Snøskredvarsel for Lyngen søndag 07.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Regn og varme gir mye vann i snøen. Flakskred og glideskred kan gå der vann hoper seg opp. Vær også obs på våte løssnøskred og skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme og regn gir tilførsel av vann i snødekket. Naturlig utløste våte skred og glideskred kan ventes der vann hoper seg opp over lag i snødekket eller ved bakken. Det kan være lett å løse ut våte løssnøskred og ikke minst vil gjenværende skavler svekkes og kunne knekke.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Det er mer snø enn normalt, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker. I sørvestvendt terreng er det skiføre fra 250 moh., i nordvendt terreng kan du ta på skiene enda lavere. Øverste del av snøen er våt og løs og du synker til ankelen opp til 700-900 moh.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells, over 700 moh., er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Flere mindre løssnøskred rapportert fra Holmbuktura (detektert automatisk ved dopplerradar)
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
2 °C til 10 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org