Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 24.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Balsfjord

Snø

24.11.2020 kl. 10:43

692 moh

timdassler@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms Kommentar:  PUK: Påbegynt underutvikla kantkorn?
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms Kommentar:  Størrelsen på kristallene 0,5-1mm
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms Kommentar:  Fokksnø opp på gammelt skarelag. Veldig vanskelig å påvirke i dette henget.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra NØ ↙

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 0-5cm: Bunden og ubunden snø 5-30cm: Ubunden snø 30-31cm: Påbegynt kantkorndannelse Under: Skarelag ra forrige mildværsperiode

Skredfarevurdering

2 Moderat Løssnøen i høyden har blitt transportert inn i S-SV heng og enkelte plasser har det dannet seg myke flak som ligger opp på nedsnødd nysnø. Dette bør en følge med på da det vil være mulig å løse ut små til middels store skred i enkelte brattheng. Setter derfor faregraden til 2. Ellers har den nye snøen god binding til det gamle snødekket. Pga kulden i høyden er det påbegynt underutvikla kantkorn over et gammelt skarelag fra siste mildværsperiode ca 30-40cm ned i snødekket. Dette utgjør for tiden ikke et problem, men bør følgs med på dersom det blir kaldt framover. Over skaren ligger det et ca 30cm tykt og hardt fokksnølag som gjør det vanskelig å påvirke lagene under. Det er tydelig rimdannelse i høyden, men rimen ligger foreløpig på overflaten. De varme temperaturene som er meldt mot slutten av uka vil virke stabilserende på snødekket.

ObsID: 242802

Lyngen / Store Lakselvtind / Tomastind

Snø

22.11.2020 kl. 10:00

704 moh

hstenslet (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Tomastinden skred

Skredaktivitet

22. nov. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Over 900 moh

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra NV ↘

Faretegn

Ferske skred

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 242745

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org