Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 26.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Skredproblemet finnes der det er interessant å ferdes på ski. Svakt lag under fokksnø kan påvirkes av skiløper. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite vind og kaldt vær gjør at skredfaren forblir uendret. Det finnes flere svake lag i snødekket, men skredfaren er størst der det finnes et overliggende flak. Tykkelsen på flaket er avgjørende for potensiell skredstørrelse. Det er mulig å fjernutløse skred for en enkelt skiløper. Det ligger mest fokksnø i NV himmelretninger, skredfaren er derfor størst her. Unngå bratte områder med sammenhengende fokksnø. I losider der snødekket er erodert ned til eldre skare, så er skredfaren liten.
Det er store kontraster i snødekket som følge av sterk vind fra SØ. I losider er skare dominerende og mesteparten av snødekket er kraftig erodert. Stedvis har skaren gått i oppløsning og det ligger kantkorn i overflaten. I leområder og forsenkninger ligger det harde flak av vindpåvirket snø. Observasjoner tyder på at det er mest snø på vestsiden av Lyngsalpene, men det er generelt sett mindre snø enn normalt for årstiden.
Kantkornlaget under skare fra desember er fortsatt tilstede over 400 moh. og kan påvirkes av en enkelt skiløper. I skogen og opp til ca. 500 moh. så finnes det et lag av nedføyket kantkorn rett under fokksnøen.
De siste dagene er det observert flere drønn og skytende sprekker i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Sørøst frisk bris utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Østølig liten kuling utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2021 kl. 14:03

893 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Utsikt mot V,
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Bilde fra profil. Notere sprekk vid fingertuppene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin_S@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Se https://www.regobs.no/registration/251933 og https://www.regobs.no/registration/251927 Drønn og sprekker forplantet så langt som flaket var stort. Utløstes mange ganger i overganger fra tynt snødekke, av og til med svært liten tilleggsbelastning, av og til med stor.

Vær

Ikke nedbør -7 °C Stille vær, -7 i høyden men kaldere vid veien.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Var FC på mfcr under fokksnøflak av varierende tykkelse (0-50cm) og hardhet (F-K) helt opp til topps her. Jeg tenker få heng siden det er mange plasser de er vanskelig å påvirke, men det er og mange triggerpunkter siden flakenes størrelse begrenses av terrenget. Samme med skredstørrelse, forplantingsevnet mangler ikke men flakenes størrelse er begrenset. Enkelte plasser kan det sikkert gå str3, men jeg venter mest str2. Flaket er veldig hardt, så det trengs nok mindre flak enn hva vi er vant vid for o lage et str3, noen av de snøfelten vi trigget kollapser på tipper jeg ville ha gitt str3 hvis det var helning nok at de skulle gå. Fjernutløsing er definitivt i korten.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelige forhold for fjellfolk nå. Det er et lappetekke av harde fokksnøflak på av og til uventede plasser, samtlig som kjente snøsamlere kan vare avblåst til skare. Der flakene finnes ligger de på 1-10cm FC som er godt utvikla, og det går ann å finne inslag av beger og for den som søker. Flakene er harde og typisk vanskelig å påvirke, men siden de er linseformet og begrenset av terreng er det godt om triggerpunkter i overgang fra løsere snø til flak. Roligt men kalt vær vil gi en langsom stabilisering, men siden snødekket er så tynt vil nok en av de primere mekanismene for dette være svekkelse av flaket pga oppbyggende omvandling, noe som ikke er så stas hvis vi en gang får snø igjen. Basert på det jeg sett de seneste dagene sliter jeg med å se "lett å løse ut" i "noen bratte heng" i dette området. Samtidig er skredproblemet tilstede overalt der man faktiskt har lyst o stå på ski, og selv hvis det bare noen av disse plassene er "lett å løse ut" er det som skikjører veldig vanskelig å unngå triggerpunktene siden de er overalt i overgang flak/ikke flak, og det er en linje som nesten må krysses.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 350 moh Tørr Under skoggrens veldig tynt, 5-20cm, FCsf i stort sett i hele dekket, på tynn smeltepakke, svallis eller direkte på bakken. I skoggens har vinden jobbet litt, men det er kun enkelte lommer og isolert oppsprekking, ellers mange plasser med bare FCsf på smeltepakke og. Høyere opp er det kraftig vindherjet. Mye stein og greier som stikker opp, og overflaten er alt fra F til K på noen få meter. Frank har lagat "linseformete" flak i dette terrenget, så de er tynne i kantene og tykke på mitten. De finnes i forsenkinger men ikke overalt, det har hvert svært kompleks vindladning. Mange plasser er det ruflesnø som har gått til FCsf i overflaten, og litt flakdanning under. Disse går sen sømløst over i K Frank-flak, og det var typisk i disse overgangene vi fikk drønn som forplantet ut over hele Frank-flaket. Det er SH i overflaten i alle høyder jeg var idag. Større over skoggrensa, men her ligger de ned isteden for å stå opp.

Notater

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Hade god sikt og kikkert, ingen ferske skred som jeg kunde se. Noen gamle greier på SV-sidan av Tromsdalstinden fra NV-været forringe helg.

Snøprofil

4 cm K RG D, 5 cm F/F+ FC 1 mm/3 mm D, 5 cm F+/F FC 1 mm/3 mm D De to FC-lagene fremstår som ett lag i profilen, som er hardere i mitten og mykere i over og underkant, størst korn i overflatene. Det var i underkant av dette laget det kollapset på akkurat denne plassen., 10 cm I MF Gravd på tvers av sprekk trigget fra 20m unna der K-flaket var betydlig tykkere, opp mot 20-40cm.

ObsID: 251956

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2021 kl. 12:11

657 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Vid tommel K rgwp, ned til pekefinger F FC, som og har sprukket. Gravd på tvers av sprekk

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i de fleste lommer med innblåst snø. Mye K wg i overflata, men og 4F eller F FC. Flaket varierer krafligt i tykkelse og hardhet. Fortplantet 50 meter der terrenget tillater det. FC 1-2mm stor på skare i svakt lag, av og til og i flak, se bilde.

ObsID: 251933

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2021 kl. 11:42

542 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Tommel til pekefinger med F FC, K rg over, flaket er tykkere lengre bort

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn fortplantet seg ca 10m til enden på flaket, utløst på overgang mellom mykt/hardt rgwp, kollapser på 5-10cm FC 1-2mm stor over MFcr

ObsID: 251927

Lyngen / Balsfjord

Snø

26.01.2021 kl. 10:48

875 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Trolig gammelt skred sørsiden av Gjømmertinden, str. 1 til 2.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Fokksnø finnes kun veldig isolert. Den sprekker opp i kanten av leområdet, hvor flaket er tynt, men fikk ikke forplantning på dagens tur.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Fokksnø finnes i isolerte leområrder. Der den er tynn sprekker den opp rundt skiene (tydelig tilstedeværelse av svakere lag under), men fikk ingen forplantning og drønn på dagens tur.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Vinden har dratt nedover/bortover nordsiden og spist opp fokksnøflak. Kun enkelte steder at det finnes fokksnøflak igjen, som her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Måtte lete etter fokksnøflak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  1 cm lett nysnø i overflaten. Vil trolig iblandes rim etterhvert.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Glemte skarejern, så måtte ta beina fatt på store deler av turen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Lite snø under 400 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Lite snø under 400 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Liten skredfare under 400 moh. pga lite snø. Fokksnøen som finnes ligger over vedvarende svak lag av kantkorn. Laget er ugunstig, men fokksnøflaket er lite utbredt, hardt og bærende. Utbredelsen av fokksnøflak i denne fjellsiden var liten, kun i isolerte heng. I det meste av terrenget var det avblåst til gamle skarelag med kantkorn under, og derfor ingen skredproblem tilstede. Om det finnes beskyttede leområdene hvor vinden under uværet Frank var rolig nok til å avsette snø, og ikke spiste den opp, vil det kunne være fare for flakskred. Skred kan få en viss størrelse fordi det kan forplante seg bredt, selv om både flakets tykkelse er begrenset og medrivning nedover skredbanen vil være liten. På grunn av harde flak vil det trolig måtte generelt stor tilleggsbelastning til, men stedvis også kun ved liten tilleggsbelastning hvor flaket er tynt, typisk i overgang mellom fokksnø og skare. Konklusjonen er at snødekket her er lokalt ustabilt heller enn generelt ustabilt. Situasjonen vil vedvare pga. vedvarende kantkornlag og kaldt vær. Tynt nysnø/rimlag i overflaten må følges med på ved neste snøfall. Jeg tror snødekket vil tåle mer ved neste snøvær enn ved forrige snøvær på grunn av den mer vindherjede overflate. Varslet faregrad er for høy Siden der er begrenset med fokksnøflak, og det som finnes av fokksnø er hardt og bærende, gjør at skredproblemet ikke stemmer helt for dette området. Ellers tenker jeg at skredfarevurderingen er beskrivende.

Tester

ECTPV@21cmQ2 Dårlig Kantkorn under skare. Dårlig stabilitet i laget, men vanskelig å påvirke.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Der det er fokksnø er denne hard (K) og vanskelig å påvirke. Flak er stort sett spist opp av vind.

Vær

-8 °C fra Ø ← Periodevis litt vind på toppen. Avogtil nok til å flytte på nysnø/rim i overflaten. Ellers vindstille på tur opp.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Vanskelig å finne skredproblem her, stort sett avblåst til gammel skare. Siden flaket er så tynt kan jeg ikke utelukke at liten tilleggsbelastning er tilstrekkelig enkelte steder. Et annet lag med kantkorn/beger finnes i lavere høyder, men det er ikke nok snø til å gi flak av vesentlig størrelse.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Flekkvis hard skaresnø under 400 moh. Høyere opp var det skare som dominerte i fjellet. Skarens hardhet varierer. Stedvis så tynn at man tråkker gjennom til kantkorn som ligger beskyttet under, mens stedvis er skaren bærende og polert til is. Fokksnøflak finnes flekkvis, og det var noe mer over ca. 600 moh (dette kan være tilfeldig). Det er tydelig at vinden har dratt nedover/bortover denne nordsiden og spist opp fokksnø. Sammenhengende snødekke i høyden, men mye stein og lyng.

Notater

Kommer mer fra bilen.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God utsikt fra toppen. Kan se noen trolig gamle str. 1 skred.

Snøprofil

20 cm K RG 1 mm D, 0,5 cm P MFcr D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 0,5 cm K IF, 1 cm 4F FC 2 mm D, 0,5 cm K IF D, 3 cm F FC 3 mm, 5 cm P MFcr -13 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -9,5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 27 cm

ObsID: 251928

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2021 kl. 14:40

621 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Kevin Helmholtz over Lyngen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Tynne flak var lette å løse i kantene av fokksnøfeltene, men satt ellers godt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyket nysnø under hardt og tynt fokksnøflak er nok det letteste å løse ut der jeg var idag. Kan være forholdene er annerledes der vinden ikke har tatt like mye. Kaldt vær gjør at det lå ta tid før fokksnøen stabiliserer seg skikkelig, men med lite ny snø i prognosene utover uka tror jeg ikke skredproblemmet jeg fant i dag blir noe særlig mer krevende. Varslet faregrad er for høy For små fokksnøflak der jeg var idag til å si FG3, men kan være jeg ikke var høyt nok til å finne mer sammenhengde snøflater/fokksnøflak.

Tester

LBT@5cmQ1 Brudd går etter lett belastning i nedføyket fokksnø under det harde og tynne "topplokket" av et fokksnøflak. Går også et Q3 brudd på 45cm ved stor belastning under den tykke skateparken.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -11 °C 1 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Lett snø. Kaldt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 300 moh Basert på de svake lagene jeg fant k fokksnøen der jeg gravde i idag tror jeg skred kun blir små, ettersom det svake laget er så høyt i snødekket. Kantkornlaget under den gamle skarepakken virket ikke særlig lett å påvirke her idag. Men kan for all del være annerledes forhold der vinden i helga ikke har tatt like hardt.

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Noen tynne og harde fokksnøflak over tregrensa, ellers nedblåst til hard og isete gammel snø de fleste steder.

Notater

Husk kabel til powerbanken neste obstur!

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP 1 mm D, 5 cm P RG D, 2 cm 4F DF D, 31 cm 1F RG, 5 cm P MFcr Flere skarelag sammenfiltret, 3 cm 4F FC, 12 cm 1F MF Gravde ned til 60cm. Mobil tom for strøm så dessverre ingen bilder

ObsID: 251796

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2021 kl. 11:43

402 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Lett snø ved breivikeidet, mot nordøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Fokksnøflak som sprekker opp i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Enkelte partier med såvidt litt nysnø nederst i skogen. Ellers stort sett hardt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -10 °C 1 m/s 80% skyer Lett snødryss. Lite vind. Kaldt.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Hard og avblåst de fleste steder. Noen fokksnøflak i skogen, som sprekker opp når man går på de, men uten drønn og propagering. Over skogen mest avblåst gammel snø så langt.

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 251762

Lyngen / Tromsø

Snø

24.01.2021 kl. 12:10

934 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Avblåst langs ryggen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Hard skare og is

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Klarvær. -11 ved parkeringa. For det meste vindstille, også på toppen.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare 10cm tørr løssnø i lavere deler der vinden ikke har fått tak. Fokkskare i utsatte sørvendte hellinger. Is og steinhard skare opp toppryggen.

ObsID: 251805

Lyngen / Balsfjord

Snø

23.01.2021 kl. 14:50

465 moh

Martin_S@obskorps (***)

Tester

ECTP11@40cmQ1 Dette flaket hade allerede kollapset en gang da vi gikk ut på det, men responderte uansett på ECT.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn og skytende sprekker i K rgwp fra Frank i forsenkninger som samler snø. Ligger på 5-10cm 20/1 FCsf godt utvikla, gir glatte brudd.

Snøprofil

40 cm K RG D Fokksnø fra Frank 21-22/1. Flaket varierer i tykkelse fra 0 til 50+cmover terrenget her da østan strykt over fjellsiden å sidolastet., 0,2 cm I IFrc D Snerk dannet 20/12, veldig tynn i dette området., 5 cm F/F+ FCsf 2 mm/3 mm D 20/12 FCsf, ovre halvdel, 5 cm F+/F FCsf 2 mm/3 mm D 20/12 FCsf, nedre halvdel. Legger inn det sånn her for å vise at det var løsere i over og underkant av dette laget, og at mitten er litt fastere. Størst kantkorn finnes i over og underkant., 10 cm K MF 1 test knyttet til snøprofilen Profil tatt i NNV liten forsenking som har samlet snø fra Frank. Ellers er det likt mange plasser i dette området. Der det inte samlet snø er øverste flaket ikke tilstede. NB dette er et godt stykke fra tredgrens.

ObsID: 251468

Lyngen / Lyngen

Snø

23.01.2021 kl. 14:02

959 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Tildels store hulrom under fokksnøen. Flaket vil nok bruke en dag eller to før det er stabilt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Små felt fra tregrensen og ned med ferske flak som trives dårlig med belastning. Selv om laget under er tykt (>5cm) propagerer det svært godt. Det har nok med egenskapene til flaket å gjøre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Tråkker man på slike flak får man seg en seilartur.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Mot vsv.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små felt av fokksnø sprekker kontant ved belastning. Det svake laget er nedbrutt nysnø og/eller små kk.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 12 m/s fra S ↑ 80% skyer Fortsatt kraftig vind i høyden. Kommer i rosser på 2-3 minutter.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SV, V, NV

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Gradvis bedre skiføre fra 200 moh. Skare er dominerende opp til 1041 (toppen jeg var på i dag). Hele turen gikk i lo-sider og det meste var kraftig erodert. Stedvis har det gamle skarelaget gått i oppløsning på grunn av vinden og der ligger det tykke lag med kantkorn i overflaten. Fra 600 moh og opp er det fortsatt felt og lommer med kraftig erodert fokksnø. Vinden har på sine steder fått tak under skaresnøen og har laget svært ustabile skareflak som er litt skummel å tråkke på oppi bratta. Man seiler kontant avgårde når man belaster flaket.

Notater

I område jeg gikk i er det nok fg1, men i mer skjermede områder og i leheng er det nok ustabilt.

ObsID: 251483

Lyngen / Tromsø

Snø

23.01.2021 kl. 12:25

679 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@TFFK Kommentar:  Flere lag med skare og kantkorn. ECTP2@20cmQ1
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@TFFK Kommentar:  Tynt med snø i fjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Hadde ingen drønn eller skytende sprekker. Stedvis bærende vindskare og stedvis lommer med ubundensnø. Tipper det nå er mange områder med hard vindskare over lag med kantkorm under og at det ikke er så enkelt å påvirke disse. Itilegg til at noen heng allerede har rast ur. Slik at sannsynlighet for skredutløsning har minket etter stormen frank. Økende menger med kantkorn og begerkristaller. Skarelag omdannes til kantkorn?

Tester

ECTP2@20cmQ1 Dårlig Tykk beskytende skare over lag som går i brudd. Dvs ved isolering er det lett å påvirke dette lag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

0,2 cm K IF

ObsID: 251475

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org