Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 06.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pålagring av fokksnø vil fortsette i de samme lehengene som har fått mye snø fra før. Noen steder ligger denne fokksnøen på nedføyket kantkornet snø, og her kan det være svært lett å løse ut skred. Flere steder finnes det også vedvarende svakt lag av kantkorn lenger ned i snødekket, under et tynt skarelag. Evt skred i dette laget kan bli store der det ligger mye snø oppå det svake laget. Fjernutløsning er også mulig. Det er ikke observert like stor utbredelse av vedvarende svake lag i østlige deler av regionen, men er konservativ tilnærming til skredterreng anbefales også der.
De siste dagene har det kommet en del nysnø i regionen, mest i områdene lengst nord og vest. Periodevis kraftig vind fra nord har flyttet mye av nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak. Før dette snøfallet var snødekket preget av store variasjoner etter uværet “Frank”. Noen steder bestod det gamle snødekket av harde fokksnøflak, andre steder var det avblåst ned til bakken eller gammel skare, mens i mer vindskjermet terreng lå det løs kantkornet snø på overflaten.
Kantkornlaget under skare fra desember er fortsatt tilstede over ca 400 moh og kan enkelte steder påvirkes av en enkelt skiløper. I skogen og i noen lune formasjoner i høyden finnes det også nedføyket kantkorn like under fokksnøen. Foreløpig virker det som om vedvarende svake lag er mest utbredt i vestlige deler av i regionen.
Torsdag ble et lite skred fjernutløst på Fagerfjellet, lengst vest i regionen. Fredag er det også observert drønn og skytende sprekker i føkksnøen i dette området. Torsdag kveld ble det automatisk detektert noen naturlig utløste skred i Holmbuktura.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til liten kuling fra nord om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 15:44

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 15:42 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 875 moh og sluttet på 1088 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 43 sekunder.

ObsID: 253890

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 15:25

443 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps

Tester

LBT@35cmQ2 4 klapp. Løsnet på sjiktoverganger i fokksnøen. Nysnø på topp F, blokk 4F

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 253888

Lyngen / Balsfjord

Snø

06.02.2021 kl. 15:22

598 moh

Andreas@TFFK (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn over tregrens. Kantkorn/beger under skarelag. Ingen eller lite såle under tregrens.

ObsID: 253887

Lyngen / Tromsø

Snø

06.02.2021 kl. 13:27

577 moh

Johannegreiten (Ukjent)

Tester

ECTN4@18cmQ2

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 253855

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 12:58

464 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Som forventet er det spenning i snøen og potent kant rundt tregrensen. I skogen er snøen ubundet. Lite sikt over tregrensen.

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 253844

Lyngen / Tromsø

Snø

06.02.2021 kl. 12:49

914 moh

Odd-Arne@NVE (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Myke flak fra skoggrensa og oppover. Stedvis litt hardere flak i fjellet der vinden hadde tatt. Merk at dette fjellet ikke er det mest vindutsatte ved nordavinden, andre fjell har garantert mer vind og hardere flak

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplevde drønn i snødekket fra 400 moh og oppover i områder som hadde fokksnø over

Vær

Snø 13 m/s fra N ↓ Ca 12-15 m/s på fjellet. Det kommer og går snøbyger i området

ObsID: 253868

Lyngen / Tromsø

Snø

06.02.2021 kl. 12:36

684 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Antatt 1/2 FCsf, vanskelige forhold å ta bilder i

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små til middels drønn der vinden lagt av snø på antatt 1/2 fcsf på skare. Enkelte skytende sprekker. Kun enkelte steder i denne siden, da utbredelsen på kombinasjon flak og FCsf er patchy

ObsID: 253836

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 12:27

47 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Snø -2,2 °C 8 m/s fra NØ ↙ 95% skyer Bygevær. Lavtrøkkan står i kø ute i lyngsenfjorden Tidvis kraftige snøbyger

ObsID: 253832

Lyngen / Lyngen

Snø

06.02.2021 kl. 12:22

377 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 4F DF D, 45 cm 1F RG 0 mm D, 5 cm F FC/DH 1 mm/2 mm D Øvre del, 15 cm K MFcl/DHxr -5,5 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTP11@66cmQ1 Dårlig

LBT@66cmQ1 Lett slag

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke. Mye vindtransport på gang. Overflate kantkorn der det er gamle snødekke. Fin ubunden løssnsø i le for vinden.

Vær

Snø -3,5 °C 10 m/s fra N ↓ 80% skyer Klassiske bygevær som kommer og går. Mye vindtransport,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nedsnødd kanktkorn er den største aktuel probleme i regionen baser på det jeg har observert i dag og i går. Faren er størst der er ferskfokksnøflak opp på gammelt snødekke med overflate kantkorn. Størrelse på skred er avhengig av størrelse på flakket som blåses in. Fortsatt lite snø i terrenget generelt, mens større skred er mulig i noen heng. Tror kantkorn under skare kan bære mere aktuelt høyere til fjells. Fokksnøen stabiliserers seg ellers rask, men det er kraftig vind fra nord så også mulig å løse ut skred i fokksnøen høyt til fjells. Blir et vedvarende problem Varslet faregrad er riktig Varslet beskriver dette bra

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh Størrelse på skred blir avhengig på flakket opp på og utbredelse i enkelt heng. Har er vært tynt snødekke lenge og mye variasjon innen kort avstander

ObsID: 253875

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

06.02.2021 kl. 10:26

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

6. feb 10:28 (+01:00) - 5. feb 10:28 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Under 0 moh Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 253801

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 05:16

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 05:15 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 797 moh og sluttet på 538 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 49 sekunder.

ObsID: 253749

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 04:47

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 04:46 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 633 moh og sluttet på 279 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 38 sekunder.

ObsID: 253748

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 04:33

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 04:31 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 904 moh og sluttet på 563 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 99 sekunder.

ObsID: 253747

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.02.2021 kl. 04:08

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. feb 04:06 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 924 moh og sluttet på 378 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 67 sekunder.

ObsID: 253746

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

05.02.2021 kl. 19:34

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. feb 19:32 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 807 moh og sluttet på 211 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 71 sekunder.

ObsID: 253727

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

05.02.2021 kl. 19:14

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. feb 19:12 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 783 moh og sluttet på 575 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 23 sekunder.

ObsID: 253724

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 19:00

62 moh

MagneH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MagneH Kommentar:  Dårlig kvalitet, men viser innblåst snøfonn over/ved skisporet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stor vindtransport i åpne glenner på lave høydedrag også helt nede i dalen.

ObsID: 253733

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 15:52

19 moh

Andreas@TFFK (*****)

Snødekke

32 cm totalt 12 cm nysnø 32cm snø siste 48timer. Relativt mye på kort tid for jøvik som normalt har nedbørdsskygge. Byger rett fra nord er bra:) Snør fortsatt ...

ObsID: 253693

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 15:45

587 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Merkbare drønn i snødekket fra ca 580 - 780moh. Noen små (2-3m), andre ganske store (10-15m). Som oftest måtte det litt ekstra hjelp/hopp til for å få kollaps, men også ved normal gåing. Dette er nok det nedsnødde kantkornlaget som preger regionen (tykt lag med tydelig korn). Snødekket over er tidvis veldig mykt (men bundet), tidvis bærende. Store variasjoner på snøen i terrenget. Lite såle under 500 MOH. Skiftende bygevær.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

ObsID: 253694

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

05.02.2021 kl. 13:27

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 253666

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 12:50

835 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Det bare skive opp seg vid isolering. God futt.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Profil
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Store greier nede på 45 cm

Snøprofil

10 cm P RG D, 2 cm 4F RG/DF D, 8 cm P RG D, 5 cm 4F RG/DF D, 5 cm 1F RG D ECTPV både i over- og underkant av dette laget, på samme test., 10 cm F FC/DH 3 mm/5 mm ECTPV i underkant av dette laget, på samme test som de i laget over. Jeg tenker at dette er FCsf som blev nedføyka 1/2., 0 cm P MF D Veldig tynn snerk, som flatbrød. Det var tydlig at det gikk brudd oppå denne, selv hvis den var veldig sprøtt, 10 cm F FC/DH 3 mm/5 mm D Sammen med FC(DH)-laget over er de en pakke. Det går sikkert at dele opp dette i enda fler lag av forskjellige størrelser og utvikling av kant, men det var ikke helt vær for å drive med sånt., 10 cm K MF Tenker dette er 20/12 4 tester knyttet til snøprofilen Gravd i le for vinden der jeg visste siden tidligere at det låg 2/1 FCsf. Kartposisjonen til obsen er fra gravepunkt.

Tester

@40cmQ1 PST 10/100 end 40cm ned på 2/1 FCsf

ECTPV@25cmQ1 Samme søyle som de andre

ECTPV@30cmQ1 Samme søyle som de andre

ECTPV@40cmQ1 Dårlig ECTPV SC. Fikk Ectpv i 3 lager samtidig, god fart i snøen her. 1/2 FCsf er ikke happy.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt, observerte gamle skred fra igår. De virker ha gått i fersk fokksnø fra denne uken på FCsf på skare. Separat obs kommer.

Faretegn

Drønn i snøen Noen drønn opp til 600moh, de fleste ikke veldig store og tydlig terrengbegrenset.

Ferske sprekker En gjeng skytende sprekker på nedturen der vinden stivet opp snøen. De gikk langt, sikkert 20m. Dårlig sikt, fikk inget bilde. Gikk i fersk fokksnø på FC eller DH på skare eller vid bakken der snøen var tynn

Snødekke

Moderat snøfokk På lav høyde ligger 20cm nysnø fra denne uken direkt på bakken. Fint og i stort sett ubundet i skogen. Under 200m ca er de gamle kantkornen under nysnøen lett fuktige, men blir gradvis tørrere og opp mot 300 er de knusk tørr og veldig velutvikla. I skoggrensa er nysnøen lett bunden til F-4F flak som lett bryter opp og drønner litt på kantkornen under der vinden kommet til litt. Oppe i høyden er det store områder FCsf under tynn snerk som beskytter for vind og gjør at nysnøen "sklir" med vinden og samles andre plasser. Ellers er det et lappetekke av hard fokksnø fra Frank, 20/12 skare og ferske fokksnøflak. Der den ferske fokksnøen lagt seg på Frank-flak virker den sitte godt, men de plasser den ligger på 1/2 FCsf er det touchy. Fortsatt generelt tynt med snø og en del avblåst terreng. Jeg såg ingen tegn til nedføyka SH fra 2-3/2 i dette området, som det har blitt rapportert på Kvaløya.

Vær

Snø fra N ↓ Snøbyger opp til S1 og med dem bris fra nordlig sektor, passe til å flytte snø og drepe sikten men ikke nok for å gjøre turen utrivelig. Temperaturen har tatt seg opp til mer normale nivåer, og det er litt svett og klamt i skogen som det "skal" være i Tromsø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt komplekst bilde der man nesten må veta fra før hva som ligger under den ferske fokksnøen for å ikke gå på en smell. Mange plasser det var hardt og avblåst tidligere virker snødekket stabilt, men det er nok med områder der de nye flakene ligger på skikkelig svak snø for at i hvert fall jeg holder meg godt unna all bratt terreng. Hvis bygene fortsetter vil det vare likens eller verre, beroende på vind og snømengder. Overflatekanten og begerkrystallene er så godt utvikla at de ikke blir borte på det første, og det finnes fortsatt store områder de ligger i overflaten og venter på å bli nedføyka i neste omgang, så det er ikke umulig at vi får en situasjon med dels ferske flak som er svært lett å løse ut, og de flakene vi har nå som etter hvert blir litt vanskeligere å løse ut. Artig for observatører, mindre digg for skifolk. Varslet faregrad er riktig Kantkorn på skare helt fra skoggrensa og til topps er det problemet jeg observert i dette området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 400 moh Områder skjermet for NØ vind samler en del snø nu, flakene kan sikkert vare opp til 50cm på en del plasser. Mange åpenbare faretegn og hissige testresultater, og ferske skred igår. Utbredelsen er vanskelig, for at det skal vare futt i det må det ligge på svak snø fra forrige uka. Den er ikke overalt, men den dekker nok store områder for at jeg skal gå "noen". Det er FCsf stort sett overalt det ikke var vindbanka eller skare fra før, og så må denne nye snøen ha føyka inn der og for at det skal bli et problem.

ObsID: 253648

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 12:20

545 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Bruddkant, profil i bakgrunden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Krystaller i bruddflate
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Profil

Snøprofil

40 cm P RG D, 3 cm 4F DF/RG D, 3 cm P RG D, 4 cm F DH 2 mm/4 mm D Øvre del Dette var laget som skredet gikk på., 10 cm K MF Denne var beinhard, fikk sparke meg fast med støvlene for o ikke skli ut. 2 tester knyttet til snøprofilen Profil gravd i skredet beskrivet ovan.

Tester

@46cm PST 35/100 end

ECTP11@46cmQ1 ECTP11 sc

Skredhendelse

3. feb 12:20 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 558 moh og sluttet på 534 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 40 cm høy og 15 m bred bruddkant Tasset rundt litt i området rundt suriaM sitt skred https://www.regobs.no/registration/253483 og fant dette bare 20m bort i lia. Følte meg mer komfortabel med å komme til denne bruddkanten på en trygg måte. Litt igjenføyka, suriaM sin var fortsatt crisp, så jeg anslår at den gått tidligere, kanskje 3/2 eller natten til 4e? Skredet gikk maks 20m, og på mange plasser bare 5m, men er en tydelig indikasjon på dårlig stabilitet. Jeg ser for meg at de andre 2 skredene som er meldt inn i området er lignende, selv hvis jeg ikke kunde gå o se på dem. Skredet gikk på DH som i deler av skredet ligger på hard MF, og andre deler ligger direkte på bakken, se bilde.

ObsID: 253710

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 12:03

360 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Utsikt mot ramfjord!
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  . PST 18/100 end 23
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm 1F RG 1 mm M, 3 cm F DF 1 mm M, 5 cm 1F RG 0 mm M, 10 cm F FC 1 mm D Øvre del, 1 cm P MFcr, 35 cm P-K FCxr/DH 2 mm/3 mm -3,5 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Tester

PST 18/100 end 23

ECTPV@23cmQ1 Dårlig

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Fuktig Løs snø i skogen men liten såle. Fokk snø på tykk lag av nedsnødd overflate kankorrn ellers med et solid skarepakke i bunn

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Ikke helt som melody. Lite sol og bygger av snø som kommer og går. Vindretningen var fra øst tidligere men endret til nord vest med snø i løpet av skituren

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lett å løse ut der fokksnøen og nysnø har dannet flak opp på nedsnødd overflate kantkorn. Størrelse på skred er avhengig av størrelse og tykkelse på flakket op på. Observerte ikke dette laget i deler av nordvest lyngen tidligere i uka så det er variasjon i regionen, men dette laget kan bli aktiv i helga der den finns Dette bil trolig være et vedvarende problem som ikke går bort. Større skred med større flak og mere snø/vindpålagring Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Tykk lag av overflate kankorn som er nedføyket av myk fokksnø flakk.

ObsID: 253645

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 10:40

460 moh

Martin_S@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små drønn bak knøuser og lignende i skoggrensa. 20cm nysnø flak fra ukan som drømmer der den såvidt har fått litt vind i overflaten. Kollapser på 5-10cm 3mm+ DH direkte på bakken, profil kommer. Fortsatt mykt flak så forplanter ikke mer enn 5-10m, og det er litt terrengbegrenset akkurat her, men viser på potensiale til rævva snødekke i lune formasjoner i dette høydebeltet

ObsID: 253617

Lyngen / Tromsø

Snø

05.02.2021 kl. 09:24

864 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Overflata er ei veksling av kantkorn+begerkrystallar og harde, tynne fokksnøflak. Vindutsette terrengformasjonar er avblåst.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det var bruddkantar, både i denne fjellsida og langs sollidalsaksla (sett frå vegen). Usikker på når skreda har gått, men dei såg ikkje dagsferske ut.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det var nokre drønn rundt skoggrensa. Det var kantkorn/begerkrystallar som kollapsa under vindpåvirka nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk Det er framleis lite snø for sesongen. Den eldste snøen, som tidlegare var skare, er heilt omdanna til kantkorn og begerkrystallar. Det er dermed dårleg såle. Snøen som har komt dei siste dagane har lagt seg oppå dette. I skogen er dette rundt 20 cm ubunden snø. Frå tregrensa og opp har det lagt seg flekkvis som fokksnøflak, men flekkvis har det også blåst vekk, slik at kantkorna og begerkrystallar er i overflata. Flaka er i hovedsak harde, men tynne (varierer på korte avstandar), og dei er berre stadvis bærande. På vindutsette ryggar er der avblåst til bakken.

Vær

Snø -3 °C

ObsID: 253741

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

05.02.2021 kl. 01:02

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. feb 01:00 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 790 moh og sluttet på 643 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 45 sekunder.

ObsID: 253568

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.02.2021 kl. 21:38

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

4. feb 21:37 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 739 moh og sluttet på 440 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 54 sekunder.

ObsID: 253555

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.02.2021 kl. 21:27

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

4. feb 21:25 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 717 moh og sluttet på 423 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 47 sekunder.

ObsID: 253554

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 14:16

394 moh

RuRo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RuRo

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøen har bundet seg over skoggrensen. Sprekker opp rundt skiene

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -2 °C 50% skyer

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

ObsID: 253537

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

04.02.2021 kl. 13:47

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet litt snø siste døgn. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

ObsID: 253502

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 13:41

663 moh

Hellefriisb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hellefriisb

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred, fra i dag? V-SV. Bruddkant ca 30 meter bred, lengde ca 60 meter.

ObsID: 253515

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 13:37

19 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@TFFK Kommentar:  22cm snø siste døgn.

Snødekke

22 cm nysnø 22 cm nysnø siste døgn. Lite vind og relativt kallt.

ObsID: 253499

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 12:00

563 moh

suiraM (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  suiraM Kommentar:  Lite skred utløst ved fjernutløsning. Fersk fokksnø på gammelt snødekke.

Faretegn

Ferske skred

Notater

Skred fjernutløst i lite brattheng. Ca 20-30 meter unna gruppa. Skredet beveget seg relativt kort før det stoppet. Trolig fersk fokksnø på det gamle snødekket, men undersøkte ikke veldig nøye.

ObsID: 253483

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 12:00

572 moh

Rispudding (Ukjent)

Faretegn

Skyttende sprekker i fokksnøflak observert fra ca 650 moh til 300 moh, også inne et stykke i skogen.

ObsID: 253561

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 11:24

654 moh

eirik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ostmo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ostmo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ostmo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ostmo

Skredhendelse

4. feb 11:20 (+01:00) Personutløst Skredet startet på 662 moh og sluttet på 641 moh 20 cm høy og 60 m bred bruddkant Utløst av skiløperne før oss. Mange spor inn og ut av området.

ObsID: 253501

Lyngen / Lyngen

Snø

04.02.2021 kl. 11:05

683 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Notater

30 cm lett bundet. 4F-F+

ObsID: 253475

Lyngen / Lyngen

Snø

04.02.2021 kl. 10:52

680 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Sørvendt.

Tester

LBT@20cmQ3 SV lag av lössnö. Skarlag 3 st klarer alle 30 slag

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

130 cm totalt 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

Vær

Ikke nedbør -6 °C 8 m/s fra N ↓ 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Forrige snøfall har vært utsatt for periodvis hård vind fra nord. Det siste har blitt utsatt for svakere vinder som har transportert mye av snøen in i leheng. Ellers ingen faretegn observert. Tur till Fastdalstind idag. Har passert store områder mellom 0 og 150 cm snøpakke uten drønn. Ca 40 cm fokksnø på gamlesnøen over 600 m. Men dette varierer veldig. To LBT i kjøresnø uten brudd over eller under skarlagen. Normalt er skavlene i nord heng i dette området men alltså omvendt idag grunnet Siste tids vindretning. Mulig områder som hatt enda tynnere snø har utviklet kantkorn men da er de av liten intresse for skikjøring pga av all stein. Under 400 er veldig tynn såle. Men altså ganske normale snøforhold over 600. Økende, særlig lördag da snø og vind fra N vil frakte in mere snø i leområder. Det kan være av betydning at sørvendt terreng har hatt tynnere snødekke mtp kantkorn eller binding mot skare. Under snøfallet vil det være sannsynlig med små naturlig utlöste lössnøskred i renner.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV mellom 1800 moh og 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S mellom 1100 moh og 400 moh

ObsID: 253472

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 10:52

456 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erä-Oula
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erä-Oula

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 253471

Lyngen / Lyngen

Snø

04.02.2021 kl. 09:39

491 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bilde tatt mot N.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra N

ObsID: 253454

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

03.02.2021 kl. 22:11

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet snø i kveld. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 253399

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

03.02.2021 kl. 13:46

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 253343

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2021 kl. 12:13

640 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåvardT@met

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Ujevn snøoverflate, men løs snø tilgjengelig for transport. Varierer mellom 0-15cm løs snø på overflaten.

Skredfarevurdering

2 Moderat I det området jeg var i dag virket snødekket overraskende stabilt, selv om det inneholdt mye godt utviklet kantkorn. Skogen har tynt snødekke som i stor grad består av kantkorn med litt nysnø på toppen. Over skogen vil jeg tippe at vinden under "Frank" herjet godt og at det har vært lite løs snø i overflaten som har kantet seg. Kantkorn under skare virket derimot å ha ganske stor utbredelse. Men lite respons/faretegn fra denne i dag. Men vil tro den våkner mer til liv igjen når det kommer mer snø oppå. Generelt er det store forskjeller i lagdelingen i snødekket på små avstander. Det ventes snøbyger og økende vind i ettermiddag/kveld og dette vil nok øke skredfaren noe. Både øke utbredelsen av ustabil fokksnø og føre til økt belastning på kantkornlag slik at disse kan bli lettere å løse ut. Varslet faregrad er riktig Varselet har kanskje litt for stor utbredelse av fokksnø slik forholdene var i formiddag, men det stemmer nok godt med slik situasjonen blir i kveld når vinden tar seg opp.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Ingen drønn eller andre faretegn fra kantkornlag på dagens tur. På mine stabilitetstester brøt det heller ikke lett og glatt, så det virker ikke veldig aktivt i dette området. Men kantkorn har stor utbredelse og finnes de fleste steder, men med stor variasjon i hvor store krystaller og hvor tykke lag ol. Størst krystaller fant jeg under is/skarelag (20 des.). Vanskelig å forholde seg til som skredproblem. Selv om det generelt virker vanskelig å løse ut, er det ikke lett å utelukke at det enkelte steder kan påvirkes ved lite belastning og bli stort.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 300 moh Mulig å finne nedføyket nysnø under fokksnø som løsner på stabilitetstest, men generelt lite oppsprekking og spenninger i fokksnø i dag synes jeg, så anslår at str.2 skred bare er mulig i få heng. Dette vil nok endre seg når vinden øker utover dagen.

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm, 20 cm 4F DF, 0,5 cm F PP, 1,5 cm K MFcr, 6 cm 4F FC 2 mm, 30 cm K MF Små rimkrystaller på overflaten, men på mykt underlag, så tror ikke det blir noe stort problem når det snør ned.

ObsID: 253317

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2021 kl. 11:17

501 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm 4F DF, 10 cm F DF, 0,5 cm I IF, 10 cm 4F FC 3 mm, 30 cm P MFcr

ObsID: 253311

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2021 kl. 11:14

723 moh

Michael@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Michael@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

8 cm F PP, 20 cm 4F RG/RGxf 1 mm/2 mm D, 10 cm K MFcr, 10 cm F FC 2 mm D, 40 cm K MF -16 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm

Tester

ECTN13@10cmQ3 God Får kun brudd i øverste løssnø/nysnøflak

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tynt i skogen. Noe såle med 10-15 cm nysnø over. Fra skoggrense lite snø på rabber og opptil 30 cm i søkk. Ikke hardere enn 4F opp mot fagerfjell. Vekselvis tar man ned på gamle fokksnøflak. Noe overflaterim observert, men ligger på mykt underlag.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra N ↓

ObsID: 253335

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2021 kl. 10:41

405 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 2 m/s

Snøprofil

5 cm F PP, 20 cm F FC 2 mm, 20 cm 1F MFcr/FC -16 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 40 cm I skoggrensa

ObsID: 253297

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org