Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 14.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i lesider og forsenkninger med fersk fokksnø, og særlig der det kan ha lagt seg over et lag med kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Svært etterlengtede snøbyger vil kunne danne ferske ustabile fokksnøflak, særlig i østvendte heng. Vis ekstra varsomhet der fokksnøen ligger over glatt skare eller et vedvarende svakt lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Vær oppmerksom på faretegn som skytende sprekker og drønn i snøen.
Det er generelt lite snø og svært begrenset skiføre under 300 moh. Opp til ca 600moh er snøoverflaten stort sett is eller skare. Høyere til fjells finnes stedvis litt fokksnø over skaren.
Under skarelaget har det flere steder dannet seg et velutviklet lag av kantkorn. Men det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning da det mange steder er ganske tykt.
Onsdag ble det observert drønn i snøen på Stormheimfjellet
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-23 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-15 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

14.01.2021 kl. 18:17

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 249181

Lyngen / Lyngen

Snø

14.01.2021 kl. 13:59

453 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Mindre vind enn på lenge.

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt over 500moh.

Tester

CTE5@6cmQ2 God Hadde ikke gått uten isolering av blokk.

Skredfarevurdering

1 Liten Lite endring, men vi har nå kantkorndannelse under øverste skarelag. Skarelager er derimot solid med dårlig propageringsevne. Størst fare er å falle, eller skli. Det er også observert overflaterim der dominerende søtlig vind ikke har tatt. Litt mildere vær med nedbør. Varslet faregrad er for høy Økning av fg kom en dag for tidlig.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Tørr Stein og is, tynt snødekke av skare.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm I MFcr/IF D, 1 cm 4F FC D, 25 cm 4F/1F RGxf D Porøst, blir til sukkersnø ved graving., 18 cm K MFcr D -6 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 2 cm, -6,1 °C @ 12 cm, -5,3 °C @ 22 cm, -3,6 °C @ 32 cm, -2,9 °C @ 49 cm N 500moh.

ObsID: 249135

Lyngen / Lyngen

Snø

13.01.2021 kl. 20:20

492 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Snødekke

Rim på hardt underlag Tørr Rim på skare. Gradvis mer fra 250 moh (i skogen) til 550 (150 hm over skoggrensen). Store felt med ferskt rim. Store robuste krystaller Ser ut som det vokser fort. Er det fuktigere luft i forkant av lavtrykket? Funklende felt rundt så langt lyskjegla rakk.

ObsID: 248988

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

13.01.2021 kl. 13:58

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 248912

Lyngen / Tromsø

Snø

13.01.2021 kl. 12:08

911 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Over 600m finnes noe små harde fokksnøflak med dårlige bindinger innad i fokksnø og kantkorn under skare under. Ellers hardt og stabilt fram til det kommer mer snø. Synes det er vanskelig å si hvordan det utvikler seg når det nå kommer litt nysnø, men antar at det vil være lett å løse ut skred i kantkorn under skare noen steder. Jeg tror kantkornlaget mange steder vil være såpass tykt at det ikke vil ha god bruddforplantningsevne, men egenskapene på det svake laget varierer mye på korte avstander. Under ca 600moh vil det kun være nysnø/fokksnøproblem og mer forutsigbare forhold. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Tørr Under 500-600moh er det svært lite og hard snø. Litt rim i skogen, men ikke store nok til at jeg tror det blir noe problem. Høyere oppe er det vekslende overflate med skare i ulike former og tykkelser med små områder med hard fokksnø innimellom. Det er lag med kantkorn under skare og mellom skarelag ol, og kantkornlagets tykkelse og kornenes størrelse varierer mye på korte avtander. Men jeg synes det dominerende bilde er velutviklede og tykke (>3cm) kantkornlag under tynn skare. Vanskelig å teste kantkornlaget på grunn av lite snø over, men skarelaget løsner lett ved utsaging. Over 800-900 moh er det generelt mer snø. På dette fjellet var det i denne høyden også litt mer jevn snøoverflate med litt løs snø oppå tynt islag med kantkorn under, noe som ga ok skiføre.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Nå er dette et problem i kun svært få heng der det finnes fokksnø over det svake laget, men forventer at utbredelsen øker noe når det kommer mer snø.

Snøprofil

2 cm F DF/RGxf 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm

ObsID: 248883

Lyngen / Tromsø

Snø

13.01.2021 kl. 11:06

683 moh

HåvardT@met (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 248860

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

12.01.2021 kl. 11:19

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 248700

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

11.01.2021 kl. 09:52

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 248549

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org