Snøskredvarsel for Lyngen søndag 17.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng med fersk fokksnø. Fokksnøflaka ligg over eit vedvarande svakt lag som gjer at skred er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindpåverka snø vil ha stabilisert seg relativt godt, men det vil ikkje vedvarande svake lag som ligg under. Skred kan difor løysast ut i leheng der snø har samla seg dei siste dagane. Skred på vedvarande svake lag er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande, men skredstorleiken vil vere avhengig av mengden av overliggande snø. Dette varierer i regionen. Fjernutløysing av skred er mogleg.
Dei siste dagane har det vore bygevêr med varierande mengder snø og vind. Snøen har lagt seg opp på skare, is, hard vindpåverka snø eller på bakken.
Under skara er det kantkornlag og det var også observert overflaterim før snøvêret.
Laurdag vart det observert skred og drønn i snøen på Gorzelvtind som følge av kollaps i kantkornlag.
Generelt er det lite snø i regionen og nesten ikkje snø under 300 moh.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.01.2021 kl. 15:18

652 moh

atovslid (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Audist Kommentar:  Observert betydelig kantkornlag under skare

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng over 0 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra 600moh og opp

ObsID: 249696

Lyngen / Balsfjord

Snø

17.01.2021 kl. 13:36

538 moh

Martin_S@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen små og et større drønn, kanskje 20m. "Treg" fortplantning, dårlig pop i flaket her siden vinden ikke tatt. Tenker at det fortsatt er 20/12 som kollapser, her er det godt utvikla med 1-3mm krystaller, ca 10cm tykkt, under 1cm krispig IFrc som begynner å bli oppspist på undersiden

ObsID: 249646

Lyngen / Balsfjord

Snø

17.01.2021 kl. 12:33

501 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin@obskorps Kommentar:  20/12 FCsf detter i stort sett ut av profilveggen av seg sjøl. Raster kort for skala
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martin@obskorps Kommentar:  FCsf under skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 500 moh En gjeng str1 tørre løssnøskred på sydsiden av smalaktinden og sydsiden stortind. Hade til tider brukbar sikt og såg ikke noe i andre aspekter. Såg og et str2 flak på stortind, se skredhendelse.

Vær

Yr 90% skyer Rundt 0 på parkeringen, mest overskya og i høyden lett vind fra s.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Usikker på sektor har bare oversikt over der jeg var idag. Svakt lag veldig utbrett, men flaket mangler mange plasser evne til bruddfortplanting. Jeg fikk enkelte drønn, men jeg trur det trengs mer last eller vind for at det skal bli riktigt potent.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Enkelte lommer med reaktiv fokksnø, sikkert mer der NV vind har fått mer tak. Samtidig var det bare noen få av områder med flak som hade myk snø mot skaren, de fleste plasser satt det godt.

Tester

ECTP11@20cmQ1 Brudd i nedføyket løsere snø. Svært liten utbredelse på dette problemet der jeg var idag

Pst30/100 end 29cm down on 20/12 FCsf

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 107 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Hst 3cm på parkeringen, ca 15cm over 600m. Nysnø litt fuktig til rundt 300m. 20/12 FCsf tydelig fra 200, men fuktig opp til 300m, over det tørre og gradvis mindre tegn på smeltomdanning i krystallene. Generelt er laget 5-10cm tykkt og ligger under en IFrc som i tredgrensa er veldig tynn og gradvis blir nesten berende opp mot 600m. Der vinden tok eller det ligger gamle spor er det kun hard skare utan FC under. Jeg gikk rundt i N og Ø sektor utan at finne mye flakdanning i nysnøen. Enkelte lommer var reaktive, se profil. Generelt inntrykk er at 20/12 tåler en del mer last før det bikker over.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Se andre obser i området, enkelte drønn menn jeg fikk jakte litt på det

Skredfarevurdering

3 Betydelig Utfordrande forhold. Utbredd dårlig struktur i snødekket men i det relativt skjermete terrenget jeg var i idag var det ikke mange plasser flaket var nok til o gi bruddfortplanting. Der det kommit mer nedbør og eller vind kan det sikkert være lett å løse ut str2 flakskred, og naturlig skredaktivitet i Ø sektor underbygger en høy farenivå. Ifølge ADAM ligger vi på 2:er, men jeg tar høyde for at det er områder der det er større pålagring enn der jeg hvert nå. Gunstige temperaturer og rolig vind fremover vil gjøre att foksnøen stabiliseres raskt, men 20/12 får vi nok leve med en stund fremover. Varslet faregrad er riktig

Skredhendelse

17. jan 02:41 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst Skredet startet på 944 moh og sluttet på 863 moh Stortinden Ikke super sikt, posisjon på skred er ikke eksakt. Hade løsnet i nederkant av klippene. Anslår str 2 flak enten i fersk fokksnø eller 20/12. Tenker igår eller inatt, basert på skredene som var detektert med infralyd på Per Nils.

Snøprofil

12 cm F PP 0 mm/0 mm, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D Tørr, utan antydan till kant., 4 cm P IFrc/FC 0 mm/0 mm Begynner å bygges FC på undersiden, det som er solid is er mer 1cm i toppen av laget. Fortsatt veldig glatt på oversiden, 10 cm F+ FCsf 1 mm/3 mm D Enkelte kjeder av krystaller., 48 cm K MF 0 mm/0 mm D Smeltepakke i bunn, ingen DH her. 2 tester knyttet til snøprofilen 550møh i lett vindladat heng.

ObsID: 249662

Lyngen / Balsfjord

Snø

17.01.2021 kl. 12:30

581 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@TFFK

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn fra tregren og til toppen på 750. Mye kantkorn over og under et skarelag. Ca 10-15 cm nysnø.

ObsID: 249663

Lyngen / Tromsø

Snø

17.01.2021 kl. 12:30

771 moh

P-Orheim (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 249674

Lyngen / Blåtind "Sovende soldat"

Snø

17.01.2021 kl. 12:25

802 moh

Ops Troms PD (Ukjent)

Skredhendelse

17. jan 12:25 (+01:00) -vendt

ObsID: 249644

Lyngen / Tromsø

Snø

17.01.2021 kl. 12:15

684 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Tester

ECTP10@20cmQ2

CTE3@20cmQ2

ObsID: 249664

Lyngen / Lyngen

Snø

17.01.2021 kl. 12:04

1253 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Det er litt nysnø tilgjengelig for transport. Fra 600-1300 moh. Under er det lite.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite nysnø her på østsiden av Lyngsalpene. Ser ut som relativt høy temp, vind kombinert med tynt nysnødekke har enten nøytralisert det som var av kant og rim eller så har det ikke vært kant og rim. Gikk over flere ferske innblåste flak og testheng uten å få respons i snødekket.

ObsID: 249684

Lyngen / Tromsø

Snø

17.01.2021 kl. 11:51

487 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 249618

Lyngen / Balsfjord

Snø

17.01.2021 kl. 11:49

376 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin@obskorps Kommentar:  20/12 FCsf (MF), F- hardhet og i stort sett tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: På denne høyden begynner det å drønne litt smått i 20/12 FCsf + IFrc. Det stemmer bra med at det er omtrent her FCsf går fra fuktig til tørr, F- hardhet under 1cm P IFrc.. Ingen store greier. Det er ca 10cm F-4F nysnø på skaren som er bunden til mykt flak men ikke noen vind i. Virker sitte helt ok på IFrc, ingen mykere snø i overgangen IFrc->Df

ObsID: 249620

Lyngen / Tromsø

Snø

17.01.2021 kl. 01:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Bilde av skredløp Sarasteinen tatt ila. søndag 17. januar. Synlig bruddkant på ca. 1150 moh. Det er trolig ikke dette skredet som er detektert, men skredløpet ligger i nærheten.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Bilde av skredløp Pernilsfjellet tatt ila. søndag 17. januar. Synlig bruddkant på 1000 - 900 moh. Usikkert på om dette skredet er det som ble registrert, men mulig.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 17.01., kl. 01:54. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst

ObsID: 249555

Lyngen / Tromsø

Snø

17.01.2021 kl. 01:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 17.01., kl. 01:54. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 249556

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 13:50

629 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Naturlig utløst eller fjernutløst. Påvirket ingen ting

ObsID: 249488

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 13:48

669 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  RichardFjellaksel
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RichardFjellaksel

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Naturlig utløst eller fjernutløst av oss fra oversiden str 2. Iløpet av et par timer 2. To skred, et lengre over str 1 som ikke ses på bildet også.

ObsID: 249487

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 13:15

677 moh

Ola@MET (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To solide drønn. Sannsynligvis fra kantkornet under skåre. Ikke kantkornproblem under 600moh, her er det bare nysnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøproblematikk under 600moh, potent kantkornlag over dette. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 249476

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 12:24

764 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms Kommentar:  Kantkorn under skare, 2mm

Tester

ECTN29@30cmQ2 God Brudd i kantkorn under skarelaget.

ECTP3@20cmQ2 Dårlig

ObsID: 249463

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 12:10

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 16.01., kl. 12:12. Signalvarigheten på deteksjonen var 23 sekunder.

ObsID: 249461

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 11:45

668 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 249454

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 11:42

660 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms Kommentar:  Kantkorn under skaret, gir store drønn når kollaps

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 249451

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 11:39

654 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelig hvor grensa for snø kontra regn går.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Nedbør i form av snø fra 200hm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Diskuterte om det var sterk 2 eller 3, men pga stor propageringsevne er det nok mer korrekt med FG 3 her. Med mer nedbør og vind vil det svake laget med kantkorn bli mer aktivt Varslet faregrad er for lav For lavt for denne dagen, var kommet mye nedbør/snø som virket destabiliserende. Moderat pålagring/lett å løse ut, noen heng og potensial for str 3 skred pga potent vedvarende svakt lag.

Notater

Fikk ECTP3@20cm. I nedføyka lag med nysnø. Ikke i kantkornlaget mellom skarelag. Herfra virker kantkornlaget mindre potent ga ikke utslag på ect, mindre drønn. Mulig pga høyde og fravær av mildvær. Mindre drønning fra 900hm, men drønn opp til topp også 1100moh. Løste ut lite skred i testheng, bruddkant på 0,5 m. Store lokale forskjeller i hvor kantkornlaget var potent/ga drønning.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV I le formasjoner det vinden har bundet snø

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 500 moh

Tester

ECTP3@20cmQ2 Dårlig Ved snø profil 780moh, ingen utslag på kantkorn under skarelag, men vi opplevde stor variasjon på drønning

Snødekke

60 cm totalt Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Varierende snødybde, men fra 600moh rundt 150cm. 20-30cm nysnø! Noen innblåst partier, noe binding i snøen om rygger.

Faretegn

Ferske sprekker Lange skyte de sprekker

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Veldig mye drønning. Stor propageringstevne. Veldig potent svakt lag mellom 2 skarelag.

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm F RG/FCsf 1 mm/1 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 41 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm, 26 cm P MF 0 mm/0 mm, 4 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 65 cm P MF 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Obs! Snøprofil tatt ved 780moh, ga ikke utslag på kantkornlag mellom skarelag, men vi opplevde store lokale forskjeller hvorr det var drønn.

ObsID: 249452

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 11:36

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 16.01., kl. 11:38. Signalvarigheten på deteksjonen var 21 sekunder.

ObsID: 249448

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 03:31

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv Kommentar:  Bilde tatt kl.10:06

Notater

Deteksjonsområde Lenke på vegkart.no

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 16.01., kl. 03:31. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 249378

Lyngen / Tromsø

Snø

15.01.2021 kl. 10:32

472 moh

Michael@nortind (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael@nortind

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Notater

Mye vind på ryggen

Skredproblem

Tørre flakskred NØ, Ø, SØ, S, SV

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Fuktig Avblstpå rygger, små fokksnøflak i Ø sektor

ObsID: 249262

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

15.01.2021 kl. 05:34

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 249208

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

14.01.2021 kl. 18:17

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 249181

Lyngen / Lyngen

Snø

14.01.2021 kl. 13:59

453 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Mindre vind enn på lenge.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Tester

CTE5@6cmQ2 God Hadde ikke gått uten isolering av blokk.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Tørr Stein og is, tynt snødekke av skare.

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt over 500moh.

Skredfarevurdering

1 Liten Lite endring, men vi har nå kantkorndannelse under øverste skarelag. Skarelager er derimot solid med dårlig propageringsevne. Størst fare er å falle, eller skli. Det er også observert overflaterim der dominerende søtlig vind ikke har tatt. Litt mildere vær med nedbør. Varslet faregrad er for høy Økning av fg kom en dag for tidlig.

Snøprofil

5 cm I MFcr/IF D, 1 cm 4F FC D, 25 cm 4F/1F RGxf D Porøst, blir til sukkersnø ved graving., 18 cm K MFcr D -6 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 2 cm, -6,1 °C @ 12 cm, -5,3 °C @ 22 cm, -3,6 °C @ 32 cm, -2,9 °C @ 49 cm N 500moh.

ObsID: 249135

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org