Snøskredvarsel for Lyngen fredag 05.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær forsiktig i løsneområder og utløpsområder for skred

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer på dagtid gir kraftig snøsmelting. Våte skred og skavlbrudd vil være mest aktuelt når snøsmeltingen er sterkest på ettermiddagen og mot kvelden. Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann i snødekket, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt glidesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Det er mer snø enn normalt, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker. I sørvestvendt terreng er det skiføre fra 250 moh, i nordvendt terreng kan du ta på skiene enda lavere. Øverste del av snøen er våt og løs og du synker til ankelen opp til 700-900 moh.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells, over 700 moh, er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Mandag gikk et stort skred fra Pollfjellet, torsdag er det meldt om flere mindre løssnøskred fra Holmbuktura (detektert automatisk ved dopplerradar)
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
2 °C til 9 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Balsfjord

Snø

03.06.2020 kl. 23:32

1114 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms

Skredhendelse

3. jul 23:15 Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Skredet startet på 1138 moh og sluttet på 947 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy bruddkant Brattheng Kommet en del nysnø i høyden som kan sette seg i bevegelse ved belastning. Nysnø fra ca 700moh. 30cm nysnø i toppen av henget.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 239389

Lyngen / Tromsø

Snø

03.06.2020 kl. 10:49

772 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Nordvendt side 500 - 1000 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Flere små til middels store skred i bakgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Ankeldyp våt løssnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skavler har seget sammen, brukket eller smelter ned på denne toppen. Utelukker likevel ikke fortsatt potensiale for skavelbrudd stedvis.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Isotermt til bakken, ca. 2 m, NV-vendt 750 moh.
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Oppdeming av vann på flate midt i bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Oppleves som generelt stabile forhold idag. Små løssnøskred er mulig å trigge som skiløper pga litt våt løssnø i overflaten (ankeldyp). Lange, bratte, kanaliserte skredløp kan kanskje få større skred. Forventer ikke naturlig utløste løssnøskred pga overskyet vær, relativt lave temperaturer og lite svekkelse. Første gjennombløting har iallefall vært opp til 750 moh i nordside og snødekket er her isotermt (basert på snøprofil). Høyere opp er det relativ kjølig (2 gr på 900 moh) og lite drivende prosesser for våte flakskred idag. Dreneringsprossene i snødekket kan være forsinket og uforutsigbar, men regner det som minimal svekkelse enn sålenge det er overskyet og kjølig i høyden: derfor tenker jeg at naturlig utløste skred er mindre sannsynlig. Mange sider og skavler har i tillegg allerede rast ut. Tar forbehold om at stedvis perioder med sol kan gjøre at situasjonen er en annen. Varslet faregrad er for høy God tekst! Selv om mange sider nok vil oppleves som stabile idag. Basert på skredaktiviteten i helga og fravær av nattefrost er valgt fg forståelig.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppdemming av vann på flate, se bilde.

Vær

2 °C 3 m/s 1 gr på toppen 900 moh og veldig lette snøbyger.

Snødekke

1 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt Ski på fra 250 moh i SV side. Snøgrense lavere i nordside. Ankeldyp løssnø (uten ski) hele vegen opp til 900 moh. 1 cm våt nysnø i toppen fra 700 moh.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø over 800 moh Få drivende faktorer idag: minimal svekkelse. Dreneringsprossene er likevel uforutsigbar og skred kan ikke utelukkes, men anser det som mindre med naturlige utløste skred idag.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Kun ankeldyp løsnø her. Overskyet og lite innstråling, og ikke så varmt gjør at str. er begrenset og at jeg ikke forventer naturlig utløst i særlig grad. I lange bratte, kanaliserte skredløp kan skred muligens bli større.

Skredaktivitet

1. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng Usikkert ridspunkt. Trolig ikke dagsferske.

Notater

Har ikke vært på ski på 2 uker og har noe begrenset oversikt.

Snøprofil

1 cm F RG 1 mm M, 12 cm F MFsl 3 mm W, 10 cm 4F MFsl 3 mm W, 28 cm 1F MFsl 3 mm W, 24 cm 1F-P MF 2 mm M, 1 cm K IF, 5 cm 1F-P MF 3 mm M, 26 cm P MF 2 mm M, 0,5 cm K IF, 70 cm 1F-P MF 2 mm M Innslag av tynne islag. 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm Isotermt NV-vendt 750 moh, men med innslag av islag.

ObsID: 237888

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org