Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 03.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær forsiktig i løsneområder og utløpsområder for skred

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med høye temperaturer og kraftig solinnstråling så beveger det seg kaldere luftmasser innover regionen. Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann i snødekket, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt glidesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. I forrige uke kom det litt nysnø høyt til fjells, men denne er nå sannsynligvis fuktig.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det har gått flere store skred i nordvendte heng søndag og mandag.
Det er mer snø enn normalt, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.
Nullgradersgrense på 800-1000 moh utpå kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Balsfjord

Snø

03.06.2020 kl. 23:32

1114 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms

Skredhendelse

3. jul 23:15 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Skredet startet på 1138 moh og sluttet på 947 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy bruddkant Brattheng Kommet en del nysnø i høyden som kan sette seg i bevegelse ved belastning. Nysnø fra ca 700moh. 30cm nysnø i toppen av henget.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 239389

Lyngen / Tromsø

Snø

03.06.2020 kl. 10:49

772 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Nordvendt side 500 - 1000 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Flere små til middels store skred i bakgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Ankeldyp våt løssnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skavler har seget sammen, brukket eller smelter ned på denne toppen. Utelukker likevel ikke fortsatt potensiale for skavelbrudd stedvis.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Isotermt til bakken, ca. 2 m, NV-vendt 750 moh.
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Oppdeming av vann på flate midt i bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Oppleves som generelt stabile forhold idag. Små løssnøskred er mulig å trigge som skiløper pga litt våt løssnø i overflaten (ankeldyp). Lange, bratte, kanaliserte skredløp kan kanskje få større skred. Forventer ikke naturlig utløste løssnøskred pga overskyet vær, relativt lave temperaturer og lite svekkelse. Første gjennombløting har iallefall vært opp til 750 moh i nordside og snødekket er her isotermt (basert på snøprofil). Høyere opp er det relativ kjølig (2 gr på 900 moh) og lite drivende prosesser for våte flakskred idag. Dreneringsprossene i snødekket kan være forsinket og uforutsigbar, men regner det som minimal svekkelse enn sålenge det er overskyet og kjølig i høyden: derfor tenker jeg at naturlig utløste skred er mindre sannsynlig. Mange sider og skavler har i tillegg allerede rast ut. Tar forbehold om at stedvis perioder med sol kan gjøre at situasjonen er en annen. Varslet faregrad er for høy God tekst! Selv om mange sider nok vil oppleves som stabile idag. Basert på skredaktiviteten i helga og fravær av nattefrost er valgt fg forståelig.

Notater

Har ikke vært på ski på 2 uker og har noe begrenset oversikt.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø over 800 moh Få drivende faktorer idag: minimal svekkelse. Dreneringsprossene er likevel uforutsigbar og skred kan ikke utelukkes, men anser det som mindre med naturlige utløste skred idag.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Kun ankeldyp løsnø her. Overskyet og lite innstråling, og ikke så varmt gjør at str. er begrenset og at jeg ikke forventer naturlig utløst i særlig grad. I lange bratte, kanaliserte skredløp kan skred muligens bli større.

Vær

2 °C 3 m/s 1 gr på toppen 900 moh og veldig lette snøbyger.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppdemming av vann på flate, se bilde.

Snødekke

1 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt Ski på fra 250 moh i SV side. Snøgrense lavere i nordside. Ankeldyp løssnø (uten ski) hele vegen opp til 900 moh. 1 cm våt nysnø i toppen fra 700 moh.

Skredaktivitet

1. jun. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng Usikkert ridspunkt. Trolig ikke dagsferske.

Snøprofil

1 cm F RG 1 mm M, 12 cm F MFsl 3 mm W, 10 cm 4F MFsl 3 mm W, 28 cm 1F MFsl 3 mm W, 24 cm 1F-P MF 2 mm M, 1 cm K IF, 5 cm 1F-P MF 3 mm M, 26 cm P MF 2 mm M, 0,5 cm K IF, 70 cm 1F-P MF 2 mm M Innslag av tynne islag. 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm Isotermt NV-vendt 750 moh, men med innslag av islag.

ObsID: 237888

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.06.2020 kl. 21:55

525 moh

Knaplund (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Knaplund

Skredhendelse

1. jun 21:35 (+02:00) Skavlfall 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Brattheng

Vær

10 °C Sol, liten bris stedvis på ryggen. Varmere i høyden en på parkering

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

ObsID: 237761

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.06.2020 kl. 21:34

1090 moh

Knaplund (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Knaplund
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Knaplund
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Knaplund

Skredhendelse

1. jun 21:35 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Skavel i toppheng gikk mens jeg var på ryggen, ingen tatt eller observert i nærheten. Trygg retur langs rygg. Ferdigstiller notat senere

ObsID: 237759

Lyngen / Lyngen

Snø

01.06.2020 kl. 17:29

999 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin

Skredhendelse

1. jun 17:19 (+02:00) Skredet startet på 965 moh og sluttet på 22 moh Pollfjellet gikk nettopp, rett sør for det gamle skredet fra uka som var. Ikke helt til bakken, men gikk over vei og ut i sjøen. Såg det fra Skibotn, så ikke helt sikker på hvis veien var rammet eller hvis det gikk over tunellen

ObsID: 237747

Lyngen / Lyngen

Snø

01.06.2020 kl. 17:25

1094 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skredets perspektiv. Til venstre i bildet er tunellinnløpet. Veien var åpen når skredet gikk. Bredda på massene på vei var omlag 70 meter, Mens det var over 200 meter med trær, og sørpe til høyre for massene, så trykket har vært massivt.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Bilde tatt 15 min etter skredet traff vei. Massene over vei var 4,5 meter på det høyeste. Massene besto av en mix av komprimert våt snø, steiner på flere hundre kilo, trær, jord og sand.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Fra dumpen er det ca 250 meter til tunellåpningen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Vi gjennomførte først visuelt overflatesøk, så søk med recco og punktsøk med sondestang og sender/mottaker.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skavelbrudd som har tatt med seg snømassene i renna og revet med seg flankene lengre nede. Bildet er tatt 10 min etter skredet var gått av Lasse Hausner. Kan se ut som det har vært beger/kk i bunn.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 7 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  48 timer med over 0 grader. Målestasjonen er 100 hm over skavelen. I tillegg var det betydelig med sol og trolig lite vind i området.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Rød pil. Lite skavelbrudd 4 timer før den sadelformede fronten av skavla løsnet løsnet (blå pil). Det er fristende å skylde på at sola hadde gode arbeidsforhold i tillegg til høy lufttemperatur.

Skredhendelse

1. jun 17:20 (+02:00) Vått løssnøskred 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1100 moh Leområder Geitlirenna Skredet ble trigget av skavelbrudd på ca 1000 moh, skavelen tok etterhvert å slo ut hele Geitlirenna som har en antatt dybde på 8-10 meter øverst og gradvis grunnere ned mot 2-3 meters dybde 3-400 meter lengre ned. Renna var gjennom vinteren full-lastet og jeg antar snødybden var over 8 meter øverst på tidspunktet da skredet gikk. Renna rev med seg sidemasser og tilsammen ble skredet voldsomt stort. På ca 600 moh går skredet over en fjellkant og stuper bortimot vertikalt 400 meter før det treffer en overgang. I overgangen har energien vært så brutal at snømassene har også sprengt seg ut sideveis i tillegg til at skredet har revet med seg det meste av vegetasjon, jord- og steinmasser. Skredet brukte ca 15 sek fra fjellkanten til den traff veien med en slik styrke at autovernet i 150 meters bredde lå som strekt utover sjøen. På 2.pinsedag på etterm er det mye trafikk og flere biler var nær ved å bli rammet. Vi satte i gang søk etter biler i skredet like etter vi hadde avklart at hele renna var tømt.

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Vei

Vær

Ikke nedbør 23 °C 3 m/s fra S ↑ 20% skyer Tredje dagen med godt vær og andre dagen med skikkelig varme. Måleren på toppen viste over 10 c natt til 1.juni.

ObsID: 237836

Lyngen / Lyngen

Snø

31.05.2020 kl. 17:15

635 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Morten

Skredaktivitet

31. mai. 12-18 (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV. Over 700 moh Gått nå i ettermiddag. Ca300m bredt. 3-400m nedover. Stanset like under henget.

ObsID: 237660

Lyngen / Tromsø

Snø

31.05.2020 kl. 14:18

1252 moh

Ingrid@NVE (*****)

Snødekke

Snøen var våt til svært våt frå topp til botn. Frå ca. 800 moh hadde ikkje snøen som kom fredag blitt skikkeleg grovkorna enda, sjølv om den var våt. Under ca. 800 Moh var det grovkorna snø. Fastheten veksla litt, men det rausa mindre ut når ein rann, enn forventa. vekslende føre, tidvis sugeføre og tidvis luggete og tidvis fin slusj. betre enn forventa.

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det hadde gått fleire skred i dalen, og vi såg fleire skred som gjekk iløp av dagen. Det var våte laussnøskred av varierande størrelse (1-3), samt skavlbrot. Mest aktivitet var det i ei nordside, men det hadde nok mest med terrenget å gjere.

ObsID: 237688

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.05.2020 kl. 10:40

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 31.05., kl. 10:43. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 237576

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.05.2020 kl. 10:40

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 31.05., kl. 10:42. Signalvarigheten på deteksjonen var 31 sekunder.

ObsID: 237575

Lyngen / Lyngen

Snø

31.05.2020 kl. 10:00

656 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Morten
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Øverste blokka=0-20cm I midten = 20-60cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Dette ble observert tidlig på dagen. Forventer at dette bare blir verre utover dagen. Noe også skredobservasjonen senere på dagen vitner om.

Vær

Ikke nedbør 12 °C 8 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vann is snøen, spesielt i øverste delene. Høy temperatur i kombinasjon med frisk vind gir stor smelte aktivitet. Også i høyden.

Snøprofil

20 cm 4F MF 1 mm V Nedre del, 40 cm 1F MF 2 mm W, 3 cm P MFcr 6 mm W Hele laget, 40 cm 4F MF 3 mm W

Tester

LBT@60cmQ2 Brøt med relativt stor belastning.

LBT@20cmQ2 Brøyt når blokka falt pga bruddet @60cm. 0-20cm VW.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 20 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Våt løssnø Meget våt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig. Stor smelteaktiviter fører til at bindinger svekkes hurtig og mye vann samles på toppen av snødekket utover dagen. Faregraden kan vurderes som lavere tidligere på dagen, men dette vil avhenge av eksponering og vær. Hvis den høye temperaturen vedvarer vil skredfaren vedvare til førefall. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 237661

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.05.2020 kl. 02:58

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 31.05., kl. 03:01. Signalvarigheten på deteksjonen var 34 sekunder.

ObsID: 237538

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org