Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 21.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

21.11.2020 kl. 13:52

263 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Et lite legeng der hele henget sprakk opp når jeg stoppet på toppen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Snø

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Der den vindtransporterte snøen legger seg sprekker den også lett opp. Det er godt propageringaevne i snøen så vær påpasselig.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stor vindtransport på hele fjellet.

ObsID: 242716

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

20.11.2020 kl. 00:55

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

20. nov 00:53 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1043 moh og sluttet på 777 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 34 sekunder.

ObsID: 242655

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org