Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 11.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag blir det roligere bygevær og noe mildere utover dagen, men der fokksnøflakene er myke eller tynne kan det fortsatt være svært lett å løse ut skred. Fjernutløsning av skred er mulig og enkelte naturlig utløste skred kan forekomme. I leområder med mye snø kan evt skred bli store. Fortsatt et komplekst snødekke med flere vedvarende svake lag med stor lokal variasjon i utbredelse og egenskaper. Dette gjør det vanskelig å vurdere skredfaren. Drønn, skytende sprekker, og ferske skred er gode indikator på at disse lagene er til stede, men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt.
Siste uken har det kommet en god del snø i regionen. Vind fra nord har flyttet mye av nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak. I skogen er det stort sett ubunden løssnø, men også myke flak. Før snøfallet var snøoverflaten preget av store variasjoner. Noen steder harde fokksnøflak, andre steder var det avblåst ned til bakken eller gammel skare, mens i mer vindskjermet terreng lå det løs kantkornet snø på overflaten.
Under et tynt skarelag fra desember ligger et lag med godt utviklede kantkorn. Dette finnes mange steder over ca. 300-400 moh, men det er stor variasjon i utbredelsen og egenskapene til dette svake laget.
Tirsdag ble det utløst flere små skred av myke flak i skogen rett nord for Lyngseidet på 200-300 moh, og det ble observert små og middels naturlig utløste skred i sørvendte heng i Eliasdalen og Lavangsdalen. Det har blitt registrert flere naturlig utløste skred i Holmbuktura de siste dagene, og i helgen ble det rapportert om et stort naturlig utløst skred i Ura, litt vest for Lyngseidet.
Det observeres daglig drønn i snødekket, i helgen ble det også observert skytende sprekker i skoggrensa ved Lyngseidet.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

11.02.2021 kl. 22:46

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. feb 22:44 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 740 moh og sluttet på 370 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 67 sekunder.

ObsID: 254812

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

11.02.2021 kl. 20:38

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. feb 20:36 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 663 moh og sluttet på 199 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 67 sekunder.

ObsID: 254794

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 18:12

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 254783

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 18:11

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254782

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 15:13

771 moh

Rispudding (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Rispudding

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferskt naturutløst skred

ObsID: 254737

Lyngen / Lyngen

Snø

11.02.2021 kl. 14:13

1002 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  I ett lite opplett fikk jeg sett flere skred på Koppangsfjellet. Hadde kikkert og observerte 3-4 bruddkanter. Så ut som de gikk ned på skara. To ytterligere ferske skred på Goalsevarre 20 km syd. Begge var øst exp, for dårlig lys til å ta bilde. Begge der også med bruddkant på ca 1000 moh. Kan det tyde på ei grense på den høyden?

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S

ObsID: 254798

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 13:50

485 moh

Linn Asplin (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Linn Asplin Kommentar:  Tørrt flakskred fjernutløst på opptur.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Linn Asplin Kommentar:  Tørrt flakskred fjernutløst på opptur. Spårene synes svakt i bakgrunn.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

11. feb 13:50 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst SØ-vendt Skredet startet på 480 moh og sluttet på 434 moh Kantkornet snø over skarelag 50 cm høy og 80 m bred bruddkant Brattheng Fjernutløst fra ca 20 m på opptur.

ObsID: 254789

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 13:44

544 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Ser såpass ferskt ut at jeg vil anta det gått i løpet av natta/morgentimene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot S når sola først kom. Tatt på 400 moh ca.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye løssnø tilgjengelig til transport i fjellet.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hissige drønn fra bilen og opp til skoggrensa. Noe mer seige drønn over skogen. Klarte ikke anslå hvor langt de gikk, men vil kanskje si middels store drønn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Endelig nok snø til at man tørr å legge igjen steinskiene i bilen. Overalt i terrenget ligger det ca. 30-40 cm ubundet snø, men så varierer underlaget veldig. Noen plasser ligger det rett på tynn skare og kant/beger ved bakken, andre plasser over lag med nyere fokksnø m/kantkorn og skare under, og noen plasser ligger dette over enda eldre ansamlinger av snø. Der er snødybden gjerne 2m +. Fellesnevneren er vell egentlig at det er kantkorn under denne snøen de fleste plasser. Det drønnet godt på tur ned gjennom skogen, men snøen her er ubunden. Skjer noe med kantkornlaget som kollapser når man kommer over skoggrensen. Drønnene er mye mer "seige", og forplantningen går ikke like langt.

Tester

LBT@77cmQ3 I hele det tykke laget med kantkorn. Gikk etter 3 lette slag.

Notater

Mer kommer.

Vær

Ikke nedbør 50% skyer Følte ikke på noe særlig vind i dag, og temperaturen var nok rundt -2. Byger på starten av turen, men klarnet opp utover, akkurat som meldt.

Skredhendelse

11. feb 09:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1062 moh og sluttet på 719 moh Brattheng Tromsdalstinden sør Ser såpass ferskt ut at jeg tripper det har gått i natt eller morgentimene. Utløst av et mindre skred som har begynt i mellom flågene også har det gradvis forplantet seg bortover. Såpass god forplantningsevne i det her, så antar at det har gått på et vedvarende svakt lag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Komplekse skredforhold. Som beskrevet i "snødekke" så er det utbredt svake lag flere steder i snødekket og i flere terrengformasjoner. Den ferske skredaktiviteten viser at disse er aktive og at det kan gå store skred på dem. Svært vanskelig å vite hvor disse svake lagene er og om det vil gå skred på dem ved kollaps. Enkelte steder er det nok mulig å fjernutløse skred så gjelder å ha god kontroll på utløpssonen når man beveger seg i terrenget. Der det er flak i overflaten vil det trolig være lettere å løse ut skred på disse kantkornlagene, så vær oppmerksom på hvor det samler seg opp fersk fokksnø i de nærmeste timene/dagene. Det er mye snø tilgjengelig for transport og et snødekke som er ustabilt med flust av svake lag, til og med langt nedi skogen. Ved sterk vind kan det flake seg litt nedover i skogen også, så muligheten for skred i skoggrensen er tilstede når vinden plukker seg opp. Ellers er det ikke unaturlig at vi får en skredsyklus ved økt vind og enda mer snø i morgen. Naturlig utløste skred forventes.

Snøprofil

35 cm F PP, 40 cm 4F DF, 10 cm 4F FC 2 mm, 3 cm K MFcr, 3 cm F FC/DH 3 mm/3 mm, 30 cm K MFcr

ObsID: 254715

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 13:30

849 moh

annemst (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  annemst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  annemst

Snødekke

ObsID: 254788

Lyngen / Lyngen

Snø

11.02.2021 kl. 13:20

371 moh

Snøfnugg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Snøfnugg

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

Skredhendelse

11. feb 13:20 (+01:00) Glideskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 367 moh og sluttet på 362 moh Leområder Utløst av skikjører. Hard is under snøen fra overflatevann.

ObsID: 254784

Lyngen / Lyngen

Snø

11.02.2021 kl. 13:17

612 moh

emma@nve (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  emma@nve

Ulykke/hendelse

Turfølge på 3 personer og en hund. Mest sannsynlig hund som løste ut skred. Skredet dro med seg en av skikjørerne ca. 50 m og ble nesten helt begravd, men kom seg ut selv. Hunden er fortsatt ikke funnet. Skredet gikk på vedvarende svakt lag av kantkorn over skare. 100 m bredt. Bruddkant 80 cm. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

11. feb 13:17 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Personutløst S-vendt Kantkornet snø over skarelag 80 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Kjosen

ObsID: 254891

Lyngen / Lyngen

Snø

11.02.2021 kl. 12:57

735 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen I slakere områder opp t 600.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

LBT@12cmQ2 2/6/11 slag på 12/20/30 cm sjiktovergang i fokksnø 4f. Inget brudd v skarlag.

ObsID: 254683

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 11:20

479 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Her kollapset begerkrystaller ved bakken. Forplantet seg 10meter ut hele henget.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skytende sprekker overalt hvor man går i skogen. Noen skytende sprekket over tregrensa, men da trolig fra toppen av nedføyket overflatekant. Sprekker opp til tross for relativ løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Sørsiden av Tromsdalstind. Kunne ikke se skredaktivitet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Sørsiden av Langlitinden. Kunne ikke se skredaktivitet.

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker opp overalt hvor man går i skogen. Begerkrystaller ved bakken som kollapser. Noen skytende sprekker over tregrensa, men ikke like utbredt som i skogen. Oppsprekkingen over tregrensa kom trolig fra toppen av nedføyket overflatekant, men mulig også fra andre lag. Sprekker opp til tross for relativ løs snø både i skog og over tregrense.

Drønn i snøen Mange drønn i skogen. Kollaps i begerkrystaller ved bakken så fort vi forlater gammelt spor. Bruddet forplanter seg i hele henget flere steder. Sprekker opp mange meter fra skiene. Noen drønn over skoggrensen. Enten i kantkorn mellom skare eller nedføyket overflatekant. Litt mer varierende snødekke over tregrensa, så litt vanskeligere å si hvor bruddene kommer fra.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels over 300 moh Har ikke helt oversikt over vindretning i det siste, så tok ikke med sektorer. Fikk ikke kartlagt kantkorn rundt skare (krever graving flere steder for å kartlegge dette), men det gir mening å ha skredproblem 1 (nedføyket kantkornet snø) i kombinasjon med kantkornet snø over/under skare som kan gi større skred i færre heng.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh Tydelig faretegn i skogen fra kantkornet snø ved bakken - vil ikke utelukke skredfare i skogen hvor heng er store og bratte nok, og spesielt i åpne glenner. Muligens litt avhengig av vegetasjon og grunnforhold.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) 10 cm nysnø i gamle spor fra i går ettermiddag. I skogen, ca. 50 cm totalt snødybde. Her består snødekket generelt av løs snø over kantkornet snø ved bakken. Mindre snø over tregrensa, men løs snø i overflaten også her. Lett vindpåvirket fra 400 moh til 500 moh hvor vi snudde. Løssnøen i fjellet ligger noen steder over gammel snø som er omvandlet/kantet (som også er relativ løs). Noen steder ligger løssnøen over skare med kantkorn snø over/under. Noen steder ligger løssnøen over hard skare med ok bindinger. Omvandlet/kantet gammel snø gir dårlig såle med lite hold flere steder - treffer stein og kvist flere steder.

Notater

Privat tur

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kunne ikke se skredaktivitet sørøst for Tromsdalstind, Langlitind og Skarlifjellet. Periodevis god sikt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mange faretegn tyder på generelt ustabilt snødekke, også i skogen. Lite tegn til lag i nysnøen, men dette endrer seg fort med litt vind. Mye løs snø i terrenget og ustabil snøpakke: med litt vind på dette + nysnø kan en forventet litt naturlig skredaktivitet. Varslet faregrad er riktig Fin kombinasjon av skredproblem og fin tekst. I mitt hode gir det mening å ha to skredproblem også i morgen, da jeg tror det er kantkorn tilknyttet skare som kan gi størst skred.

ObsID: 254673

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 09:57

149 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Etpar strl 2 skred. Ser ut som fokksnøproblem

ObsID: 254633

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 06:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Trolig dette skredet som tilhører deteksjonen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Trolig dette skredet som tilhører deteksjonen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Trolig dette skredet som tilhører deteksjonen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 2: Trolig ikke dette skredet som ble detektert (pga. størrelse).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 2: Trolig ikke dette skredet som ble detektert (pga. størrelse).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Utklipp fra WAC.3.

Notater

Edit: 5 skred identifisert i webkamera i Mellomdalen.

Skredaktivitet

11. feb. 6-6 (+01:00) Ett (1) S Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Mellomdalen i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 11.02., kl. 06:54. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 254612

Lyngen / Tromsø

Snø

11.02.2021 kl. 05:23

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Mulig dette skredet som tilhører deteksjonen. Kan også være skred 2, se bilder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Mulig dette skredet som tilhører deteksjonen. Kan også være skred 2, se bilder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 1: Mulig dette skredet som tilhører deteksjonen. Kan også være skred 2, se bilder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skred 2: Mulig dette skredet som tilhører deteksjonen. Kan også være skred 1, se bilder.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Utklipp fra WAC.3.

Notater

Se bilder av 5 skred i registreringen kl. 06:53.

Skredaktivitet

11. feb. 5-5 (+01:00) Ett (1) S Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Mellomdalen i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 11.02., kl. 05:24. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 254588

Lyngen / Tromsø

Snø

10.02.2021 kl. 16:32

202 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erä-Oula Kommentar:  Sprekker i store områder
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erä-Oula

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye drønn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Masse sprekking i skogen. Cirka 40-50 cm snø hvor av 30 cm pudder øverst. Under 10-15 cm lett punden / veldig myk flag. Rett over bakken cirka 5 cm kantkorn lag.

ObsID: 254557

Lyngen / Tromsø

Snø

10.02.2021 kl. 14:23

183 moh

Outi (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 10 m

ObsID: 254525

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

10.02.2021 kl. 11:39

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254481

Lyngen / Tromsø

Snø

10.02.2021 kl. 11:32

403 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fra 150 meter og oppover. KK på baken. Myk flak og ujevn glideflate i bakken begrenser bruddforplantingen til 3 meter

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små lokale drønn fra ca 150 meter og oppover

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 150 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tynt, ingen såle. 30 cm F -4F på KK på Bakke

Vær

Ikke nedbør 2 m/s 50% skyer Mye bedre vær en meldt. Var snø bygger og vind i Tromsø tidlig i dag. Har vært opphold fra ca 8 til nå

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Varslet beskriver problemene bra.

ObsID: 254480

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

09.02.2021 kl. 21:41

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254404

Lyngen / Lyngen

Snø

09.02.2021 kl. 14:30

314 moh

JaniJokinen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  JaniJokinen

Ulykke/hendelse

No people slided with the slab. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

9. feb 14:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 308 moh og sluttet på 299 moh 50 cm høy og 10 m bred bruddkant I skogen Triggered while breaking/turning few meters above the steep.

ObsID: 254384

Lyngen / Tromsø

Snø

09.02.2021 kl. 13:55

459 moh

Stian (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stian

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Under 400 moh

ObsID: 254369

Lyngen / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 12:12

513 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Usikkert tidspunkt, kan være gammelt. Ca. str. 2 fra sørsiden av Smalaktinden. Fra ca. 1000 moh ned til slakere søkk, ca. 200 vertikale høydemeter. Synlig buddkant. Begrenset lengde på bruddkanten sideveis.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Litt sluff i bratte partier på sørsiden av Smalaktinden.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Avogtil snøføyk ut fra toppene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Løssnø i overflaten også over tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Løssnø i overflaten også over tregrensa.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Tydelig gjennkjennbare begerkrystaller i et tykt lag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen faretegn i fjellet. I skogen bryter det mange steder på DH ved bakken, men med begrenset flaktykkelse og hardhet gir ingen bruddforplantning.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Laget er tilstedet mange steder, men det virker som om det er lite spenninger i det. Muligens pga tykkelsen på DH-laget, eller begrenset flaktykkelse (ca. 20-30 cm) og hardhet på flaket. Jeg utelukker ikke at det er lett å løse ut skred noen steder, eller at str. 3 er mulig i isolerte heng hvor det er lastet mye snø. Det er lite faretegn fra nysnøen. jeg har heller ikke fått signal eller tegn på nedsnødd overflatekant der hvor jeg gikk idag, men kan være vanskelig å skille fra annen løs snø.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Jevnt over 30 cm totalt snødekke i skogen, målte maks 50 cm. Her er der løssnø over tykt lag med begerkrystaller ved bakken. Se snøprofil for beskrivelse av snødekke over ca. 300 - 400 moh. Snøprofilene er representativt opp til 500-600 moh, men tynnere snøpakke over konvekst terreng. Over tregrensa er det løssnø i overflaten også på utsatte plasser (var opp til 550 moh idag).

Tester

ECTN23@30cmQ3

Vær

Rolig vind. Svake byger kommer og går. Lite snø og vind i bygene her. Avogtil lett snøfokk på fjelltoppene.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst S Litt sluffint fra sørsiden av Smalaktinden.

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S. Over 800 moh Usikkert tidspunkt, kan være gammelt. Ca. str. 2 fra sørsiden av Smalaktinden. Fra ca. 1000 moh ned til slakere søkk, ca. 200 vertikale høydemeter. Synlig buddkant. Begrenset lengde på bruddkanten sideveis.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite respons fra snødekket idag. I snøprofiler er kantkorn og begerkrystaller godt utviklet. Selv om disse ikke gir utslag i tester, eller under turen ellers, tror jeg dette laget kan føre til skred ved belastning i noen heng. Lokale variasjoner i snødekkets oppbygging og lagets egenskaper vil kunne variere fra heng til heng, og dermed også skredstørrelse og nødvendig tilleggsbelastning. Håndtering av dette skredproblemet er derfor trolig vanskelig. Fortsatt begrensede mengder med snø gjør at jeg tror evt. skredstørrelse vil begrense seg, uten at større skred i enkelte helg kan utelukkes helt. Løssnø i terrenget er tilgjengelig for transport: om vinden tar seg opp på dagen i morgen (onsdag) vil dette gi økte spenninger i vedvarende svake lag. Snødekket er fortsatt tynt og mykt, jeg tror derfor vedvarende svake lag fort kan bli mer ustabilt ved økte spenninger som følge av moderate mengder snø og vind. Varslet faregrad er riktig Tydelig tilstedeværelse av kantkorn, og at jeg ikke har full oversikt over regionen, gjør at jeg setter riktig varslet faregrad, selv om ADAM gir meg fg2 her idag. Fin beskrivelse av situasjonen og variasjon innad i regionen. To skredproblem med kantkorn viser godt hvordan situasjonen er kompleks, men med "sannsynlig"/"noen" på skredproblem 1 hadde jeg kanskje forventet å se mer skredaktivitet og få mer respons fra snødekke.

Snøprofil

7 cm F PP, 23 cm 4F DF 1 mm, 0,3 cm 1F MFcr, 7 cm 4F DH 3 mm, 4 cm 1F DH 3 mm, 18 cm P RG/DH 1 test knyttet til snøprofilen NØ-vendt 520 moh. Se også snøprofil lengre ned i lia.

ObsID: 254370

Lyngen / Lyngen

Snø

09.02.2021 kl. 11:12

224 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  45 bratt & konveks. Fjerrutløst fra 50 m på kk over skare tross F myk snø. Kanskje F+.

Faretegn

Drønn i snøen

Ferske sprekker

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjerrutløst fra 50 m liten knekk under vei.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV under 400 moh Har ikke vært på tur i alle rettinger.

Snødekke

60 cm totalt 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra N ↓ Bygevær

Skredfarevurdering

3 Betydelig Har bare vært under tregrense/400 m. Her er noe av det mest instabile jeg har sett. lag av kantkorn mellom gammel og ny snø. Myke flak gir føreløpig små skred og bare i terreng kring 45 grader. Mulig og fjerrutløse med liten tb. Over tregrense er snø sikkert mer bundet. Tidligere observasjoner har vist bedre binding mot gamle skarlag over 600 m. Men her er det uansett betydelig risk for skred med de store nedbørsmengder og vindtransport som vært i det siste. Lignende

Snøprofil

50 cm F PP D, 3 cm F FC 1 mm D, 5 cm P MF D

ObsID: 254341

Lyngen / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 11:07

412 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Grovt sett er snødekket todelt med blank, kantet snø nederst og hvit fokksnø/nysnø øverst.

Tester

ECTN23@29cmQ3

Snøprofil

19 cm F/4F DF/RG, 9 cm 1F-P RG 1 mm, 0,3 cm K IF, 10 cm 4F/1F DH 3 mm, 23 cm P RG/DH 2 mm -9,4 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 35 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Vestvendt 425 moh. Representativt for også andre himmelretninger, og fra denne høyden og oppover. Isskaren forsvinner muligens i høyden. Tynt snødekke gir variasjoner over korte avstander.

ObsID: 254353

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

08.02.2021 kl. 18:22

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254265

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 12:41

671 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Løssnø i fosenkninger
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Varierende over korte avstander
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Tromsdalstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Avblåst

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Gikk videre til toppen og opplevde store variasjoner i snødekke. Avblåst til skåre enkelte plasser, 20-30cm løssnø i søkk/forsenkninger og fokksnøflak andre steder. Noen mikroheng med små skravler også. Ingen faretegn oppover fra der jeg gravde.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254228

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 11:26

477 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Blokkene som løsnet etter ECT test
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  "Sideblokka" løsnet ved isolasjon, over kantkorn på 65cm dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  LBT som løsnet ved lett slag. Delte seg også mellom fokksnøflakene ved utglidning
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot sørvest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn i "hele henget. Et lite drønn lenger ned mot tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Der fokksnø har lagt seg

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V Der kantkornlaget finnes med fokksnø over kan det gå skred. I noen henge store.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fortsatt endel løs snø i dette henget som nok har blitt pålagret endel de siste dagene. Også avblåste rabber lengre borte.

Tester

LBT@65cmQ1 Brudd ved lett klapping i samme laget som ved ECT, noe renere bruddflate

ECTP16@65cmQ2 Middels Gikk propagerende brudd i toppen av kantkornlaget. Når blokka faller ut skiller den seg også mellom fokksnøflakene av ulik hardhet.

Vær

Ikke nedbør -9,2 °C 3 m/s fra NØ ↙ 60% skyer Skydekket sprakk opp og tempen falt bra her oppe

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lett å påvirke både kantkorn og sjukt mellom fokksnøflakene. Selv her i et henge med mye snø. Vil være lettere der fokksnøflakene er tynnere. Mer snø utover uken vil bidra til å opprettholde faren. Varslet faregrad er riktig Selv om varselet er langt som en middels roman, er det utfordrende forhold og skredproblemmet og FG er helt riktig

Snøprofil

10 cm F PP D, 22 cm 4F DF D, 33 cm 1F RG D, 20 cm F FC 2 mm D, 15 cm P MFcr/DH Miks av hard is og begerkrystaller -9,6 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 5 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 15 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 62 cm, -2,2 °C @ 67 cm, -1,8 °C @ 75 cm, -1,2 °C @ 85 cm, -0,4 °C @ 90 cm Snøprofil fra der jeg fikk stort drønn i "hele" henget

ObsID: 254222

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 11:25

190 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 254214

Lyngen / Lyngen

Snø

08.02.2021 kl. 11:17

287 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Tror dette er det samme KK laget som er meldt under skare laget, der jeg var i dag, var der på bakken. Her i skogen er gresset jevnt og glatt som gir en god glideflate, mens andre terrengformasjoner preget av steinur vil det være vanskeligere å løse ut på dette laget.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Har kommet mellom 30-50 cm snø de siste dagene. Gikk i skogen der snøen har vært mindre vindpårvirket. Ubunden snø overste 30-40 cm. Dette ligger stortsett rett på bakken intil 200 meter og høyere hvor det er litt snø fra før. Her er det kantkorn under «frankflaket». Kom ikke høyere en dette i dag, men generelt i regionen er det lite snø i terrenget og det har vært kraftig vind fra NØ de siste dagene. Finnes flere svake lag i snødekke og er stor variasjon i terrenget. Jeg har ikke vært over 600 meter i lyngen så jeg kan ikke melde noe konkret om det, men bil anta at skredproblem finnes også der.

Tester

LBT@50cmQ2 Et lag med sprøhagel mellom lag med ny snø og fokksnø

LBT@90cmQ1 Ved isolering av blokken

ECTPV@90cmQ1 Dårlig Sklir lett og glatt på bakken ved isolering

Notater

Avbrutt obstur på dette stedet pga av et skredproblem som var aktivt og tilstedet i den ruta som jeg hadde tenkt.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra NØ ↙ 60% skyer Roligere vær i dag enn de siste dagene. Sola titter frem av og til mellom skyende.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fins flere svake lag i snødekket og regionen. Stor lokal variasjon i utbredelse og egenskapene til disse lagene. Drønn, skyttende sprekker, og ferske skred er gode indikator på at disse lagene er til stede men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt. Vil bære lett å påvirke der det finnes. Størrelse på skred er avhengig av hvor jevnt fordelt svake laget er i et heng, hvor stort henget er, og hvor tjukkflaket er det henget Blir trolig vedvarende en stund Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm F PP/PPgp D-M, 40 cm F-4F DF/PPgp D-M, 20 cm 1F RG 0 mm D-M, 15 cm P RG/RGxf 0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Hele laget -6,5 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254230

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 10:02

153 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Oppover skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Stavene må langt ned før man treffer gammel snøpakke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye ubunden tørr løssnø her i skogen. 20-35cm. Ingen faretegn så langt.

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 100% skyer Overskyet og lett snøvær

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254201

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org