Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 09.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er et komplekst snødekke med flere vedvarende svake lag med stor lokal variasjon i utbredelse og egenskaper. Dette gjør det vanskelig å vurdere skredfaren, da snøens stabilitet også varierer lokalt. Drønn, skytende sprekker, og ferske skred er gode indikator på at disse lagene er til stede, men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt. Det ventes fortsatt snøbyger og vind fra omkring nord, så det vil pålagres mer fokksnø i de samme lehengene som har fått mye snø den siste uka. Dette vil opprettholde den ustabile situasjonen der det stedvis er svært lett å løse ut skred. Fjernutløsning av skred er mulig og naturlig utløste skred kan forekomme. I leområder med mye snø kan evt skred bli store. Det er ikke observert like mange faretegn i østlige deler av regionen, men en konservativ tilnærming til skredterreng anbefales også der.
Den sist uka har det kommet en god del nysnø i regionen. Periodevis kraftig vind fra nord har flyttet mye av nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak. Før snøfallet var snødekket preget av store variasjoner. Noen steder bestod snøoverflaten av harde fokksnøflak, andre steder var det avblåst ned til bakken eller gammel skare, mens i mer vindskjermet terreng lå det løs kantkornet snø på overflaten.
Under et tynt skarelag fra desember ligger et lag med godt utviklede kantkorn. Dette finnes mange steder over over ca. 300-400 moh, men det er stor variasjon i utbredelsen og egenskapene til dette svake laget. I skogen og i lune formasjoner i høyden finnes det også nedføyket kantkorn like under fokksnøen, og noen steder nede ved bakken. Foreløpig virker det som om vedvarende svake lag er mest utbredt i vestlige deler av i regionen.
Søndag kveld er det rapportert om et stort naturlig utløst skred i Ura, litt vest for Lyngseidet. Det er også automatisk detektert flere naturlig utløste skred i Holmbuktura de siste dagene.
De siste dagene er det observert mange drønn i snødekket i nordvestlige deler av regionen (ved Ramfjorden). Lørdag ble det observert skytende sprekker i leområde ved skoggrensa ved Lyngseidet. Mandag drønn i snøen ved Sør-Lenangen.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning. Mest vind i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

09.02.2021 kl. 21:41

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254404

Lyngen / Lyngen

Snø

09.02.2021 kl. 14:30

314 moh

JaniJokinen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  JaniJokinen

Ulykke/hendelse

No people slided with the slab. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

9. feb 14:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 308 moh og sluttet på 299 moh 50 cm høy og 10 m bred bruddkant I skogen Triggered while breaking/turning few meters above the steep.

ObsID: 254384

Lyngen / Tromsø

Snø

09.02.2021 kl. 13:55

459 moh

Stian (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stian

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Under 400 moh

ObsID: 254369

Lyngen / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 12:12

513 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Usikkert tidspunkt, kan være gammelt. Ca. str. 2 fra sørsiden av Smalaktinden. Fra ca. 1000 moh ned til slakere søkk, ca. 200 vertikale høydemeter. Synlig buddkant. Begrenset lengde på bruddkanten sideveis.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Litt sluff i bratte partier på sørsiden av Smalaktinden.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Avogtil snøføyk ut fra toppene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Løssnø i overflaten også over tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Løssnø i overflaten også over tregrensa.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Tydelig gjennkjennbare begerkrystaller i et tykt lag.

Snøprofil

7 cm F PP, 23 cm 4F DF 1 mm, 0,3 cm 1F MFcr, 7 cm 4F DH 3 mm, 4 cm 1F DH 3 mm, 18 cm P RG/DH 1 test knyttet til snøprofilen NØ-vendt 520 moh. Se også snøprofil lengre ned i lia.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen faretegn i fjellet. I skogen bryter det mange steder på DH ved bakken, men med begrenset flaktykkelse og hardhet gir ingen bruddforplantning.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Jevnt over 30 cm totalt snødekke i skogen, målte maks 50 cm. Her er der løssnø over tykt lag med begerkrystaller ved bakken. Se snøprofil for beskrivelse av snødekke over ca. 300 - 400 moh. Snøprofilene er representativt opp til 500-600 moh, men tynnere snøpakke over konvekst terreng. Over tregrensa er det løssnø i overflaten også på utsatte plasser (var opp til 550 moh idag).

Vær

Rolig vind. Svake byger kommer og går. Lite snø og vind i bygene her. Avogtil lett snøfokk på fjelltoppene.

Tester

ECTN23@30cmQ3

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst S Litt sluffint fra sørsiden av Smalaktinden.

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S. Over 800 moh Usikkert tidspunkt, kan være gammelt. Ca. str. 2 fra sørsiden av Smalaktinden. Fra ca. 1000 moh ned til slakere søkk, ca. 200 vertikale høydemeter. Synlig buddkant. Begrenset lengde på bruddkanten sideveis.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite respons fra snødekket idag. I snøprofiler er kantkorn og begerkrystaller godt utviklet. Selv om disse ikke gir utslag i tester, eller under turen ellers, tror jeg dette laget kan føre til skred ved belastning i noen heng. Lokale variasjoner i snødekkets oppbygging og lagets egenskaper vil kunne variere fra heng til heng, og dermed også skredstørrelse og nødvendig tilleggsbelastning. Håndtering av dette skredproblemet er derfor trolig vanskelig. Fortsatt begrensede mengder med snø gjør at jeg tror evt. skredstørrelse vil begrense seg, uten at større skred i enkelte helg kan utelukkes helt. Løssnø i terrenget er tilgjengelig for transport: om vinden tar seg opp på dagen i morgen (onsdag) vil dette gi økte spenninger i vedvarende svake lag. Snødekket er fortsatt tynt og mykt, jeg tror derfor vedvarende svake lag fort kan bli mer ustabilt ved økte spenninger som følge av moderate mengder snø og vind. Varslet faregrad er riktig Tydelig tilstedeværelse av kantkorn, og at jeg ikke har full oversikt over regionen, gjør at jeg setter riktig varslet faregrad, selv om ADAM gir meg fg2 her idag. Fin beskrivelse av situasjonen og variasjon innad i regionen. To skredproblem med kantkorn viser godt hvordan situasjonen er kompleks, men med "sannsynlig"/"noen" på skredproblem 1 hadde jeg kanskje forventet å se mer skredaktivitet og få mer respons fra snødekke.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Laget er tilstedet mange steder, men det virker som om det er lite spenninger i det. Muligens pga tykkelsen på DH-laget, eller begrenset flaktykkelse (ca. 20-30 cm) og hardhet på flaket. Jeg utelukker ikke at det er lett å løse ut skred noen steder, eller at str. 3 er mulig i isolerte heng hvor det er lastet mye snø. Det er lite faretegn fra nysnøen. jeg har heller ikke fått signal eller tegn på nedsnødd overflatekant der hvor jeg gikk idag, men kan være vanskelig å skille fra annen løs snø.

ObsID: 254370

Lyngen / Lyngen

Snø

09.02.2021 kl. 11:12

224 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  45 bratt & konveks. Fjerrutløst fra 50 m på kk over skare tross F myk snø. Kanskje F+.

Snøprofil

50 cm F PP D, 3 cm F FC 1 mm D, 5 cm P MF D

Faretegn

Drønn i snøen

Ferske sprekker

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjerrutløst fra 50 m liten knekk under vei.

Snødekke

60 cm totalt 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra N ↓ Bygevær

Skredfarevurdering

3 Betydelig Har bare vært under tregrense/400 m. Her er noe av det mest instabile jeg har sett. lag av kantkorn mellom gammel og ny snø. Myke flak gir føreløpig små skred og bare i terreng kring 45 grader. Mulig og fjerrutløse med liten tb. Over tregrense er snø sikkert mer bundet. Tidligere observasjoner har vist bedre binding mot gamle skarlag over 600 m. Men her er det uansett betydelig risk for skred med de store nedbørsmengder og vindtransport som vært i det siste. Lignende

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV under 400 moh Har ikke vært på tur i alle rettinger.

ObsID: 254341

Lyngen / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 11:07

412 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Grovt sett er snødekket todelt med blank, kantet snø nederst og hvit fokksnø/nysnø øverst.

Tester

ECTN23@29cmQ3

Snøprofil

19 cm F/4F DF/RG, 9 cm 1F-P RG 1 mm, 0,3 cm K IF, 10 cm 4F/1F DH 3 mm, 23 cm P RG/DH 2 mm -9,4 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 35 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Vestvendt 425 moh. Representativt for også andre himmelretninger, og fra denne høyden og oppover. Isskaren forsvinner muligens i høyden. Tynt snødekke gir variasjoner over korte avstander.

ObsID: 254353

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

08.02.2021 kl. 18:22

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254265

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 12:41

671 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Løssnø i fosenkninger
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Varierende over korte avstander
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Tromsdalstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Avblåst

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Gikk videre til toppen og opplevde store variasjoner i snødekke. Avblåst til skåre enkelte plasser, 20-30cm løssnø i søkk/forsenkninger og fokksnøflak andre steder. Noen mikroheng med små skravler også. Ingen faretegn oppover fra der jeg gravde.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254228

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 11:26

477 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Blokkene som løsnet etter ECT test
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  "Sideblokka" løsnet ved isolasjon, over kantkorn på 65cm dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  LBT som løsnet ved lett slag. Delte seg også mellom fokksnøflakene ved utglidning
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot sørvest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F PP D, 22 cm 4F DF D, 33 cm 1F RG D, 20 cm F FC 2 mm D, 15 cm P MFcr/DH Miks av hard is og begerkrystaller -9,6 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 5 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 15 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 62 cm, -2,2 °C @ 67 cm, -1,8 °C @ 75 cm, -1,2 °C @ 85 cm, -0,4 °C @ 90 cm Snøprofil fra der jeg fikk stort drønn i "hele" henget

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn i "hele henget. Et lite drønn lenger ned mot tregrensa.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fortsatt endel løs snø i dette henget som nok har blitt pålagret endel de siste dagene. Også avblåste rabber lengre borte.

Vær

Ikke nedbør -9,2 °C 3 m/s fra NØ ↙ 60% skyer Skydekket sprakk opp og tempen falt bra her oppe

Tester

LBT@65cmQ1 Brudd ved lett klapping i samme laget som ved ECT, noe renere bruddflate

ECTP16@65cmQ2 Middels Gikk propagerende brudd i toppen av kantkornlaget. Når blokka faller ut skiller den seg også mellom fokksnøflakene av ulik hardhet.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lett å påvirke både kantkorn og sjukt mellom fokksnøflakene. Selv her i et henge med mye snø. Vil være lettere der fokksnøflakene er tynnere. Mer snø utover uken vil bidra til å opprettholde faren. Varslet faregrad er riktig Selv om varselet er langt som en middels roman, er det utfordrende forhold og skredproblemmet og FG er helt riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Der fokksnø har lagt seg

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V Der kantkornlaget finnes med fokksnø over kan det gå skred. I noen henge store.

ObsID: 254222

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 11:25

190 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 254214

Lyngen / Lyngen

Snø

08.02.2021 kl. 11:17

287 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F PP/PPgp D-M, 40 cm F-4F DF/PPgp D-M, 20 cm 1F RG 0 mm D-M, 15 cm P RG/RGxf 0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Hele laget -6,5 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Har kommet mellom 30-50 cm snø de siste dagene. Gikk i skogen der snøen har vært mindre vindpårvirket. Ubunden snø overste 30-40 cm. Dette ligger stortsett rett på bakken intil 200 meter og høyere hvor det er litt snø fra før. Her er det kantkorn under «frankflaket». Kom ikke høyere en dette i dag, men generelt i regionen er det lite snø i terrenget og det har vært kraftig vind fra NØ de siste dagene. Finnes flere svake lag i snødekke og er stor variasjon i terrenget. Jeg har ikke vært over 600 meter i lyngen så jeg kan ikke melde noe konkret om det, men bil anta at skredproblem finnes også der.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra NØ ↙ 60% skyer Roligere vær i dag enn de siste dagene. Sola titter frem av og til mellom skyende.

Tester

LBT@50cmQ2 Et lag med sprøhagel mellom lag med ny snø og fokksnø

LBT@90cmQ1 Ved isolering av blokken

ECTPV@90cmQ1 Dårlig Sklir lett og glatt på bakken ved isolering

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Notater

Avbrutt obstur på dette stedet pga av et skredproblem som var aktivt og tilstedet i den ruta som jeg hadde tenkt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fins flere svake lag i snødekket og regionen. Stor lokal variasjon i utbredelse og egenskapene til disse lagene. Drønn, skyttende sprekker, og ferske skred er gode indikator på at disse lagene er til stede men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt. Vil bære lett å påvirke der det finnes. Størrelse på skred er avhengig av hvor jevnt fordelt svake laget er i et heng, hvor stort henget er, og hvor tjukkflaket er det henget Blir trolig vedvarende en stund Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Tror dette er det samme KK laget som er meldt under skare laget, der jeg var i dag, var der på bakken. Her i skogen er gresset jevnt og glatt som gir en god glideflate, mens andre terrengformasjoner preget av steinur vil det være vanskeligere å løse ut på dette laget.

ObsID: 254230

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 10:02

153 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Oppover skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Stavene må langt ned før man treffer gammel snøpakke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye ubunden tørr løssnø her i skogen. 20-35cm. Ingen faretegn så langt.

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 100% skyer Overskyet og lett snøvær

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254201

Lyngen / Lyngen

Snø

07.02.2021 kl. 20:20

28 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredhendelse

7. feb 18:00 (+01:00) Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1224 moh I renne eller forsenkning Gardfjell/Ura over østre tunnell Det sies ha gått skred ut i fjorden her ikvell.

ObsID: 254139

Lyngen / Lyngen

Snø

07.02.2021 kl. 14:16

562 moh

Finn@obskorps (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig ligger ca 30-40 cm snø i terrenget nå der det ikke var snø tidligere i uka. Snøen har kommet med sterk vind fra nord øst og mye formasjoner som er utsatt er fortsatt avblåst til Stein eller skarelag. Observerte ikke det samme ned snød overflate kantkorn laget i Bjørndalen som jeg observerte ved lillegalten i går. God stabilisert i fokksnøen men det ligger litt KK underskare magen og begerkrystsller i born av snødekke men dette var vanskelig å påvirke. Har ikke vært over 600 meter så det er krevende å si noe om utbredelsen av dette i høyden.

Vær

Snø 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Bygger med 10+ m/s vind og snø. Litt nysnøen, litt sprøhagel. Skydekket sprekker opp og snøen letter opp mellom byggene

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Observerte ikke noen skred fra veien eller i bratte terrenget i Bjørndalen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Krevende forhold med mye nysnø, vind pålagring og vedvarende svak lag i snødekke. Rask stabilisering i fokksnøen men KK blir trolig værende en stund Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh Størst problem der det har blåst inn fokksnøen flak på dette lager. Tror det meste av drønn/sprekker folk opplever er på dette laget

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Mye snø tilgjengelig for transport og mye vindtransport. Opplever at dette stabilserer seg rask akkurat nå men pålagringen pågår

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Uvisst ubredelse men er trolig til stedet der det har ligger snø lenge

ObsID: 254152

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

07.02.2021 kl. 13:53

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredaktivitet

7. feb 13:55 (+01:00) - 6. feb 13:55 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 254069

Lyngen / Lyngen

Snø

07.02.2021 kl. 12:40

597 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  600moh nordover fra Rottenvikfjellet.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F PP D, 35 cm 1F RG D, 0,3 cm 4F FC D, 4 cm I MFcr D, 4 cm 1F FC D, 2 cm I IF D, 12 cm 1F FC D -4 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2 °C @ 70 cm

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 250 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Har kommet betydelig med snø de siste dager. Under tregrensa ligger nysnøen på tynn/dårlig såle. Over tregrensa ligger nysnøen i ujevne myke dyner på gammel vindpakk eller skare.

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra V → 99% skyer Stille, bygevær med snø, litt vind over tregrensa fra vest (yr varsler N, kan snu).

Tester

CTM12@70cmQ2 Middels Mellom nysnø og gammel fokksnø.

CTE3@20cmQ3 Middels Løssnø, ville sluffet.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Mager sikt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Endelig kom snøen. Mye er tilgjengelig for transport. Noe er flyttet i myke dyner. Ingen drønn, eller sprekker. Lengre ned i snødekket er det kantkorn over skare. Dette må undersøkes med tanke på utbredelse. Under skaren er det rikelig med KK, men virker å være beskyttet av skaren. Vindtransport og mer snø. KK er vedvarende. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Skiftende og lokale vindretninger.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

ObsID: 254049

Lyngen / Tromsø

Snø

07.02.2021 kl. 12:26

422 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: To drønn. 50 m mellom plassene.

ObsID: 254038

Lyngen / Tromsø

Snø

07.02.2021 kl. 12:12

336 moh

MagneH (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Første sted hvor åpent nok til at vinden får ordentlig grep

ObsID: 254033

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

07.02.2021 kl. 06:43

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

7. feb 06:42 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1038 moh og sluttet på 707 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 38 sekunder.

ObsID: 253982

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

07.02.2021 kl. 05:34

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

7. feb 05:31 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 975 moh og sluttet på 674 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 68 sekunder.

ObsID: 253958

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 15:44

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 15:42 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 875 moh og sluttet på 1088 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 43 sekunder.

ObsID: 253890

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 15:25

443 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Tester

LBT@35cmQ2 4 klapp. Løsnet på sjiktoverganger i fokksnøen. Nysnø på topp F, blokk 4F

ObsID: 253888

Lyngen / Balsfjord

Snø

06.02.2021 kl. 15:22

598 moh

Andreas@TFFK (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn over tregrens. Kantkorn/beger under skarelag. Ingen eller lite såle under tregrens.

ObsID: 253887

Lyngen / Tromsø

Snø

06.02.2021 kl. 13:27

577 moh

Johannegreiten (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN4@18cmQ2

ObsID: 253855

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 12:58

464 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Som forventet er det spenning i snøen og potent kant rundt tregrensen. I skogen er snøen ubundet. Lite sikt over tregrensen.

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 253844

Lyngen / Tromsø

Snø

06.02.2021 kl. 12:49

914 moh

Odd-Arne@NVE (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Myke flak fra skoggrensa og oppover. Stedvis litt hardere flak i fjellet der vinden hadde tatt. Merk at dette fjellet ikke er det mest vindutsatte ved nordavinden, andre fjell har garantert mer vind og hardere flak

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplevde drønn i snødekket fra 400 moh og oppover i områder som hadde fokksnø over

Vær

Snø 13 m/s fra N ↓ Ca 12-15 m/s på fjellet. Det kommer og går snøbyger i området

ObsID: 253868

Lyngen / Tromsø

Snø

06.02.2021 kl. 12:36

684 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Antatt 1/2 FCsf, vanskelige forhold å ta bilder i

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små til middels drønn der vinden lagt av snø på antatt 1/2 fcsf på skare. Enkelte skytende sprekker. Kun enkelte steder i denne siden, da utbredelsen på kombinasjon flak og FCsf er patchy

ObsID: 253836

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 12:27

47 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Snø -2,2 °C 8 m/s fra NØ ↙ 95% skyer Bygevær. Lavtrøkkan står i kø ute i lyngsenfjorden Tidvis kraftige snøbyger

ObsID: 253832

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 12:22

377 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke. Mye vindtransport på gang. Overflate kantkorn der det er gamle snødekke. Fin ubunden løssnsø i le for vinden.

Vær

Snø -3,5 °C 10 m/s fra N ↓ 80% skyer Klassiske bygevær som kommer og går. Mye vindtransport,

Tester

ECTP11@66cmQ1 Dårlig

LBT@66cmQ1 Lett slag

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nedsnødd kanktkorn er den største aktuel probleme i regionen baser på det jeg har observert i dag og i går. Faren er størst der er ferskfokksnøflak opp på gammelt snødekke med overflate kantkorn. Størrelse på skred er avhengig av størrelse på flakket som blåses in. Fortsatt lite snø i terrenget generelt, mens større skred er mulig i noen heng. Tror kantkorn under skare kan bære mere aktuelt høyere til fjells. Fokksnøen stabiliserers seg ellers rask, men det er kraftig vind fra nord så også mulig å løse ut skred i fokksnøen høyt til fjells. Blir et vedvarende problem Varslet faregrad er riktig Varslet beskriver dette bra

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh Størrelse på skred blir avhengig på flakket opp på og utbredelse i enkelt heng. Har er vært tynt snødekke lenge og mye variasjon innen kort avstander

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 4F DF D, 45 cm 1F RG 0 mm D, 5 cm F FC/DH 1 mm/2 mm D Øvre del, 15 cm K MFcl/DHxr -5,5 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253875

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

06.02.2021 kl. 10:26

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredaktivitet

6. feb 10:28 (+01:00) - 5. feb 10:28 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Under 0 moh Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 253801

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 05:16

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 05:15 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 797 moh og sluttet på 538 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 49 sekunder.

ObsID: 253749

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 04:47

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 04:46 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 633 moh og sluttet på 279 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 38 sekunder.

ObsID: 253748

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 04:33

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 04:31 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 904 moh og sluttet på 563 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 99 sekunder.

ObsID: 253747

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 04:08

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 04:06 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 924 moh og sluttet på 378 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 67 sekunder.

ObsID: 253746

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org