Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 04.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig i områder med fersk fokksnø. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er utfordrende forhold i regionen. Påfyll av snø kombinert med noe vind fører til at det fortsatt vil dannes ferske fokksnøflak i leheng. Disse vil det være lett for en skiløper å løse ut. Flere steder finnes det vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som også kan påvirkes enten direkte av skiløper eller av mindre skred i fokksnøen. Dette kan gi overraskende store skred om det først løsner og fjernutløsning vil også være mulig. Skredfaren vil være størst i de delene av regionen som får mest nysnø.
De siste dagene har det kommet litt nysnø i regionen, mest i områdene lengst nord og vest. Noen steder har vinden flyttet nysnøen inn i leheng og dannet ferske fokksnøflak. Før dette snøfallet var snødekket preget av store variasjoner etter uværet “Frank”. Noen steder består det gamle snødekket av harde fokksnøflak, andre steder var det avblåst ned til bakken eller gammel skare, mens noen få steder var det mykere flak eller bare lett bundet snø.
Kantkornlaget under skare fra desember er fortsatt tilstede over ca 400 moh. og kan påvirkes av en enkelt skiløper. I skogen og opp til ca. 500 moh. så finnes det også noen steder et lag av nedføyket kantkorn like under fokksnøen.
Tirsdag ble det observert flere ferske skred i området øst for Tromsdalstinden, langt vest i regionen.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til stiv kuling fra nord om kvelden.
-15 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær fører til lokale variasjoner i nedbørmengde og vindstyrke.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.02.2021 kl. 21:38

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

4. feb 21:37 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 739 moh og sluttet på 440 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 54 sekunder.

ObsID: 253555

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.02.2021 kl. 21:27

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

4. feb 21:25 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 717 moh og sluttet på 423 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 47 sekunder.

ObsID: 253554

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 14:16

394 moh

RuRo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RuRo

Vær

Ikke nedbør -2 °C 50% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøen har bundet seg over skoggrensen. Sprekker opp rundt skiene

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk

ObsID: 253537

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

04.02.2021 kl. 13:47

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet litt snø siste døgn. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 253502

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 13:41

663 moh

Hellefriisb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hellefriisb

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred, fra i dag? V-SV. Bruddkant ca 30 meter bred, lengde ca 60 meter.

ObsID: 253515

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 13:37

19 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@TFFK Kommentar:  22cm snø siste døgn.

Snødekke

22 cm nysnø 22 cm nysnø siste døgn. Lite vind og relativt kallt.

ObsID: 253499

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 12:00

563 moh

suiraM (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  suiraM Kommentar:  Lite skred utløst ved fjernutløsning. Fersk fokksnø på gammelt snødekke.

Faretegn

Ferske skred

Notater

Skred fjernutløst i lite brattheng. Ca 20-30 meter unna gruppa. Skredet beveget seg relativt kort før det stoppet. Trolig fersk fokksnø på det gamle snødekket, men undersøkte ikke veldig nøye.

ObsID: 253483

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 12:00

572 moh

Rispudding (Ukjent)

Faretegn

Skyttende sprekker i fokksnøflak observert fra ca 650 moh til 300 moh, også inne et stykke i skogen.

ObsID: 253561

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 11:24

654 moh

eirik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ostmo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ostmo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ostmo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ostmo

Skredhendelse

4. feb 11:20 (+01:00) Personutløst Skredet startet på 662 moh og sluttet på 641 moh 20 cm høy og 60 m bred bruddkant Utløst av skiløperne før oss. Mange spor inn og ut av området.

ObsID: 253501

Lyngen / Lyngen

Snø

04.02.2021 kl. 11:05

683 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Notater

30 cm lett bundet. 4F-F+

ObsID: 253475

Lyngen / Lyngen

Snø

04.02.2021 kl. 10:52

680 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Sørvendt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV mellom 1800 moh og 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S mellom 1100 moh og 400 moh

Tester

LBT@20cmQ3 SV lag av lössnö. Skarlag 3 st klarer alle 30 slag

Vær

Ikke nedbør -6 °C 8 m/s fra N ↓ 50% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Forrige snøfall har vært utsatt for periodvis hård vind fra nord. Det siste har blitt utsatt for svakere vinder som har transportert mye av snøen in i leheng. Ellers ingen faretegn observert. Tur till Fastdalstind idag. Har passert store områder mellom 0 og 150 cm snøpakke uten drønn. Ca 40 cm fokksnø på gamlesnøen over 600 m. Men dette varierer veldig. To LBT i kjøresnø uten brudd over eller under skarlagen. Normalt er skavlene i nord heng i dette området men alltså omvendt idag grunnet Siste tids vindretning. Mulig områder som hatt enda tynnere snø har utviklet kantkorn men da er de av liten intresse for skikjøring pga av all stein. Under 400 er veldig tynn såle. Men altså ganske normale snøforhold over 600. Økende, særlig lördag da snø og vind fra N vil frakte in mere snø i leområder. Det kan være av betydning at sørvendt terreng har hatt tynnere snødekke mtp kantkorn eller binding mot skare. Under snøfallet vil det være sannsynlig med små naturlig utlöste lössnøskred i renner.

Snødekke

130 cm totalt 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 253472

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2021 kl. 10:52

456 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erä-Oula
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erä-Oula

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 253471

Lyngen / Lyngen

Snø

04.02.2021 kl. 09:39

491 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bilde tatt mot N.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra N

ObsID: 253454

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

03.02.2021 kl. 22:11

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet snø i kveld. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 253399

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

03.02.2021 kl. 13:46

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 253343

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2021 kl. 12:13

640 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåvardT@met

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Ingen drønn eller andre faretegn fra kantkornlag på dagens tur. På mine stabilitetstester brøt det heller ikke lett og glatt, så det virker ikke veldig aktivt i dette området. Men kantkorn har stor utbredelse og finnes de fleste steder, men med stor variasjon i hvor store krystaller og hvor tykke lag ol. Størst krystaller fant jeg under is/skarelag (20 des.). Vanskelig å forholde seg til som skredproblem. Selv om det generelt virker vanskelig å løse ut, er det ikke lett å utelukke at det enkelte steder kan påvirkes ved lite belastning og bli stort.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 300 moh Mulig å finne nedføyket nysnø under fokksnø som løsner på stabilitetstest, men generelt lite oppsprekking og spenninger i fokksnø i dag synes jeg, så anslår at str.2 skred bare er mulig i få heng. Dette vil nok endre seg når vinden øker utover dagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat I det området jeg var i dag virket snødekket overraskende stabilt, selv om det inneholdt mye godt utviklet kantkorn. Skogen har tynt snødekke som i stor grad består av kantkorn med litt nysnø på toppen. Over skogen vil jeg tippe at vinden under "Frank" herjet godt og at det har vært lite løs snø i overflaten som har kantet seg. Kantkorn under skare virket derimot å ha ganske stor utbredelse. Men lite respons/faretegn fra denne i dag. Men vil tro den våkner mer til liv igjen når det kommer mer snø oppå. Generelt er det store forskjeller i lagdelingen i snødekket på små avstander. Det ventes snøbyger og økende vind i ettermiddag/kveld og dette vil nok øke skredfaren noe. Både øke utbredelsen av ustabil fokksnø og føre til økt belastning på kantkornlag slik at disse kan bli lettere å løse ut. Varslet faregrad er riktig Varselet har kanskje litt for stor utbredelse av fokksnø slik forholdene var i formiddag, men det stemmer nok godt med slik situasjonen blir i kveld når vinden tar seg opp.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Ujevn snøoverflate, men løs snø tilgjengelig for transport. Varierer mellom 0-15cm løs snø på overflaten.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm, 20 cm 4F DF, 0,5 cm F PP, 1,5 cm K MFcr, 6 cm 4F FC 2 mm, 30 cm K MF Små rimkrystaller på overflaten, men på mykt underlag, så tror ikke det blir noe stort problem når det snør ned.

ObsID: 253317

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2021 kl. 11:17

501 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm 4F DF, 10 cm F DF, 0,5 cm I IF, 10 cm 4F FC 3 mm, 30 cm P MFcr

ObsID: 253311

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2021 kl. 11:14

723 moh

Michael@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Michael@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN13@10cmQ3 God Får kun brudd i øverste løssnø/nysnøflak

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra N ↓

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tynt i skogen. Noe såle med 10-15 cm nysnø over. Fra skoggrense lite snø på rabber og opptil 30 cm i søkk. Ikke hardere enn 4F opp mot fagerfjell. Vekselvis tar man ned på gamle fokksnøflak. Noe overflaterim observert, men ligger på mykt underlag.

Snøprofil

8 cm F PP, 20 cm 4F RG/RGxf 1 mm/2 mm D, 10 cm K MFcr, 10 cm F FC 2 mm D, 40 cm K MF -16 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm

ObsID: 253335

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2021 kl. 10:41

405 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 2 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

5 cm F PP, 20 cm F FC 2 mm, 20 cm 1F MFcr/FC -16 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 40 cm I skoggrensa

ObsID: 253297

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.02.2021 kl. 18:16

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 253195

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 14:01

883 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ mellom 1100 moh og 400 moh Skred problemet finnes der vi har bundet snö over de gamle skarlagen. Pga mye vind fra S mener jeg dette er vanligst å finne i disse himmelretninger.

Tester

LBT@30cmQ2 21 slag. 0.3 mm korn over skare i 3 mm tynnt lag.

Faretegn

Ferske skred I litet flakskred observert på 1000 m i nordvendt brattheng under klippa.

Skredfarevurdering

2 Moderat Et litet skred observert i nordvendt heng ellers ingen faretegn. Idag var endelig lössnö en tilbake. Meget lett og ubundet 10-20 cm. Skredproblemet er dermed fortsatt de områder med fokksnö oppå de svake lagene over og under skare i mest nordvendt heng. Har ikke observert noen potente svake lag på dagens tur. Har hatt fokus på området 600-1000 m Med mere snø på vei og 20 cm tilg. for transport kan vi plutselig ha fokksnø og fasettproblem som motiverer 3.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 253170

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 13:55

1069 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra V → 5% skyer

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert i regionen. Har speida rundt fjellene som er synlig fra Furuflaten til Lyngseidet. Det er bra med snø tilgjengelig for transport og det kommer snyfløttarvind natt til torsdag, så med de lagene som nå ligger undrer den fine urørte snøen er det all grunn til å bære forsiktig når snøen begynner å flytte på seg.

ObsID: 253167

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 13:23

703 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Klarer 30 slag.

Tester

LBT@50cmQ3 Brudd under dobbelt skarelag

ObsID: 253160

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 12:34

637 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  God del snø i konveksen på Fastdalstind

Vær

Ikke nedbør -12 °C 2 m/s 5% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 253146

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 11:44

629 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Øverste delen av snødekket. Dette bilde er fra et annet heng en snøprofilen men føler det er representativt litt tørr fokksnø opp på skare lag med kantkorn under opp på harde smelteformer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Ferskfokksnø i et micro Sør øst vendt heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Veldig tynt snødekke for årstiden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vanskelig å påvirke for øyeblikket men det finnes overalt der det er snø fra før. Er storvarisjon i utbredelse og tjukkelse på «frank flakket» som ligger over skare laget. Men dette laget er kniv hardt og relativ ujevn i tjukkelse.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Er en del snø som er tilgjengelig for vindtransport for transport og kalde temperaturer kan som kan gi en litt saktere stabilisering. Om det kommer litt vind kan fokksnø problemet vedvare en liten stund men for øyeblikket syns jeg det har en liten utbredelse

Vær

Ikke nedbør -7,8 °C 2 m/s 20% skyer Kaldt og fint vær

Tester

LBT@33cmQ3

LBT@25cmQ1

LBT@20cmQ1

ECTN15@20cmQ1 God Opplever at fokksnøen har stabilisert seg relativ rask og har lite forplantingsevne evne. Forventer at det kan gå treigere i høyere ril fjells

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Opplevde ingen drønn eller sluttende sprekker. I noen få tilfeller opplevde jeg at snøen sprekker opp rundt skiene, men ingen forplantingsevne evne, maks 30 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Liten utbredelse av fokksnø, men den vil børe lett å løse ut småe til middels store skred den der fersk. Er stor utbredelse av t tjukk kantkorn under skare. Dette laget er vanskelig å påvirke og mange steder mangler det et flak opp på dette. Variasjonen i «frankflakket» gir mye usikkerhet vurderingen av utviklingen. Vil være størst fare der det er et ferskflakk av fokksnø som er pålagret dette, men tror ikke det nok snø i terrenget for store skred for øyeblikket. Blir trolig vedvarende lenge. Tror at med mere snø vil lager bli mere aktiv. Stor temperatur gradient i snødekket for videre utvikling eller ny kantkorn lag nør overflaten Varslet faregrad er riktig Syns varslet treffer bra. Opplevde selv veldedig stabile forhold nå men det skredproblem er godt beskrevet og er tilstedet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har kommet snø til havet, men ikke mere en 5-10 cm. Selv med nysnøen er det mye tynnere snødekke fra 500 meter og nedover en det var når jeg var her sist (desember) i noen bekkedaler og renneaktig formasjoner er det «skiføre» og lagdelt snødekke fra 250 meter, men stort sett er det ikke et ordentlig snødekke før du kommer opp til 400/500 meter. Men da er det fortsatt avblåst med mye synlige steiner på rygger og andre vindutsatt formasjoner. Fin tørr styresnø ( 5-10 cm) på skarelag der vinden ikke har tatt, eller er det avblåst til skare eller fokksnø. Mest fersk fokksnø i Sør øst vendt terreng men det finnes mye lokal variasjon i vindretningen. Veldig stor utbredelse av kantkorn/begerkrystsller under et tynt skare lag med Kniv/is hard smelteformer under dette. Dette er stort sett innen 30 cm. Snødekke er tjukkere i le formasjoner men fant ingen plasser jeg klarte å grave noe særlig dypere en 40cm uten å være redd for å ødelegge spadetbladet!

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kjørte fra Tromsø til sør Lenangen med bra sikt. Observerte ingen skred aktivitet på kjøreturen eller på obstur nå

Snøprofil

20 cm 1F- RG D, 0,1 cm F DF D, 5 cm 4F RG D, 0,1 cm DF D, 5 cm K RG D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC/DH 3 mm D, 5 cm K+ MFcl D -12,2 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -7,6 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 35 cm Ganske representativ profil. Er en del variasjon i tjukkelsen på Frank flakket

ObsID: 253159

Lyngen / Tromsø

Snø

02.02.2021 kl. 11:41

464 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 253134

Lyngen / Tromsø

Snø

02.02.2021 kl. 10:49

496 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Størrelse 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Størrelse 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Størrelse 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Størrelse 3 på Langlitindens vestside
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Mye hai mot toppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Vekslende hardt og mykt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Vedvarende svakt lag som det ikke var så mye futt i der jeg var i dag. Men mulig det kan gå noen større skred (3) med stor tilleggsbelastning. Feks. Mye mer snø.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V Dette er snø som vil kunne stabiliseres i løpet av noen dag. Går vel litt langsommere nå når det er kaldt ute.

Tester

LBTQ3 Gikk nesten ikke til brudd der jeg gravde, like ved et av størrelse 1-skredene

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere skres observert. Gjetter på at alle gikk når det snødde i går. De jeg så var i sørvendte og vestvendte sider.

Skredfarevurdering

2 Moderat Der jeg var i dag var det fokksnøen som var skredproblemet. Denne stabiliseres langsomt i kaldt vær. Kantkornlaget/lagene virket ikke noe særlig aktive. Lite vind og kaldt vær fremover. Langsom stabilisering av fokksnø og fortsatt gode groforhold for kant. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Det er ca 15 cm nysnø på 10 cm råten skare fra bilen og gjennom skogen. De siste ukene har det kalde været omvandlet en tidligere god såle til kant. Så det er lett å gå igjennom til stein og trær som ligger under nysnøen. Ovenfor skoggrensa og til ca 700 er det ca 30 cm nysnø på skare der vinden ikke tatt. Der vinden tatt er det enten barmark eller knallhard skare. Fra 700 og oppover er det mye stein som stikker opp men der er renneformasjoner med vekslende knallhard snø og pudder.

Snøprofil

25 cm F DF 2 mm D, 1 cm P MFcr D, 2 cm 1F FC 2 mm D, 1 cm P MFcr D, 4 cm 1F FC 3 mm D, 1 cm P FC/DH 4 mm/5 mm D, 86 cm K MFcr/FC 2 mm D -15,6 °C @ 0 cm, -9,3 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,6 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 120 cm

ObsID: 253174

Lyngen / Tromsø

Snø

02.02.2021 kl. 10:45

675 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svakt lag under fokksnøskare. Ser ut som nedføyka nysnø (glemte lupa)

ObsID: 253124

Lyngen / Tromsø

Snø

02.02.2021 kl. 10:41

481 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Johan@svv

Skredhendelse

2. feb 10:45 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 486 moh og sluttet på 481 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy og 5 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 253122

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

01.02.2021 kl. 13:52

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 253011

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.02.2021 kl. 10:15

455 moh

Michael@nortind (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael@nortind Kommentar:  Smalaktinden

Vær

Snø -6 °C 0 m/s 100% skyer Lett snøvær

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker opp fra ski og en meter utover

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gradvis mindre snø fra Tromsø mot Lavangsdalen

ObsID: 252964

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org