Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 12.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

12.11.2020 kl. 10:06

1184 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skredtunga stopper på ca 550 moh. Ser ut til at skredet har hatt brukbar propagering.

Skredaktivitet

12. nov. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 1100 moh

ObsID: 242482

Lyngen / Tromsø

Snø

10.11.2020 kl. 11:48

853 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot NV. Fjellene midt på Breivikeidet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot N-NØ. Fjellene lengst øst på Breivikeidet.

Snødekke

Fremdeles litt sporadisk snødekke (mest pga. vind), men begynner å komme seg mer. Ca. 10cm snø på 150 moh med en herlig hinne av mildværsskare opp til ca. 350 moh. Herfra er det mer snø og snødekket er preget av en del vind. Stikker fremdeles opp steiner her og der, men snøoverflaten er enten hardpakket fokksnø eller skare = lett å unngå riper i skiene. Observasjon fra bil tyder på mer snø i V og Ø sider som ikke har vært like utsatt for vindtransport, og vært mer utsatt for innlasting (spesielt øst-vendte sider).

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 242411

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org