Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 16.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fersk fokksnø. Fokksnøflaka ligg over eit vedvarande svakt lag som gjer at skred er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Meir nedbør og vind gjer at det vil danne seg fokksnøflak i leheng over mildværsgrensa. Fokksnøflaka legg seg over vedvarande svake lag, noko som gjer at skred kan vere lettare å løyse ut og få større utbreiing enn om slike lag var fråverande. Fjernutløysing av skred er mogleg. Ved å unngå fokksnøflak unngår du skredproblem. Skredfara er størst i delane av regionen der det har kome mest snø dei siste dagane.
Dei siste dagane har det kome litt nysnø og vore vind. Dette har lagt seg opp på skare, is, hard vindpåverka snø eller på bakken.
Under skara er det kantkornlag og det var også observert overflaterim før snøvêret.
På Stormheimfjellet blei det onsdag observert drønn i snøen, som truleg kom fra kollaps i kantkornlag.
Generelt er det lite snø i regionen og nesten ikkje snø under 300 moh.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 13:50

629 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Naturlig utløst eller fjernutløst. Påvirket ingen ting

ObsID: 249488

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 13:48

669 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  RichardFjellaksel
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RichardFjellaksel

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Naturlig utløst eller fjernutløst av oss fra oversiden str 2. Iløpet av et par timer 2. To skred, et lengre over str 1 som ikke ses på bildet også.

ObsID: 249487

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 13:15

677 moh

Ola@MET (***)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To solide drønn. Sannsynligvis fra kantkornet under skåre. Ikke kantkornproblem under 600moh, her er det bare nysnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøproblematikk under 600moh, potent kantkornlag over dette. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 249476

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 12:24

764 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms Kommentar:  Kantkorn under skare, 2mm

Tester

ECTN29@30cmQ2 God Brudd i kantkorn under skarelaget.

ECTP3@20cmQ2 Dårlig

ObsID: 249463

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 12:10

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 16.01., kl. 12:12. Signalvarigheten på deteksjonen var 23 sekunder.

ObsID: 249461

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 11:45

668 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 249454

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 11:42

660 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms Kommentar:  Kantkorn under skaret, gir store drønn når kollaps

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 249451

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 11:39

654 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelig hvor grensa for snø kontra regn går.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Tester

ECTP3@20cmQ2 Dårlig Ved snø profil 780moh, ingen utslag på kantkorn under skarelag, men vi opplevde stor variasjon på drønning

Faretegn

Ferske sprekker Lange skyte de sprekker

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Veldig mye drønning. Stor propageringstevne. Veldig potent svakt lag mellom 2 skarelag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Diskuterte om det var sterk 2 eller 3, men pga stor propageringsevne er det nok mer korrekt med FG 3 her. Med mer nedbør og vind vil det svake laget med kantkorn bli mer aktivt Varslet faregrad er for lav For lavt for denne dagen, var kommet mye nedbør/snø som virket destabiliserende. Moderat pålagring/lett å løse ut, noen heng og potensial for str 3 skred pga potent vedvarende svakt lag.

Snødekke

60 cm totalt Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Varierende snødybde, men fra 600moh rundt 150cm. 20-30cm nysnø! Noen innblåst partier, noe binding i snøen om rygger.

Notater

Fikk ECTP3@20cm. I nedføyka lag med nysnø. Ikke i kantkornlaget mellom skarelag. Herfra virker kantkornlaget mindre potent ga ikke utslag på ect, mindre drønn. Mulig pga høyde og fravær av mildvær. Mindre drønning fra 900hm, men drønn opp til topp også 1100moh. Løste ut lite skred i testheng, bruddkant på 0,5 m. Store lokale forskjeller i hvor kantkornlaget var potent/ga drønning.

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Nedbør i form av snø fra 200hm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV I le formasjoner det vinden har bundet snø

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 500 moh

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm F RG/FCsf 1 mm/1 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 41 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm, 26 cm P MF 0 mm/0 mm, 4 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 65 cm P MF 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Obs! Snøprofil tatt ved 780moh, ga ikke utslag på kantkornlag mellom skarelag, men vi opplevde store lokale forskjeller hvorr det var drønn.

ObsID: 249452

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 11:36

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 16.01., kl. 11:38. Signalvarigheten på deteksjonen var 21 sekunder.

ObsID: 249448

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 03:31

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv Kommentar:  Bilde tatt kl.10:06

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 16.01., kl. 03:31. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

Notater

Deteksjonsområde Lenke på vegkart.no

ObsID: 249378

Lyngen / Tromsø

Snø

15.01.2021 kl. 10:32

472 moh

Michael@nortind (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael@nortind

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Fuktig Avblstpå rygger, små fokksnøflak i Ø sektor

Notater

Mye vind på ryggen

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred NØ, Ø, SØ, S, SV

ObsID: 249262

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

15.01.2021 kl. 05:34

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 249208

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

14.01.2021 kl. 18:17

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 249181

Lyngen / Lyngen

Snø

14.01.2021 kl. 13:59

453 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTE5@6cmQ2 God Hadde ikke gått uten isolering av blokk.

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt over 500moh.

Skredfarevurdering

1 Liten Lite endring, men vi har nå kantkorndannelse under øverste skarelag. Skarelager er derimot solid med dårlig propageringsevne. Størst fare er å falle, eller skli. Det er også observert overflaterim der dominerende søtlig vind ikke har tatt. Litt mildere vær med nedbør. Varslet faregrad er for høy Økning av fg kom en dag for tidlig.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Tørr Stein og is, tynt snødekke av skare.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Mindre vind enn på lenge.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Snøprofil

5 cm I MFcr/IF D, 1 cm 4F FC D, 25 cm 4F/1F RGxf D Porøst, blir til sukkersnø ved graving., 18 cm K MFcr D -6 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 2 cm, -6,1 °C @ 12 cm, -5,3 °C @ 22 cm, -3,6 °C @ 32 cm, -2,9 °C @ 49 cm N 500moh.

ObsID: 249135

Lyngen / Lyngen

Snø

13.01.2021 kl. 20:20

492 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Snødekke

Rim på hardt underlag Tørr Rim på skare. Gradvis mer fra 250 moh (i skogen) til 550 (150 hm over skoggrensen). Store felt med ferskt rim. Store robuste krystaller Ser ut som det vokser fort. Er det fuktigere luft i forkant av lavtrykket? Funklende felt rundt så langt lyskjegla rakk.

ObsID: 248988

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

13.01.2021 kl. 13:58

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 248912

Lyngen / Tromsø

Snø

13.01.2021 kl. 12:08

911 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Over 600m finnes noe små harde fokksnøflak med dårlige bindinger innad i fokksnø og kantkorn under skare under. Ellers hardt og stabilt fram til det kommer mer snø. Synes det er vanskelig å si hvordan det utvikler seg når det nå kommer litt nysnø, men antar at det vil være lett å løse ut skred i kantkorn under skare noen steder. Jeg tror kantkornlaget mange steder vil være såpass tykt at det ikke vil ha god bruddforplantningsevne, men egenskapene på det svake laget varierer mye på korte avstander. Under ca 600moh vil det kun være nysnø/fokksnøproblem og mer forutsigbare forhold. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Tørr Under 500-600moh er det svært lite og hard snø. Litt rim i skogen, men ikke store nok til at jeg tror det blir noe problem. Høyere oppe er det vekslende overflate med skare i ulike former og tykkelser med små områder med hard fokksnø innimellom. Det er lag med kantkorn under skare og mellom skarelag ol, og kantkornlagets tykkelse og kornenes størrelse varierer mye på korte avtander. Men jeg synes det dominerende bilde er velutviklede og tykke (>3cm) kantkornlag under tynn skare. Vanskelig å teste kantkornlaget på grunn av lite snø over, men skarelaget løsner lett ved utsaging. Over 800-900 moh er det generelt mer snø. På dette fjellet var det i denne høyden også litt mer jevn snøoverflate med litt løs snø oppå tynt islag med kantkorn under, noe som ga ok skiføre.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Nå er dette et problem i kun svært få heng der det finnes fokksnø over det svake laget, men forventer at utbredelsen øker noe når det kommer mer snø.

Snøprofil

2 cm F DF/RGxf 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm

ObsID: 248883

Lyngen / Tromsø

Snø

13.01.2021 kl. 11:06

683 moh

HåvardT@met (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 248860

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org