Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 12.01.2021

1
Liten
Publisert:

Stort sett stabile forhold, men vær forsiktig i lesider og forsenkninger i høyden der fokksnø kan ha lagt seg over et lag med kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Under ca 700 moh er det svært stabilt snødekke. Enkelte steder i høyden kan det være mulig å løse ut små skred i fokksnø, særlig der den ligger over et vedvarende svakt lag av kantkorn. Det er generelt lite snø i fjellet, og utbredelsen og størrelsen på skredproblemet er begrenset.
Det er generelt lite snø og ikke skiføre under 300 moh. I starten av forrige uke var det plussgrader og litt regn opp til ca 700 moh, så her er overflaten is eller skare. Høyere til fjells finnes stedvis litt fokksnø over tynn skare.
Under skarelaget har det flere steder dannet seg et velutviklet lag av kantkorn. Noen steder er dette laget relativt tykt, og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

12.01.2021 kl. 11:19

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 248700

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

11.01.2021 kl. 09:52

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 248549

Lyngen / Lyngen

Snø

10.01.2021 kl. 15:11

406 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Gode skøyteforhold.

Tester

CTN God

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 250 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Skare Tørr Lite, tynt og hardt.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra S ↑ 10% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut N mellom 1000 moh og 700 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Glatt.

Skredfarevurdering

1 Liten Lite endring. Stabile forhold. Glatt, og fare for å skli. Lite endring. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

En homogen skarepskke. Må høyere for å finne noe interessant.

ObsID: 248452

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

10.01.2021 kl. 11:09

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 248375

Lyngen / Lyngen

Snø

09.01.2021 kl. 11:32

1110 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Is på ca 600
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Ved 7-800 ble snøen bedre for skikjøring.

Tester

LBT@10cmQ2 Gikk ved middels/stor belastning. Ikke noe propageringsevne.

Snødekke

Ingen snø å snakke om før ca 500m. Fra 500 til ca 700-800 var snødekket preget av mildværet som vært. Dvs. Isete overflate/hørselsvernforhold. Fra 700 til ca 1300 var det et fokksnø-/skarelag oppe på et svakere lag som stedvis var kantete og ved observasjonspunktet, der vi gravde, var nedbrutt nysnø som begynt å kante seg. Når vi nærmet oss toppen ble lagdelinga mindre tydelig.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Jeg fikk følelsen av at det stort sett er stabilt i fjellet nå. Kallt og klart vær gir vel groforhold for rim og kant i høyden, men spørs om det vil bygge så veldig mye ettersom snøpakken er tørr.

ObsID: 248249

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2021 kl. 05:32

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 248165

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org