Snøskredvarsel for Lyngen fredag 12.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmere vær fører til en gradvis økning i snøskredfaren utover dagen. Der snøen blir våt vil det være lett å løse ut våte løssnøskred og enkelte kan også løsne naturlig i bratt terreng. Enkelte våte flakskred kan også forekomme om vann hoper seg opp over skarelag i snødekket. Skavler svekkes i varmen, og enkelte glideskred kan fortsatt forekomme hvor oppsprukket snø ligger på bratte sva. Unngå ferdsel under og nær skavler og sigesprekker.
Denne uka har det vært noe kjøligere temperaturer og i høyden har det kommet litt tørr snø. Under dette er snøoverflaten er smelteomvandlet. Det er mye snø i fjellet for årstiden. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker i snøen.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells, over ca. 700 moh., er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Onsdag ble det observert et relativt fersk flakskred observert på ca 1100 m i bratt nordvendt heng.ved Fastdalstind.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-1 °C til 9 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

11.06.2020 kl. 15:21

1105 moh

Jan (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan

Skredhendelse

11. jun 15:19 (+02:00) Sørpeskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 238655

Lyngen / Lyngen

Snø

10.06.2020 kl. 13:52

1270 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  bild mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bild mot S

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen er generelt stabil./forfallet og grovkornet drenerer godt. Fortsatt mye snø i området for årstiden. Det er mulig at snø fortsatt kan være lagdelt høyt till fjells i nord vendte heng. Skred kan fortsatt bli trigget av skavler som knekker, vilket skjedde naturlig en bit bort da vi var på toppen. Solinstråling kan gi våte lössnøskred v liten tb eller naturlig. Lördag ventes bli ekstremt varm. Elver vil gå opp i resk tempo og mulig sørpeskred? Fg 3.

Faretegn

Ferske skred God utsikt i hundrevis av heng. 1 st relativt fersk flakskred observert på ca 1100 m i meget bratt nordvendt heng.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ over 1100 moh Et strl 2 flakskred observert. Gått på lag nært bakke samt bart fjell. Observert fra avstand.

Snødekke

ObsID: 238563

Lyngen / Lyngen

Snø

10.06.2020 kl. 11:56

643 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS Kommentar:  500 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS Kommentar:  1300 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS Kommentar:  Mot isskardtindane og trollvasstind, bilde tatt mot sør (man ser nordsider)

Skredaktivitet

10. jun. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Observerte et par rimelig ferske glideskred med ganske betydelig størrelse. Fikk ingen gode bilder, men løsneområder typisk 900-1100 moh, Ø og N vendt

Snødekke

Har ikke gravd på turen, men et generelt inntrykk av snødekket er at det er gjennomfuktet til bunn/dypt ned i bratte nordvendte sider til ca 11-1200 moh. Over det har sola/varmen tatt, men sannsynligvis ikke påvirka så dypt. Dog veldig stabil snø når det har fryst til. Generelt mye sigesprekker i snøen i år. Skiføre fra ca 100 moh.

ObsID: 238635

Lyngen / Lyngen

Snø

10.06.2020 kl. 11:35

512 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 2 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 238550

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org