Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 06.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med svake lag i snødekket. Vær forsiktig i leområder i høyden, særlig i eller nær terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Minkende vind, lite ny nedbør og etter hvert lavere temperatur fører til en gradvis stabilisering av snødekket. Men i høyden kan det fortsatt være noe pålagring av fokksnøflak første del av dagen. Vær oppmerksom på at disse noen steder kan ligger over områder med vedvarende svake lag av kantkorn nede i snødekket.
Det er generelt lite snø og ikke skiføre før på 200-300 moh i regionen. Mildvær og litt nedbør de siste dagene har ført til at snødekket har blitt fuktig under mildværsgrensa på 500-600 moh, mens det har dannet seg tynne nysnøflak over denne høyden. Det gamle snødekket er varierende i både form og mengde. Noen steder er det et tynt skarelag øverst, mens andre steder finnes det et tykkere lag med vindskare eller fokksnø.
Under skarelaget høyt i snødekket har det flere steder dannet seg et velutviklet lag av kantkorn. Noen steder er dette laget relativt tykt, og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning. Mildværet de siste dagene har trolig ødelagt dette laget i lavereliggende områder.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

06.01.2021 kl. 14:05

324 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

2 °C 0 m/s 70% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare og god stabilitet. Varmegrader av og til over 700 m de siste to døgn så rim er fjernet til denne høyd. Utvikling av kk ventes starte på nytt under nye skarlag i kulde som ventes de kommende dager. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Skare Tørr

Snøprofil

0,3 cm I IF, 50 cm 1F MF 2 mm M

ObsID: 247757

Lyngen / Lyngen

Snø

06.01.2021 kl. 12:43

532 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 10 m/s fra S ↑ 90% skyer Har ikke vært noe nedbør.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Svært glatte forhold. Is, og delvis bærende skare. Mye stein.

Skredfarevurdering

1 Liten Mildvær uten nedbør har nøytralisert kantkorn opp til minst 600moh. Svært glatt der snødekket er tynt, gjennomslag der snødekket er tykkere. Stabile forhold, fg vurderes til 1. Største fare er å skli på is, eller falle gjennom skarelag. Mye det samme. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Skare Fuktig Is, stein og våt vårsnø opp til ca 500. Derfra litt mer snø, av ymse kvalitet. Mye is på skare, og is på gjennomfuktet gammel snø. Ingen kk har overlevd. Varmen går høyt.

Tester

CTN God Øverste isskare knekker opp av sagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 500 moh Der det kan ligge snø over skare.

Snøprofil

I IF M, 4F/1F FCxr M, 2 cm I IF M, 8 cm 1F RGwp M, 2 cm I IF M, 45 cm P MFcr M -0,5 °C @ 2 cm, -0,8 °C @ 12 cm, -0,7 °C @ 22 cm, -0,5 °C @ 32 cm, -0,5 °C @ 42 cm, -0,5 °C @ 57 cm Tre klare islag uten kk. Gammel vindpakk og nedbrutt gammel kk er kram. Gammel skare i bunn.

ObsID: 247735

Lyngen / Tromsø

Snø

05.01.2021 kl. 12:06

777 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Skarelag nest øverst i snødekket med kantkorn under som kollapser og lager litt smådrønn.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Dessverre dårlig kamera men er et brunt felt i fjellsiden omtrent litt til høyre for midt på bildet.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Nedbør som snø fra ~600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Isete i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Fra ca 450moh, Breivikeidet, mot NE.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Fuktig nysnø fra 600moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Skarelagene markert med pinner
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Isolert blokk til venstre og bruddblokk til høyre. Løsner lett. Samme laget som lager små drønn i snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Brudd nr 2 ved skarelag dypere i snøpakken, ved økt belastning. Q2 brudd.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 2 - Middels. Svært vanskelig å løse ut Få bratte heng. SØ, S, SV Tydelig brun stripe på fjellet på andre siden av Breivikeidet. Usikker på om det er en liten snøskavl som har falt og dratt med seg jord og stein eller bare steinsprang/jordskred.

Vær

Snø 0,8 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer Snø fra 600moh. Regn og sludd under. Ikke så mye nedbør her som i Tromsø på morgenen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små drønn når det øverste skarelaget kollapser. Men dette skjer bare i enkelte lommer med nok snø, ikke særlig propagerende.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ikke mange steder med nok snø, men det svake laget under mildværsskaren er lett å løse ut, så det kan fort gå ting i bratte henge. Kan bli meget sketchy hvis det får utvikle seg videre, det øverste kantkornlaget. Varslet faregrad er riktig Meget god beskrivelse av skredproblem slik jeg finner det idag.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Gjennomfuktet snø/is opp til ca 200moh. Deretter vekslende hard og mykere våt gammel omdannet snø til ~400moh. Over skoggrensa er det lommer med svakt skarelag som kollapser, men stort sett hardt og avblåst. Fra 600moh er det kommet et par cm nysnø og mer sammenhengde snødekke.

Tester

LBT@10cmQ1 Bryter lett ved liten belastning (to slag) i det begynnende kantkornlaget under øverste skaren. Ved økt belastning bryter det også dypere i snødekket ved neste skarelag, men det mer Q2 brudd.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Mulig å løse ut skred hvis man er i isolerte brattheng med fokksnøflak over det lett utløsbare begynnende kantkornlaget. Er nok ikke så mange steder der det vil være nok snø, men er man uheldig kan man få str2.

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm M, 5 cm 1F RG 0 mm M, 2 cm P MFcr, 4 cm 4F RGxf 1 mm M, 20 cm 1F RG 1 mm M, 1 cm K MFcr, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm, 3 cm P MFcr, 20 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm 1F MF 2 mm D -0,5 °C @ 0 cm, -1 °C @ 3 cm, -1,1 °C @ 5 cm, -1,2 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 15 cm, -1,8 °C @ 25 cm, -2,1 °C @ 35 cm, -2,1 °C @ 45 cm, -2 °C @ 55 cm, -1,7 °C @ 65 cm, -1,4 °C @ 75 cm, -1 °C @ 85 cm 120cm snø totalt. Gravde ned til gammel omdannet snø ved bakken, 90cm dypt.

ObsID: 247558

Lyngen / Tromsø

Snø

05.01.2021 kl. 10:03

137 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Breivikeidet mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Nakkedalen mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Stormheimfjellet

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Regn 2 °C 1 m/s 100% skyer Regn. 2 grader ved parkeringsplassen her i Nakkedalen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Skare Våt Noe gammel snø på bakken her. Ser ut på avstand som om nysnøgrense rundt Breivikeidet kan være på 500-600 moh.

ObsID: 247513

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org