Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 11.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmere vær fører til en gradvis økning i snøskredfaren utover dagen. Der snøen blir våt vil det være lett å løse ut våte løssnøskred og enkelte kan også løsne naturlig i bratt terreng. Enkelte våte flakskred kan også forekomme der vann hoper seg opp over skarelag i snødekket. Skavler svekkes i varmen, og enkelte glideskred kan fortsatt forekomme. Unngå ferdsel under og nær skavler og glidesprekker.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med høye temperaturer. Det er mer snø enn normalt, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker i snøen. I sørvestvendt terreng er det skiføre fra 250 moh., i nordvendt terreng kan du ta på skiene enda lavere. Øverste del av snøen er våt og løs og du synker til ankelen opp til 700-900 moh.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells, over 700 moh., er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-3 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

11.06.2020 kl. 15:21

1105 moh

Jan (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan

Skredhendelse

11. jun 15:19 (+02:00) Sørpeskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 238655

Lyngen / Lyngen

Snø

10.06.2020 kl. 13:52

1270 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  bild mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bild mot S

Faretegn

Ferske skred God utsikt i hundrevis av heng. 1 st relativt fersk flakskred observert på ca 1100 m i meget bratt nordvendt heng.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ over 1100 moh Et strl 2 flakskred observert. Gått på lag nært bakke samt bart fjell. Observert fra avstand.

Snødekke

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen er generelt stabil./forfallet og grovkornet drenerer godt. Fortsatt mye snø i området for årstiden. Det er mulig at snø fortsatt kan være lagdelt høyt till fjells i nord vendte heng. Skred kan fortsatt bli trigget av skavler som knekker, vilket skjedde naturlig en bit bort da vi var på toppen. Solinstråling kan gi våte lössnøskred v liten tb eller naturlig. Lördag ventes bli ekstremt varm. Elver vil gå opp i resk tempo og mulig sørpeskred? Fg 3.

ObsID: 238563

Lyngen / Lyngen

Snø

10.06.2020 kl. 11:56

643 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS Kommentar:  500 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS Kommentar:  1300 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS Kommentar:  Mot isskardtindane og trollvasstind, bilde tatt mot sør (man ser nordsider)

Snødekke

Har ikke gravd på turen, men et generelt inntrykk av snødekket er at det er gjennomfuktet til bunn/dypt ned i bratte nordvendte sider til ca 11-1200 moh. Over det har sola/varmen tatt, men sannsynligvis ikke påvirka så dypt. Dog veldig stabil snø når det har fryst til. Generelt mye sigesprekker i snøen i år. Skiføre fra ca 100 moh.

Skredaktivitet

10. jun. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Observerte et par rimelig ferske glideskred med ganske betydelig størrelse. Fikk ingen gode bilder, men løsneområder typisk 900-1100 moh, Ø og N vendt

ObsID: 238635

Lyngen / Lyngen

Snø

10.06.2020 kl. 11:35

512 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 2 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 238550

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org