Snøskredvarsel for Lyngen mandag 25.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for naturlig utløste skred pga. milde temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet svekker bindingene i snøen og gir betydelig skredfare. I bratte heng vil det være svært lett å løse ut våte løssnøskred. Naturlig utløste skred forventes. Flakskred opp til stor størrelse kan trigges enten via et svakt lag med kantkorn eller pga opphopning av vann over skarelag høyt i snødekket. Vær spesielt obs høyt til fjells og når temperaturen er høy. Utbredelsen på kantkornproblemet er usikker. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I skogen er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter temperaturøkning de siste dagene. Dette kan fryse til mildværsskare om natten høyt til fjells. I fjellet finnes det fortsatt tørr snø med lagdeling og mye snø.
Det er mandag observert små kantkorn over skarelag under fokksnøen fra den siste uka, men utbredelsen av dette er fortsatt usikker. Antageligvis kan det finnes i alle himmelretninger høyt til fjells, mens lavere er det nok helst til stede i nordvendt terreng.
Lørdag ble det observert mange løssnøskred og også noen flakskred.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

25.05.2020 kl. 12:30

527 moh

VetleØvrebotten (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VetleØvrebotten Kommentar:  Øverste bruddkant
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VetleØvrebotten Kommentar:  Øverste skred
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VetleØvrebotten Kommentar:  Øverste og nederste skredet
ObsID: 236926

Lyngen / Sarasteinen rasteplass

Snø

25.05.2020 kl. 09:17

69 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sarasteinen utløp. Usikker dato på skredavsetningene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Ukjent dato på skredavsetningene (jeg så skredavsetninger i skredløpet også forrige uke). Enkelte tunger kan muligens være ferskere (kan muligens sees i sammenheng med infralyd-deteksjon). Én høy og lang skredtunge helt til høyre i bildet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Ukjent dato på skredavsetningene. Én høy og lang skredtunge i skredløp Sarasteinen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Fjellside Tverrbotnfjellet. Ukjent dato på skredavsetningene. Avsetninger etter et stort skred nede til høyre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl Tverrbotnfjellet - Pernilsfjellet ca. 1300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Andersdalstinden 1221 moh.

Snødekke

Status Lavangsdalen akkurat nå.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen

ObsID: 236889

Lyngen / TROMSØ

Snø

25.05.2020 kl. 04:21

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Grafikk som beskriver bevegelsesbanen til støysignalet.

Notater

Alle tre regobsregistreringer registrert i samme periode fra samme sted er fra samme hendelse med lang varighet - derfor trolig et snøskred med våt avsetning.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:22. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 236859

Lyngen / TROMSØ

Snø

25.05.2020 kl. 04:21

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:22. Signalvarigheten på deteksjonen var 42 sekunder.

ObsID: 236860

Lyngen / TROMSØ

Snø

25.05.2020 kl. 04:21

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 236861

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

24.05.2020 kl. 19:37

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

24. mai 19:32 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 680 moh og sluttet på 63 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 277 sekunder.

ObsID: 236844

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

24.05.2020 kl. 19:23

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

24. mai 19:22 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 520 moh og sluttet på 250 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 236843

Lyngen / Smalaktinden

Snø

24.05.2020 kl. 17:44

947 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut SØ, S. Under 1000 moh Noen lommer har gått dypt på Smalaktindens sydside, enten lørdag eller søndag. Ser ut som FC/DH dypt i snødekket, muligens utløst av våte løse skred. The dragons are waking up...

ObsID: 236892

Lyngen / Tromsø

Snø

24.05.2020 kl. 14:04

760 moh

anna (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

80 cm totalt Våt løssnø Våt

Notater

Lille blokktest: Øverste 30 cm er meltfreeze. Deretter to cm tykt kantkornlag over skare. Nytt skarelag og en cm tykt kantkornlag (store krystaller, begerkrystaller?) under dette igjen. Deretter meltfreeze ned til bakken. Ved isolasjon av blokka fikk vi brudd i det øverste kantkornlaget, Q3. Ingen andre faretegn resten av turen. Det virker som det våte snødekket kan gi en stabiliserende effekt.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 236838

Lyngen / Lyngen

Snø

23.05.2020 kl. 17:33

1413 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra toppflanken N - NØ

Vær

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Tenker varslet for lyngen som region er rett. Og det har med det vesentlige. Men i dt området jeg var. Kvalvikdalen opp til rundfjellet ville jeg satt fg 2 ??

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig I Skogen og til Ca 360-400moh er dt mye råttensne. Over dette fuktig/våt topp lag. I N helling er dt /var dt på vei opp tørr snø fra Ca 1000moh. Ble fuktig på vei ned. Snødekket i N hellingen på rundfjellet virket veldig stabil. Ingen faretegn. Prøvde med noen kjapp testet og virker som gode bindinger i den siden (topp flanken). Stort sett små str 1 skred i alle sørhellinger.

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, NV. Over 1000 moh Så et på bredalsfjellet. Mulig dt var gått i går.

23. mai. 12-18 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S, SV. Under 1000 moh

ObsID: 236721

Lyngen / Lyngen

Snø

23.05.2020 kl. 17:23

847 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Mange Mindre våte løssnøskred rundt om. Det som er interessant er at det har gått to dypere skred. Begge der snødekket er tynnere over konvekser. På 1100 moh var det registret 4-pluss i natt (kan være kombinasjon med sola)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skred på konveks. Skredet løsner delvis ned til bakken. Blir spennende å se hva som skjer når varmen trekker dypere der det er mer snø.

Notater

Mange Mindre våte løssnøskred rundt om. Det som er interessant er at det har gått to dypere skred i denne sia. Begge der snødekket er tynnere over konvekser. På 1100 moh var det registret 4-pluss i natt (kan være kombinasjon med sola). Nå er det i tillegg varm vind rundt 10 sek/m fra sø. Det ser også ut til at snødekket drenerer lite (lite vannføring fra snødekket over 600 moh). I tillegg ser man at medrivningseffekten er betydelig og vi kan derfor forvente store naturlige skred i dagene som kommer.

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Ikke mellom 900 moh og 500 moh Vært over store deler av nord-troms i dag og ckan ikke si dette er representativt for regionen eller kommunen. Denne fjellsiden er ofte litt unormal i forhold til området forøvrig. Har ikke sett tilsvarende fra Storslett eller i Lyngenfjorden fra Lyngstua til Rasteby//Skibotn.

ObsID: 236700

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 16:09

403 moh

HannahV@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HannahV@regobsTroms

Vær

Ikke nedbør 11 °C fra SØ ↖ Vind kun i høyden

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred som gikk ila dagen

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. V

ObsID: 236693

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 16:09

403 moh

HannahV@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HannahV@regobsTroms

Vær

Ikke nedbør 11 °C fra SØ ↖ Vind kun i høyden

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred som gikk ila dagen

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. V

ObsID: 236694

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 15:40

552 moh

TH (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TH

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

23. mai 14:31 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 600 moh og sluttet på 441 moh Brattheng

ObsID: 236697

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 15:15

681 moh

TH (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TH

Skredhendelse

23. mai 15:17 Skavlfall Naturlig utløst Ø-vendt

Faretegn

Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

ObsID: 236690

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 15:15

1159 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Oversikt mot N
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Flak på sørsida av Stalloborri

Vær

Knallvær. 14 grader på start. Vind i høyden fra sør som kjøler, mn varmt også i høyden (1300moh)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst S Masse slushskred i bratta i de fleste rettninger, mn også noen få flakskred og se.

ObsID: 236754

Lyngen / TROMSØ

Snø

23.05.2020 kl. 14:35

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 23.05., kl. 14:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 236687

Lyngen / TROMSØ

Snø

23.05.2020 kl. 14:35

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 23.05., kl. 14:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 42 sekunder.

ObsID: 236688

Lyngen / Pollfjellet

Snø

23.05.2020 kl. 09:35

1020 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  3 st skred til bakken i bildet

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø, SØ. Under 1000 moh Hyppig aktivitet på Pollfjellet i helga med massevis av våte løse skred, noen av dem rev med seg flak (uklart hvis tørr, våt eller noe mitt på skalan) helt ned til bakken. Begynte o gå lørdag natt vid 0300ish og fortsatte under dagen på lørdag. Ser ut som det gått ned til noe dypere svagt lag (FC, DH?) og der snødekket er tynnere over stenene har det gått helt til bakken.

ObsID: 236891

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org