Snøskredvarsel for Lyngen fredag 29.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Regn fører til økende skredfare. Gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn svekker snødekket, og enkelte naturlige utløste skred kan forventes. Høyt til fjells kan det komme noe nysnø og det kan det dannes enkelte fokksnøflak i nysnøen, men disse antas å stabiliseres raskt. Flakskred av stor størrelse kan forekomme, enten på grunn av opphopning av vann i lag i snøen, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Utbredelsen av de svake lagene som gir grunnlag for disse flakskredene er usikker. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Under ca 500 moh. er det våt snø uten særlig lagdeling. I fjellet finnes det fortsatt snø med lagdeling, men den øverste delen er smeltomdannet. Høyt til fjells kan det ligge litt tørr nysnø.
Det er blitt observert kantkornlag forholdsvis høyt i snødekket, men utbredelsen av dette er fortsatt usikker. Antageligvis kan det finnes i alle himmelretninger høyt til fjells, mens lavere nede er det nok helst til stede i nordvendt terreng.
Den siste ukens mildvær har løst ut mange små til middels store løssnøskred og noen middels til store flakskred i regionen.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes fortsatt mange store skavler.
7 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-2 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Balsfjord

Snø

28.05.2020 kl. 13:35

572 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Våte løsmasseskred sørsiden av Smalaktind, trolig de fleste gått sist helg med mye sol og varme.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot øst fra obs.punkt Skjelelvhøgda, sludd- og snøbyger i høyden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Måtte finne nærhet til barflekk for å få grei gravedybde 80cm, ca 570moh. Lavangsdalen i bakgrunn.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  LBT på 570 moh gav kollaps/brudd ved bakken (som skrår).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  570moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Berg i bakken påvirker trolig snødekket også, som no er så godt som isotermt 0 gr på denne høyden. Smelteomvandla snø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Litt dårlig kontrast i været, men maange våte løsmasseskred har gått fra sist helg. Lavangsdalen.
Bilde Av Notater
Bilde 8 av 9 Av:  Notater Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Fortsatt enormt mye snø, også i skogen ca 100moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 10 moh Våt løssnø Meget våt Enorme snømengder i fjellet fortsatt. Målte 3m snø ca 400m øst for dette punktet. Snøprofil her rett ved bar oppstikkende punkt, men er tydelig påvirka og vått/lite bæreevne pga liten snødybde 80cm til bakken.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Regnvær og mildvær svekker bindinger i snødekket, sjøl om litt kjøligere nå forsinker litt prosessen. Særlig der sola ikkje hittil har påvirka, altså nordvendt, som her på Skjelelvhøgda.

Tester

LBT@75cmQ2 Relativt lett brudd og kollaps i snøen ved bakken. Men ikkje glatt bruddflate.

Notater

Obs.tur Skjelelvhøgda.

Vær

Sludd 2 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Regnbyger som fra ca 500m går over i sludd. Ser ut som det snør over ca 700m.

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 600 moh Egentlig ville få inn konsekvens av regnværet fra sist natt, som trolig kan medføre våte løsmasseskred der sola ikkje har tatt og gitt skred så langt. Glideskred og sørpeskred er også mulig framover. Generelt enormt mye snø igjen, nordvendt helt fra sjønivå.

Skredaktivitet

28. mai. 6-12 (+02:00) Ingen skredaktivitet Vanskelig å vite om ferske skred idag. Enormt mange våte løsmasseskred allerede gått i mange brattheng, særlig solvendt, som foto sørsiden av Smalaktind, langs Smalakdalens nordside. Men ikkje observert skred "live" på denne obs.turen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Spennende å følge konsekvens av regnværet fra sist natt og videre mot pinsehelg, som trolig kan medføre våte løsmasseskred der sola ikkje har tatt og gitt skred så langt. Glideskred og sørpeskred er også mulig framover. Generelt enormt mye snø igjen, nordvendt helt fra sjønivå.

Snøprofil

18 cm 4F MF 2 mm V, 12 cm 1F MF 2 mm W, 50 cm F MF 2 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 80 cm Gravd profil litt nært bart terrengframstikk, som tydelig påvirker og trolig gir smelteomvandling også i nedre halvpart av snødekket. Eg datt rett gjennom her uten ski på beina, men testa rundt og det var kun i omkrets drøyt 5m fra barflekk.

ObsID: 237284

Lyngen / Balsfjord

Snø

28.05.2020 kl. 13:04

529 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Målte snødybde her 3,0m!

Snødekke

300 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 10 moh Snødybde 3m målt i et dalsøkk, på ca 530moh lite antydning til smelting. Rakk akkurat ned med søkestang. Ingen spor etter bekker i denne høyden her nordvendt. Altså fortsatt enorme snømengder klar for mulig heftig vårflom!

Notater

Kun snødybde målt her. Nå sluddbyger og SVvind.

ObsID: 237276

Lyngen / Balsfjord

Snø

28.05.2020 kl. 12:14

340 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot NV Lavangsdalen
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot SØsiden av Smalaktind, maange skred.

Notater

Kaldere vær inatt har stabilisert snøen også nede i skogen, bar skia greit. Snødekket virker stabilt, med unntak av oppbløtt ca 5-10cm i overflata, også her på ca 300moh. Ikke synlig vatn med unntak av i elva. Mange løsmasseskred i mange brattheng (foto), men trolig gått rundt sist helg. Været blir nå værre med mer vind, så får vurdere sikt oppover.

Vær

Regn 5 °C 4 m/s fra S ↑ På obs.tur Skjelelvhøgda på østsiden av Lavangsdalen. Regnbyger men også korte men få solgløtt hittil i formiddag.

ObsID: 237254

Lyngen / Lyngen

Snø

28.05.2020 kl. 00:25

1037 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Skredhendelse

28. mai 00:25 (+02:00) Vått flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1049 moh 300 cm høy og 200 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Skred nord for Geitlirenna løsnet i natt enten på grunn av et nedbørsfelt med regn som kom inn, overgang til kulde (noen ganger løsner disse skredene når overflaten fryser til) eller rett og slett på grunn av at den ville ned nå. Ser ut til at et lite skred initierte og løste ut ett større felt. Dette skredet hadde så stor energi at det ble observert lekkasjer inne i tunellen etter skredet hadde rast over taket på tilbygget. Noe slush og kvist kom inn i veibanen ved tunellinnslaget. Kan ikke huske at tilsvarende skred har påvirket veibanen. Skredskyen gikk ut over bukta og nesten over til Sandviknesset, det ble også observert lang brun tunge uti sjøen etter skredet. Underlaget i løsneområdet er lyng, gress og åpent fjell. Dette er naboen til Geitlirenna som er det skredløpet som truer vei. Denne har en mer renneformasjon og har derfor tykkere snødekke noe som indikerer at det vil ta litt lengre tid før den er «moden». Hvor lenge er umulig å si. Men, om tilsvarende skred skulle gå i renna vil det true vei Snø Påvirket ingenting Vei

ObsID: 237294

Lyngen / Tromsø

Snø

27.05.2020 kl. 13:28

859 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Utsatt himmelretning skifter i løpet av dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat I nordvendte fjellsider virker det lite sannsynlig å løse ut skred i dag, evt kun små løssnøskred i bratt terreng. Men antar at perioder med sol fører til mer vann i snøen i solvendt terreng. Når det gjelder vedvarende svake lag av kantkorn finnes dette fortsatt i snødekket enkelte steder, men den øverste meteren av snødekket begynner å bli ganske smelteomdannet, så det er lite sannsynlig å løse ut skred i dette tror jeg. Men evt løssnøskred kan dra med seg flakskred er fortsatt mulig. En del kantkorn nede ved bakken, særlig der snødekket er tynt gir også samme problematikk. Vanskelig å si hva evt regn de neste dagene vil føre til, men antar det blir noe skredaktivitet, både våte løssnøskred og flakskred. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm F MF 0 mm/0 mm W, 30 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm P RG/MF 0 mm/0 mm M, 10 cm F FC/MF 0 mm/0 mm M 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 237155

Lyngen / Tromsø

Snø

27.05.2020 kl. 12:30

706 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP20@78cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra S ↑ Skiftende skydekke. Kun korte perioder med sol.

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet En god del skredaktivitet fra helga, både løssnøskred og flakskred, men ikke sett/hørt noe ferske skred i dag.

Snøprofil

20 cm 1F MF 2 mm W, 20 cm P RG/MF 1 mm M, 1 cm I IF, 35 cm 1F MF M, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC/MF 2 mm D, 30 cm P MF D, 10 cm 1F FC/MF 2 mm M 0 °C @ 1 cm, 0 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 90 cm, 0 °C @ 115 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 237144

Lyngen / Balsfjord

Snø

26.05.2020 kl. 15:00

957 moh

MagneH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MagneH

Snødekke

Våt løssnø

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøen sprekker opp rundt skiene. Snøen var gjennområtten på ryggen fra ca 600 moh. Gikk stort sett tvers igjennom snølaget og ned til bakken også med ski på beina. Et fastere flak på topp (som ga sprekker rundt skiene) lå på topp av et løst, vått, gjennområttent lag. Merk at snøen var mer kompakt (og ikke tvers igjennom råtten) lenger ned på fjellet. Antar at dette kommer av at snølaget var noe tynnere høyere på ryggen og dermed mer utsatt for smelting (varierende dybde, opp til lårhøyde også midt på ryggen sine steder).

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 237076

Lyngen / Lyngen

Snø

26.05.2020 kl. 12:51

635 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@20cmQ3 Lös grovkornet F snø på skarlag. Går på tykt svagt lag ved frigjøring. Tynnt område. 60 cm våt snø pakke.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V mellom 1000 moh og 600 moh

Skredaktivitet

26. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes områder med våt grovkornet snø som binder dårlig mot skarlag. Våte løssnø skred kan sannsynlig bli løst ut av en skikjører på feil plass. Naturlige våte løssnø skred har avtatt etter noen dagers aktivitet, men er fortsatt mulig i solhellinger. Økende skydekke under ettermiddagen. Luggeføre. Dypere i snø pakken kan finnes tettere skarlag. Mulig det kan danne seg vannfilm. Men graving har gjorts på tynn plats. I de store leheng med metervis av snø er trolig skarlag mindre markert pga relativt jevn temp gjennom vintern.

Snøprofil

ObsID: 237038

Lyngen / Lyngen

Snø

26.05.2020 kl. 12:08

24 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Fortsatt snø i alpinbakken. Våte løssnø skred fra de siste dager har gått litt dypere. Ingen aktivitet observert hittill i dag.

Snødekke

100 cm totalt Snøgrense på 70 moh Våt Gjenomfuktet/forfallet på denne høyde.

ObsID: 237026

Lyngen / Lyngen

Snø

26.05.2020 kl. 11:48

374 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Meget varmt.

Vær

Ikke nedbør 12 °C 2 m/s 30% skyer Varmt. Klarvær inatt har gått over i dis/tynne skyer som håller på varmen.

ObsID: 237020

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org