Snøskredvarsel for Lyngen mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Høy temperatur og sol gjør at enkelte våte flak- og løssnøskred kan forekomme. Unngå potensielle løsne- og utløpsområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur og perioder med sol svekker bindingene i snødekket og fører til mye vann i snøen. Det forventes enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte solvendte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt glidesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider. Under 700-900 moh. er snødekket i større grad smelteomvandlet og har en bedre evne til å drene vannet i snøen. Skredproblemet er derfor mindre utbredt og skredfaren ventes å være lavere her.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter regnvær de siste dagene. Høyt til fjells kom det litt nysnø torsdag og fredag, denne er nå sannsynligvis fuktig.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er mer snø enn normalt og fortsatt skiføre nesten fra havnivå noen steder, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
2 °C til 9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
4 °C til 12 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.06.2020 kl. 21:55

525 moh

Knaplund (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Knaplund

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Vær

10 °C Sol, liten bris stedvis på ryggen. Varmere i høyden en på parkering

Skredhendelse

1. jun 21:35 Skavlfall 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Brattheng

ObsID: 237761

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.06.2020 kl. 21:34

1090 moh

Knaplund (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Knaplund
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Knaplund
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Knaplund

Skredhendelse

1. jun 21:35 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Skavel i toppheng gikk mens jeg var på ryggen, ingen tatt eller observert i nærheten. Trygg retur langs rygg. Ferdigstiller notat senere

ObsID: 237759

Lyngen / Lyngen

Snø

01.06.2020 kl. 17:29

999 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin

Skredhendelse

1. jun 17:19 Skredet startet på 965 moh og sluttet på 22 moh Pollfjellet gikk nettopp, rett sør for det gamle skredet fra uka som var. Ikke helt til bakken, men gikk over vei og ut i sjøen. Såg det fra Skibotn, så ikke helt sikker på hvis veien var rammet eller hvis det gikk over tunellen

ObsID: 237747

Lyngen / Lyngen

Snø

01.06.2020 kl. 17:25

1094 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skredets perspektiv. Til venstre i bildet er tunellinnløpet. Veien var åpen når skredet gikk. Bredda på massene på vei var omlag 70 meter, Mens det var over 200 meter med trær, og sørpe til høyre for massene, så trykket har vært massivt.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Bilde tatt 15 min etter skredet traff vei. Massene over vei var 4,5 meter på det høyeste. Massene besto av en mix av komprimert våt snø, steiner på flere hundre kilo, trær, jord og sand.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Fra dumpen er det ca 250 meter til tunellåpningen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Vi gjennomførte først visuelt overflatesøk, så søk med recco og punktsøk med sondestang og sender/mottaker.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skavelbrudd som har tatt med seg snømassene i renna og revet med seg flankene lengre nede. Bildet er tatt 10 min etter skredet var gått av Lasse Hausner. Kan se ut som det har vært beger/kk i bunn.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 7 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  48 timer med over 0 grader. Målestasjonen er 100 hm over skavelen. I tillegg var det betydelig med sol og trolig lite vind i området.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Rød pil. Lite skavelbrudd 4 timer før den sadelformede fronten av skavla løsnet løsnet (blå pil). Det er fristende å skylde på at sola hadde gode arbeidsforhold i tillegg til høy lufttemperatur.

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Vei

Vær

Ikke nedbør 23 °C 3 m/s fra S ↑ 20% skyer Tredje dagen med godt vær og andre dagen med skikkelig varme. Måleren på toppen viste over 10 c natt til 1.juni.

Skredhendelse

1. jun 17:20 Vått løssnøskred 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1100 moh Leområder Geitlirenna Skredet ble trigget av skavelbrudd på ca 1000 moh, skavelen tok etterhvert å slo ut hele Geitlirenna som har en antatt dybde på 8-10 meter øverst og gradvis grunnere ned mot 2-3 meters dybde 3-400 meter lengre ned. Renna var gjennom vinteren full-lastet og jeg antar snødybden var over 8 meter øverst på tidspunktet da skredet gikk. Renna rev med seg sidemasser og tilsammen ble skredet voldsomt stort. På ca 600 moh går skredet over en fjellkant og stuper bortimot vertikalt 400 meter før det treffer en overgang. I overgangen har energien vært så brutal at snømassene har også sprengt seg ut sideveis i tillegg til at skredet har revet med seg det meste av vegetasjon, jord- og steinmasser. Skredet brukte ca 15 sek fra fjellkanten til den traff veien med en slik styrke at autovernet i 150 meters bredde lå som strekt utover sjøen. På 2.pinsedag på etterm er det mye trafikk og flere biler var nær ved å bli rammet. Vi satte i gang søk etter biler i skredet like etter vi hadde avklart at hele renna var tømt.

ObsID: 237836

Lyngen / Lyngen

Snø

31.05.2020 kl. 17:15

635 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Morten

Skredaktivitet

31. mai. 12-18 Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV. Over 700 moh Gått nå i ettermiddag. Ca300m bredt. 3-400m nedover. Stanset like under henget.

ObsID: 237660

Lyngen / Tromsø

Snø

31.05.2020 kl. 14:18

1252 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det hadde gått fleire skred i dalen, og vi såg fleire skred som gjekk iløp av dagen. Det var våte laussnøskred av varierande størrelse (1-3), samt skavlbrot. Mest aktivitet var det i ei nordside, men det hadde nok mest med terrenget å gjere.

Snødekke

Snøen var våt til svært våt frå topp til botn. Frå ca. 800 moh hadde ikkje snøen som kom fredag blitt skikkeleg grovkorna enda, sjølv om den var våt. Under ca. 800 Moh var det grovkorna snø. Fastheten veksla litt, men det rausa mindre ut når ein rann, enn forventa. vekslende føre, tidvis sugeføre og tidvis luggete og tidvis fin slusj. betre enn forventa.

ObsID: 237688

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.05.2020 kl. 10:40

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 31.05., kl. 10:43. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 237576

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.05.2020 kl. 10:40

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 31.05., kl. 10:42. Signalvarigheten på deteksjonen var 31 sekunder.

ObsID: 237575

Lyngen / Lyngen

Snø

31.05.2020 kl. 10:00

656 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Morten
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Øverste blokka=0-20cm I midten = 20-60cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 20 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Våt løssnø Meget våt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig. Stor smelteaktiviter fører til at bindinger svekkes hurtig og mye vann samles på toppen av snødekket utover dagen. Faregraden kan vurderes som lavere tidligere på dagen, men dette vil avhenge av eksponering og vær. Hvis den høye temperaturen vedvarer vil skredfaren vedvare til førefall. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 12 °C 8 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Dette ble observert tidlig på dagen. Forventer at dette bare blir verre utover dagen. Noe også skredobservasjonen senere på dagen vitner om.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vann is snøen, spesielt i øverste delene. Høy temperatur i kombinasjon med frisk vind gir stor smelte aktivitet. Også i høyden.

Tester

LBT@60cmQ2 Brøt med relativt stor belastning.

LBT@20cmQ2 Brøyt når blokka falt pga bruddet @60cm. 0-20cm VW.

Snøprofil

20 cm 4F MF 1 mm V Nedre del, 40 cm 1F MF 2 mm W, 3 cm P MFcr 6 mm W Hele laget, 40 cm 4F MF 3 mm W

ObsID: 237661

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.05.2020 kl. 02:58

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 31.05., kl. 03:01. Signalvarigheten på deteksjonen var 34 sekunder.

ObsID: 237538

Lyngen / Lyngen

Snø

30.05.2020 kl. 17:39

1260 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 150 moh Våt løssnø Våt Gjennomfuktet opp til 6-700, deretter mer snø med våt finkornet overflate.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Som skiløper er det vanskelig å trigge svake lag, men man kan lett skuffe våt overflate som kan bli tung hvis den får fart. Store skred og skavler kan gå naturlig. Vær obs på utløpssoner. Regn og varme. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 10 °C 15 m/s 90% skyer Vindstille og varmt, men raske skyer. Mye vind og dårlig sikt i høyden.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1200 moh og 600 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Sugesnø fra topp til bunn.

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 400 moh Mange

Tester

Middels Våt snø sitter der det er flatt, men skuffer lett straks det blir bratt. I gen propagering.

Snøprofil

7 cm 4F RGsr W, 45 cm 4F RG M, 90 cm 1F RG M

ObsID: 237529

Lyngen / Tromsø

Snø

30.05.2020 kl. 12:00

8 moh

HåvardT@met (*****)

Skredhendelse

30. mai 12:00 Naturlig utløst N-vendt Skredet sluttet på 7 moh https://www.nordlys.no/snoskred-sperrer-vei-i-andersdalen-utenfor-tromso/s/5-34-1309781

ObsID: 237513

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org