Snøskredvarsel for Lyngen mandag 08.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er et komplekst snødekke med flere vedvarende svake lag som kan variere mye på korte avstander. Dette fører til at det er svært vanskelig å gjøre vurderinger av skredfaren, da snøens stabilitet også varierer mye. Fjernutløsning av skred er mulig. For en skiløper er det lettest å løse ut skred der fokksnøflakene er tynne og/eller myke. Det ventes fortsatt enkelte snøbyger og litt vind fra omkring nord, så det vil pålagres mer fokksnø i de samme lehengene som har fått mye snø den siste uka. Dette vil opprettholde den ustabile situasjonen der det stedvis er svært lett å løse ut skred. I leområder med mye snø kan evt skred bli store. Det er ikke observert like mange faretegn i østlige deler av regionen, men en konservativ tilnærming til skredterreng anbefales også der.
Den sist uka har det kommet en god del nysnø i regionen. Periodevis kraftig vind fra nord har flyttet mye av nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak. Før dette snøfallet var snødekket preget av store variasjoner. Noen steder bestod det gamle snødekket av harde fokksnøflak, andre steder var det avblåst ned til bakken eller gammel skare, mens i mer vindskjermet terreng lå det løs kantkornet snø på overflaten.
Under et tynt skarelag fra desember ligger et lag med godt utviklede kantkorn. Dette finnes mange steder over over ca. 300-400 moh, men det er stor variasjon i utbredelsen og egenskapene til dette svake laget. I skogen og i lune formasjoner i høyden finnes det også nedføyket kantkorn like under fokksnøen. Foreløpig virker det som om vedvarende svake lag er mest utbredt i vestlige deler av i regionen.
Torsdag ble det fjernutløst et par små skred på Fagerfjellet, lengst vest i regionen. Det er det også observert mange drønn og ferske sprekker i dette området i helga. Det er automatisk detektert flere naturlig utløste skred i Holmbuktura de siste dagene.
Lørdag ble det observert skytende sprekker i leområde ved skoggrensa ved Lyngseidet.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nord.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

08.02.2021 kl. 18:22

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254265

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 12:41

671 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Løssnø i fosenkninger
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Varierende over korte avstander
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Tromsdalstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Avblåst

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Gikk videre til toppen og opplevde store variasjoner i snødekke. Avblåst til skåre enkelte plasser, 20-30cm løssnø i søkk/forsenkninger og fokksnøflak andre steder. Noen mikroheng med små skravler også. Ingen faretegn oppover fra der jeg gravde.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254228

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 11:26

477 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Blokkene som løsnet etter ECT test
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  "Sideblokka" løsnet ved isolasjon, over kantkorn på 65cm dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  LBT som løsnet ved lett slag. Delte seg også mellom fokksnøflakene ved utglidning
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot sørvest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9,2 °C 3 m/s fra NØ ↙ 60% skyer Skydekket sprakk opp og tempen falt bra her oppe

Tester

LBT@65cmQ1 Brudd ved lett klapping i samme laget som ved ECT, noe renere bruddflate

ECTP16@65cmQ2 Middels Gikk propagerende brudd i toppen av kantkornlaget. Når blokka faller ut skiller den seg også mellom fokksnøflakene av ulik hardhet.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fortsatt endel løs snø i dette henget som nok har blitt pålagret endel de siste dagene. Også avblåste rabber lengre borte.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lett å påvirke både kantkorn og sjukt mellom fokksnøflakene. Selv her i et henge med mye snø. Vil være lettere der fokksnøflakene er tynnere. Mer snø utover uken vil bidra til å opprettholde faren. Varslet faregrad er riktig Selv om varselet er langt som en middels roman, er det utfordrende forhold og skredproblemmet og FG er helt riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Der fokksnø har lagt seg

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V Der kantkornlaget finnes med fokksnø over kan det gå skred. I noen henge store.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn i "hele henget. Et lite drønn lenger ned mot tregrensa.

Snøprofil

10 cm F PP D, 22 cm 4F DF D, 33 cm 1F RG D, 20 cm F FC 2 mm D, 15 cm P MFcr/DH Miks av hard is og begerkrystaller -9,6 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 5 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 15 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 62 cm, -2,2 °C @ 67 cm, -1,8 °C @ 75 cm, -1,2 °C @ 85 cm, -0,4 °C @ 90 cm Snøprofil fra der jeg fikk stort drønn i "hele" henget

ObsID: 254222

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 11:25

190 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 254214

Lyngen / Lyngen

Snø

08.02.2021 kl. 11:17

287 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra NØ ↙ 60% skyer Roligere vær i dag enn de siste dagene. Sola titter frem av og til mellom skyende.

Tester

LBT@50cmQ2 Et lag med sprøhagel mellom lag med ny snø og fokksnø

LBT@90cmQ1 Ved isolering av blokken

ECTPV@90cmQ1 Dårlig Sklir lett og glatt på bakken ved isolering

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Har kommet mellom 30-50 cm snø de siste dagene. Gikk i skogen der snøen har vært mindre vindpårvirket. Ubunden snø overste 30-40 cm. Dette ligger stortsett rett på bakken intil 200 meter og høyere hvor det er litt snø fra før. Her er det kantkorn under «frankflaket». Kom ikke høyere en dette i dag, men generelt i regionen er det lite snø i terrenget og det har vært kraftig vind fra NØ de siste dagene. Finnes flere svake lag i snødekke og er stor variasjon i terrenget. Jeg har ikke vært over 600 meter i lyngen så jeg kan ikke melde noe konkret om det, men bil anta at skredproblem finnes også der.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fins flere svake lag i snødekket og regionen. Stor lokal variasjon i utbredelse og egenskapene til disse lagene. Drønn, skyttende sprekker, og ferske skred er gode indikator på at disse lagene er til stede men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt. Vil bære lett å påvirke der det finnes. Størrelse på skred er avhengig av hvor jevnt fordelt svake laget er i et heng, hvor stort henget er, og hvor tjukkflaket er det henget Blir trolig vedvarende en stund Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Tror dette er det samme KK laget som er meldt under skare laget, der jeg var i dag, var der på bakken. Her i skogen er gresset jevnt og glatt som gir en god glideflate, mens andre terrengformasjoner preget av steinur vil det være vanskeligere å løse ut på dette laget.

Notater

Avbrutt obstur på dette stedet pga av et skredproblem som var aktivt og tilstedet i den ruta som jeg hadde tenkt.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snøprofil

10 cm F PP/PPgp D-M, 40 cm F-4F DF/PPgp D-M, 20 cm 1F RG 0 mm D-M, 15 cm P RG/RGxf 0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Hele laget -6,5 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254230

Lyngen / Tromsø

Snø

08.02.2021 kl. 10:02

153 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Oppover skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Stavene må langt ned før man treffer gammel snøpakke.

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 100% skyer Overskyet og lett snøvær

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye ubunden tørr løssnø her i skogen. 20-35cm. Ingen faretegn så langt.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254201

Lyngen / Lyngen

Snø

07.02.2021 kl. 20:20

28 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredhendelse

7. feb 18:00 (+01:00) Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1224 moh I renne eller forsenkning Gardfjell/Ura over østre tunnell Det sies ha gått skred ut i fjorden her ikvell.

ObsID: 254139

Lyngen / Lyngen

Snø

07.02.2021 kl. 14:16

562 moh

Finn@obskorps (***)

Vær

Snø 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Bygger med 10+ m/s vind og snø. Litt nysnøen, litt sprøhagel. Skydekket sprekker opp og snøen letter opp mellom byggene

Snødekke

Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig ligger ca 30-40 cm snø i terrenget nå der det ikke var snø tidligere i uka. Snøen har kommet med sterk vind fra nord øst og mye formasjoner som er utsatt er fortsatt avblåst til Stein eller skarelag. Observerte ikke det samme ned snød overflate kantkorn laget i Bjørndalen som jeg observerte ved lillegalten i går. God stabilisert i fokksnøen men det ligger litt KK underskare magen og begerkrystsller i born av snødekke men dette var vanskelig å påvirke. Har ikke vært over 600 meter så det er krevende å si noe om utbredelsen av dette i høyden.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Krevende forhold med mye nysnø, vind pålagring og vedvarende svak lag i snødekke. Rask stabilisering i fokksnøen men KK blir trolig værende en stund Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh Størst problem der det har blåst inn fokksnøen flak på dette lager. Tror det meste av drønn/sprekker folk opplever er på dette laget

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Mye snø tilgjengelig for transport og mye vindtransport. Opplever at dette stabilserer seg rask akkurat nå men pålagringen pågår

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Uvisst ubredelse men er trolig til stedet der det har ligger snø lenge

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Observerte ikke noen skred fra veien eller i bratte terrenget i Bjørndalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254152

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

07.02.2021 kl. 13:53

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

7. feb 13:55 (+01:00) - 6. feb 13:55 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 254069

Lyngen / Lyngen

Snø

07.02.2021 kl. 12:40

597 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  600moh nordover fra Rottenvikfjellet.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra V → 99% skyer Stille, bygevær med snø, litt vind over tregrensa fra vest (yr varsler N, kan snu).

Tester

CTM12@70cmQ2 Middels Mellom nysnø og gammel fokksnø.

CTE3@20cmQ3 Middels Løssnø, ville sluffet.

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 250 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Har kommet betydelig med snø de siste dager. Under tregrensa ligger nysnøen på tynn/dårlig såle. Over tregrensa ligger nysnøen i ujevne myke dyner på gammel vindpakk eller skare.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Endelig kom snøen. Mye er tilgjengelig for transport. Noe er flyttet i myke dyner. Ingen drønn, eller sprekker. Lengre ned i snødekket er det kantkorn over skare. Dette må undersøkes med tanke på utbredelse. Under skaren er det rikelig med KK, men virker å være beskyttet av skaren. Vindtransport og mer snø. KK er vedvarende. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Skiftende og lokale vindretninger.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Mager sikt.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Snøprofil

20 cm F PP D, 35 cm 1F RG D, 0,3 cm 4F FC D, 4 cm I MFcr D, 4 cm 1F FC D, 2 cm I IF D, 12 cm 1F FC D -4 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2 °C @ 70 cm

ObsID: 254049

Lyngen / Tromsø

Snø

07.02.2021 kl. 12:26

422 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: To drønn. 50 m mellom plassene.

ObsID: 254038

Lyngen / Tromsø

Snø

07.02.2021 kl. 12:12

336 moh

MagneH (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Første sted hvor åpent nok til at vinden får ordentlig grep

ObsID: 254033

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

07.02.2021 kl. 06:43

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

7. feb 06:42 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1038 moh og sluttet på 707 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 38 sekunder.

ObsID: 253982

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

07.02.2021 kl. 05:34

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

7. feb 05:31 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 975 moh og sluttet på 674 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 68 sekunder.

ObsID: 253958

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 15:44

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 15:42 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 875 moh og sluttet på 1088 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 43 sekunder.

ObsID: 253890

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 15:25

443 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps

Tester

LBT@35cmQ2 4 klapp. Løsnet på sjiktoverganger i fokksnøen. Nysnø på topp F, blokk 4F

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 253888

Lyngen / Balsfjord

Snø

06.02.2021 kl. 15:22

598 moh

Andreas@TFFK (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn over tregrens. Kantkorn/beger under skarelag. Ingen eller lite såle under tregrens.

ObsID: 253887

Lyngen / Tromsø

Snø

06.02.2021 kl. 13:27

577 moh

Johannegreiten (Ukjent)

Tester

ECTN4@18cmQ2

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 253855

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 12:58

464 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Som forventet er det spenning i snøen og potent kant rundt tregrensen. I skogen er snøen ubundet. Lite sikt over tregrensen.

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 253844

Lyngen / Tromsø

Snø

06.02.2021 kl. 12:49

914 moh

Odd-Arne@NVE (*****)

Vær

Snø 13 m/s fra N ↓ Ca 12-15 m/s på fjellet. Det kommer og går snøbyger i området

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Myke flak fra skoggrensa og oppover. Stedvis litt hardere flak i fjellet der vinden hadde tatt. Merk at dette fjellet ikke er det mest vindutsatte ved nordavinden, andre fjell har garantert mer vind og hardere flak

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplevde drønn i snødekket fra 400 moh og oppover i områder som hadde fokksnø over

ObsID: 253868

Lyngen / Tromsø

Snø

06.02.2021 kl. 12:36

684 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Antatt 1/2 FCsf, vanskelige forhold å ta bilder i

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små til middels drønn der vinden lagt av snø på antatt 1/2 fcsf på skare. Enkelte skytende sprekker. Kun enkelte steder i denne siden, da utbredelsen på kombinasjon flak og FCsf er patchy

ObsID: 253836

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 12:27

47 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Snø -2,2 °C 8 m/s fra NØ ↙ 95% skyer Bygevær. Lavtrøkkan står i kø ute i lyngsenfjorden Tidvis kraftige snøbyger

ObsID: 253832

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 12:22

377 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3,5 °C 10 m/s fra N ↓ 80% skyer Klassiske bygevær som kommer og går. Mye vindtransport,

Tester

ECTP11@66cmQ1 Dårlig

LBT@66cmQ1 Lett slag

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke. Mye vindtransport på gang. Overflate kantkorn der det er gamle snødekke. Fin ubunden løssnsø i le for vinden.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nedsnødd kanktkorn er den største aktuel probleme i regionen baser på det jeg har observert i dag og i går. Faren er størst der er ferskfokksnøflak opp på gammelt snødekke med overflate kantkorn. Størrelse på skred er avhengig av størrelse på flakket som blåses in. Fortsatt lite snø i terrenget generelt, mens større skred er mulig i noen heng. Tror kantkorn under skare kan bære mere aktuelt høyere til fjells. Fokksnøen stabiliserers seg ellers rask, men det er kraftig vind fra nord så også mulig å løse ut skred i fokksnøen høyt til fjells. Blir et vedvarende problem Varslet faregrad er riktig Varslet beskriver dette bra

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh Størrelse på skred blir avhengig på flakket opp på og utbredelse i enkelt heng. Har er vært tynt snødekke lenge og mye variasjon innen kort avstander

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 4F DF D, 45 cm 1F RG 0 mm D, 5 cm F FC/DH 1 mm/2 mm D Øvre del, 15 cm K MFcl/DHxr -5,5 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253875

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

06.02.2021 kl. 10:26

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

6. feb 10:28 (+01:00) - 5. feb 10:28 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Under 0 moh Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 253801

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 05:16

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 05:15 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 797 moh og sluttet på 538 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 49 sekunder.

ObsID: 253749

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 04:47

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 04:46 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 633 moh og sluttet på 279 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 38 sekunder.

ObsID: 253748

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 04:33

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 04:31 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 904 moh og sluttet på 563 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 99 sekunder.

ObsID: 253747

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 04:08

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 04:06 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 924 moh og sluttet på 378 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 67 sekunder.

ObsID: 253746

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

05.02.2021 kl. 19:34

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. feb 19:32 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 807 moh og sluttet på 211 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 71 sekunder.

ObsID: 253727

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

05.02.2021 kl. 19:14

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. feb 19:12 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 783 moh og sluttet på 575 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 23 sekunder.

ObsID: 253724

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 19:00

62 moh

MagneH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MagneH Kommentar:  Dårlig kvalitet, men viser innblåst snøfonn over/ved skisporet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stor vindtransport i åpne glenner på lave høydedrag også helt nede i dalen.

ObsID: 253733

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 15:52

19 moh

Andreas@TFFK (*****)

Snødekke

32 cm totalt 12 cm nysnø 32cm snø siste 48timer. Relativt mye på kort tid for jøvik som normalt har nedbørdsskygge. Byger rett fra nord er bra:) Snør fortsatt ...

ObsID: 253693

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 15:45

587 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Merkbare drønn i snødekket fra ca 580 - 780moh. Noen små (2-3m), andre ganske store (10-15m). Som oftest måtte det litt ekstra hjelp/hopp til for å få kollaps, men også ved normal gåing. Dette er nok det nedsnødde kantkornlaget som preger regionen (tykt lag med tydelig korn). Snødekket over er tidvis veldig mykt (men bundet), tidvis bærende. Store variasjoner på snøen i terrenget. Lite såle under 500 MOH. Skiftende bygevær.

ObsID: 253694

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

05.02.2021 kl. 13:27

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 253666

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 12:50

835 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Det bare skive opp seg vid isolering. God futt.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Profil
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Store greier nede på 45 cm

Vær

Snø fra N ↓ Snøbyger opp til S1 og med dem bris fra nordlig sektor, passe til å flytte snø og drepe sikten men ikke nok for å gjøre turen utrivelig. Temperaturen har tatt seg opp til mer normale nivåer, og det er litt svett og klamt i skogen som det "skal" være i Tromsø.

Tester

@40cmQ1 PST 10/100 end 40cm ned på 2/1 FCsf

ECTPV@25cmQ1 Samme søyle som de andre

ECTPV@30cmQ1 Samme søyle som de andre

ECTPV@40cmQ1 Dårlig ECTPV SC. Fikk Ectpv i 3 lager samtidig, god fart i snøen her. 1/2 FCsf er ikke happy.

Snødekke

Moderat snøfokk På lav høyde ligger 20cm nysnø fra denne uken direkt på bakken. Fint og i stort sett ubundet i skogen. Under 200m ca er de gamle kantkornen under nysnøen lett fuktige, men blir gradvis tørrere og opp mot 300 er de knusk tørr og veldig velutvikla. I skoggrensa er nysnøen lett bunden til F-4F flak som lett bryter opp og drønner litt på kantkornen under der vinden kommet til litt. Oppe i høyden er det store områder FCsf under tynn snerk som beskytter for vind og gjør at nysnøen "sklir" med vinden og samles andre plasser. Ellers er det et lappetekke av hard fokksnø fra Frank, 20/12 skare og ferske fokksnøflak. Der den ferske fokksnøen lagt seg på Frank-flak virker den sitte godt, men de plasser den ligger på 1/2 FCsf er det touchy. Fortsatt generelt tynt med snø og en del avblåst terreng. Jeg såg ingen tegn til nedføyka SH fra 2-3/2 i dette området, som det har blitt rapportert på Kvaløya.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt komplekst bilde der man nesten må veta fra før hva som ligger under den ferske fokksnøen for å ikke gå på en smell. Mange plasser det var hardt og avblåst tidligere virker snødekket stabilt, men det er nok med områder der de nye flakene ligger på skikkelig svak snø for at i hvert fall jeg holder meg godt unna all bratt terreng. Hvis bygene fortsetter vil det vare likens eller verre, beroende på vind og snømengder. Overflatekanten og begerkrystallene er så godt utvikla at de ikke blir borte på det første, og det finnes fortsatt store områder de ligger i overflaten og venter på å bli nedføyka i neste omgang, så det er ikke umulig at vi får en situasjon med dels ferske flak som er svært lett å løse ut, og de flakene vi har nå som etter hvert blir litt vanskeligere å løse ut. Artig for observatører, mindre digg for skifolk. Varslet faregrad er riktig Kantkorn på skare helt fra skoggrensa og til topps er det problemet jeg observert i dette området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 400 moh Områder skjermet for NØ vind samler en del snø nu, flakene kan sikkert vare opp til 50cm på en del plasser. Mange åpenbare faretegn og hissige testresultater, og ferske skred igår. Utbredelsen er vanskelig, for at det skal vare futt i det må det ligge på svak snø fra forrige uka. Den er ikke overalt, men den dekker nok store områder for at jeg skal gå "noen". Det er FCsf stort sett overalt det ikke var vindbanka eller skare fra før, og så må denne nye snøen ha føyka inn der og for at det skal bli et problem.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt, observerte gamle skred fra igår. De virker ha gått i fersk fokksnø fra denne uken på FCsf på skare. Separat obs kommer.

Faretegn

Drønn i snøen Noen drønn opp til 600moh, de fleste ikke veldig store og tydlig terrengbegrenset.

Ferske sprekker En gjeng skytende sprekker på nedturen der vinden stivet opp snøen. De gikk langt, sikkert 20m. Dårlig sikt, fikk inget bilde. Gikk i fersk fokksnø på FC eller DH på skare eller vid bakken der snøen var tynn

Snøprofil

10 cm P RG D, 2 cm 4F RG/DF D, 8 cm P RG D, 5 cm 4F RG/DF D, 5 cm 1F RG D ECTPV både i over- og underkant av dette laget, på samme test., 10 cm F FC/DH 3 mm/5 mm ECTPV i underkant av dette laget, på samme test som de i laget over. Jeg tenker at dette er FCsf som blev nedføyka 1/2., 0 cm P MF D Veldig tynn snerk, som flatbrød. Det var tydlig at det gikk brudd oppå denne, selv hvis den var veldig sprøtt, 10 cm F FC/DH 3 mm/5 mm D Sammen med FC(DH)-laget over er de en pakke. Det går sikkert at dele opp dette i enda fler lag av forskjellige størrelser og utvikling av kant, men det var ikke helt vær for å drive med sånt., 10 cm K MF Tenker dette er 20/12 4 tester knyttet til snøprofilen Gravd i le for vinden der jeg visste siden tidligere at det låg 2/1 FCsf. Kartposisjonen til obsen er fra gravepunkt.

ObsID: 253648

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 12:20

545 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Bruddkant, profil i bakgrunden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Krystaller i bruddflate
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Profil

Skredhendelse

3. feb 12:20 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 558 moh og sluttet på 534 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 40 cm høy og 15 m bred bruddkant Tasset rundt litt i området rundt suriaM sitt skred https://www.regobs.no/registration/253483 og fant dette bare 20m bort i lia. Følte meg mer komfortabel med å komme til denne bruddkanten på en trygg måte. Litt igjenføyka, suriaM sin var fortsatt crisp, så jeg anslår at den gått tidligere, kanskje 3/2 eller natten til 4e? Skredet gikk maks 20m, og på mange plasser bare 5m, men er en tydelig indikasjon på dårlig stabilitet. Jeg ser for meg at de andre 2 skredene som er meldt inn i området er lignende, selv hvis jeg ikke kunde gå o se på dem. Skredet gikk på DH som i deler av skredet ligger på hard MF, og andre deler ligger direkte på bakken, se bilde.

Tester

@46cm PST 35/100 end

ECTP11@46cmQ1 ECTP11 sc

Snøprofil

40 cm P RG D, 3 cm 4F DF/RG D, 3 cm P RG D, 4 cm F DH 2 mm/4 mm D Øvre del Dette var laget som skredet gikk på., 10 cm K MF Denne var beinhard, fikk sparke meg fast med støvlene for o ikke skli ut. 2 tester knyttet til snøprofilen Profil gravd i skredet beskrivet ovan.

ObsID: 253710

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 12:03

360 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Utsikt mot ramfjord!
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  . PST 18/100 end 23
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Ikke helt som melody. Lite sol og bygger av snø som kommer og går. Vindretningen var fra øst tidligere men endret til nord vest med snø i løpet av skituren

Tester

PST 18/100 end 23

ECTPV@23cmQ1 Dårlig

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Fuktig Løs snø i skogen men liten såle. Fokk snø på tykk lag av nedsnødd overflate kankorrn ellers med et solid skarepakke i bunn

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lett å løse ut der fokksnøen og nysnø har dannet flak opp på nedsnødd overflate kantkorn. Størrelse på skred er avhengig av størrelse og tykkelse på flakket op på. Observerte ikke dette laget i deler av nordvest lyngen tidligere i uka så det er variasjon i regionen, men dette laget kan bli aktiv i helga der den finns Dette bil trolig være et vedvarende problem som ikke går bort. Større skred med større flak og mere snø/vindpålagring Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Tykk lag av overflate kankorn som er nedføyket av myk fokksnø flakk.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snøprofil

15 cm 1F RG 1 mm M, 3 cm F DF 1 mm M, 5 cm 1F RG 0 mm M, 10 cm F FC 1 mm D Øvre del, 1 cm P MFcr, 35 cm P-K FCxr/DH 2 mm/3 mm -3,5 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 253645

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 10:40

460 moh

Martin_S@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små drønn bak knøuser og lignende i skoggrensa. 20cm nysnø flak fra ukan som drømmer der den såvidt har fått litt vind i overflaten. Kollapser på 5-10cm 3mm+ DH direkte på bakken, profil kommer. Fortsatt mykt flak så forplanter ikke mer enn 5-10m, og det er litt terrengbegrenset akkurat her, men viser på potensiale til rævva snødekke i lune formasjoner i dette høydebeltet

ObsID: 253617

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 09:24

864 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Overflata er ei veksling av kantkorn+begerkrystallar og harde, tynne fokksnøflak. Vindutsette terrengformasjonar er avblåst.

Vær

Snø -3 °C

Snødekke

Ikke snøfokk Det er framleis lite snø for sesongen. Den eldste snøen, som tidlegare var skare, er heilt omdanna til kantkorn og begerkrystallar. Det er dermed dårleg såle. Snøen som har komt dei siste dagane har lagt seg oppå dette. I skogen er dette rundt 20 cm ubunden snø. Frå tregrensa og opp har det lagt seg flekkvis som fokksnøflak, men flekkvis har det også blåst vekk, slik at kantkorna og begerkrystallar er i overflata. Flaka er i hovedsak harde, men tynne (varierer på korte avstandar), og dei er berre stadvis bærande. På vindutsette ryggar er der avblåst til bakken.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det var bruddkantar, både i denne fjellsida og langs sollidalsaksla (sett frå vegen). Usikker på når skreda har gått, men dei såg ikkje dagsferske ut.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det var nokre drønn rundt skoggrensa. Det var kantkorn/begerkrystallar som kollapsa under vindpåvirka nysnø.

ObsID: 253741

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

05.02.2021 kl. 01:02

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. feb 01:00 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 790 moh og sluttet på 643 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 45 sekunder.

ObsID: 253568

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org