Snøskredvarsel for Lyngen mandag 01.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger med vind vil kunne danne ferske fokksnøflak. Det vil være stor variasjon lokalt i hvor mye snø som kommer. Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Det vil utgjøre et problem der det finnes et overliggende flak. Vær spesielt forsiktig i skoggrensen der flaket er mykere og det er enklere å påvirke svake lag. Tykkelsen på flaket er avgjørende for potensiell skredstørrelse. Det er mulig å fjernutløse skred for en enkelt skiløper. Det ligger mest fokksnø i nordvest himmelretninger, skredfaren er derfor størst her. Unngå bratte områder med sammenhengende fokksnø. Der hvor snødekket er erodert ned til eldre skare, så er skredfaren liten.
Det er store kontraster i snødekket som følge av sterk vind fra SØ i forbindelse med uværet "Frank". I losider er skare dominerende og mesteparten av snødekket er kraftig erodert. Stedvis har skaren gått i oppløsning og det ligger kantkorn i overflaten. I leområder og forsenkninger ligger det harde flak av vindpåvirket snø. Observasjoner tyder på at det er mest snø på vestsiden av Lyngsalpene, men det er generelt sett mindre snø enn normalt for årstiden.
Kantkornlaget under skare fra desember er fortsatt tilstede over 400 moh. og kan påvirkes av en enkelt skiløper. I skogen og opp til ca. 500 moh. så finnes det et lag av nedføyket kantkorn like under fokksnøen.
Lørdag ble det observert et middels stort flakskred som har løsnet naturlig en gang iløpet av de siste dagene.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-23 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi lokalt større mengde nedbør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

01.02.2021 kl. 13:52

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 253011

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.02.2021 kl. 10:15

455 moh

Michael@nortind (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael@nortind Kommentar:  Smalaktinden

Vær

Snø -6 °C 0 m/s 100% skyer Lett snøvær

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker opp fra ski og en meter utover

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gradvis mindre snø fra Tromsø mot Lavangsdalen

ObsID: 252964

Lyngen / Lyngen

Snø

31.01.2021 kl. 14:05

520 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Loside (sørvendt) med bra kjøresnø.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Tester

LBT@26cmQ2 Løsnet ved frigjøring

LBT@26cmQ2 Løsnet ved frigjøring på kantkorn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen har fått stabilisert seg noe og det er vanskelig å fastslå utbredelsen på kantkornet, men det er lommer med kantkorn som vil gå til brudd ved belastning. Plasser hvor fokksnøen ligger rett oppå skarelaget oppleves som stabilt selv om det sprekker opp under skiene. Det er svake lag i dekket og det er snø tilgjengelig for transport. Nå kommer det inn noen cm fra nordvest neste døgn. Avhengig av mengde og vindstyrke kan det bli utsatt i leformasjoner og vi må opp én faregrad. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vanskelig å vite hvor kantkornet ligger tilgjengelig. Opplevde store forskjeller på bare få meter fra der vi tok profil. De stedene hvor fokksnøen har fått lagt seg rett på kantkornet sprekker snødekket opp over tre meter. Veldig lokalt og utbredelsen er vanskelig å fastslå.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV Fersk fokksnø sprekker opp rundt skiene ved liten belastning. Virker ikke veldig potent og snødekket har fått stabilisere seg siden torsdag.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra V → 70% skyer I løpet av turen dreide været fra syd mot vest.

Snøprofil

3 cm 1F RG D, 15 cm F DF D, 7 cm P MF D, 2 cm F FC 1 mm D, 1 cm I IF D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm K MFcr D -11,6 °C @ 2 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm

Faretegn

Ferske sprekker Det sprekker opp i den ferske innblåste fokksnøen. To ulike svake lag. Både nedsnødd nysnø og kantkorn.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 101 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er mer snø nord for Lyngseidet. Urørt i skogen, mulig å gå med ski fra bil om man finner god trasé. Over tregrensen bærer snødekket preg av uker med sørlige vinder. Det er lommer i le og lo hvor vinden ikke har fått tak hvor det er overraskende bra med fersk snø. Mer snø jo høyere opp man kommer.

Notater

Får ikke teksten inn på kantkornbildene. Bilde 1 er <1mm kantkorn på det øverste svake laget som gikk til brudd. Bilde 2 er >3mm kantkorn/beger på laget under.

ObsID: 252861

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

31.01.2021 kl. 13:52

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 252844

Lyngen / Balsfjord

Snø

31.01.2021 kl. 10:51

243 moh

RichardFjellaksel (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 252797

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

30.01.2021 kl. 13:46

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 252631

Lyngen / Lyngen

Snø

30.01.2021 kl. 13:36

407 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Har ikke sett skred her tidligere - går her mye, har tidligere betraktet området ved skredtunga som rimelig safe. Er knapt 30grader i løsneområdet og det flater fort ut, så her må det virkelig ha vært potente forhold. Både myke og harde flak i skredmassene, så tipper pålagring av fokksnø som har gått til brudd har trigget det tykkere og harde fokksnølaget under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Bilder tatt mot øst av Gjerdelvdalen. Stor forskjell på leheng og øvrige områder. Skredet som er beskrevet er i utgangen av dalen.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra S ↑ 30% skyer

Skredhendelse

29. jan 13:36 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 402 moh og sluttet på 353 moh Kantkornet snø over skarelag 30 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Skred gått i løpet av trolig de to siste dagene. I går fredag var det observer vindtransport fra syd i området. Det kom opp til 5-10 cm lokalt/ujevnt fordelt døgnet før.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 150 moh. Snøgrense på 100 moh Skare Tørr Er noe fersk løs nysnø oppå skarelaget i skjermede områder og fokksnø i le. Over tregrensen er det meste løst flyttet i le. Stor forskjell på lo og le.

ObsID: 252637

Lyngen / Tromsø

Snø

30.01.2021 kl. 13:00

577 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Kantkorn. Band seg i hop litt i «strenger»
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Begerkrystaller. Fant dem i bunn på snødekket hvor snødekket er tynt. Desember-skare begynner bli porøs med begerkrystaller hvor overliggende snø er tynn.

Tester

PST - 26/100 30 cm ned (rett under vindflaket) PST - 30/100 50 cm ned lengst ner i kantkornlaget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Inntrykket er at det har skjedd en stabilisering av kantkornen under vindflaken fra Frank. Vindflaken er meget harde og det virker nå vanskelig for en enkelt skikjører å påvirke kantkornlaget under. Men det er ikke å utelukke at en enkelt skikjører kan utløse et skred om man truffer i overgangen mellom tynt /mykt og tykt/hardt flak. Langsomt stabiliserende. Men kantkorn og begerkrystaller vil fortsette utvikles med kaldt vær. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh Opplever at snødekket ikke er like reaktivt som forrige helg. Vi fikk ikke noen drønn og bare noen steder med litt oppsprekking i vindflaket. Utbredelsen av vindflak var begrenset i denne fjellside, vi fann dem bare i noen heng.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s 5% skyer

Snøprofil

30 cm K RG, 10 cm F FC 2 mm D, 20 cm I MFcr D Overalt der vi fann fokksnø var det kantkorn under. Økende størrelse på kanten lengre ned. Steder hvor snødekket var tynt begerkrystaller ned mot isskaren eller bakken. Der snødekket er tynn begynner desember-skare bli porøs og spist opp av begerkrystaller og kantkorn.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vi fann kantkorn over alt hvor det låg vindflak fra Frank. Vindflaken fanns i beskydddade formasjoner og heng mot NV. Ganske begrenset i denne fjellside. Hvor det ikke var vindflak var det kantkorn over skare med et papirtynt lag snark overst. Lite snø, bart ned til bakken på rygger og andre vindutsatte steder. I skogen lite snø. Snøen som kom mandag har blitt til overflate kant.

ObsID: 252671

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

29.01.2021 kl. 16:33

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet . Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 252518

Lyngen / TROMSØ

Snø

29.01.2021 kl. 10:45

160 moh

Monsen@sogndal.fhs.no (Ukjent)

Ulykke/hendelse

På flata med liten tilleggsbelastning. Ingen fare for personskade, men kan være potensielt farlig i brattere terreng. Snø

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt V over 500 moh

ObsID: 252435

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org