklipp fra WAC.3.

Notater

Edit: 5 skred identifisert i webkamera i Mellomdalen.

Skredaktivitet

11. feb. 6-6 (+01:00) Ett (1) S Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Mellomdalen i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 11.02., kl. 06:54. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 254612

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 05:23

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Mulig dette skredet som tilhører deteksjonen. Kan også være skred 2, se bilder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Mulig dette skredet som tilhører deteksjonen. Kan også være skred 2, se bilder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Mulig dette skredet som tilhører deteksjonen. Kan også være skred 2, se bilder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 2: Mulig dette skredet som tilhører deteksjonen. Kan også være skred 1, se bilder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Utklipp fra WAC.3.

Notater

Se bilder av 5 skred i registreringen kl. 06:53.

Skredaktivitet

11. feb. 5-5 (+01:00) Ett (1) S Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Mellomdalen i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 11.02., kl. 05:24. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 254588

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org