Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 09.06.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Likevel fare for enkelte skred under glidesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag og mandag ble noe varmere enn meldt, og det har kommet mindre nedbør enn antatt. Fokksnøproblemet som var varslet har i stor grad uteblitt. Det er mulig det er nysnø på de høyeste toppene, men den ventes å stabilisere seg raskt. Snøen drenerer godt både regn og smeltevann, men der sola får tak kan det gå små løssnøskred. Enkelte steder er det fare for glideskred. Disse er svært vanskelig å forutsi. Åpne sprekker er tydelig faretegn. Skredfaren ventes å avta til 1-liten med kaldere vær.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Det er mer snø enn normalt, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker. I sørvestvendt terreng er det skiføre fra 250 moh., i nordvendt terreng kan du ta på skiene enda lavere. Øverste del av snøen er våt og løs og du synker til ankelen opp til 700-900 moh.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells, over 700 moh., er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Flere mindre løssnøskred rapportert fra Holmbuktura (detektert automatisk ved dopplerradar)
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
-1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen. Lettere skydekke utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org