Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 30.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Krevende forhold. Skredproblemet finnes der det er interessant å ferdes på ski. Svakt lag under fokksnø kan påvirkes av skiløper. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt rolig vær gjør at skredfaren forblir uendret. Kulden gjør at fokksnø som har dannet seg de siste dagene vil bruke lengre tid på å stabilisere seg. Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Det vil utgjøre et problem der det finnes et overliggende flak. Vær spesielt forsiktig i skoggrensen der flaket er mykere og det er enklere å påvirke svake lag. Tykkelsen på flaket er avgjørende for potensiell skredstørrelse. Det er mulig å fjernutløse skred for en enkelt skiløper. Det ligger mest fokksnø i nordvest himmelretninger, skredfaren er derfor størst her. Unngå bratte områder med sammenhengende fokksnø. Der hvor snødekket er erodert ned til eldre skare, så er skredfaren liten.
Det er store kontraster i snødekket som følge av sterk vind fra SØ i forrige uke. I losider er skare dominerende og mesteparten av snødekket er kraftig erodert. Stedvis har skaren gått i oppløsning og det ligger kantkorn i overflaten. I leområder og forsenkninger ligger det harde flak av vindpåvirket snø. Observasjoner tyder på at det er mest snø på vestsiden av Lyngsalpene, men det er generelt sett mindre snø enn normalt for årstiden. I starten av uken kom det et tynt lag med nysnø.
Kantkornlaget under skare fra desember er fortsatt tilstede over 400 moh. og kan påvirkes av en enkelt skiløper. I skogen og opp til ca. 500 moh. så finnes det et lag av nedføyket kantkorn like under fokksnøen.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-24 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.
Periodevis liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-23 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

30.01.2021 kl. 13:46

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 252631

Lyngen / Lyngen

Snø

30.01.2021 kl. 13:36

407 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Har ikke sett skred her tidligere - går her mye, har tidligere betraktet området ved skredtunga som rimelig safe. Er knapt 30grader i løsneområdet og det flater fort ut, så her må det virkelig ha vært potente forhold. Både myke og harde flak i skredmassene, så tipper pålagring av fokksnø som har gått til brudd har trigget det tykkere og harde fokksnølaget under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Bilder tatt mot øst av Gjerdelvdalen. Stor forskjell på leheng og øvrige områder. Skredet som er beskrevet er i utgangen av dalen.

Skredhendelse

29. jan 13:36 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 402 moh og sluttet på 353 moh Kantkornet snø over skarelag 30 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Skred gått i løpet av trolig de to siste dagene. I går fredag var det observer vindtransport fra syd i området. Det kom opp til 5-10 cm lokalt/ujevnt fordelt døgnet før.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra S ↑ 30% skyer

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 150 moh. Snøgrense på 100 moh Skare Tørr Er noe fersk løs nysnø oppå skarelaget i skjermede områder og fokksnø i le. Over tregrensen er det meste løst flyttet i le. Stor forskjell på lo og le.

ObsID: 252637

Lyngen / Tromsø

Snø

30.01.2021 kl. 13:00

577 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Kantkorn. Band seg i hop litt i «strenger»
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Begerkrystaller. Fant dem i bunn på snødekket hvor snødekket er tynt. Desember-skare begynner bli porøs med begerkrystaller hvor overliggende snø er tynn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Inntrykket er at det har skjedd en stabilisering av kantkornen under vindflaken fra Frank. Vindflaken er meget harde og det virker nå vanskelig for en enkelt skikjører å påvirke kantkornlaget under. Men det er ikke å utelukke at en enkelt skikjører kan utløse et skred om man truffer i overgangen mellom tynt /mykt og tykt/hardt flak. Langsomt stabiliserende. Men kantkorn og begerkrystaller vil fortsette utvikles med kaldt vær. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 1 m/s 5% skyer

Tester

PST - 26/100 30 cm ned (rett under vindflaket) PST - 30/100 50 cm ned lengst ner i kantkornlaget.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vi fann kantkorn over alt hvor det låg vindflak fra Frank. Vindflaken fanns i beskydddade formasjoner og heng mot NV. Ganske begrenset i denne fjellside. Hvor det ikke var vindflak var det kantkorn over skare med et papirtynt lag snark overst. Lite snø, bart ned til bakken på rygger og andre vindutsatte steder. I skogen lite snø. Snøen som kom mandag har blitt til overflate kant.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh Opplever at snødekket ikke er like reaktivt som forrige helg. Vi fikk ikke noen drønn og bare noen steder med litt oppsprekking i vindflaket. Utbredelsen av vindflak var begrenset i denne fjellside, vi fann dem bare i noen heng.

Snøprofil

30 cm K RG, 10 cm F FC 2 mm D, 20 cm I MFcr D Overalt der vi fann fokksnø var det kantkorn under. Økende størrelse på kanten lengre ned. Steder hvor snødekket var tynt begerkrystaller ned mot isskaren eller bakken. Der snødekket er tynn begynner desember-skare bli porøs og spist opp av begerkrystaller og kantkorn.

ObsID: 252671

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

29.01.2021 kl. 16:33

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet . Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 252518

Lyngen / TROMSØ

Snø

29.01.2021 kl. 10:45

160 moh

Monsen@sogndal.fhs.no (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

På flata med liten tilleggsbelastning. Ingen fare for personskade, men kan være potensielt farlig i brattere terreng. Snø

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt V over 500 moh

ObsID: 252435

Lyngen / Lyngen

Snø

27.01.2021 kl. 14:24

400 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Øst over Lyngenfjord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert God sikt.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø, og den som ligger har vært utsatt for vind og kulde. Skredproblem finnes der det er mest interessant å ferdes. Noe høyere fg i høyden, der snødekket er noe større. Skred vil være vanskelig å løse ut, og ikke være store, men fare for å skli langt. Ikke snø tilgjengelig for transport, fokksnø er hard og stabilisert. Ikke særlig før værendring. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra V → 75% skyer Høyt skydekke.

Tester

CTN God

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr Lang kald tørr og vindfull periode. Har ikke fått den snø som er meldt fra vest av Lyngenfjellene. Generelt tynt snødekke, bestående av is, kantkorn og flekkvist hard vindpakk.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 500 moh

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm K RG D, 0,5 cm F FC D, 2 cm I MFcr D, 18 cm 1F FC D, 3 cm I IF D -6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 1 cm, -6 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -1 °C @ 27,5 cm Gjort i le av sist storm V ca 500moh. Stor del av snøpakken er omvandlet til tydelige KK. Holder en strukturmen kollapser til sukker når provosert.

ObsID: 252134

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org