Snøskredvarsel for Lyngen mandag 16.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

14.11.2020 kl. 14:13

869 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Vær

6 °C 7 m/s fra S ↑ 20% skyer Mildt og fint. Lite vind i høyden

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh Skare Tørr Mildvær opp til godt over 1200 moh midt i uka kombinert med mye vind har gjort mye med snøen. I skogen er det gjennomslagsskare. Over tregrensa er det peise hardt. På 800 moh er det sandwich med to skarelag på de 10 øverste cm med kant i mellom. Det ligger godt beskyttet av isskaren over. Overflaten er fri for kantkorn og det er såvidt det blir merker av stålkanten. Trenger kulde og klart vær for at det skal bli såpass skiføre at stålkantene biter på denne snøen. Kuldetørking av overflata. Lite hvit snø i dekket, mye er omvandlet.

ObsID: 242507

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org